Népszava, 1947. szeptember (75. évfolyam, 198–222. sz.)

1947-09-02 / 198. szám

S9? RenaMvun­ huionmaaas 198. szám 1947 szeptember L hétfő EPS­ZAVA A SZOCIÁLDE­M­O­K­R­A­T­A P­ÁR­T KÖZ­P­ONTI LAPJA . Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca A Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 137-662, 137-563, 137-664 Helyzetjelentés a választás eredményeiről hétfőn hajnali 5 órakor ! Vasárnap megtörténtek az ors­sággal kibontakozik­ elvtársaink,­­ szavazatukat, öntudatosan, szot­­ tapasztalható, váratlanul folyó fezággyűlési választások. Az alábbi pártunk tagjai a Szociáldemokrata S­ciáldemokratákhoz mél­tóam állták I jelentek meg­ az urnáknál, blakban (közöljük a reggeli órákig I Párt ragyogóan t­iszta múltjához I meg a helyüket. Pártunk vezetőségének a válasz­beérkezet­t eredményeket, amelyek-­­ méltóan viselkedtek és bármilyen I A szavazóurnákn­ál egyébként í­rásokkal kapcsolatos véleményét ből egy tény kétségtelen világos-­ körülmények között adták is le , feltűnően nagy érdeklődés volt­­ alább közötjük. A Szociáldemokrata Párt vezetőségének közleménye a választásokról A Szociáldemokrata Pá­rt­ az azt, követő éjszaka többórást következő hivatalos karz politikai bizottsága ,és vezetősége teljes készültségben volt és folyó­­leményét adta ki a párt­a választások napján, valamint iamatos ülést tartott. Az ülésről a­ vezetőség: " Csepel végleges hivatalos eredménye (Érkezett éjjel 2 óra 48 perckor.) Szociáldemokrata Párt 10.502 Kommunistapárt 9140 Kisgazdapárt 1742 Parasztpárt 146 Schlachta 209 Barankovics 1410 Pfeiffer 1300 Radikális 325 Balogh 975 Polgári Demokrata 76 Cinkota végleges eredménye (Érkezett 2 óra 50 perckor.) Szociáldemokrata Párt 1941 Kommunista Párt 587 Kisgazdapárt 620 Parasztpárt 16 Schlachta Barankovioe Pfeiffer Badikális Balogh Polgári Demokrata 59 97 381 22 368 50 A Szociáldemokrata Párt vezetősége vasárnap éjszakai ülésén a választás lefolyása körül észlelt és egyelőre nem teljesen­ tisztázott zavaró jelenségekkel foglalkozott, amely jelenségek a névjegyzékkivonatok­­kal történt visszaélésekkel kapcsolatosak. A pártvezető­ség alapos vizsgálat alá vette a kérdést és a körülmé­nyek végleges tisztázásának időpontjáig elhalasztotta a határozathozatalt. A pártvezetőség fenntartja magá­nak a döntés és a szabad cselekvés jogát a helyzet végleges felderítésének időpontjáig. Budapest I. ker. végleges eredménye (Érkezett 2 óra 15 perckor.) Szociáldemokrata Párt 1204 Kommunista Párt 1156 Kisgazdapárt 618 Parasztpárt 111 Schlachta 245 Barankovics 818 Pfeiffer 4101 Radikális 141 Balogh 409 Polgári Demokrata 230 Veszprém város végleges eredménye (Érkezett 2 óra 10 perckor.) Szociáldemokrata Párt 1702 Kommunista Párt 1518 Kisgazdapárt 342 Parasztpárt 309 Schlachta Barankovics Pfeiffer Radikális Balogh Polgári Demokrata 5168 277 111 93 Szentendre város végleges eredménye (Érkezett 2 óra 30 perckor.) Szociáldemokrata Párt 759 Kommunista Párt 651 295 262 Paraeztp ! Schlacht» 82 Baranko­vic* 62 Pfeiffer „ 862 Radikális - 25 Balogh­­ 2074 Polgári Demokrata 85 Szentendrei járás végleges hivatalos eredménye (Érkezett 2 óra 15 perckor.) Szociáldemokrata Párt 5196 Kommunista Párt 4053 Kisgazdapárt 2305 Parasztpárt 1284 Schlachta 580 Barankovics 1051 Pfeiffer 2965 Radikális 119 Balogh 3854 Polgári Demokrata 1 180 Pesterzsébet végleges eredménye (Érkezett 3 óra 15 perckor.) Szociáldemokrata Párt 13.716 Kommunista Párt 13.445 Kisgazdapárt 3920 Parasztpárt 485 Schlachta Barankovics Pfeiffer Radikális Balogh Polgári Demokrata 412 2392 5653 509 2435 214 Nagy-Budapest részleges eredménye 3 óra 17 perckor Szociáldemokrata Párt 86.365 Kommunista Párt 90.869 Kisgazdapárt 23.019 Parasztpárt­­­3­ 908 Schlachta 3.819 Barankovics 14.866 Pfeiffer 53.453 Radikális 6.115 Balogh 13.583 Polgári Demokrata 4.093 i­ n­­ Budapest IV. her. végleges eredménye (Érkezett 2 óra 50 perckor.) Szociáldemokrata Párt 2113 Kommunistapárt­­ 2897 Kisgazdapárt 1048 Parasztpárt 153 Schlachta 256 Barankovics 697 Pfeiffer­­ 4275 Radikális ' 654 Balogh 614 Polgári Demokrata 685 Budapest V. her. végleges eredménye (Érkezett 3 óra 10 perckor.) Szociáldemokrata Párt 9810 Kommunista Párt 15.551 Kisgazdapárt 330­5 Parasztpárt , 422 Schlachta 494 Barankovics 1027 Pfeiffer 6909 Radikális 4789 Balogh 2619­ Polgári Demokrata 2889 Pestszentlőrinc végleges eredménye (Érkezett éjjel 3 óra 18 perckor.) Szociáldemokrata Párt 8117 Kommunista Párt 6990­­Kisgazdapárt 3087 Parasztpárt 811 Schlachta 431 Barankovics 845 Pfeiffer 6857 Radikális 237 Balogh 1410 Polgári Demokrata 80

Next