Népszabadság, 2008. február (66. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-09 / 34. szám

2008. FEBRUÁR 9., SZOMBAT • NÉPSZABADSÁG 18 •Időjárás – Mozaik Vallottak Zsanett áldozatai Még nem készült el a pótmagánvád a rendőrök ellen Fekete Gy. Attila Az ügyészség sorra hallgatja ki azokat a rendőröket, akiket ta­valy májusban E. Zsanett azzal vádolt, hogy közlekedési ellen­őrzést színlelve megállították az autóját a Múzeum körúton, majd egy közeli utcába vitték, és megerőszakolták. Azóta az öt rendőrrel szemben bűncselek­mény hiányában megszüntették az erőszakos közösülés gyanú­jával indított eljárást. A veszte­getés gyanúja miatt kezdett nyomozást bizonyítékok hiá­nyában zárták le. Emlékeztető­ül: E. Zsanett májusban azt is ál­lította, hogy húszezer forintot kértek és kaptak tőle, hogy ne jelentsék fel, amiért nem volt bekötve a biztonsági öve, s nem voltak „rendben az iratai”. Soltészné Nagy Katalin és Magyar György ügyvédek szerint a rendőrök tanúkihall­gatásukon fenntartották, amit korábban gyanúsítottakként mondtak. Védőik szerint akkor is igazat mondtak (gyanúsítot­takként akár valótlanságokat is állíthattak volna), ezért az ak­kori kihallgatásokon elmondot­takhoz nincs mit hozzátenniük. Március első napjaiban tár­gyalja a katonai bíróság a kato­nai ügyészség vádiratát, amely­ben a szolgálati helyük bejelen­tés és engedély nélküli elhagyá­sáért katonai bűncselekmény elkövetésével vádolják az öt rendőrt. (Amikor E. Zsanettet hazakísérték – a lány szerint hogy a kenőpénzt átadja nekik –, elhagyták szolgálati helyüket, s erről nem tettek jelentést.) E. Zsanett és védője koráb­ban jelezték, a végsőkig harcol­ni fognak az igazukért, s magán­vádlókként be fogják bizonyíta­ni a bíróság előtt, hogy a 21 éves lányt a korábban gyanúsított­ként kihallgatott öt rendőr kö­zül kettő igenis megerőszakolta. Tuza Péter ügyvéd még nem ad­ta be a bíróságnak a pót-magán­vádindítványát. Igaz, a törvé­nyes határidő még nem járt le, több mint harminc napja van rá. Aprópénzt kér a Máltai Szeretetszolgálat Romhányi Tamás A március elsejétől a forga­lomból kivonandó egy- és két­forintos érmék összegyűjtésé­re hirdetett akciót tegnap a Magyar Máltai Szeretetszolgá­lat. Az Aprókból épül címmel útjára indított kezdeményezés a legrászorultabb helyzetben élő családok megsegítését tűz­te célul. A fölöslegessé váló ér­méket február utolsó napjáig az ország 350 máltai pontján gyűjtik, az akció központi helyszíne azonban a budapesti WestEnd City Center központ­jában egy dobogón felállított, hatvan négyzetméter alapterü­letű, Magyarországot formázó gyűjtőhely, amelyben az előze­tes számítások szerint 23 ton­nányi érme férhet el. Az adakozni vágyók az egyik közeli banknál válthatnak ap­rót, 700 forintért 700 forintnyi, kivonásra váró érmével megtöl­tött bögréket vásárolhatnak, amelynek tartalmát a hatalmas gyűjtőedénybe lehet önteni. A dobogó alatt egyébként szökőkút van, amelybe a vásár­lók évente 800 ezer–egymillió forint értékű aprót dobálnak. A takarításkor összegyűjtött ér­méket az üzletközpont koráb­ban is jótékony célokra fordí­totta. Kozma Imre,a szeretet­szolgálat elnöke az akciót meg­nyitó beszédében tegnap azt mondta, aki korábban pénzt dobott a vízbe, rendszerint kí­vánt valamit a sorstól. Ő maga azt kívánja: ahogy a Magyaror­szágot formázó gyűjtőedény az adakozás nyomán megtelik csillogással, úgy töltsék meg az egész országot a következő he­tek jótettei. HIRDETÉS Működő vulkán Lávát és hamut lövell néhány napja a Tungurahua tűzhányó Ecuadorban. A hatóságok 1500 embert kitelepítettek a vulkán közeléből Fotó: MTI/EPA – José Jacome WWW.NOL.HU Hideg napok, forrás, szín... 1.A Hideg napok című regény írója (Ti­bor). A könyvet az 1960-as években so­kat vitatták, sokan olvasták. 2.A regényből készült Hideg napok cí­mű film egyik főszereplője (István). Rendezte Kovács András. 3.A hidegvér lehet nyugalom vagy jó­zan mérlegelés mellett ez is. 4.„Fut hideg forrásnak enyhítő vizé­re”. Ki az idézett költő? (János). 5.A Bibliában, a Jelenések könyvében szereplő szöveg. Szólás lett belőle ar­ra, aminek nincs határozott jellege. 6. Olimpiai város, ahol Hidegkuti Nán­dor, az Aranycsapattal aranyérmet nyert. 7. Nyugtató, stresszoldó hatású, kon­centrálást segítő hideg szín. 8. A hidegvérűek közé tartozó állat. Színével könnyen rejtőzködik. 9. Tengernek a környezeténél hidegebb vizet szállító mozgása. Mint például a Jeges-tengerből induló Labrador. Beküldendő a kilenc megfejtés. Határidő: 2008. február 18. A megfejtésre, a feladó neve alá kérjük odaírni: KERESZT­REJTVÉNY A megfejtéseket Népszabadság Zrt. „Keresztrejtvény” 1034 Buda­pest, Bécsi út 122–124. címre kér­jük beküldeni, kizárólag levelező­lapon. A megfejtők között 4 db Népsza­badság-ajándékcsomagot sorso­lunk ki. A 2008. január 26-i rejtvény megfejtése és nyertesei: Csatakiáltása. Mint egy világ. Alá­írnak. A koldust. Hogy szeretik. Faludi János (Mérk), Kerek József (Tófalu), Mátrai Ferenc (Budapest), Soczó Bálint (Gyomaendrőd). Oktatással kapcsolatos hirdetések megjelentetése a -ban Telefon: 436-4458 E-mail: okthirdetes@nepszabadsag.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék