Népakarat, 1957. április (2. évfolyam, 77–99. sz.)

1957-04-24 / 94. szám

IA Fővárosi Kultúrcikk Kiskereskedelmi Vállalat április 21-i tavaszi és nyári sportruhabemutatójának anyagából Jobbra: Fehér tropikál teniszruha. Balra: Ballon tenisz alj csíkos blúzzal Riportunk nyomán: Lépésről lépésre felszámolják a budakeszi tüdőbeteg­,,Táboroi-t Kaptuk a következő levelet: A Népakarat április 10-i számá­ban megjelent »Felháborító körül­mények a budakeszi tüdőbeteg ,Tábor'-ban-” című cikkben foglal­takat megvizsgáltam, ennek ered­ményéről az alábbiakban tájé­koztatom Önöket: A cikkben leírtak általában fennállnak. Tény, hogy az intézet — nagyobb körültekintéssel — a fennálló hibák egy részét kiküszö­bölhette volna, más részüknél erre — anyagi lehetőségek hiányában — nem volt mód. Megállapítható azonban, hogy a főépület kivéte­lével a »tábor« épületeit a Korá­nyi Tüdőbeteg Gyógyintézet mel­lett nem célszerű használni, mert az épületek nem tudják a beteg­­ellátást biztosítani. Az itt elhelye­zett betegek jogosan érzik a hát­rányosabb körülményeket. Műsza­ki vélemény szerint azonban — vályogépületről lévén szó, amely betegápolásra alkalmatlan — le­bontásra való, s így kár volna pénzt belefektetni. Az Egészség­­ügyi Minisztériumban ez a kérdés már többször napirenden volt, de tbc-s ágyhiány miatt csak akkor kerülhet erre sor, ha megfelelően növelni tudjuk a kórházi vagy betegotthoni ágyak számát. Most remény van rá, hogy lépésről lé­pésre bár, de sor kerül a tábor felszámolására. Csákváron a kö­zeljövőben elkészül egy épület­rész és a Tárogató úti volt SZOT iskolában létesített szanatórium ágyszámának növelése is elősegíti a tábor felszámolását. Végül őszintén köszönjük a kri­tikát és kérjük, hogy tárgyilagos bírálatukkal a jövőben is segítsék a jobb egészségügyi ellátás meg­teremtését. Bírálatuk nyomán az intézetben már most is láthatóan javult a munkafegyelem. Egyben felhívjuk figyelmüket, helyesnek tartanánk, ha nemcsak az egészségügyi intézet valóban fennálló hibáit bírálnák, hanem az elért komoly eredményeket is megírnák. Máskülönben a szüksé­ges bíráló cikkek az olvasóközön­ségben azt az érzést keltik, mint­ha csak hibák volnának, mintha államunk nem is törődne az egész­ségügy fejlesztésével. Éppen Korányi Tüdőbeteggyógyintézet az elmúlt évek folyamán — sok millió forintos ráfordítással, — igen jelentős fejlődést ért el, ez érdemes volna a közönséggé megismertetni. Dr. Dubovitz Dénes főosztályvezető * A válasszal egyetértünk magunk is szívesebben írunk eredményekről, mint hibákról, hiszen a szóbanforgó cikk ele­jén is utaltunk a jelentős ered­ményekre. Szándékunk az eredmények további ismerte­tése s ennek során vissza fo­gunk térni a Korányi Tüdő­beteggyógyintézetre is. Hetven turista érkezett Nyugat-Német­országból Kedd délután két autóbu­szon hetven főnyi nyugat­németországi turistacsoport érkezett Budapestre az IBUSZ útján. A turistáikat a Nemzeti Szállóban helyezték el és egy hétig tartózkodnak itt, ennek során megtekintik Budapest nevezetességeit és ellátogat­nak néhány vidéki városunk­ba is. Néhány héten belül a Hungária Balaton Idegenfor­galmi Vállalat útján nagyobb­­létszámú külföldi csoportok érkeznek. A NÉPAKARAT JOJÓ-TANÁCSADÓJA 17. HÉT A CSAPATOK HELY PONT A CSAPATOK FORMÁJA VÉLEMÉ­NYÜNK A PÁLYAVÁLASZTÓ OTTHONI EREDMÉNYEI A VENDÉGCSAPAT IDEGENBELI EREDMÉNYEI ESÉ­LYEK %-BAN 1­­2 A NÉP­AKARAT TIPPJE 1. FERENCVÁROS 3: 8 Jó A jó Vasas­tól most ne­héz pontot szerezni Szeged 3:0 Salgótarján 3:2 Csepel 2:2 Salgótarján 2:2 Pécs 3:0 20 30 502 VASAS 1. 8 Kitűnő ■ CSI ÚJPESTI DÓZSA 9: 3 Gyenge Dózsának kevés remé­nye van pontszerzésre Csepel 0:1 Honvéd 2:1 Szeged 1:2 Tatabánya 0:1 Szombathely 8:1 10 20 702 MTK 2: 8 Kitűnő 3. SZOMBATHELY 12: 1 Gyenge Az első gól rugója győz a két gyenge közül Újpest 1:1 MTK 1:8 Csepel 0:1 Vasas 0:4 Tatabánya 1:1 MTK 1:7 40 20 40 112 DOROG 11. 1 Hanyatló 4. pécs-baranya 7: 4 Gyenge A pályaelőny kiegyenlíti a nagyobb tudást Honvéd 1:0 Szeged 1:0 Vasas 0:3 Csepel 4:2 FTC 2:3 Honvéd 3:3 40 30 30 1X SALGÓTARJÁN 5: 5 Közepes­en 1 ■ TATABÁNYA 4: 1­7 Jó A csepeli fiatalok tata­bányát is meglephetik MTK 1:0 Dorog 1:1 FTC 0:0 Vasas 0:3 FTC 2:2 Szombathely 1:0 50 10 40 112 CSEPEL 6: 5 Javuló 6. NAGYBÁTONY 15: 15 Gyenge Nagybátony­­nak csak mi adunk esélyt pontszerzésre Kecskemét 0:2 Diósgyőr 0:3 Salgótarján 1:0 Kecskemét 1:0 2020 602X1 BP. TÖREKVÉS 2. 40 Kitűnő 7. EGER 16. 14 Gyenge Eger már »fixikleső«, S­partacus győzni fog Miskolc 1:1 Kecskemét 1:3 Diósgyőr 0:2 Ózd 3:1 10 20 702 SPARTACUS 3. 37 Javuló 8. DEBRECEN 6. 32 Közepes Debrecenben nehéz pon­tot szerezni Pereces 0:0 Nagy­bátony 3:2 P. Dózsa 1:1 Pereces 2:0 60 30 101 MISKOLC 7. 30 Jó 9. FIORENTINA 2. 35 Kitűnő Idegenben nyeretlen az Inter., x is lehet Sampdoria 3:0 Roma 2:2 Napoli 4:0 Lanerossi 1:2 Roma 0:0 Triestina 2:2 50 40 101 X INTERNAZION 3. 33 Jó 10.­­ JUVENTUS 14. 24 Gyenge A vissza­esett Juven­tus ki is kaphat Intemaz. 5:1 Atalanta 2:2 Lanerossi 0:1 Bologna 1:2 Lazio 1:1 Fiorentina 0:4 30 40 301X2 NAPOLI Közepes 11. MILAN 1. 41 Ingadozó Milan eset­­leg 1 pon­tot veszíthet Padova 2:0 Juventus 4:1 Atalanta 4:0 Geona 1:1 Atalanta 3:3 Lazio 1:2 60 30 10 1IX SA Monool * 5. 31 Közepes 12. 11 S S­EPT’M * 13. 25 Hanyatló Jó formá­ban levő Lazio győz­het is Udinese 1:0 Roma 2:2 Atalanta 1:0 30 30 40X LAZFO 4. 33 Kitűnő Internaz. 2:2 Udinese 0:21 Táblázatunkat a legfrissebb hírek alapján állítjuk össze. A papírformától eltérő tippjein­­ket különleges számítás alapján adjuk. Pótmérkőzések tipp­je: 13. lxj 14. lj 15. 1, Ki, 1 NÉPAKARAT Enyhe idő Várható időjárás: változó felhő-­­zet, több helyen esőt esetleg ziva-­­­ar. Mérsékelt északi, északkeleti­­ szél. A nappali hőmérséklet nyuga­ton emelkedik, máshol alig változik.­­ Várható legmagasabb nappali hő-­ mérséklet szerdán 17—20 fok között,­­ keleten egy-két helyen 20 fok felett. ^ — A Duna vízállása kedd reggel ♦ Budapestnél 401 cm.­­ Megkezdődött a személyi igazolványok érvényesítése, meghosszabbí­tása. Helyes, fontos ez a ható­­­­sági intézkedés. Ám máris több­­ levelet kaptunk a dolgozóktól,­ amelyben szóvá teszik, hogy az­­ érvényesítés előírt módja — a­ lakosság meghatározott időben­ való jelentkezése a kerületi­ kapitányságokon — sok száz-­ ezer munkaórát von el a tér■ e meléstől. Meggondolandó javaslatot­­ kaptunk. Ezt az egész akciót­ úgy kellene lebonyolítani, mint­­ annak idején a személyi iga-­ zolványok kiállítását. Lehetsé-­­ ges, hogy ily módon talán vala­mivel hosszabb ideig tartana­ az összes igazolványok érvé-j nyesítése. De ha az illetékes­ rendőrségi szervek pontos tervi szerint sorra vennék a külön-­ böző gyárakat és más munka-­ helyeket és a helyszínen érvé-í­nyesítenék az igazolványokat , — akkor ezzel csak minimális­ időveszteséget okoznának Talán még nincs késő gon­­­dolkozni ezen a javaslaton. (sz) VILÁGÍTÓ ÖVET kapnak a berlini rendőrök. Hat égővel el­­látott világító övet kapnak a berlini közlekedési rendőrök. Az öveket éjszaka viselik, hogy az autók vezetői láthassák őket. A lámpák a rendőr zsebében elhely­ett hatwattos akkumulátorból kapják az áramot ............................................. Athenaeum Nyomda Felelős v.: Soproni Béla Miért tért haza idő előtt a Solymossy—Beamter-duó — Hát ti hogy kerültök ide? — kérdezték csodálkozva szombat este a Duna Szálló törzsvendégei rég nem látott ismerőseiktől: Solymossy »Lu­­lu«-tól és Beamter »Bubi«-tól, a Duna-bár népszerű tánc­­zenekettősének tagjaitól. — Úgy tudtuk, hogy bécsi ven­­dégszerepléstek után Stock­holmban folytatjátok turnéto­kat?! — Eredetileg valóban úgy volt, hogy régebbi szerződé­sünk alapján, Stockholmban folytatjuk vendégszereplésün­ket — hangzott a válasz. — Csak az utolsó percben derült ki, hogy a stockholmi szállo­dás nem hajlandó betartani szerződés feltételeit. Úgy jár­tunk pontosan, mint Ács Ágiék. .. — Hát velük mi történt? — Ács Ági és Ilosvai Gusz­táv táncegyüttesét — a buda­pesti Filharmónián keresztül Helsinkibe szerződtették, igen előnyös feltételekkel — meséli Solymossy. — ... A feltételek valóban előnyösek voltak — legyint Beamter. — Csak amikor megérkeztek Helsinkibe, akkor derült ki, hogy a »ragyogó szerződés — mese.. A vál­­alkozó, aki Budapesten fűt­­fát ígért, a kilátásba helye­zett pompás feltételeket, ha akarta sem tudta volna telje­síteni, mert éppen a börtön­ben ültAmikor Budapes­­en a szerződést aláírta, Hel­sinkiben — egyéb szélhámos­ságaiért — már javában kö­rözte a rendőrség. Ács Ágiék az ottani szakszervezethez for­dultak segítségért és csak így sikerült nagyobb károsodás nélkül távozniuk a finn fővá­rosból. — Volt-e valami hátrányuk Bécsben abból, hogy nem disz­­szidensek? — Éppen ellenkezőleg! — hangzik a válasz. — Amikor munkavállalási engedélyért je­­entkeztünk az Arbeits-Amt­­nál, az első kérdés ez volt: »Van-e útlevelük?« Amikor gazoltuk, hogy »legálisan« éttünk Ausztriába, rögtön NÉPAKARAT Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság VII. ker., Rákóczi út 54. Telefon: 224—816, 224—817 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Előfizetés egy hónapra 14 forint megkaptuk az engedélyt. A­ Bécsben tengő-lengő magyar­ zenészek bizony nem szívesen­ látott idegenek. Ennek is meg-­ van az oka: sokan lejáratták közülük odakint a magyar mű-­ vészek jó hírnevét. Sz­élhá­­moskodtak, kölcsönt, előleget­ vettek fel, aztán bottal üthet­­ ték a nyomukat... g. t. . Az Interparlamentáris Unió tanácsának április 24-én Nizzában kezdődő ülésszakán Molnár Erik egye­temi tanár, akadémikus veze­tésével kéttagú magyar dele­gáció vesz részt. A delegáció­nak tagja még Péter János, a Kulturális Kapcsolatok Inté­zetének elnöke. Ünnepi díszbe öltözik a főváros május 1-én Május 1-re ünnepi köntöst ölt Budapest. A tervek szerint a Hősök terén az ünnepi nagy­gyűlésre 42 méter hosszú, 11 méter magas dísztribünt állíta­nak fel. A dísztribünt a Ma­gyar Ifjúság útja torkolatánál a Millenniumi emlékművek szemközt helyezik el. A tér kandelábereire vörös és nem­zeti színű lobogók kerülnek. Zászlódíszbe öltöznek a fővá­ros nagyobb útvonalai is. A főbb pontokat Marx, Engels, Lenin képei, a testvérpártok vezetőinek, valamint Kádár Jánosnak, Dobi Istvánnak és Kun Bélának nagyméretű ké­pei övezik majd. Rákóczi, Kossuth, Táncsics, Petőfi port­réi a dicső magyar szabadság­harcok emlékét idézik majd. A fő útvonalak fölött háromszáz hatalmas vörös és nemzeti szí­nű lobogó, a hidakon 350 zászló lobog majd május 1-érn. Az ötnapos munkahét zavarja a vasút munkáját Kedd reggel a Szovjetunió közlekedési minisztériumának meghívására elutazott Buda­pestről Németh József, a MÁV vezérigazgatója, hogy Moszkvában és a Szovjetunió több nagy városában tanul­mányozza a szovjet vasutak munkáját. Moszkvából Pe­kingbe utazik, ahol részt vesz a népi demokratikus államok vasúti konferenciáján. Eluta­zása előtt a következő nyilat­kozatot adta a Népakarat munkatársának a magyar vas­utak jelenlegi munkájáról: — A grafikonok is megmu­tatják azt a fejlődést, amelyet a vasút alig egy év alattiéiért. Beigazolódott az az elvünk, hogy elsősorban a személy­­vonatok utazási sebességét, fő­leg pontosságát kell növel­nünk, illetve betartanunk. Ez­zel jelentősen hozzájárulunk t­eherforgalom meggyorsításá­hoz is.­­ Országszerte naponta öbb mint 14 ezer kocsit rak­nak ki, illetve továbbítanak. Az ötnapos munkahét azonban zavarja a vasút munkáját, hiszen az előző években vasár­naponként 7—8000 vagon árut vdtunk elszállítani és kirakni. Most vasárnaponként mind­össze 3800—4300 tehervagont továbbítunk — a hétvégi ki­esések miatt. — Javasoltuk a Miniszte tanácsnak, hogy mindenütt á­lítsák vissza a hatnapos mu­kahetet. Erre mind nemze­gazdaságilag, mind az emb­rek munkaerejének és egés­ségének megkímélése érdek­ben van szükség. Színházak műsora Április 24, szerda Operaház: Fidelio (H-bérlet, 7. előadás, 7). Erkel Színház: Tosca (17. bérlet, 6. előadás; 7). Nemzeti Színház: Vérnász (Náday-bérlet, 5. előadás; 7). Katona József Színház: Jó embert keresünk (Ujházy-bérlet, 4. előadás; fél 7). Madách Színház: A hazug (bérletszünet; 7). Madách Kamara Színház: Don Juan (bérlet­­szünet; 7). Magyar Néphadsereg Színháza: Antigone (Bocskay-bérlet, 6. előadás; 7). Fővárosi Operettszín­­ház: Luxemburg grófja (7). Blaha Lujza Színház: Ipafai lakodalom (fél 7). Petőfi Színház: A sasfiók (6). Jókai Színház: A szűz és a gö­dölye (7). József Attila Színház: A szabin nők elrablása (7). Déryné Színház; Váratlan vendég (7). Vi­dám Színpad; Pestről jelentik (7). Kis Színpad: A doktor úr (fél 8). Állami Bábszínház: Hammni Dőke (du. 3); Aki hallja, adja át (fél 8). Budapest Varieté: Automat­ák! (fél 8). Kamara Varieté: Kihúzzuk a lut­rit (5, fél 8). Zeneakadémia: Se­bestyén János orgonaestije (iaz or­­gonam­uzsika története, N-bérlet, II. sorozat; fél 6). B­artók-terenc? Játék*

Next