Népszava, 1949. május (77. évfolyam, 100-125. sz.)

1949-05-01 / 100. szám

Éljen a magyar honvédség/ békénk, függetlenségünk védőpajzsa! Churchill szabóműhelyében SAMU: Az egyenruha megfelel­ne a világ meghódításához — csak hosszú az ujja. A SZERKESZTŐSÉG: Nem az ujja hosszú, Samu keze rövid. (Moszkvai Krokodil] Malik és Jessup ifjabb megbeszélést tartottak (Berlin­ — MTI) A berlini rádió jelenti: Pénteken újabb megbeszélés folyt le New Yorkban Malik és Jessup között. BEKERÍTETT hét Kuomintang-hadsereget a kínai néphadsereg Az Újkínai Hírügynökség jelenti: Hét Kuomintang-hadsereg zömét teljesen bekerítették a Nanking és Hangcsu között területen. Eddig már több mint 40.000 Kuomintang-kato­­nát ejtettek foglyul A néphadsereg nyugati had­­oszlopa szintén széles fronton átkelt a Jangcén és gyors ütemben halad előre déli irányban- A Kuomintang­­csapatok továbbra is zárt egy­­ségekben pártolnak át a nép­hadsereghez- A szakszervezetek napilapja a NÉPSZAVA i SZÍNHÁZAK MŰSORA Operaház. Vasárnap: Faust (7). Hétfő: Rigoletto (V-8). Nemzeti Szín­­ház. Vasárnap: Vássza Zseleznova (1/,8). Hétfő: Othello (V-7). Madách Színház. Vasárnap, hétfő: A kertész kutyája (»48). Magyar Színház. Va­sárnap, hétfő: Az Ifjú gárda ('/«7). Kis Kamara. Vasárnap d. u. és este, hétfő: Ócskavas nagyban (P/:4, V-8). Művész Színház. Vasárnap, hétfő: A Cander-család (V 48). Vígszínház. Vasárnap, hétfő: Két férfi az ágy alatt (V18). Pesti Színház. Vasárnap: A szabin nők elrablása (/,8). Hétfő: Ellenségek (V18). Belvárosi Színház. Vasárnap d. u.­­és este, hétfő: Idé­zés bűnügyben (4, ’48). Modern Színház. Vasárnap, hétfő: Mamám a kisasszony (81. Városi Színház. Vasárnap d. u.: őrség a békén, film (Va5, V:7, V:91. Hétfő: Lammermoori Lucia (7) Fővárosi Operett. Vasár­nap, hétfő: Rip van Winkle (Vi8). Pódium. Vasárnap, hétfő: A szom­bat esti hölgy (8). Royal Revü. Vasár­nap, hétfő: Hétszínvirág (Vs8). Kamara Varieté. Vasárnap, hétfő: Csodahárom (8). Állami Bábszínház. Mindennap: Macskalak (3, 5). Vasár­nap (6). Optimisták. Vasárnap, hétfő: Májusi mosoly (9). Józsefvárosi. Va­sárnap d. u. és este, hétfő: Maya (4,­­8). MOZIK MŰSORA ALFA (tel.: 183-046): A vihar szívében (6, 8). N­ÁTRIUM (tel.: 160-955): Találkozás az Elbán 0/25, */29; május 1-én: 5, 7, 9). CORSO (tel.: 182-818): Vidám kí­sérlet (715, '/27, '/29; május 1-én: Puskás ember 5, 7, 9).­­ CORVIN (tel.: 339-933): Vidám kísérlet (4, 6, 8; május 1-én: 5, 7, 9). — DECS! (tel.: 121-343): A híd ('/25, '/27, ,/119; május 1 -én: 5,' 7, 9). —' FORUM (tel.: 189-707): A híd (5, 7, 9; május 1-én: '/26, '29, V210). — KÖRÚTI HÍRADÓ (tel.: 222-499): Magyar Filmhíradó. Rajzos híradó az új ötéves tervről. Fran­cia bányászhősök. A Szovjetunió Hirei. Aludj, baba. A­­moszkvai állatkert. (Mindennap reggel 9-től este 11-ig; május 1-én, délután 5-től­) - LLOYD (tel.: 123-043): Találkozás az Elbán (5, 7, 9). — OMNIA (tel.: *139-693): Díszma­magyar (V2­5, '/27.­­/29; május 1-én: 5, 7, 9). — ROYAL APOLLO (tel.: 222-656): Díszmagyar (5, 7, 9). — SCALA (tel.: 126-158): Vi­dám kísérlet (5, 7, 9; május 1-én: Puskás ember, 126, 'A8, 'A 10). — URÁNIA (tel.: 136-888): Találko­zás az Elbán- Prolongálva! (4, 1/47, 1A9; május 1-én: 5, 7, 9). —­ VÁ­ROSI SZÍNHÁZ: őrség a békén és Alexandrov - együttes (C/25, V27, VA 9). — ADRIA (Pestszentlő­rinc): A híd (6, 8). — KORZO (Újpest) (tel.: 292,754): A híd (4, 6, 8; má­jus 1-én: 5, 7, 9). — ROYAL (Kis­pest): A híd C/26, V28). — TÁN­CSICS (Csepel): A vihar szívében és varietémítsor (6, 8). — TÁTRA (Pesterzsébet): Vihar szívében és varietém flsor 0A6. '/s8, '/210). —­ ADY (tel.: 220-230): Hősök élén ('/»v, »a?, 169; május 1-én: S, 7. 