Népszabadság, 2002. január (60. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-25 / 21. szám

NÉPSZABADSÁG MOZAIK 2002. JANUÁR 25., PÉNTEK Kettős gyilkosság egy lakásért Az áldozat élettársa rosszkor, rossz helyen volt Szerda este elfogta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a gyáli kettős gyilkosság elkövetőit. A 28 éves B. László és a 17 esztendős P. Magdolna beismerő vallomásában elmondták: a lakásáért ölték meg G. Istvánt, élet­társát, B. Sárát pedig csak azért, mert rosszkor, rossz helyen volt. Egyik budapesti rokona jelentette be január 6-án, a rendőrségen, hogy a gyáli illetőségű G. Istvánt (53) már hetek óta nem látta senki. Még karácsony előtt szomszédai láttak a lakásban egy fiatal párt, de ők is eltűntek. A rendőrök - a fővárosi rokon jelenlétében - feltörték a kétszobás családi házat. Ekkor derült ki, hogy a keresett gyáli rokon, élettársával együtt, gyilkosság áldozata lett. G. István és élettársa B. Sára (51) le­meztelenített, brutálisan összevert és megtaposott holttestét a padlásfeljáró­ban találták meg, egymásra fektetve. Szabó Jenő ezredes, bűnügyi igazgató, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csü­törtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a tettesek „rendkívül beszédes helyszínt hagytak hátra”. Láthatóan igyekeztek alaposan kitakarítani a lakást, az egyik szobában akkurátusan levakarták a falra csapódott vércseppeket, többször fel­mosták valamennyi helyiség kövezetét, és minden mozdítható holmit összecso­magoltak. Hivatalosan a házban G. István egye­dül lakott, de rendszeresen napokat töl­tött nála élettársa, B. Sára is. Kulcsa is volt az asszonynak a lakáshoz. Decem­ber elején azonban meglátogatta G. Ist­vánt poroszlói unokaöccse, B. László (28) és barátnője P. Magdolna (17). Azt mondták, Budapesten kaptak munkát, s csak néhány napig szeretnék magukat meghúzni Gyálon, amíg saját lakás után nem néznek. B. korábban rendszeresen kért kölcsönt nagybátyjától, a tartozását azonban egyszer sem adta meg, G. Ist­ván ennek ellenére befogadta a párt. B. Lászlónak azonban esze ágában sem volt lakást találni. Derzsi Péter őr­nagy,-a Pest Megyei Rendőr-főkapitány­ság életvédelmi osztályvezetője a gya­núsítottak vallomására hivatkozva el­mondta: a páros már akkor elhatározta, hogy megöli G.-t, amikor beköltöztek gyáli házába. Azt tervezték, hogy kiürí­tik és eladják a nagybácsi házát, a bevé­tel ugyanis hosszú ideig fedezte volna a munkanélküli férfi és a négy általánost végzett barátnője megélhetését. A rend­őrök számos tanút hallgattak ki, akiknek decemberben B. László különböző mű­szaki cikkeket és más használati tárgya­kat adott el, amelyek mind G. István há­zából származtak. Karcagon és Szolno­kon pedig a vasútállomás bankau­tomatája azonosításra is alkalmas fotó­kat készített a párosról, amint a meggyil­kolt nagybácsijuk bankkártyájáról ép­pen pénzt vesznek fel. Derzsi elmondta: B. László egy ron­gyokba csavart vascsővel agyonverte nagybátyját, de miután több mint egy tu­cat nagy erejű ütéssel sem sikerült kiol­tani az életét, egy zsineggel megfojtotta. Barátnőjével éppen csak lemeztelenítet­ték, és a padlásfeljáróba vonszolták a holttestet, amikor kívülről valaki kulcs­csal nyitni kezdte a zárat. G. István élet­társa a lehető legrosszabbkor érkezett meg. B. László barátnőjével felhan­­gosíttatta a televíziót, és a vascsővel B. Sárára támadt. Az asszony életét sem ol­tották ki az ütések, ezért a vascsővel le­nyomott a torkán egy bundakesztyűt. A páros két napot és éjszakát töltött a holttestekkel a gyáli házban, majd mi­után rádöbbentek, hogy a lakást egy­könnyen nem tudják pénzzé tenni, elme­nekültek. Szerda este a Tiszta-tó közelé­ben, egy mocsárban fogták el őket a nyomozók. Fekete Gy. Attila Más tulajdonát adták el Olajfillérekkel fizettek volna a csalásért Jogerősen elítélte a felszámolás alatt ál­ló Murányi Rt. tulajdonosát és vezér­­igazgatóját a Vas Megyei Bíróság jelen­tős kárt okozó csalás kísérlete, közok­irat- és magánokirat-hamisítás miatt. TUDÓSÍTÓNKTÓL Kuklis Zoltán, a Murányi Rt. vezérigaz­gatója és Murányi József, a cég tulajdo­nosa öt évvel ezelőtt megkísérelt eladni egy szentgotthárdi szállodát, amely nem volt a tulajdonukban. Megtévesztő maga­tartásukkal, csalással, közokirat- és ma­gánokirat-hamisítással elérték, hogy az adott ingatlant a körmendi földhivatal be­jegyezze az új tulajdonos nevére. A hiva­tal erről értesítette a valódi tulajdonosok egyikét, ezt követően tettek feljelentést az érintettek. A megindult nyomozás szerint Murá­nyi József 1997-ben Kecskeméten talál­kozott Hargitai Lászlóval, aki üzem­anyag-forgalmazással akart foglalkozni, ám ehhez jövedéki engedélyre volt szük­sége, amihez pedig jövedéki biztosítékot kellett letenni. Mivel sem pénze, sem in­gatlana nem volt, ezért Murányi - üzletet látva a későbbi olajforgalmazásban - fel­ajánlotta Hargitainak a szentgotthárdi szállodát megvételre. A 35 milliós érté­kűre becsült ingatlan így cserélt 10 mil­lióért gazdát, a vevő azonban csak két­milliót fizetett. A felek abban állapodtak meg, hogy ha a kft. megkapja a jövedéki engedélyt, akkor minden eladott liter olaj után ötven fillért ad Murányinak. Ha pe­dig netán nem kapja meg az engedélyt, akkor az eladó visszavásárolja az ingat­lant. Ez utóbbi következett be, de ez már nem befolyásolta a büntetőeljárást. A Körmendi Városi Bíróság az ügyben 2000. november 9-én hozott első fokon ítéletet. Mindkét vádlottat egy-egy év börtönbüntetésre ítélte, és egy-egy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A fel­lebbezések után a Vas Megyei Bíróság másodfokon a büntetlen előéletű elsőren­dű vádlott, Kuklis Zoltán egyéves börtön­­büntetésének letöltését három évre fel­függesztette, mivel a haszonból semmi­lyen formában sem részesült. A másod­rendű, büntetett előéletű Murányi József büntetését pedig helybenhagyta, mert az ítélet szerint ő volt az értelmi szerző, aki saját hasznára ténykedett. A férfinak, aki más ügyek miatt már évek óta előzetes le­tartóztatásban van, le kell ülnie egyéves büntetését. Gy. Z. Ilyen lesz a képünkön egyelőre csak mintapéldányként látható elektronikus európai személyazonosító kártya. A kísérleti igazolvány érdekessége, hogy II. Albert belga király fotóját és adatait vitték fel rá fotó: reuters -thierry roge Heti (t­ uti tipp Jó tudni, hogy március 10-ig a tavalyi áron­ pihenhetnek a Lövérekben, erdei sétautak szomszédságában fekvő, népszerű HUNGUEST Szieszta és Maróni Hotelekben. Leg­alább hároméjszakás pihenésért páros jelentkezésnél, félpanzióval személyenként és éjsza­kánként 4900 Ft a felnőtt fizetség. Egyedül is igénybe vehető az összkomfortos, kétágyas, színes tévével, minibárral, telefonnal felszerelt szoba 7500 Ft-ért. Szülőknek, nagyszülők­nek előnyös, ha velük egy szobában 14 év alatti pihen, mert a gyermek szállása és svédasz­talos reggelije ingyenes. Ráadásként a vendégek ingyenesen egy ausztriai kirándulásban részesülhetnek, amelyek hetente kedden és szombaton vehetők igénybe. Szobafoglalás a 06 (99) 314-260-as vagy 314-461-es számokon lehetséges. Szállodai helyfoglalás és információ: HUNGUEST HOTELS SERVICE CAMPONA HUNGUEST HOTELS SERVICE WESTEND Tel.: 424-3332 Tel.: 238-7242 Zsaroló APEH-revizorok Másodfokon is elítélték tegnap azt a két Csongrád megyei APEH-revizort, akik 1999 májusa és 2000 májusa között 27 alkalommal fogadtak el pénzt az ellen­őrzött vállalkozóktól annak fejében, hogy az ellenőrzés során észlelt szabály­talanságok nem kerültek be az általuk készített jegyzőkönyvbe. Az elsőrendű vádlott, Vecsernyés László és társa, Ábrahám István, az APEH Csongrád megyei igazgatóságá­nak revizoraként 27 alkalommal végez­tek úgy próbavásárlásokat Csongrád és Baranya megyében, hogy addig vizsgá­lódtak, amíg valamilyen adóügyi sza­bálytalanságra nem bukkantak. Előfor­dult az is, hogy olyasmit neveztek meg hiányosságnak, ami valójában nem is üt­között az adójogszabályokba. Ekkor a bolt bezárásával, pénzbírsággal, tételes adóellenőrzéssel fenyegetőztek, majd utaltak rá, hogy az ügyet másként is meg lehet oldani. A megfélemlített vállalko­zók 10-20 ezer, olykor 70 ezer forintot adtak a revizoroknak, akik a pénzt elosz­tották egymás között. A revizorok a pén­zért négy alkalommal meg is hamisítot­ták a jegyzőkönyveket, míg a többi eset­ben eltekintettek a feltárt hiányosság rögzítésétől. A két revizor így összesen 589 ezer forintra tett szert egy év alatt. A vádlottaknak többrendbeli, hivata­los személy által elkövetett vesztegetés és kötelességszegés bűntettének alapos gyanúja miatt kellett bíróság elé állniuk. Első fokon a Szegedi Városi Bíróság ta­valy júniusban Vecsernyés Lászlót négy év és három hónap börtönre ítélte, és öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ábrahám István büntetése három év börtön volt és négy év eltiltás a köz­ügyektől. A vádlottak, védőik és az ügyész is fellebbezett. A másodfokon eljáró Csongrád Megyei Bíróság tegnap hozott ítéletében a másodrendű vádlott büntetését teljes körű tényfeltáró beis­merő vallomására tekintettel két év hat hónapra enyhítette, az elsőrendű vádlott büntetését helybenhagyta. Az ítélet jog­erős. G. K. Hat emberen segít egy donor MISKOLCI TUDÓSÍTÓNKTÓL Bécsi, budapesti, pécsi és miskolci szakemberek összehangolt, ötórás mun­kája nyomán legalább hat átültetésre vá­ró beteg juthat életmentő szervhez. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór­házban szerda éjjel zajló többes szerv­kivétel donorjáról és a részletekről az intézmény főigazgatója, Csiba Gábor - az elhunyt hozzátartozóinak kérésére - nem adhatott felvilágosítást. A Hunga­­rotranszplant Kht. koordinációjával végrehajtott - a szervezést jelentősen nehezítő időjárási viszonyok ellenére sikeres­­ szerveltávolítás révén egy be­tegnél májátültetést hajthatnak végre, a hasnyálmirigy, a vesék és a tüdő fel­­használásával pedig többen is életesély­hez jutnak. Az elhunyt tüdejét repülő­géppel Bécsbe szállították, ahol azt egy magyar beteg kapta meg. KAMPÁNYHANGNEM - Maga meg egy marha, hogy elhiszi annak az ökörnek a baromságait! A hegyek világa a címe an­nak a fotókiállításnak, amely Németország legma­gasabb csúcsán, a 2964 méter magas Zugspitzén látható. Axel Hütte képeit május 28-ig tekinthetik meg azok, akik felkapasz­kodnak az oromra. Csúcs ez az ötlet. V.G. ÁRVÍZKÉSZÜLTSÉG. A felmelegedés hatására megindult árhullám miatt a Berettyó magyarországi szakaszán jelentősen emel­kedett a vízszint, emiatt a Tiszántúli Vízügyi Igazga­tóság tegnap elsőfokú ár­­vízvédelmi készültséget rendelt el a Berettyón a ma­gyar-román határtól Szeg­halomig - tájékoztatta la­punkat Kóthay László, az igazgatóság vezetője. El­mondta: a folyón 8-18 cen­timéter vastagságú álló jég van az országhatártól Dar­vasig. A vízügyi igazgató­ság dolgozói fokozott fi­gyelő- és őrszolgálatot lát­nak el a folyó teljes ma­gyarországi szakaszán. (Népszabadság) EMERTON-DÍJAK. A Magyar Rádió Könnyűze­nei Produkciós Szerkesztő­sége felkérésére megszüle­tett a döntés az eMeRTon­­díjak odaítéléséről, a szak­mai zsűri tizennyolc kate­góriában nevezte meg a győzteseket, a díjakat már­cius 22-én adják át. A 2001-es szereplések alap­ján az év legjobb női elő­adója Katona Klári, a leg­jobb férfi előadó Zorán lett. Az év musicalénekesnőjé­nek járó díjat Tunyogi Ber­nadett, az év musicaléne­kesének járó elismerést Molnár László érdemelte ki. (MTI) KIRABOLTAK egy uk­rán férfit szerda este Deb­recen és Szolnok között a gyorsvonaton. Két ismeret­len előbb fojtogatni kezdte, majd letépték nyakáról az aranyláncát. Amikor a férfi megpróbálta visszaszerez­ni az ékszert, késsel támad­tak rá. A vonatkísérő rend­őr járőrök elfogták a rabló­kat, akiket a szolnoki rend­őrkapitányság nyomozói őrizetbe vettek. (Népsza­badság) Hírek KIRABOLTAK Pécsett egy takarékszövetkezeti fió­kot csütörtökön, a zsák­mány hozzávetőlegesen egymillió forint. A rablást két férfi követte el, egyikük kezében fegyvernek tűnő tárgyat láttak az alkalma­zottak. A tettesek az alkal­mazottakat beterelték a ta­karékszövetkezet mellék­­helyiségébe, majd a kasz­­szában lévő pénzzel elme­nekültek a helyszínről. Ba­ranya megye rendőrfőkapi­tánya kétszázezer forint ju­talmat tűzött ki annak, aki a rendőrség munkáját a tette­sekhez elvezető informá­cióval segíti. (MTI) ELŐZETES LETAR­TÓZTATÁSÁT indítvá­nyozta tegnap a rendőrség annak a 43 éves székesfe­hérvári férfinak, aki enge­dély nélkül magánál tartott parabellumpisztolyával ja­nuár 20-án este térden lőtt egy színesfémtolvajt a zámolyi szőlőhegyen. A háztulajdonos azt mondta: azért sütötte el négyszer a fegyverét, mert meg akarta ijeszteni a hegyen ólálkodó három ismeretlent, akik ép­pen egy horganyzott le­mezt szereltek le az egyik házról. A gépkocsival me­nekülő személyek egyikét egy lövedék a karosszérián áthatolva sebesített meg. A lövöldöző férfit több személy sérelmére elköve­tett emberölés kísérletével gyanúsítják. (Népszabad­ság) AKASZTÁSOK: Iránban nyilvánosan felakasztottak négy férfit, akiket gyilkos­ságban és rablásnak talál­tak bűnösnek a hatóságok. A Dzsomhuri-Eszlámi cí­mű iráni napilap csütörtöki jelentése szerint a férfiakat a délnyugat-iráni Ahváz városának egyik nyílt terén végezték ki. Az elítéltek a vád szerint meggyilkoltak egy férfit, és szándékosan közutakat torlaszoltak el, hogy kifoszthassák az arra közlekedőket, rettegésben tartva az utazókat. A halá­los ítéletet az iráni legfel­sőbb bíróság is jóváhagyta. (MTI) KIGYULLADT egy Nép­színház utcai lakás egyik szobájának bútorzata csü­törtök reggel a fővárosban, a tűzben egy ember életét vesztette. A helyszínre ér­kező tűzoltók a lakásban találtak még egy füstmér­gezést szenvedett, rossz idegállapotban lévő nőt, őt a mentők kórházba szállí­tották. A tüzet vízsugárral eloltották, keletkezésének okát pedig még vizsgálják a tűzoltóság munkatársai. (MTI) CSALÁDI TRAGÉDIA következtében lelte halálát az a húszéves lány és har­minchárom éves élettársa, akikre szerda délután talál­tak rá Budapesten, egy Nagymező utcai földszinti lakásban. A lefolytatott helyszíni szemle adatai, valamint a soron kívül el­rendelt igazságügyi orvos szakértői boncolás eredmé­nye egyértelműen alátá­masztotta azt a korábbi fel­­tételezést, hogy családi tra­gédia történt. A férfi előbb élettársát ölte meg, majd önmagával végzett. A két ember halálát lőtt sérülés okozta. (MTI) ELÍTÉLT VÁROSI KÉPVISELŐ. Üzletsze­rűen elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás mi­att nem jogerősen 10 hó­nap felfüggesztett szabad­ságvesztésre ítélte Edelé­­nyiné Nagy Mária debre­ceni önkormányzati képvi­selőt, a Munkáspárt Hajdú- Bihar megyei elnökét teg­nap a Debreceni Városi Bí­róság. A vád szerint a kép­viselőnő édesanyja halála után huzamosabb ideig jo­gosulatlanul vette föl an­nak nyugdíját, a kár több százezer forint. Edelényiné Nagy Mária felmentésért fellebbezett. (Népszabad­ság) ARANYHALNÖVESZ­TÉSSEL akar bekerülni a Guinness Rekordok Köny­vébe két hongkongi halte­nyésztő fivér. Nagy re­ménységük hossza 37 cen­timéter és 2 milliméter. Ez­zel a termettel óriásnak számít a világ aranyhalai­nak mezőnyében. A két haltenyésztő felfedte, hogy Bruce - így hívják rekord­aspiráns halukat - XXL-es mérete a tenyésztésen kívül a jó étrendnek és rengeteg „tornagyakorlatnak” kö­szönhető. (MTI) v­í­ z hirdetés Gyulai gyógyüdülés A Várfürdővel egybeépített, népszerű háromcsillagos Hunguest Hotel Erkelben március 23-ig tetszés szerint kiválasztható hétéjszakás kúrákra kerülhet sor. Vonzó, hogy a vendégek csak öt éjszakát térítenek, így a személyenkénti díjak szauna-, konditerem-használattal, félpanzióval, napi kétszeri fürdőbelépővel az „A” épületben 26 000, míg a másikban 30 000 forint. Magányosoknak előnyös, hogy akkor is ennyit kérnek tőlük, ha egyedül veszik igénybe az összkomfortos, kétágyas, telefonnal, minibárral felszerelt szobákat. Jó tudni, a Várfürdőben ilyenkor is tucatnyi különböző hőfokú, közöttük úszásra alkalmas, kevert vizű medence is rendelkezésre áll. Helyek leköthetők a (06-66) 463-555-ös vagy a (06-60) 388-027-es számokon. Egyéb helyszínekről pedig a 238-7242-es, a 424-3332-es és a 424-3338-as számon kapható tájékoztatás. 27

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék