Népszabadság, 2006. november (64.évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-03 / 257. szám

2006. NOVEMBER 3., PÉNTEK • NÉPSZABADSÁG 12 • Kultúra Tánc La dance company: Trio, 2 solo 1 duet - MU Színház Horeczky Krisztina Ladányi Andrea társulatának estje zavarba ejtő élmény. A megejtően alázatos táncmű­vész-zseni túlzott bizalmára érdemesített egy - korán­­ fe­negyerekké avatott, léhaságra hajlamos ifjút (név nélkül: Ivó Dimcsev). A Trio a finn Jorma Votinen Trio Trio című koreográfiájá­nak kitűnő, Ladányi jegyezte átirata, djsuzt kevert zenéjére. A steril térben egy WC-csésze, kórházi ágy, két férfi és egy nő. Az elmegyógyintézet lakói már a túlélést sem erőltetik. Öltöze­tük, akár az uniformis, mackó, alsónadrág, tréningfelső, haris­nya, atlétatrikó, testszínű body. A nő csillogó­ tengerkék nyak­éke titokzatos kontraszt. Bánki Zsolt, Gergely Attila és Ladányi Andrea azt a pszichés állapotot éli meg, kivételesen erős jelen­léttel, amikor elsorvad az inti­mitás iránti vágy, mégis fojto­gat az örömtelenség. Bármit tesz is a valaha­ ember (vetkő­zik, öltözik, könnyít magán, kö­zelít a másikhoz vagy ellene fordul), nem képes túllépni fi­zikai szükségletei rutinszerű kielégítésén. A tettek monoton cselekvéssorokká, félbehagyott aktusokká züllenek. A pompás hármas tablóján nincs más, csak a csapdába szorított, érzé­kiségétől és szellemétől meg­fosztott, nemtelen, szeretetlen ember. Akinek majd a halál hoz megváltást. A hibátlan drama­­turgiájú, rendkívüli fegyelmet követelő Trio csontig metsz. Kíméletlen ellenpélda a mos­tanság oly kelendő „egziszten­cialista” mozgástermékek ko­rában („Kicsit szomorkás a hangulatom máma”). Az 1976-os, bolgár Ivo Dim­csev a fizikai színház (túl)ün­­nepelt képviselője. Az együttes számára készített két - önis­métlő - szólója és büntetőcé­­dulás duettje nem vall elsöprő intellektuális megújhodásra. A lejárt szavatosságú, emlékeibe menekülő, egykori popcsil­­lag(ocska) magánya (Thank you), és a forradalom nélkül maradt eszelős forradalmárnő tombolása (The R) ugyanazon melodrámatoposz köré szerve­ződik, mint a tavaly bemutatott Lili Handel. Amely rendezetlen ötletekből álló bravúrszólóban Dimcsev elfeledett, hajdani dí­­va-kokottá alakulva követeli vissza a dicső múltat. Ladányi Andrea másodfrissességű áru­ból varázsol bestiális one­­woman-show-t. Szédítő a szó­rakoztatóipar istállójából kive­tett hajdani pop-kancaként - akitől megvonták az ablakot. Kiforgatja az összes tömegkul­turális sztereotípiát: pöntyög a gitárján, köszönetet mond (an­golul) az egész univerzumnak, így - micsoda önirónia - saját lábának is. Mikor felénk totyo­­rog földig érő, kék ruhában, ar­cát eltakaró szőke parókában, Ladányi Andrea másodfrissességű áruból varázsol bestiális one-woman-show-t, lehetetlen eldönteni, szemből jön-e a bomlott gésa, vagy ne­künk háttal. Húsz perc múltán fekete festékben úszik, és ma­gas sarkúban, melltartóban-bu­­gyiban mantrázza Csajkovszkij élettörténetét. A sziporkázó humorú Ladányi a tömegem­ber idoljáról, a fősodorban gá­zoló, menedzsment által táv­irányított mutánsról rántja le a maszkot. Kovács Martinára várt a fel­adat, hogy az állampárt által kitüntetett, kiselejtezett politi­kai élharcosnőként legyen az összeomlott szocializmus me­taforája. Dermesztő közhely. Kovács azonban nagyszerű az önmagát hergelő, intim meg­nyilvánulásokra képtelen, élő vörös emlékműtorzó szerepé­ben. Akiből romboló dühöt vált ki, ha eszébe jut, kimosód­tak