Népszabadság, 2001. június (59. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

12 NÉPSZABADSÁG PIAC­GAZDASÁG 2001. JÚNIUS 1., PÉNTEK Adóelkerülő biztosítás? Adóhatósági vizsgálat kezdődött az ÁB-Aegon biztosítónál a társaság cso­portos életbiztosítása, a Vállalati Gon­doskodás miatt - adta hírül tegnap a Vi­lággazdaság. Ezt a lap szerint a pénz­ügyminiszter személyesen, levélben kezdeményezte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnökénél. A híradás szerint a miniszter úgy véli, a cég csoportos életbiztosítása tb­­járulék-kikerülésre ad lehetőséget, és ez 30-50 milliárd forintos bevételki­esést okozhat az államkasszának. Mi­után hasonló szerződést más biztosítók is kínálnak, a vizsgálat a többi társaság­ra is kiterjed. Az APEH szóvivője, Burillák Attila a Népszabadságnak az üggyel kapcsolat­ban csak annyit mondott: a vizsgálatot a hivatal felettes szerve rendelte el, és ezt az APEH munkatársai természete­sen el is végezték. Részleteket adóti­tokra hivatkozva nem árult el, így azt sem, tart-e majd ellenőrzést az APEH a biztosítást megvásárló vállalkozások­nál. A csoportos vállalati életbiztosítást a cégek köthetik meg munkavállalóik­nak. Ez kockázati biztosítás (tehát a biztosított halálakor fizet), de visszavá­sárolható, és befektetési lehetőségként is működik. (A biztosító olyan alapok­ba fekteti a befizetett pénzt, amelyeket az ügyfél választott.) A munkáltatók ál­talában­­ egy idő után — teljes egészé­ben a dolgozóikra íratják a biztosítást. Ez ma már személyi jövedelemadó- és tb-köteles juttatás. Korábban viszont nem kellett jövedelemadót fizetni az át­adott biztosítási összeg után, a járulék­teher pedig csak 11 százalékos volt. A konstrukció 1999 óta él, és akkor az ÁB-Aegon kérte a pénzügyi tárca ál­lásfoglalását arról, milyen adó- és járu­lékterheket kell fizetni a biztosítás át­adásakor. Ezt a cég megkapta, majd 2000-ben - a jogszabályok változása után - újabb állásfoglalást kért, és ezek szerint vonta le a közterheket. Kepecs Gábor, az ÁB-Aegon Biztosító vezér­­igazgatója lapunknak nyilatkozva úgy vélte: a biztosítási szakmának - amíg a vizsgálatok le nem zárulnak - nem sza­bad tovább értékesítenie a csoportos vállalati életbiztosításokat, hiszen - lát­hatóan - ezek adózási megítélése bi­zonytalan. Mint mondta: az újságírók­tól tudta meg, hogy az adóhatóság ná­luk folyó vizsgálatát a pénzügyminisz­ter rendelte el. Varga Mihály pénzügyminiszter a Népszabadságnak azt mondta: a vizsgá­latot konkrét bejelentés alapján kezde­ményezték az ÁB-Aegonnál, de termé­szetesen a többi biztosítótársaság hason­ló ajánlatait is ellenőrzik, hogy megtud­ják, milyen kört érint az adókikerülésre lehetőséget teremtő konstrukció. Többet azonban - arra hivatkozva, hogy a vizs­gálat laptársunk értesülésével ellentétben még nem zárult le - nem árult el. V. I. Orosz, magyar, szingapúri szálak Vita az Általános Értékforgalmi Bank átláthatóságáról Az Általános Értékforgalmi Bank sze­rint alaptalanok azok a Frankfurter Rundschauban megjelent minősítések, amelyek a most új vezetés alá került Gazprom és a magyarországi bank kapcsolatairól szólnak. A német újság lapunkban is ismertetett cikke az orosz befektetéspolitika egy nyugati szakér­tőjét is idézte, aki szerint „az ÁÉB kis része a világszerte szétágazó off-shore társaságok és külföldi részesedések rendszerének, amellyel a Gazprom ve­zetők külföldre utalják pénzeiket”. Sebők Emília, az Általános Értékfor­galmi Bank (ÁÉB) szóvivője szerint a pénzintézet tulajdoni viszonyaiban vég­bement változások nyilváno­sak, nyomon követhetők éves jelentéseikben. A Gazprom Bank - amely 1996 augusztusá­ban lett tulajdonos - 2000 előtt nem adott el saját részvényei­ből. A Gazprom Bank százszá­zalékos tulajdona az ÁÉB-ben azzal szűnt meg, hogy a ma­gyarországi pénzintézet 1997- ben új részvényeket bocsátott ki. Ezeket két szingapúri és há­rom magyar cég jegyezte le, és így csökkent a Gazprom Bank részesedése 50,99 százalékra - közölte a vásárló cégeket is megnevezve a szóvivő. 1999- ben új részvénykibocsátással tovább emelkedett az alaptőke, és a Gazprom Bank részesedé­se 42,5 százalékra csökkent. A múlt évben a Gazprom Bank első ízben adott el saját részvényeiből: a két új magánbefektető-tulajdonos egyenként 8,5-8,5 százalékos arányban Magdet Rahimkulov ÁÉB elnök-vezérigazgató és Petre Gábor - tudtuk meg végül a szóvi­vőtől, aki nem kívánt arra válaszolni, mennyiért jutott az említett részesedés az elnök-vezérigazgató tulajdonába. (Mind Petre, mind Rahimkulov részvényeinek névértéke egy-egymilliárd forint.) Mint ismeretes, Magdet Rahimkulov járt el az Írországban annak a Gazprom által alapított Milford Holdingnak a kép­viseletében, amelynek kulcsszerep jutott a BorsodChemben létrehozott orosz­osztrák tulajdonosi többség kialakításá­ban. Rahimkulov egyben a Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Részvénytársa­ság - 50-50 százalékos vegyes vállalat - korábbi vezérigazgatója, jelenleg az igaz­gatóság elnöke. A másik ÁÉB-tulajdonos magánbefek­tető Petre Gábor az Intergazprom Invest Holding Energetikai Tervező, Fejlesztő, Beruházó és Vagyonkezelő Rt. (IGPI Holding) vezérigazgatója. Az IGPI Hol­ding egyike az ÁÉB éves jelentésében is említett azon magyar tulajdonosoknak, amelyek 1997-ben jutottak részesedéshez a pénzintézetben. Részesedése valamivel tíz százalék alatt van. A budapesti székhe­lyű cég tulajdonosa a brit Virgin-szigete­­ken Tortolán bejegyzett Undall Interna­tional Limited. Egy másik Ma­gyarországon ezzel egy időben bejegyzett, hasonló részesedés­hányadhoz jutott cég, az Interenergo Kft. ugyancsak az Undall tulajdona. Az 1999-es alaptőke-emeléskor hasonló ÁÉB-részvényhányadot szer­zett magyar cég, az IGM Ke­reskedelmi Kft. jelenleg a Man­­szigeten regisztrált Cubbaren Ltd. tulajdona. Egyebek között ezekre az adatokra utalt a Frankfurter Rundschau vihart kavart cikke, amikor a magyarországi Gazprom-érdekeltségekről azt írta: „a valódi tulajdonosok megállapítása voltaképpen gazdaságidetektív-munka”. V.P. Magdet Rahimkulov A Malév Rt. nyílt beszerzési eljárásban pályázatot hirdet különféle gépjármű­­gumiköpeny és tömlő szállítására. A részletes felhívás a www.malev.hu Internetes honlapon az,,Aktuális” rovat „Beszerzési eljárások” fejezetében található. Malév Rt. Közlemény A Pannon GSM Távközlési Rt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a 2000. évi gazdasági tevékenységéről szóló éves jelentés 2001. június 1-től megtekinthető a társaság székhelyén (2040 Budaörs, Baross u. 165), munkanapokon 9-16 óráig, a pénzügyi igazgatóság titkárságán. IuSIC^GSM ▼▼▼▼▼ Ax élvonal.1-----------------­ Az ország egyik vezető papíripari cége az ARS UNA STUDIO Kft. k­önyvelő-kontrollert keres budapesti irodájába. Az önéletrajzokat az alábbi címre kérjük: 1118 Budapest, Villányi út 101. Stratégia van, terv nincs Bábolnán GYŐRI TUDÓSÍTÓNKTÓL Az előző évhez képest jelentősen javult a Bábolna Rt. tavalyi üzemi eredménye, a cég vesztesége azonban így is elérte a 418 millió forintot - derült ki a társaság tegnapi közgyűlésén. Az exportbevétel 15,5 milliárd forint, a belföldi értékesí­tés 23 milliárd 900 millió forint volt 2000-ben. A közgyűlés elfogadta a privatizáció előtt álló társaság hároméves stratégiai tervét. Ismeretes, hogy a mezőgazdasági nagyüzem nemzeti értéknek tartott ré­szeit - így a ménesbirtokot a hozzá tar­tozó műemlékegyüttessel, a lótenyész­tést, az erdészetet és az idegenforgalmat­­ az idén márciusban megalakult Nem­zeti Ménesbirtok Kft.-be vitte a rész­vénytársaság. A tervek szerint ezt a kft.-t piaci értékén visszavásárolja az ÁPV Rt. Tegnap érdemi döntés ebben az ügyben sem született, a leendő tulajdo­nos vagyonértékelést kért. Heimann Zoltán vezérigazgató így is lehetőséget lát arra, hogy a ménesbirtokot augusztus közepéig átadják az ÁPV Rt.-nek. A fő tulajdonos soknak tartotta az idei évre prognosztizált csaknem hárommil­liárdos veszteséget, ezért ezt a tervet nem fogadta el. Ezzel kapcsolatban Szé­kely Csaba, a Bábolna Rt. igazgatótaná­csának elnöke újságíróknak úgy nyilat­kozott: a cég üzemi teljesítménye folya­matosan javul, ám az átalakulás folya­matában nagyon sok a társaság működé­sétől jórészt független bizonytalan tétel. Heimann Zoltán ezt azzal egészítette ki: az alaptevékenységéhez nem kötődő milliárdos kiadások rontják Bábolna eredményeit. PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC 2001. MÁJUS 31. BUDAPESTI RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK Forgalom Nyitó Záró Min. Max. Átlag­ Változás értéke darab ára ára ára ára ára pontban %-ban Agrimpex Antenna Hungária Rt. 7 695410 2 557 3 000 3 015 2 980 3 040 3 009 -25­­0,82 Arago Aranypók Rt. BIF Rt. 579 705 194 2 745 3 000 2 745 3 000 2 988 -200 -6,25 Borsodchem Rt. 22 675 645 4 476 5 045 5 095 5 045 5130 5 066 45 0,89 Brau Union Rt 186400 50 3 800 3 600 3 600 3 800 3 728 -340 -8,63 Csopak Rt. Danubius Rt. 15972 215 4 069 3 905 3 990 3 900 3 990 3 925 80 2,05 Domus Rt. Dédász Rt. 164 550 30 5 450 5 500 5 450 5 500 5 485 -950 -14,73 Démász Rt. 27 599 550 3127 8 700 9 200 8 700 9 200 8 826 500 5,75 ECONET EHEP Egis Rt. 206 146 915 21876 9 215 9 540 9 205 9 540 9 423 375 4,09 Elmű Rt. 384004 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600­­800­­7,69 Emász Rt. 72 150 18 3 850 4 040 3 850 4 040 4 008­­50­­1,22 Eravis elsőbbségi Eravis törzs Fotex Rt. 2 959 712 12 533 236 237 234 237 2360 0,00 Gardénia Rt. Garex Rt. Globus Rt. 4 934 120 2 055 2 360 2 430 2 360 2 430 2 401 60 2,53 Graboplast Rt. 7 058 545 3 873 1830 1825 1810 1845 1823 -25 -1,35 Graphisoft NLG 2 106 300 1710 1215 1230 1215 1245 1232 -20 -1,60 HB Westminster Rt. Humet Rt. 27 595 778 226 065 125 120 118 127 122 -7­­5,51 Hungagent Ibusz Rt. 5 621 11 511 511 511 511 511 42 8,96 Inter-Európa 2 629 820 3 081 855 875 840 875 854 -5­­0,57 Kartonpack Konzum Rt. Konzumbank Rt. Kékkúti Ásványvíz Mal Rt. 1035018960 238 792 4 255 4 350 4255 4 365 4 334 75 1,75 Matáv Rt 2 329 896 539 2 497351 921 939 921 942 9338 0,86 Mezőgép 26 568 305 15 657 1650 1700 1635 1700 1697 40 2,41 Második Dev. Factory I . NABI 4 541 620 1218 3 730 3 740 3 715 3 740 3 729 40 1,08 Novotrade Rt. 20 000 25 800 800 800 800 800­­50­­5,88 OTP elsőbbségi 13 099 000 1310 9 995 10 000 9 995 10 000 9 9990 0,00 OTP törzs 1 730 173 495 108 981 15 700 15 900 15 650 15 950 15 876 100 0,63 Pannon Váltó Rt. •­­Pannonflax Rt. 207 995 300 695 690 690 695 693­­5­­0,72 Pannonplast Rt. 102 624 155 29 595 3 400 3 500 3 400 3 520 3 468 100 2,94 Phylaxia Pharma Rt. 5 474 603 62 910 86 86 86 88 870 0,00 Pick Rt. 46 443 605 12 995 3 450 3 700 3 450 3 725 3 574 280 8,19 Primagáz Rt. 3 423 435 3136 1060 1­100 1045 1100 10920 0,00 Quaestor 66 300 340 195 195 195 195 1950 0,00 Richter 1 040 711 830 63 103 16 300 16 550 16 210 16 585 16 492 225 1,38 Rizikó Faktory Rába 1505 045 435 730 349 1820 1890 1805 1890 1864 70 3,85 Skála-Coop Rt. T 6 598 730 5 501 1­195 1230 1195 1230 1200 30 2,50 Styl Rt. Synergon 5 657 270 7 464 755 755 755 765 7580 0,00 Sz.-fehérvéri Hűtőipari Rt. Sz.-fehérvári Hűtőipari Rt. bem. TITÁSZ Rt. 1 772 685 231 7 400 7 950 7 400 7 950 7 674 445 5,93 TVK 51 783 505 12 134 4 200 4 350 4175 4 350 4 268 95 2,23 Zalakerámia Zalakerámia Rt. 54 604 665 25 489 2130 2 200 2 105 2 200 2 142 70 3,29 Zwack Unicum Rt. 1437 515 239 6 095 6000 6 000 6 095 6015 -200 -3,23 ÉDÁSZ Rt. 273 400 30 9150 9 100 9100 9150 9113 -250 -2,67 Kárpótlási jegy (A­B) 492 613 1502 323 330 323 330 3285 1,54 Alap neve Dátum Nettó eszközérték Jegyenként ABN AMRO Amerikai NZ RV Alap 06/01 142 078 082 0,9702 ABN AMRO Aranykosár Befek. A. 06/01 8 389 361 390 2,0070 ABN AMRO Cash Flow 06/01 506 487 990 1,1526 ABN AMRO Navigátor Alap 06/01 934 164 747 1,0079 ABN AMRO UNIÓ NZ Részv.Alap 06/01 3 138 513 766 1,0917 Adventum Arbitrázs 06/01 144 917 235 1,2917 Aegon Belföldi Kötvény 05/30 1066 856 275 1,5485 Aegon Belföldi Részvény 05/30 133 501 795 1,0749 Aegon Nemzetközi Kötvény 05/30 871 062 444 1,0550 Aegon Nemzetközi Részvény 05/30 2 456 224 380 1,2598 Alpok Nemzetközi Részvény 05/31 101 704 863 1,0170 Alpok Nyílt végű Részvény Alap 06/01 539 152 854 1,1863 Alpok Nyílt végű Állampapír Alap 06/01 2 125 841 564 1,3450 Alpok Pénzpiaci Alap 06/01 403 142 251 1,0263 Alpok Tradíció Nyílt végű Bef. Alap 06/01 1 785 900 270 1,7984 Aranyhal Befektetési Alap 05/31 549 192 296 2,3890 BONUS II. Nyíltvégű Bef. Alap 05/31 1 147 833 317 110356 Bonus Részvény Bef. Alap 05/31 415 996 334 0,9721 Borostyán Nyílt végű Bef. Alap 05/31 1 442 897 472 1 924,8200 Buda-Cash Növekedési Alap 05/31 121 218 932­1,0142 Budapest Vegyes Alap 05/30 959 634 410 0,9305 Budapest Bonitas Bef. Alap 06/01 471 884 984 1,0695 Budapesti­ Bef. Alap A 06/01 35 562 186937 31944,0000 Budapesti. Bef. Alap AA 06/01 35 562 186 937 47 478,0000 Budapesti. Bef. Alap C 06/01 35 562 186937 3,1944 Budapest II. Kötvény 05/30 28 949 226417 2,7492 Budapest Nemzetközi Kötv. Alap 05/30 649 184 908 1,2436 Budapest Nemzetközi Részv. Alap 05/30 7 598 753 240 1,2524 Budapest Növekedési RV Alap 05/30 12 688 007 173 1,7777 Budapest Pénzpiaci Alap 06/01 32 045 729 911 1,0000 CA Devizarészvény Alap 05/30 1866 934 571 1,1982 CA Kötvény Alap 05/30 11 984 040 992 1,9546 CA Közép Európai Részvény Alap 05/30 1318 970 616 3,4675 CA Közép Európai Kötvény Alap 05/30 955 367 239 1,7387 CA Pénzpiaci Alap 05/30 22 689 176 890 1,5854 CA Részvény Alap 05/30 2 011 082 203 1,2497 CA Selecta Európai Részvény Alap 05/30 3 087 793 179 1,1368 CA Vegyes Alap 05/30 703 181 856 1,0917 CIB Európai Részvény Alap 05/30 213 796 663 1,0383 CIB Nyílt végű Pénzpiaci Alap 05/31 4 827 019 768 1,1055 CIB Nyílt végű Részvény Alap 05/30 890 059 666 0,9468 CIB-Kincsem Nyíltvégű Bef. Alap 05/31 15 277 943 898 1,8164 Concorde 2000 Befekt. Alap 06/01 1 425 035 388 1,7286 Concorde Fedezeti Alap 06/01 433 478 305 1,4759 Concorde Kötvény Befekt. Alap 05/30 874 026 550 1,0137 Concorde Pénzpiaci Bef. Alap 06/01 1681236 010 1,2147 Concorde Részvény Befekt. Alap 05/30­­ 765 467 529 1,0397 Duna Tőzsdei Bef. Alap 06/01 390 189 102 1,8200 Eastbrokers Pénzpiaci Bef. Alap 06/01 838 311 257 1,0639 Európa Ingatlan Alap 06/01 840 906 623 1,0234 Hunnia Deviza Kötvény Bef. Alap 05/30 130 248 014 1,1560 Hunnia Deviza BV Alap (Hunnia IV) 05/30 668 452 082 1,5080 Hunnia Kamatvadász Bef. Alap 05/30 450 106 618 1,3700 Hunnia Kötvényindex Bef. Alap 05/30 86 707 277 1,2950 Hunnia Pénzpiaci Bef. Alap­ 05/31 5 661 981 155 1,4093 Hunnia Részvény Nyílt végű B. A. 05/30 398 732 603 0,9680 Hunnia Részvényindex Bef. Alap 05/30 75 057 177 0,8640 Hunnia Államkötvény A. (Hunnia III) 05/31 2 257 536 708 2,5520 ING Globális BV Alap 05/30 1 842 935 128 0,8812 Imperial Befektetési Alap 06/01 219 335 753 1,8105 Imperial R Befektetési Alap 05/31 110 394 994 0,01669 K&H Kötvény Alap 06/01 799 226 915 2,6044 K&H Pénzügyi Alap 06/01 3 788 444 317 1,2128 K&H Részvény Alap 06/01 267 225 015 0,6982 Kurázsi Értékpapír Bef. Alap 05/31 113 042 954 1,7767 MKB Európai Nyíltv. R. Bef. Alap 05/31 1 032 666 137 0,7791 MKB II. Részvény Alap 05/31 1 036 611 091 1,1275 MKB Nyíltv. Nemzetközi Bef. Alap 05/31 574 960 615 1,0549 MKB Állampapír Bef. Alap 05/31 4 109 830 304 2,6676 Német Pénzpiaci Alap 06/01 518 498 322 1,1825 OTP Maxima Befektetési Alap 05/31 1 143 907 859 1,0573 OTP Optima Befektetési Alap 06/01 296 084 836 745 2,3198 OTP Paletta Nyíltv. Bef. Alap 05/31 4 900 832 323 1,4475 OTP Platina Nemzetközi BV Alap 05/31 2 622 869 770 0,9934 OTP Quality Részvény Alap 05/31 2 533 752 212 1,0807 Partner Nyílt végű Befekt. Alap 05/31 37 385 043 1,1963 Postabank Családfa 06/01 350 607 750 1,2237 Postabank Hozamgarancia Bef. A. 06/01 9 801 304 964 2,0239 Postabank Lokomotív 06/01 214 474 831 1,1274 Postabank Millennium Nyílt K. B. A. 06/01 1 259 643 972 1,1680 Prémium Befektetési Alap 05/31 2 125 199 757 1,0072 Quaestor Aranytallér Bef. Alap 05/30 206 905 070 2,0924 QuaestorTallér Alap 05/30 326 398 072 1,8191 Raiffeisen Kötvény Alap 05/31 2 361 178 362 1,5973 Raiffeisen Nemzetközi Kötv. Alap 05/31 655 342 166 2,3452 Raiffeisen Nemzetközi BV Alap 05/31 1 337 292 596 2,7783 Raiffeisen Pénzpiaci Alap 05/31­9 293 676 539 1,4948 Raiffeisen Részvény Bef. Alap 05/31 609 236 591 0,8754 Reálszisztéma Értékpapír Alap 06/01 287 581 843 1,0304 Reálszisztéma Ingatlan Alap 06/01­­ 127 736 787 1,0966 Takarék Pénzpiaci Alap 06/01 487 200 259 1,2629 Takarék Részvény Alap 06/01 466 982 846 0,6925 Takarék Állampapír Bef. Alap 06/01 647 466 264 1,1461 UBA Jupiter Fedezeti Bef. Jegy 05/25 1 120 860 1,3209 UBA Merkúr Pénzpiaci Bef. Alap 05/24 2 023 956 1,2052 Zürich Deviza Nyíltv. Értékp. B. A. 05/30 284 882 451 1,0764 Index neve Értéke Változása New York DJIA 10 904,90 32,26 SP-500 1 253,96 5,88 London FTSE 5 794,20 -2,70 Tokió NIKKEI 13 262,10-231,21 Hongkong HANG-SENG 13 174,40-245,72 Párizs CAC-40 5 436,22 -8,05 Frankfurt DAX 6 112,31 71,09 Bécs ATX 1 189,37 5,30 Közép-európai index CESI 1 069,15 -1,17 Prága PX50 437,70 4,80 Varsó WIG 1 455,52 -17,46 Devizanem Árfolyam RTS 18,41 AUD 151,69 BEF(100) 628,11 CAD 193,10 CHF 166,62 C­K 7,43 DEM 129,55 DKK 33,99 ESP(100) 152,28 EUR 253,38 FIM 42,62 FRF 38,63 GBP 423,73 IEP 321,73 ITL (1000) 130,86 JPY(IOO) 251,99 NLG 114,98 NDK 32,02 PLZ 74,57 PTE(IOO) 126,39 SEK 27,73 SEK 5,91 USD 299, 01 3 hónap Hozam % 10,86 Változás %pont­­0,04 6 hónap 10,76 0,00 2 év 9,75 0,03 3 év 9,23­­0,02 5 év 8,53 0,03 10 év 7,98 0,02 ÁLLAMKÖTVÉNYINDEX­­ Értéke Változása MAX Index (05/31) 205,78 0,29 MAXCOMP (05/31) 201,84 0,27 AMAX (05/31) 196,64 0,23 Forrás: Fomax Rt., a BÉT és a BÁT hivatalos adatszolgáltatója. Az adatok tájékoztató jellegűek. NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK KÜLFÖLDI TŐZSDÉK AZ MNB DEVIZAÁRFOLYAMAI ÁLLAMPAPÍR-PIACI REFERENCIAHOZAMOK

Next