9). — ASTORIA'. Volga-Volga (5. 7. 9). 17­5 n® bel­: 401-896). Micsurin Sf 7. 8). — BETHLEN (tel.: 225-003): Rio Escondido (1 45, y,Y H9; május 1-én: 5. 7. 9). — BODOGRAF (tel.: 139-173): Utolsó állomás (4, 6 8-május 1-én: 5. 7, 9). — CAPITOL VAL: 133-820): Hősök élén (11. 1, 3.’ ?) ,7- 8; május Lén: 5. 7. 9). - CITY (tel.: 128-129): Denevér (4. 6, 8; má­jus 1 és Moszkvai állatkert (5. 7. 9). — DÓZSA: Tűzzel-vassal és varieté (6- 8); május 1-én: 5. 7, 9). - FLO­­RIAN: Asszonyhűség (6, 7, 9). — Harmadik “PircUi'- !'£/ m­ájus 1 én: 5, 7, 9). — JÓZSEF ATTILA (tel.: 292-196): Rio Escondido (4 , 8; május 1-én: 5, 7, 9). — KAMARA (tel.: 423-901): pinevér ('AS. v«7. H9; május 1-én: 1948 május 1 ás Moszkvai állatkert (V«6. Vi8- 4410). — KOSSUTH (tel.­ 126-204): A vihar szivében (145, 1z, V- v. V.-3-kor is).­­ MARX (tel.: 424-313): Forró mezők (4, 6. 8; má­­jus 1-én: Óceán vándora 5, 7. 9). — mtp fel.: 401-827); Micsurin (5, 7. 8)­ — ÓBUDA (tel.: 162-913); Forró mezők (4, 6. 8: május 1-én: Nap­­keleti szerelmesek 5, 7. 9). _ PALACE (tel.: 222 426): A vihar szivében (11, 1. 3. 5. 7, 9; május c''8'- '-10)- PATRIA (tel.: 221­ 043): Forró mezők (4. 6, 8- má­­jus,Lén: Emberek között 5. 7, 9). — SAVOY (t.: 138-125): A vihar szivé­ben (­­»5, »47, V«9; vasárnap, május 1-én: 5. 7, 9). — STUDIO­­Elátkozott hajó (4. 6. 8; május 1-én! Viborgi városrész 5, 7, 9). — SZA­BADSÁG (tel.: 259-505): Mágnás Miska (Vf5,­­/»7, Vi9; május 1-én: 5. 7, 9). - TERV (tel.: 125-878): Viborgi városrész (5. 7, 9). - TINÓDI (tel.: 224-440): Forró mezők (4. 6, 8; má­jus 1-én: Óceán vándora (»46, »48, »410). — ÚJLAKI: Forró mezők (V»4, Vs6, V«8; május 1-én: 5, 7, 9). — A KÁOSZ Jókai ucca 4. szám alatti székházában megnyílt a »Munka a képzőművészetben« ki­állítás. 2 NÉPSZAVA 1949 május 1 Ezernyi meglepetés a Munka ünnepe mai káprázatos felvonulásán Vasárnap reggel Csepelről közel 30.000 dolgozó vonul fel. Három­százötven autó és 50 autóbusz szál­lítja Pestre a csepelieket, akik a felvonuláson a honvédség után menetelnek tizenhatos sorokban. »Vörös Csepel« feliratú hatalmas transzparenssel az élen. A zenekar után a gyár 17S élmunkása, az út­törők, a SZÍT díszszázada és a sportolók menetelnek piros melegí­tőben. Az üzem nődolgozói piros és kék-fehérpelyes ruhában vonul­nak fel. A VIII. kerületből­ 40.000-en vo­nulnak fel a kerületi MDP vezeté­sével. Kétméteres Rákosi-mellszobor nyitja meg a VIII. kerületiek me­netét. Pfrosinges fiatalok ötágú csil­laga következik ezután, majd a táblák, zászlók­­ és transzparensek tömegével a VIII. kerületi dolgo­zók lépkednek a menetben. A közalkalmazottak ezrei, köztük az állami hivatalok pártszerveze­tének 15.000 tagja menetel majd a Hősök terén. Az oszlopot a belü­gy­­minisztérium dolgozói vezetik. A menetben száz nő virágból formálja ki az MDP jelvényt. Már beszámoltunk azokról a tánc- és színielőadásokról, amelyek a dolgozókat várják vasárnap dél­után. , Mégegyszer felhívjuk a figyelmet, a honvéd művészegyüt­tes este nyolcórai bemutatkozó előadására a Hősök terén.­­ Az ünnepségek egyik látványos­sága lesz az MSZT ifjúsági osztá­lyának és a közlekedési­ SZIT közös mozgóködítása. Három ezüstszínű villamoskocsi mutatja be képekben a szovjet ifjúság és a szovjet em­ber életét. Az »ezüstvonat« vasár­nap reggel 5 órától 12 óráig várja a látogatókat a 25-ös városligeti végállomásán. A DÉFOSZ örömmel üdvözli a középparasztság érdekében hozott minisztertanácsi határozatot A DÉFOSZ főtitkársága április 30-i ülésén foglalkozott a minisz­tertanács határozatával, amellyel Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyet­­tes javaslatára kimondta, hogy azok a gazdálkodók, középparasztok, akiknek földje 15 katasztrális hold­nál több, de 25 katasztrális hold­nál kevesebb és földjük kataszteri tiszta jövedelme nem haladja meg a 350 aranykoronát, 1949. évi január 1-i hatállyal mentesülnek a mező­­gazdasági fejlesztési járulék fize­tése alól. A DÉFOSZ főtitkársága a dol­gozó parasztság nevében örömmel üdvözli a kormánynak ezt a nagy­jelentőségű határozatát. A kor­mánynak ez az intézkedése ismét azt bizonyítja, hogy a népi demo­krácia intézkedéseiben is különb­séget tesz a dolgozó középparasz­tok és a kizsákmányoló kulákok között. A mezőgazdasági munká­­sok, kubikosok­ munkaviszonyai­nak és munkabérének rendezése után ez a rendelet jelentős támo­gatást nyújt a középparasztság­nak is. A kormánynak ez az intézke­dése nagymértékben elősegíti, hogy a munkásosztály, a szegény, parasztság és a középparasztság közötti szövetség még inkább el­mélyüljön. A békevilágkongresszus magyar delegátusainak sajtófogadása Szombaton délben a párizsi és prágai békevidgkon­g­resszuson résztvett magyar delegáció sajtó­­fogadást rendezett. A delegáció tag­jai közül Losonczy Géza, Lukács György, Harustyák József, Boldi­zsár Iván, Mihályfi Ernő, Drah­os Lajos, Majláth Jolán, Ránky Zsu­zsa, Ka­kuk Józsefné, Devecseri Gábor és Kadosa Pál az újságírók kérdésesre részletes tájékoztatót adtak a párizsi és prágai kongresz­­szus eseményeiről és jelent­őségei­ről. Hangsúlyozták, hogy a béke­­világkongresszus az egész világ haladó, békeszerető erőinak elszánt akaratát juttatta kifejezésre, hogy megvédik a békét az imperialista háborús vezítókkal szemben. A kiküldöttek kiemelték, hogy a franciaországi demokratikus magya­rok a francia dolgozókkal együtt harcolnak a béke frontján. Loson­czy Géza a párizsi rendezőség, áldozatkész munkájáért, Boldizsár Iván pedig a prágai kongresszus rendezőinek kiváló szervezéséért és vendégszeretetéért külön köszö­netet mondott. Meggyilkolták az Indonéziai Szovjetbarát Társaság vezető tagját A szabadságszerető népek köré­ben világszerte nagy megdöbbe­nést kelt, hogy Ds. F. Harahap re­formátus lelkészt, az Indonéziai Szovjetbarát Társaság vezetőségi tagját holland katonák legyilkollák. így tartja meg ígéreteit Truman­­ Érvényben marad az amerikai „rabszolgatörvény** Az amerikai kongresszus pénteken úgy döntött, hogy továbbra is érvény­ben tartja a hírhedt Taft-Hartley-féle sztrájkellenes törvényt és visz­­szauta­sítja a helyébe javasolt és korábban érvényben volt Wagner-féle törvényit. Figyelemreméltó tény, hogy Truman elnök választási pro­gramjában ígéretet tett a Taft—Hartley-féle törvény el­törlésére.­­ Ünnepélyesen átadták a for­galomnak a Baszkért 14 új villa­mos pótkocsiját az újpesti villa­­mosvé­gállomáson. Nánai György, a Beszkart vezérigazgatója, beje­lentette, hogy a Szovjetúnióból ka­pott trolleybuszokat a szűkebb út­vonalakon helyezik üzembe. Döb­­rentei Károlyné újpesti polgármes­ter vette át a dolgozók nevében az új kocsikat. — Új helyiségében a Pénzintézeti Központ. Az állami intézmények végleges elhelyezése kapcsán a Pénzintézeti Központ is beköltözött a Pesti Hazai Első Tp. Deák Ferenc utca 5 alatti székházába és már ott folytatja működését. A Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezet­ének , szervezési osz­tálya felhívja az összes nagybuda­­pesti vb-titkárok figyelmét, hogy május hó 3-án, kedden reggel­­48 órakor Székháza dísztermében (Vili, Koltói Anna ucca 5—7. II. em.) rendkívüli vb-titkári értekezletet tart. Megjelenés, kötelező.

Next