Népszava, 1956. október (84. évfolyam, 232-257. sz.)

1956-10-25 / 252. szám

N­É­P­SZ­A­V­A A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 84. évfolyam, 252. szám ÁRA 50 FILLÉR 1956. október 25. csütörtök Győzött a magyar nép demokratikus akarata! Gerőt leváltották, Kádár János az utóda Általános amnesztiát! Az elmúlt napok tragikus eseményeinek értékelé­sére még nem érkezett el az idő. Egy azonban bizo­nyos: rágalom volt az az állítás, hogy fosztogatók és ellenforradalmi bandák lázadásáról volt szó. Becsüle­tes hazafiak, a demokratikus fiatalság állt talpra nem­­­zeti követelésekért. Ezért követeljük, hogy a felkelés­ben résztvevőket ne csak a statárium alól mentesítsék, de adjanak mindenkinek, aki abbahagyta a harcot, általános amnesztiát! Éljen a demokratikus harcban győzelmes magyar nép! Ha nincs is még itt a felelősség kérdésének fel­vetésére az idő, annyi bizonyos, hogy azokat, akik a pártot, a népi hatalmat, Nagy Imrét igyekeztek bele­­rántani a maguk szennyes provokatív játékába, hala-* déktalanul felelősségre kell vonni. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma, 1956. október 26-én megtar­tott ülésén Gerő Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első titkárának tisztje alól. A Politikai Biz­­zottság a Központi Vezetőség első titkárának tisztsé­gével Kádár János elvtársat bízta meg. Kádár János és Nagy Imre elvtárs a Politikai Bizottság ülésének befejeztével nyilatkozatot tesz a rádióban. Tűzzétek ki a nemzeti zászlót! „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!“

Next