Népszava, 1936. október (64. évfolyam, 223–249. sz.)

1936-10-29 / 247. szám

2*2. oldal NÉPSZAVA 1936 október 25. Mozgó fény­képszínházak műsora cimei ADMIRAL MOZGÓ (Margit körút és Török ucca saruk. Tel.: 15-37-07). Féltékenység. Fősz.: Clark K­able. .Iran tTarlot. Világ­városi jazz. Zenés Ilim. Cseresznye virágzás. Színes ILI in. Híradók. (4, I1, 8, 11); vasárnap: 2, 4, 11, 8, 10.) (Margit körút 55. Tel.: 13-40-24 és Három sárkány. Hunyadi Sándor vígjáték«. Fősz.: Lázár Mária, Rajnai, Ku-1.11­, flóz­ahegyi. Berky Ali, Márkus Emi­li«. Sziklai Szeréna, Juhász. Fox és ma­szombaton és (Baross tér 32. sz. Telefon: 13-43-37). l­n voltam. Fősz.: Bulla Elma, Csörlős, Törő». Kiss. Fray. Híradó. II». '-«, '.8, 010, vasárnap: ü2, ül. »-A 's«. • ál«.) Az első előadás rendkívül olcsó n­elyúrral. (Eskli i'it 1. Telefon: 18-31-02). Szenzáció! A Modern idők. Egy ügyefogyott kis ember szteshadjárata egy falut kenyérért és egy csöppnyi boldogságért. Irta, rendezte, zenéjét szerezte és a főszerepet játssza: Charlie Chaplin. Kakaskorzó. Walt Disney színes kU.film­je. Hiradók. ('-ifi, k•,#. «10; szombat, vasárnap: Yt'l, y-6, 18, 'ülő.) F I L M S Z I N H A Z (V. Vilmos császár út 36—38. Telefon: 1-104-24). Modern idők. Egy íigy­ fogyott kis ember kereszteshadjárata egy falat kenyérért és csöppnyi boldog­ságért. Irta, rendezte, zenéjét szerezte és a főszerepet játssza: Charlie. Chaplin. (Vi. ::is. iIn. szombaton és vasárnap: 944, 946, 946, 918.) E332 T­­JU FILMSZÍNHÁZ (József körút és Üllő­i út sarok. Tel.: 13-89-88 1:1-95-84). I.n voltam. Fősz.: Bulla Elma, Törzs. C­ortos. Ker­ek kisérőműsor. (V4. i .o, '..•., ' Ili: vasárnap és ünnepnap: V2. I-4. '»«!. 'at, c.10.) Az első előadáson min­dennap 1000 hely 40—80 fillérig. (Teréz körút 28. Tele­fon: 12-50 52 és 12-13-43). Titok. Alpár Gitta első nagy drámai szerepe. )rendez.­ : Diehard Puttier. Zene: Brodszky Miklós. Többi főszereplők:­­Tean Galland és Constant. Itemy. (5, Vi8. old. szombat, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8, 10.) ELDORADO -MOZGO (Népszínház ucca SL): Császár futárja. Fősz.: Carl Ludwig T­iehl. Niművészet. Sportu­lui. (ősi, 7.­­-110; vasár­nap: 2, 4. 0. 8. 10.) Az első mérsékeltárú előadás 30 111 sértői. EI,IT MOZGÓ (I.ipót körút 16. Tel.: 11-61-51). Prolongálva! Sztrájkol a szerelmem. Fősz.: Eddie Cantor. Miki mint tű­zoltó. Stajzfilm. Híradó. (4. fi, 8. 30; vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10.) FORUM (Kossuth Lajos neen 18. szám, Telefon: 18-95-43 és 18-97-07): Nászút féláron. Fősz.: Agai Irén, Kabos Gyula, Jávor Pál, Erdélyi Miei. Rendezte: székely István. Zene: Gyöngy Pál. Magyar és Paramount világhíradók. OA 18. 10; szombat, vasárnap és ünnepnap: ú1, 26. 9,28. 1,210.) GLORIA (VII. Thököly út 56. Tel.: 14-48-00). A csiszár futárja. Fősz.: Carl Ludwig m­el­l, Sybille Schmietz. Motoros ördög. Fősz.: Jack Holl. ('­5, 947. 9; vasárnap: 02. 04. 00, '28. 010.) Az első előadás mér­sékelt helyárakkal. JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (VII. Kál­vária tér 7. Tel.: 13-46-44). Féltékenység. Fősz.: Clark Gable, Jean Harlow, Myren Loy. Tulipán és facipő. Színes attrakció. Hangos híradó. I'i5, :l17, '­10; vasárnap és ünnepnap: »42, 'i4. 94«. «.,*. •'.« 10.) Az első előadás :ldl­lillértől. Vasárnap d. e. e tű­-kor I­ Juhár István előadása a berlini olim­piájáról. Második hétre prolongálva­ Ziegfeld, a nők ki­rálya. A revükirály élete és szerelmei. Rendezte: Robert Z. Leonard. A főszere­pekben: William Powell, Myrna Loy és Luise Rainer. Híradók, (nl. ';7. ',410; szombat, vasárnap és ünnepnap: 12, '4, 7, "410.­ Vasárnap d. e. 10 órakor: Gyer­mekmatiné. NÉP MOZGÓ IVáui út 70. Telefon: 29-26-MM: Motoros ördög. Fősz.: Jack Holt. Megváltó szerelem. Fősz.: K­ansi Kapteck, Viktor Staal. (5-től, vasárnap: 2-től folyt.) ODEON (Rottenbiller 11 37/6. Tel.: 1.1­02-63). A császár futárja. Fősz : Sybille Schni­tz, Karl Ludwig Sliedt, Fried­ C­zepa. Csípi cirkusza. Vígjáték. Az éjféli nap országa. Kultúrfilm. Híradó. (ul. :'17, 9; vasárnap és ünnepnap- ül. ül. uo. M­­ülli-tfil folyt.) Az­ első előadás mérsékelt b­olg­árokkal. OLYMPIA (Erzsébet körút 26. Telefon: 14 29-47). Az arany páva Fősz.: Emil .Tan­nings. Hilde V. Stolz. Inkák földje. Kultúr­ü­­m­. Exotik­us muzsika. Amerikai zene. Híradó. (4. 0. 8. 10; vasárnap és ünnepnap: 2. 4, 1­, 8. 10.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal 40 fillértől. OMNIA (VIII. Kölcsey ucca 2. Tel.: 13-0-25). Prolongálva! Herczeg, Vadnay és Kristóf K. filmje. Szenzáció. Fősz.: Kabos, Kiss, Ferenc, Rózsahegyi, Verebes, Agai Irén, Somogyi Xusi. Remek kisérőműsor. Híradó. (5, 7,48. '.10; szombat, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8, 10.) ORIENT (Izabella ucca 05. Tel.: 11-49-26). A sátánsziget foglya. Fősz.: Warner Bax­ter, Gloria Stuart, Arthur Byron. Tyfth, de be vagyok csípve. Artistafilm. Kacor ürü kalandjai. Ra­izfilm. Híradó. (145. :8,7, 1­ 10; vasárnap és ünnepnap: '92, 14, 06, üd­ ülőtől folyt.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. OTTHON (Beniczky ucca 3. Tel.: 13-67-96). Leány Intézet. Fősz.: Angela Solloker, Leo­poldine Konstantin, Attila Hörbiger. Cu­korkirály. Színes film. Hangos híradó. (4 uz. 9. vasárnap és ünnepnap: '1-2. '24, 'sí,­­­/K üb­.) Az első előadás 30 fillértől. Vasárnap d. e. i.­. 11-kor Pluhár István elő­adása a berlini olimpiásh­or, fl^jge»BHg|B|«®SGaa (Erzsébet körút 8. ® flU­FlTd^S Telefon: 13-05-23). IBI­J!H!l· H N­e­g­ye­d­i­k hétre iMim­iMij. 11—prolongálv­a! Havi 2M fix. Irta: V­a­d­n­a­y L­á­s­z­l­ó. Zenéjét, szerezte: lrozsnyay Sándor. Rendezte: Balogh Béla. Fősz.: Uray, Já­vor, Páger, Salamon, Bársony, Fülöp. Híradók: 14, 0, 8, 10; vasár- és ünnepnap: 2, 4, 0, 8, 10). Az első előadás manden nap félhelyárakkal! PATRIA (Népszínház ucca 33. Tel.: 14­ 56-73). Féltékenység. Fősz.: Jean Harlow, Clark Gab­e Nincs otthon a macska. Színes rajz­film: (05, 7, 010; szombaton: 4, 0, 8. 10; vasárnap: 2, 4, 0, 8. 10.) Az első mérsékelt­áru előadás 30 fillértől. Vasárnap d. e. 10 és 112-kor matiné. PHi­NIX (VII Rákóczi út 08. Tel.: 13-79-10). Ártatlanok. Fősz.: Miriam Hopkins, Merle Oberon. Világvárosi jazz. Warner-attrak­ció. Hiradók. (04. 06. '28, 010, vasárnap: Ü2. Ü4. ül­. '28. 1510.) Az­ első előadás helyárai mindennap 30, 40, 60 és 80 fillér. FILMSZÍNHÁZ HK­MPH schr Risch­fffalwi­mmuul 122—008 129-2.50). Halálbrigád. Fősz.: Claudette Colbert, Ro­nald Colman, Victor Mc Laglen, Rosalind Russell. Magyar és Fox világhíradók. (5. '48. :111, szombat, vasárnap és ünnepnap: 3. 5. '­,8. 1,10.1 RIALTO (VII. Rákóczi út 70. Tel.: 13­ 94-97). Féltékenység. Fősz.: Clark Gable, Jean Harlow. Myrna Loy. Stan és Pan a tilos­ban. Hiradó. ('»II. U-I. «43. 5, t+8. U10; vasárnap: '.ill. 912, vi4. •'••,6. :),8. 9410.) Kill! IP I (Erzsébet körút «. Telefon: 14-19-02 és 14-29 46­. 16 és órakor: Modern Idill. Fősz.: Charlie Chaplin. Első órakor díszbemutató. Három sárkány. Fősz.: Lá­zár Mária, Rajnai Gábor, Rózsahegyi, Ka­bos. Hunyadi Sándor ragyogó vígjátéka. SAVOY FILMPALOTA (Calvin tér. Üllői út sarok. Tel.: 14-00-10). Féltékenység. Fősz.: Jean Harlow, Clark (table. Nincs otthon a macska. Színes rajzfilm. (4, ü7, 9; szom­baton: ül. ül­, Ü8, Ü10; vasárnap; '42, Ü­4. ÜB. Ü8. Ü10.) Az első mérsékeltárú előadás 30 fillértől. Vasárnap d. e. 10 és ül2-kor matiné. (Akácfa ucca 4. Telefon: 14-00-40), 6-ik hete! Top-Hat. Fősz.: Fred Astaire, Ginger Rogers. Hiradó. (4, 0, 8, 10; vasárnap és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadás félhelyárakkal. TIVOLI (Nagymező ucca 8. Tel.: 12-30-49). Leányhitézet. Fősz.: Angela Salloker, Attila Störbiger, Leopoldine Konstantin. Exotikus muzsika. Varietétu­m. Világhir­adók. (u4, '26, 'in. Vila, vasárnap és ünnepnap: '02, Ü4, Ü6, 08, 9410-től folyt.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. TI'RAN (Nagymező utca 21. Tel.: 12-64-20). Féltékenység. Fősz.: Dlark Gable, ,Jean Horlow Cseresznye virágzás. Színes Mini. Híradók. (4, 6, 8, 10; v­a­sár­nap: 2, 4, 6, 8, 10 ) FILMSZÍNHÁZ VIII. Rákóczi út 21 Telefon: 14-60-45. Az utolsó akkord. Fősz.: Tasnády Mária, LH Pagover, Willy Birgel. Babszemjankó. Színes trükkfilm. Magyar világhíradó. (5, 1/iH, ülő; vasárnap és ünnepnap: 943, 5, 5,18, 010.) VESTA (Erzsébet körút 39. Tel.: 13-26-39). Féltékenység. Fősz.: Clark Gable. .Tean Harlow. Marnta Loy. Shakespeare. Többet ésszel, mint lóerővel. Sport és flirt. Han­gos világhíradó. Belgium. (Vasárnap ki­vételével.) (944. 07, 1410; vasárnap: 2-től folyt.) WINKLER (Hungária körút 61. Tel.: 29-20-12). Az arany páva. Fősz.: Emil .Tannings, Hilde von Stolz. Kacor úrfi kalandjai. Trükkfilm. Porcellánszerelem. Színes film. Magyar híradó. (6. 09; vasárnap: 3, 5, 7, az utolsó előadás 9-kor.) ZUGLÓI FILMSZÍNHÁZ (Angol ucca 26. Tel.: 29-63-09). Leányintézet. Fősz.: Leopol­dk­ie Konstantin, Störbiger Adila, Angela Salloker: Kis cipőben nagy fiú. Revüfilm­. Világhíradók. (V. 7,­­410; szombaton: 344, 1­iú, 948, 9­10.) 9410; vasárnap: 912, 914, 946, 948, g.var híradók: vasárnap: 14, . ÜS, CAPITOL k­ort mmi -10. '•10.) B—H'V 'laji'i Uf fcimoana ran Mindennap artunk kedvezményes jegyet minden színházba, sok moziba, fürdőbe, uszodába Mindenféle jegyért forduljon Kultúrpropaganda jegypénztárunkhoz, Erzsébet körút 35. tel.: 13-03-27 . Olvasd a Népszavát és szerezz új előfizetőket! NYÁR A HEGYEK KÖZÖTT REGÉNY. ÍRTA: BARABÁS GYULA — Most nem kell erről beszélni, mondom, most dologidő van. Engedjen, hogy haza­menjek. Ha tudtam volna, h­ogy találkozunk, rendesen felöltöztem volna, így szégyellem magam. — Nem, nem kell felöltöznie, így kell, sőt éppen erről akarok beszélni, mert én nem vagyok olyan ember, aki csizmát vesz a leánynak, aztán... — Nekem ne vegyen csizmát, van. — Ne értsen félre, kérem. — Kérem, kérem — ismételte a leány és zengő kacagással töltötte meg a szobát, naiv gúnnyal ismételve a neki szokatlan szót. — Volt nekem egy dajkám, azt is Anikó­nak hívták. — Én nem vagyok