Népszabadság, 2012. május (70. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-30 / 125. szám

2012. május 30., szerda | Népszabadság 17 Kerékvilág Válság Mi állítja meg a lejtőn a piacot? Autók egynapos rendszámmal Boros Jenő Rómában a magyar járműpiac, ezt nem csak az ágazat szereplői ta­pasztalják. A nagy kérdés, hogy mi­kor várható javulás, és hogy érzi ma­gát az a néhány száz megmaradt magyarországi autókereskedő. Er­re kereste felmérésében a választ a PricewaterhouseCoopers (PwC). Ah­hoz, hogy a magyar autópiac feléb­redjen Csipkerózsika-álmából, nem elég egy királyfi, több tízezernek kell jönnie, és nem fehér lovon, mert aki­nek az van, inkább ablakra költ, nem vesz új gépkocsit. Sem egyet, sem flottányit, márpedig ha nem lesz vál­tozás, további kereskedések és mun­kahelyek szűnnek meg. Mostanság nem sok esély van a kilábalásra, és a kincstári optimiz­mus ebben a műfajban sem generál keresletet. Az elmúlt évhez hasonló­an idén is legfeljebb 45-46 ezer új autó értékesítésével számol a Gép­jármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) elnöke, Gabli­­ni Gábor, aki lapunknak elmondta, hogy tovább fogytak a márkakeres­kedők, akiknek száma egy év alatt hatvan százalékkal csökkent, és már háromszáznál kevesebben vannak, miközben az ágazatban egy év alatt 15 ezer munkahely szűnt meg, és to­vábbi karcsúsítás várható. Ezt igazolja a Pricewaterhouse­Coopers felmérése: a 2011-es évre vo­natkozó kutatásban főként olyan ke­reskedések vettek részt, melyek Bu­dapesten és környékén, valamint a Közép-Dunántúlon tevékenykednek, és átlagosan 17 éve vannak jelen a szektorban. A PwC felmérése szerint a legoptimistább kereskedők is csak 2014 után várnak fellendülést a ma­gyarországi személygépkocsi-piacon, mely tavaly alig mozdult el a harma­dik évezred negatív rekordjától, és ez a válság előtti évekhez képest nehe­zebb helyzetbe hozta a hazai autóke­reskedőket, mint amit portugál és gö­rög kollégáiknak kellett elviselniük. Az idei évre szóló újautó-értéke­­sítési becslések átlaga 46 ezer darab, és a válaszadók 62 százaléka szerint 2012-ben semmi esély nincs a növe­kedésre, 2013-14-ben már a keres­kedők 89 százaléka, ezután pedig 98 százalékuk számít valamilyen mér­tékű emelkedésre. Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország cégtársa úgy szá­mol, hogy a jelenlegi eladási szinten használtkocsi-import nélkül az elő­­rejelzett forgalomba helyezési tem­póval hatvan évig kellene szolgál­nia Magyarországon a gazdáját egy autónak. Ennél rosszabb - 102 éves - mutatója van Lettországnak, mi­közben a szomszédos Ausztriában ez 12 év, Szlovákiában 23 év, Romá­niában 52 év. A gazdasági kómából tehát még korántsem tért magához a magyar piac. Az alacsony újautó­értékesítések miatt akár veterán­ná válhat a hárommilliós hazai sze­mélyautó-állomány. A piaci konszolidáció után a tal­pon maradt kereskedők öt százaléka nyilatkozott úgy, hogy határozottan el kívánja hagyni az ágazatot. A vál­ság ostromait eddig visszaverő ke­reskedők nagy része viszont stabil lá­bakon áll, a kereskedések átlagkora 17 év. Az iparágba való belépés egyál­talán nem vonzó a befektetők több­ségének, az öt évnél kevesebb ideje működő kereskedés mindössze négy százaléka számol bővítéssel. A PwC szakmenedzsere, Rátosi Róbert sze­rint a forgalom esése és a költségek emelkedése miatt a kereskedők idén is költségcsökkentésre kényszerül­tek: nem meglepő módon a válasz­adók 69 százaléka a marketing- és reklámköltségek csökkentését, 64 százaléka pedig létszámleépítésben jelölte meg a költségmegtakarítás főbb területeit. A Gémosz közgyűlésén Gablini Gábor elnök elmondta, hogy 2012- ben sem dinamizálódnak az eladá­sok, és néhány márka milliós enged­ménye csak rövid távon működik. Hiába mutatnak szép eredményeket az év első négy hónapjának számai, azok nem tényleges, hanem csak vir­tuális növekedést jelentenek, mert olykor csak egy napra helyeznek for­galomba új autókat, melyeket ma­gasabb árszintű nyugat-európai pi­acokra szállítanak. Az alacsonyabb regisztrációs adóra való kivárással is magyarázható, hogy az új személy­autók forgalomba helyezése január­ban 45 százalékra emelkedett, majd májusban 6 százalékra csökkent. A reexportot tovább ösztönzi a forint gyengülése, mely miatt egyre job­ban megéri külföldre vinni az új au­tókat. Nem véletlenül, hiszen az áfa és a regisztrációs adó levonása után a magyarországi nettó árak a lega­lacsonyabbak Európában, de ahogy a szakember jósolja, nem sokáig. Mert a volumene miatt egyre kisebb jelentőségű magyar piacon nem cél­juk alacsonyan tartani az árakat a gyártóknak, akik miután megelége­lik a reexportot, emelnek, hogy az alacsonyabb regisztrációsadó-téte­­lekhez igazítsák nettó átadási ára­ikat, aminek következtében ros­­­szul jár a magyar kereskedő és vevő, mert drágábban jut autóhoz, ráadá­sul a költségvetés bevételei is elma­radnak. Így került forgalomba idén az új autók 20 százaléka, ami éves szinten 9-10 ezer darabot jelent. En­nek kiesése is rosszul érinti a keres­kedőket, akik szerint a válságadó ki­vezetése jó, de a belépő újak, példá­ul a tranzakciós illeték és a biztosí­tási adó ennél is nagyobb terhet je­lent majd. A legoptimistább kereskedők is csak 2014 után várnak fellendülést a magyar személygépkocsi-piacon a szerző felvétele A feketegazdaságba tűnnek el a szerelők Tovább fogynak a munkahelyek a 95 százalékban magyar tulajdonú kkv-szek­­torban, ahol cégenként átlagosan 38 főt foglalkoztatnak: a tavalyi 80 ezer forintos havibérre elvárt 14,7 ezer fo­rintos emeléssel a kompenzált munka­bérek éves szinten 8,513 millió forint többletet jelentenek, megpályázott szociális hozzájárulás elnyerése esetén 2,4 millió forintra mérsékelhető. A ke­reskedők 64 százaléka inkább alkalma­zotti létszámot és munkaidőt csökkent, a szervizek elbocsátott szakemberei pedig a feketegazdaságba mennek. Schiller Opel 1138 Budapest, Váci út 113. Tel.: 452-1100,452-1101, WWW.Schilleropel.hu HIRDETÉS * Opel Astra Classic III vásárlása esetén 3 db meghatározott ajándék érhető el, a többi Opel modell esetén 3 db ajándék közül választhat egyet. A +2 év garancia 100 000 km futásteljesítményig érvényes, a választható tartozékok 150 000 Ft értékben a beépítés és beszerelés díját nem tartalmazzák. A Schiller Autóház Kft. fenntartja a jogot az árak és ajánlatok változtatására, illetve visszavonására. Az ajánlatban szereplő információk nem minősülnek teljes körű tájékoztatásnak. Konkrét árajánlatért és részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon márkakereskedésünkhöz. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk. A meghirdetett akciók egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze. Flottavásárlás esetén a meghirdetett akciók nem érvényesek. Az akció 2012. május 1. és május 31. között, illetve a készlet erejéig érvényes. A hirdetésben feltüntetett Opel modellek károsanyag-kibocsájtási és fogyasztási adatai megtalálhatók a www.schilleropel.hu weboldalon.

Next