Népszava, 1926. február (54. évfolyam, 26–48. sz.)

1926-02-21 / 42. szám

1T-21) február 11. A Fővárosi Operettszínház jövő hetét külö­nösen a bécsi Deutsches Volkstheater négy estére terjedő vendégszereplése teszi érdekessé. Szinte kerü­l: Kedden: „Der Löwe und das Kätzchen." Szerdán: „Das Bacchusfest. Liebelei." CsütLKtökön: „Die vertagte Nacht." Pénteken: „Josephine." Ma, vasárnap é­s holnap, hétfőn este Honthy Hanna és Somogyi Erzsi felléptével a „Gésák"-at játsszák, délután pedig, mérsékelt helyárakkal, a „Terezina" kerül színre, amely­nek főszereplői: Honthy Hanna, Szokolay Olly, Tolnay, Ujváry, Zátony és Latabár. Medgyaszay Vilma házban, az Andrássy­ úti Szin­.,A királyné rózsája" táblás házai. Farkas Imre gyönyörű daljátéka, amelynek eddigi tíz előadására az utolsó helyig elkelt minden jegy, természetesen a Király-színház jövő heti mű­sorát tel­jesen dominálja. Az érdeklődés a jövő­beli előadások iránt rendkívül nagy, a hét­ min­den estéjére tömegesen váltják előre a jegye­ket. A jövő hét minden estéjén is a premier ki­osztásában kerü­l szinre ez a rendkívüli sikerű és példátlanul gyönyörű daljáték. Most vasár­nap délután rendes helyárakkal Péchy Erzsi felléptével az „Alexandrá"-t adják. K­d­oss Géza, Békes­i László, Kabos Gyula, Bársony István, Radó Sándor az Andrássy-úti Színházban. Ilosvay Rózsi az Andrássy-úti Színházban. Biztos és jövedelmező takarékbetét a telekét , mert ma még a békebeli érték negyed­részéért vehet és így befektetett pénze könnyen megduplázódhat. Nagy válasz­tékban vannak eladó telkeink, de kapható családiház, bérház és villa is. Bővebbet: Feelvilágosítós díjmentes Kökény Ilona az Andrássy-úti Színházban. Ma délután az Andrássy-úti Színházban a nagysikerű teljes esti műsor kierü­l szinte, 15— 45.000 koronás helyárakkal. Lukács Pál az Andrássy­ úti Színházban. Ma délután 144 órakor a ROYAL ORFEUMOM TERÉZMORUIS SZINPAIS vendégjátéka NAGY ENDRE SALAMON BÉLA fölléptével mérsékelt helyárakkal előadást tart Jegyek 8—55.000 K-ig Telefon: 1. 121-68 Dajbukát Ilona az Andrássy-uti Színházban. A rákospalota-ujfalusi Lyra-mozgó uj vezető­séget nyert s újonnan átalakítva Munkásotthon­mozgófényképezinhász név alatt in­duol­t meg. Ne­vében is dokumentálni akarja ezzel, hogy a munkásság szórakozóhelye óhajt lenni és hely­árai is igazolják ezen törekvését, mert a leg­olcsóbb mozik egyike, dacára annak, hogy a , legújabb és legnagyobb filmattrakciókat játsz­sza. Vaszary Piroska az Andrássy­ úti Szín­házban. ru w 4 w < : ' 1 1 •P * 4 • * / 2 n 1 r v. h | i '2 L J • A . M L* SZI VAR KA PAPI­R ÉS HÜVELY Telefon lé­!22 KIS KOMÉDIA 3 uj bohózat Kezdetű 8-tor Rott­ás Steinhardt fölléptével: új szólók? ]­er. az élet, DE CSaiK UGY tavaszi ruhaszükséeleteit Rákóczi-út szám alatt szerzi be! Ulster átmeneti kabát... Tavaszi Ulster Á .. . Divatöltöny á . . . . Kék öltöny la kivitelben . . Fiuruha "altékban gyermekruha AT" Koronától 700.000 595.000 575.000 690.090 350.000 200.000 Elsőre Q d ii isz GUMIKAI nagy v­á­l­a s 295®® IÁI t é k b 00 rolt a ri -től Kütött 5°/o kedvezmény Ki tűirde­tésre hivatkozóknak w KSZ­i legújabb regénye Izgalmas meséje, mély erkölcsi igazsága és szépsége felejthetetlen élmény. Ára 42.500 K, kötve 72.500 K, szervezeti munkásnak író.OOO, kötve 55.000 K. Kapható a Népszava-könyv­kereskedésben­, VII. Erzsébet­ körút 35. szám Telefons József '82-83 Csokrot, koszorút, élő- és művirágból, minden alka­lomra művészies kivitelben szállít, élő- és m­ű­v­i­r­á­g­k­e­r­e­s­k­e­d­ő, Budapest VII. Dohány­ utca 100 (Szegényháza-tér mellett) Vidéki megrendeléseket is a leg­megbízhatóbban intézek el TERÉZKORUTI SE VENDÉGJÁTÉKA A *MUUS£mitEilltifIEtlIIEiEi:i*ttt»lCtUt!SliniFItllUIlIf«ItIi«IIUllllEmtIltlIIIBIll£EIt»lUi­IU¡'" Nagy Endre Salamon Béla Tőtfi Böske Petfite& Attila Rafjta, Ml&ce Gav&onxfi Lajos Berczelly Magda Kövdily G&ula Keglevicfi Mairiett& Szenes Hav*n& Zahlen Enzsl stb. stb. Rendező: Herczeg Jenő Karmester: Lányi Viktor Telefon: J. 121-68 Az I. sorsjáték sorsjegyei még március hó 1-ig érvényesek V&rrógép, kapható. Hímzésre, kötésre oktatás. Használt gépek vé­tele és eladása Varrísgépkölcsönzés kerékpár, kötőgép rész­letfizetésre, előleg nélkül LENGYEL Gyár­ utca 1. szám (ezelőtt Kertész-utcában) kácinfiniái'h'in h­álók, ebédlők, lakberendezések k­ö­l.­­J C II L d­ I U d Ii Syáti árban, garancia mellett Állandó nagy B­ utorkiállitás vételkötele- I jiu/y Tnctiicxel/ asztalos bútorü­zeme­zettség nélkül L u "» • ' COlVCrBK gil. Dohán­y--utca tH Legszebb Legjobb Legolcsóbb PAP LAN PAP LAN PAP LAN kárpitosáru, vas- és rézbutorgyára SsSnyep, pokróc, függöny, ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leányszoba, előszoba- és kon­tibútorok, ernyők és sátrak min­den kivitelben kaphatók Gh­­elmer János Budapest VII. Erzsébet-körút 20 Nagy katalógust 4000 korona ellenében postán küldök SEF SZAVA 21

Next