dajka, nem akarok dajka lenni. — Nem, a világért sem, én sem akarom. Hanem... — Hanem mit? — Csak az egyenes dolgokat szeretem. Semmi kaland. — De furcsákat mond, ez az a fontos be­széd? — Igen, ez nagyon fontos, mert én most már tisztábban látom a dolgokat, ugye, maga is tudja, h­ogy jönnek ide vadászó urak és akkor megveszik a leányoknak a csizmát, aztán elmennek, de én mást akarok. —­ Ugyani Hát mit akar ! — Miért ne vihetném én magát h­aza? — Ilyen bolondokat ne beszéljen. — Miért bolondság, mi van ebben bolond­ság? — Én nem gondolok arra, hogy magával menjek, ki hallott ilyent. — Miért nem? — Annyi úri kisasszony van a városban, aki magához való, ilyesmivel ne tréfálkozzék. — Nem tréfálkozom, komolyan mondom. — Jaj, de kacagna a falu rajta, hogyha hallaná és Mátyás is. — Kicsoda Mátyás? — Az? Legény. — Milyen legény? — Rendes legény. Fönt van az esztená­ban, szóval őrzi a­­mi juhainkat, magas le­gény, úgysem ismeri. Ugy­e, nem ismeri? — Abba szerelmes, Mátyásba? — Erről még nem beszéltünk, csak én vi­szem neki az ennivalót... A leány hírtelen elharapta a szót. — Szóval Mátyás. Én pedig ... — Olyan különös ember maga. Jó, hát nem megyek, most már maradok, akárhogy kiabál majd az anyám, azért ne nézzen rám olyan furcsán, mert nem akartam megbán­tani. Fölugrott a leány a székről és átölelte. Most már nincsen sem Mátyás, sem egyéb probléma, csak széles hömpölygése a forró­ságnak, amely zengve, sustorogva borít el mindent. — Drezdában láttam egy szobrot, annak volt ilyen lába — mondja áhítatosan. A leány ü­l az ágy szélén és ő térdel előtte. Átöleli a leány lábát. — De bolondok az urak — mondja a leá­ny kacagva. Ki akarja szabadítani lábát, nem engedi. — Mint a patak — mondja elfulladva. Térdepel előtte, kopogásra riad föl, odaugrik az ajtóhoz, ráfordítja a reteszt. — Szégyellem magam — mondja a leány. — Tökéletes a lábad, örömmel vállalóim akárki előtt, mert akármilyen szakértő iga­zat adna nekem. Nem szégyellem és ha kí­vánod, Farkas Elzának és az apámnak is megmondom: igenis, itt térdeltem előtted. — Maga is nagy tolvaj azért. Földerült arccal mondta most ezt a leány, lábát magasba lendítette. Nézte ő is a lábát, mintha csak most látta volna először. — Leánynak szép lehet az arca, homloka meg a szeme, meg a szalag a hajában, de a lábról még nem hallottam beszélni soha egy legénytől sem. — Ne magázz engem, én tegezlek. — A leányt mindenki tegezi, de legényt nem illik és maga­­is legény, úri legény, de akkor is legény. Ne higgye, hogy olyan buta vagyok. — Lásd, Farkas Elza okos, kitűnően tei­ni­szezik és szépen zongorázik, de én éppen olyan nőt akarok, aki mindezekből nem tud semmit, szép, tiszta anyag, amelyet én for­málok olyanná, amilyenné akarom­. És a fiam, aki születik, nem lesz rövidlátó, hanem ilyen boltozatos melle lesz, mint neked. Hátravetve hordja barna nyakát és olyan léptekkel megy majd végig a piactéren, hogy mindenki kitér előle. Nem fél majd a puská­tól és csengő lesz a hangja, hogyha a kaszi­nóban kiált egyet, hát a szászok beleremeg­nek. — Ha holtom napjáig töröm is a fejek­t azon, hogy mi az értelme annak, amit mond, akkor sem értem. Nem én. Pedig megtanul­tam az iskolában, ami kell. — Mit tanultál az iskolában? — Mindent, ami a teremtéstől a h­alálig van. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék