Népszava naptár, 1900 (Budapest, 1899)

Csizmadia Sándor: Kié Petőfi Sándor?

41 Azt is mondják, hogy Petőfi legjobban eltalálta azokat a húrokat, amelyekkel a nép szívéhez férkőzhetett. Ez pedig nem áll. Ő nem találta el, sőt nem is kereste azt. Nem is volt szüksége arra, hogy keresse. Mi a nép sorsa ? Nyomor, nélkülözés, lenézés, szolgai lealázás, elnyomatás. Mi volt Petőfi sorsa ? Ugyanaz. Neki tehát csak a saját panaszának, saját sóvárgásának, a saját szabad­ság utáni vágyódásának kellett hangot adni, hogy egyúttal milliók ugyanazon szenvedéseit hangoztassa. Igaz, hogy vannak költők, kik keresik azokat a bizonyos húrokat, de éppen mert keresik, nem találhatják. S ennélfogva hiába igyekeznek dalaikba forradalmi hangot önteni, megérzik rajtuk a parfüm s önkénytelen elárulja, hogy kovcsszülött, hogy az úri szalon levegőjéből származtak. Petőfi igazán a nép költője. Nála nincs semmi mesterkéltség, semmi erőltetett. Kebeléből olyan szabadon és olyan természetesen buzognak föl a szabadságszeretet és az elnyomott nép ügyéért való lelkesedés gyöngyei, a­mint azt a szabad természet gyermekétől elvárhatni. Ezért szereti őt a nép, ezért szeretjük őt mi, szocziáldemok­­aták. Azért tiszteljük őt, mert benne nem a földhöz kötött határ­karókkal jól körülszövekezett spec­iális magyar szabadság harczosát, hanem a világszabadság bajnokát ismerjük. Művein­eleitől végig a a nép, még­pedig nemcsak a magyar, hanem az összes nép iránt érzett lángoló szeretet vonul végig, mely sohasem keresi, milyen nyelven beszél a szenvedő, az elnyomott, elég neki azt tudni, hogy leigázott jogtalan pária. Ha pedig Petőfi elveit, törekvéseit egybevetjük az ünneplő különféle pártok és osztályok elveivel és törekvéseivel, hamar meg­győződhetünk, hogy nyugodt lelkiismerettel és teljes joggal a nagy költő emlékét egyedül a munkásosztály pártja, a szocziáldemokrata párt ünnepelheti. Mit ettél föld . . . Mit ettél föld, hogy egyre szomjazol? Hogy annyi könnyet s annyi vért iszol ? Nem sülyed az emberiség . . . Nem sülyed az emberiség ! Ilyen gonosz vola rég, Ilyen gonosz már kezdete óta . Hisz’ különben nem kellet véna Százféle mesét, Eget isteneket, Pokolt és ördögöket Gondolni ki, hogy zaboláztassék. Petőfi Sándor, Petőfi Sándor.

Next