belőle privát élményei, s - a rendszerrel egyetemben - megszűnt létezni. A két produkció között lát­ható A Golden Duet lelombo­zott, mint egy lépcsőházi lakó­gyűlés. A zsenge mutatvány tartalma: két, aranyöltönyös performer hogyan nem tud összehozni egy duettet. Egye­dül az izgat, Ivó Dimcsev miért nem tud(ott). Ifjúság édes madara A Trióban fojtogat az örömtelenség Fotó: Dósa Gábor Elhunyt William Styron Nyolcvanegy éves korában el­hunyt William Styron amerikai író. A virginiai születésű alkotó harcolt a világháborúban, majd angol szakot végzett az egyete­men. Első regénye 1951-ben je­lent meg Feküdj le sötétben címmel. A mű azonnal nagy si­kert aratott. Az igazi ismertsé­get azonban az 1967-ben kiadott Nat Turner vallomásai hozta meg számára. Az 1831-es rab­szolgalázadás vezérének fiktív visszaemlékezése igen heves vi­tát váltott ki, némely kritikusok rasszizmussal vádolták a szer­zőt. A regény azonban 1968-ban Pulitzer-díjat kapott. A magyar közönség mégis elsősorban az 1979-ben megje­lent Sophie választása alkotója­ként ismeri az írót, különösen, hogy a regényből készített fil­met öt Oscar-díjra jelölték, és a legjobb női főszereplőnek járó szobrot a Sophie-t alakító Meryl Streep nyerte el. (MTI) A kitaláló is díjazott Serfőző Melinda Bejelentették az idei eMeRTon díjazottak névsorát: a tizenegy zenész a november 19-i gálaes­ten veheti át a Magyar Rádió ti­zenkilencedszer odaítélt köny­­nyűzenei díját. A díjat Botha Lajos karmes­ter kezdeményezésére 1986- ban alapították a populáris ze­nei műfajok szerzőinek és elő­adóinak elismerésére. Azóta 236-an vehették át, a díjazotta­kat a rádió könnyűzenei szer­kesztői titkos szavazással vá­lasztják ki. Az év énekese Dobrády Ákos lett, aki a tavaly feloszlott TNT zenekar tagja volt, most pedig első szólólemeze megjelenteté­sére készül. Az év musical­énekese Bereczki Zoltán. Az év hangszeres szólistájának Ferenczi György szájharmonika­művészt választották, többek között tavalyi Csárdafunk című produkciójáért. Az év együttese a majdnem tíz éve létező Háború nevű for­máció lett (Mohai Tamás, Szap­panos György, Hirleman Berta­lan), a tavalyi esztendő legjobb dzsesszformációjának pedig a kísérletező lemezeket készítő Fusio Group találtatott (Elek István, Kormos János, Romhányi Áron, Barabás Tamás, Szendőfi Péter). A folkegyüttesek közül a Fonó zenekar az idei díjazott. A zsűri a tavalyi év legjobb zeneszerzőjének járó elisme­réssel Jamie Winchestert kíván­ta jutalmazni Hrutka Róberttel közösen tavaly készített Hole című lemezéért. A szövegírók közül most Valla Attilát találták a legjobbnak, aki az elmúlt években több mint hatvan elő­adó lemezein működött közre, és aki a néhány napja bemuta­tott Macskafogó című musicalt is jegyzi szerzőként. Az év fel­fedezettje a Megasztár előző szériájából ismert Bartók Eszter lett. Díjazták a legjobb hang­mérnököt is, aki idén Kuklis Bé­la, a Magyar Rádió munkatársa. Minden évben átadnak egy életműdíjat is: idén ezt Bolba Lajos karmester, zeneszerző, a díj kezdeményezője veheti át a november 19-én, a Dél-budai Kulturális és Szabadidőköz­pontban rendezendő gálaesten, amelyet a Petőfi rádió élőben közvetít. _________-»». ‘ . ^ _______________' _____ »_______j__________I______________________ v - ._________• • ..................... ..................... . ._______ ,....-__________________________________________________________ '1 I 1I)7‘IUW1 A’TÍVTN. HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék