Népszabadság, 2004. november (62. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-23 / 273. szám

12 2004. NOVEMBER 23., KEDD KULTÚRA NÉPSZABADSÁG A propaMH: minden ami tollára a vodafone KÖZLEMÉNY A Vodafone Magyarország Rt. ezúton értesíti tisztelt Előfizetőit, hogy 2004. december 23-tól Előre fizető ügyfelei részére az Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg 2.3.1. pontjának az Egyenleg-felhasználási Időszakra vonatkozó rendelkezéseinek utolsó mondata módosul, mely szerint az Egyenleg-felhasználási Időszak nem lehet hosszabb, mint az utolsó feltöltéstől számított 365 nap. A módosításra figyelemmel azon meglévő feltöltőkártyás ügyfeleinknél azonban, akiknél az utolsó feltöltéstől számítva 365 nap eltelt, az eredeti Egyenleg-felhasználási Idővel megegyező időtartamig biztosítjuk a hívá­sok fogadását, az ingyenesen hívható segélyhívószámok és az Ügyfélszol­gálat elérését. Ezen Ügyfeleinket jelen közleményen kívül SMS-ben is értesítjük a változásról, valamint az Ügyfélszolgálatunkon (1270) keresztül is kérhetnek tájékoztatást. Amennyiben az Előfizető ismételten fel kívánja töl­teni kártyáját ezen időszak alatt, úgy ezt kizárólag az Ügyfélszolgálat előzetes értesítésével teheti. Az Előfizető 2004. december 20-i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek fenti módosítása esetén élhet az Általános Szerződési Feltételek 1,5. pontjában meghatározott jogával. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek a Vodafone honlapján és Ügyfélszolgálatain érhető el. Egy év múlva nyithat az etyeki filmstúdió A tervek szerint 2005 novemberében el­készül a 150 millió euróba kerülő etyeki Korda Sándor Filmstúdió - jelentette ki lapunknak Krisán László, az Etyek-pro­­jekt vezetője -, bár a hivatalos megnyitót valószínűleg csak 2006 tavaszán tartják, a létesítmény a jövő év végétől fogadja majd a produkciókat. A Demján Sándor érdekeltségébe tartozó Euroinvest ezzel a projekttel foglalkozó cége most az épí­tés megkezdéséhez szükséges előkészí­téseket végzi. Ahhoz, hogy az etyeki in­gatlanon az érdemi munka elkezdődjön, 36 szakhatósági engedélyt kell beszerez­ni. A tervezést követően­­ most úgy lát­ják hogy a földmunkák leghamarabb márciusban kezdődhetnek. Az Etyektől nem messze épülő Tudás Völgy, a Talen­­tis-program menedzsereivel közösen ké­szítik a település koncepciótervét. Magu­kat az épületeket a stúdiók kivitelezésére specializálódott amerikai Bastien And Associates Inc. és Finta József építészstú­diója közösen készíti. Kálmán Lajos polgármester a munka­­lehetőségek mellett a borturizmus és az oktatás fellendülését várja a beruházás­tól. A politikus szerint a falut már több­ször segítő, szponzoráló Demján Sándor személye garancia számukra. De hogy minden szóbeszédet tisztázzanak, ja­nuárban vagy februárban falugyűlést szerveznek, ahol Demján és csapata részletesen beszámol a tervekről. Példá­ul meg akarják azokat is nyugtatni, akik esetleg megijedtek Hiller István kulturá­lis miniszter májusi cannes-i beharango­­zóján elhangzott „világ legnagyobb filmstúdiója" szlogenjétől és az azt kö­vető Etyekwood-sajtókampánytól. Ez a kifejezés arra a 6069 négyzetmé­teres épületre utalt, amely a világ tény­leg legnagyobb „vizes" felvételekre al­kalmas műterme lesz. Krisán László sze­rint ez lehet a Korda-stúdió egyik legna­gyobb vonzereje, ugyanis egy Titanic horderejű hollywoodi filmeposzt sokkal gyorsabban le lehet majd forgatni Etyeken, mint jelenleg bárhol. Csúszik néhány hónapot az eredeti­leg szeptemberre ígért pomázi Szem Filmstúdió és Médiaközpont átadása. A tervek szerint ugyan még az idén meg­nyithatja kapuit, ám produkciókat a ter­vek szerint csak jövőre fogad majd a komplexum. A 3,5 hektáros területen két műterem épül, a nagyobb 2240, a kisebb 1500 négyzetméter alapterületű lesz. Míg az előbbi még idén üzemelni fog, utóbbi 2005. februárban készül el. A filmtörvény adókedvezményei a magántőkét ugyan beindították, kérdés, hogy az állam mikor kap észbe. El kelle­ne végre dönteni, hogy fejlesztenek-e a huszonöt éve szinte érintetlen, ám ame­rikai bérmunkákból évi egymilliárd fo­rint bevételt hozó fóti Mafilm-stúdión, vagy egyszerűen eladják azt. Ugyanis, ha az etyeki komplexum jövő év végén megnyitja a kapuit, a Mafilm azonnal el­értéktelenedik. Egyes becslések szerint a fóti telep értéke Hiller májusi bejelenté­sének következtében már most legalább az ötödére csökkent. A döntést azonban hátráltatja a tulajdonosok - az ÁPV Rt. és a Magyar Mozgókép Közalapítvány - közti kooperáció évek óta tartó hiánya. Cs. G. I Zene C­sak eszembe jutott valaki E­lakadtam. Nem panaszként mon­dom, megesik. Itt ez a szép album, a hat késői vonósnégyes Beethoventől. Ilyenkor szokás levenni a könyvespolc­ról a Doktor Faustust, elolvasni a meg­felelő oldalakat, aztán elsötétíteni, vagy még inkább: hagyni, hogy besötétedjen a szoba, leszálljon magányunkra az es­te, és a lemezjátszó előtt éljük át mind­azt, ami ma már minden művelt ember kötelessége. És hogy az egyedüllétben ne csak a Takács-vonósnégyes legyen a társunk, utána telefonálgatni, e-maileket vagy cikkeket írni, te, most hallgattam meg velük a Nagy fúgát, hát, igazán mondom. Mindegy is, mert nem sikerült. Amíg a cisz-moll vonósnégyes Presto-tételét hallgattam, eszembe jutott Balassa Péter, az irodalmár. Mindig ilyenkor jut eszembe, mert valamiért ő különösen nagyra tartotta ezt a tételt. Rosszked­vűen üldögélt a szobában, és ezt dudo­­rászta, ezt az ideges vonórángatást, ezt a hisztérikusan be nem fejezett dalla­mot. Szürke ruhái, hosszú haja, szakál­la, mind itt van előttem. Nem nézett se­hova, pedig ő volt a házigazda, aztán magához vette a szót, de még ott szólt benne a zene. Szerintem nem tetszett volna neki ez Fáy Miklós a felvétel, mert kecske-káposzta alapon készült, nem csak dühöngeni akar, ha­nem szépen is szólni, ettől az egész egy kicsit olyan okos. Nekem éppenséggel pont ez benne a szép, mert nem kell el­játszani a nagy indulatot, ha nincs meg, és jó úgy is megmutatni ezt a ze­nét, hogy nem csak gesztus, hanem muzsika is, de tulajdonképpen mind­egy. Csak az van az eszemben, hogy Balassa Péter összehívott egy halom embert a szobájába, többnyire fiatalo­kat, és együtt akart velük zenét hall­gatni. Nem nagyon sikerült, egyrészt mert olyan irdatlanul hamis volt a le­mezjátszója, hogy az fájt, másrészt meg nem mindig volt vevő az ifjúság ezekre a strapás mélységekre. Tényleg iszo­nyatosan fárasztó volt ez a felelős mű­élvezet, nem volt szabad vígoperát hallgatni, mert közben zajlik az öböl­háború. Mégis olyan megható erre visszagon­dolni. Mert ma teljesen természetesnek vesszük, hogy egyedül vagyunk a le­mezjátszó előtt, úgy van beállítva a két hangszóró, hogy egy pontban találkoz­zanak a hangok, abban a pontban, ahol a karosszék áll, egyébként is ez a sza­bály, ez a tökéletes: én és a zene. Vagy a zene és én. Végighallgatni, átélni, meg­próbálni megérteni, földolgozni érté­­kelni, szeretni vagy utálni. Jó, csk miért kell mindig egyedül lenni betho­­vennel? És miért kell feltétlenül ktszáz éves óriásokkal randizni? Régen lemezezni is összeültek az em­­berek. Emlékszem egy papírra, ami egy régi lemezjátszóban találtam. Műsor volt, hogy 1944 decemberében mit áll­­gattak az emberek annak örömére, hgy mindannyian élnek, és mindannyian otthon vannak. A hatvanas-hetvenes években volt egy ember, aki szimboli­kus belépődíj ellenében lemezkoncerte­ket adott, össze lehetett gyűlni, és meg­hallgatni olyan zeneszerzőket, akiknek a műveit nem nagyon játszották errefe­lé. Tudom, hogy ezt a szegénység szül­te, és ha ma próbálna meg valaki ilyet szervezni, nehezen találna társakat. De ezek az emlékek annyival fontosabbak, mint az, hogy hogyan szól a Nagy fúga. A lemez úgyis megmarad. Tényleg, nem is tudom, milyen ez a CD. Majd hallgatom még, és biztos lesz rajta, ami tetszik, lesi, ami nem. Most nem jutottam tovább az opus 131-nél, mert eszembe jutott Balassa Péter. Vala­miért mégis azt hiszen, hogy nem jár­tam rosszul. (Beethover: The Late String Quartets - Decca, 2004) Wien Modern­­ a hónap végéig A kortárs zene szerelmeseit november végéig várja még a Wien Modern, az im­már hagyományosnak mondható, 1988 óta évente megrendezett kortárs zenei fesztivál. Alapítója Glaudio Abbado, aki akkortájt a bécsi opera zenei igazgatója volt, s tekintélyét latba vetve meg tudta győzni a főváros kulturális vezetését az errefelé kevésbé népszerű kortárs zene fontosságáról. A bécsi közönség azóta megkedvelte a fesztivált, értékeli, hogy megismerheti a legújabb zenei alkotáso­kat, ifjú tehetségek irányt és stílust kere­ső kísérleteit. Maga a fesztivál 1988 és 95 között évente több zeneszerző-személyi­ség bemutatására összpontosított: 36 kü­lönböző korú, eltérő kulturális háttérrel rendelkező alkotó mutatkozhatott be ezekben az években. Az idei fesztivál érdekessége, hogy együttműködik a nemrégiben megnyílt ifjúsági és gyermekszínházzal, így ren­dezvényeinek egy része a legfiatalabb közönségnek szól. A Múzeumi Negyed­ben alig egy hónapja nyílt Dschungel- Wien elsősorban interaktív zenei délutá­nokkal vesz részt a fesztivál programjá­ban, olyan műsorral, amely bevonja az ifjú közönséget, együtt zenélésre, kom­ponálásra ad lehetőséget. (www. dschungelwien.at) Fontos része az idei fesztiválnak a ret­rospektív, amelynek központi alakja John Cage. Összesen 15 különböző hangverseny igyekszik minél pontosabb képet adni az amerikai művész zenei ha­gyatékáról, mindarról, ami valóságos forradalmat váltott ki a muzsikában, és maradandóan befolyásolta a táncművé­szetet. Mivel az 1992-ben 7­ éves korá­ban elhunyt alkotó igazi polnisztor volt, sokféle műfajú rendezvény készíti ki a zeneieket: a New York-i filmtarchívum ötnapos filmfesztiválhoz szálított anya­got, a Táncnegyed (TQW) a Múzeumi Negyedben két projekttel adóik emlé­kének, s kiállítást is rendeznek há­traha­­gyott partitúráiból, életéről. Gidon Kremer, a nevével fémjelzett nyári burgenlandi fesztivál meglapító­­ja, a kelet-európai kortárs zene egna­­gyobb patrónusa saját zenekarául, a Kremerata Balticával ad több hangver­senyt, s nem marad el az idén sem a tu­dományos szimpózium, amely a fezti­­vál egy-egy témájában"segíti az elmleti eligazodást. A helyszínek között szinte valamen­nyi nagy bécsi hangversenyterem mg­található, de „kölcsönkapott" a fesztiál jó néhány színháztermet­­ az említtt gyermekszínházon kívül is. Évek óta le­­vált a Wien Modemre kiadott kombinát belépő, amely a szimpóziumokra, mű­helyekbe is érvényes. Bécs, 2004. november SZÁSZI JÚLIP John Cage

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék