Népakarat, 1957. június (2. évfolyam, 126–151. sz.)

1957-06-16 / 139. szám

Boleró masnis kötéssel Anyaga kb. 40 deka zefír-gyapjú, amelyből kettő­zött szállak rövid 2,5-es kötőtűvel kötjük ezt a diva­tos nyári bolerót. Mintája a mun­ka visszáján: 1. sor: fordított, 2. sor; sima, 3. sor; for­dított, 4. son 5 sima, 5 szemet le­emelünk a tűről, úgyhogy a szál a szem előtt le­gyen, majd visz­­szatesszük a szem mögé. Az elétett szálat ne húzzuk szorosra. Ezt ismé­teljük. 5. sor: for­dított, 6. sor: mint alt sor: fordí­tott, 8. sor, mint a 4, 9. sor: fordított. 10. sor mint a 4, 11. sor: fordított, 12. sor: 7 sima (x) jobb tűvel az elé­tett szálak alá nyúlva simán le­kötjük a követke­ző szemmel. Ez­után ismét úgy kötjük, mint az első sortól, de most a mintát nem 5 simával, hanem az 5 szem leeme­lésével kezdjük. 24 sor után ismétlő­dik az egész. Az (x)-jel ismétlést jelent. Péterke hazahozta az első bizonyítványt. Haj! Nehéz az élet! Nem minden sikerül úgy, ahogy szeretnénk — az írásra rossz osztályzatot kar­pott. Magunkban igyekszünk men­tegetni, hogyha nincs kéz­ügyessége, hát nincs, de an­nál jobban számol. Megálla­pítottuk, hogy szépírás-tanár nem lesz belőle. Ennyivel is ******************* könnyebb lesz a pályaválasz­tás. Miután aláírtam a bizonyít­ványt, igyekeztünk a gyerek lelkére beszélni, hogy jobba oda kell figyelni, nem szoba elkapkodni az írást. A füzet sarkát ne gyűrögesse, ne csi­nálja ezt meg azt, hanem azt meg ezt Péterke egy darabig tűrte az oktatást, végül­­— amikor azt hittük, megígéri, hogy igyekszik szebben írni — meg­szólalt: »Mit írtál a bizonyítvány­ra?« »A nevemet.« Péterke diadalmasan: »Jó, de nem lehet elolvasni.« K. H. 10 A BOLDOG SZERELEM DALAIBÓL TARTÓZKODÓ KÉRELEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY a hatalmas szerelemnek megemésztő tüze iránt. te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt! Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakid harmatozása sok ezer gondot elűz. Tejesítsd angyali szókkal, szeretőd, amire kért: ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. Háromnegyedes nadrág csíkos karton »matrózblúzzal« a nyár kedves, fia­talos ruhadarabja. Persze csak stran­don, hegyekben, üdülőben —, és semmi esetre sem a pesti aszfalton. Szabásrajzát is kö­zöljük. A méret 96 cm mellbőségű, 100 cm csípőbő­­ségűeknek való. Anyagszükséglet: 70 cm szélesből 2,60 m. A szabás­minta a fél nad­rágot mutatja. Ha a kockákat 10 cm­­re nagyítva meg­rajzoljuk, s bele­húzzuk a szabás­minta körvonalait, megkapjuk a kellő méretet. fi/ KOCKA% = 10 CM-KMZ. t­ ű termész­et ajándéka, de ápolt keze mindenkinek lehet. Minden mosdás után töröl­jük szárazra a kezet és ken­jük be tejkrémmel, vagy más bőrpuhító krémmel. Mielőtt piszkos munkához fogunk, körmünket húzzuk végig egy darab puha szap­panon, így a köröm alá gyűlt piszkot könnyen eltávolíthat­juk. Ha vörös és kicserepesedett a kéz, langyos vízben mos­suk, amelyben kevés boraxot oldottunk fel. Utána szárazra töröljük és mandulaolajjal, lanolinnal, vagy akár étolajjal dörzsöljük be. Éjszakára vas­tagabban kenhetjük be és kesztyűt húzunk rá. Ha érdes a kéz, az uborka belével való bedörzsölés jó hatású háziszer. Makacsabb esetben alkalmazzunk ún. majonézes pakolást: 1. to­jás sárgáját 1 evőkanál olaj­jal összekeverünk, rákenjük a kezünkre és rajta hagyjuk A szép kéz megszáradásig. Langyos vízzel lemossuk és bekrémezzük. Éjszakára is rajta­­ hagyhat­juk, akkor kesztyűt húzunk. Kezünkről mindenféle foltot eltüntethetünk hígított víz­üveggel. Krumplihámozástól vagy fő­zeléktisztítástól megbámult kezünket citrommal, vagy horzsakővel dörzsöljük le. Ha hagymaszagú a kezünk, mossuk meg langyos vízben, amelybe néhány csepp szal­miákszeszt tettünk. Ha körmeink a durva mun­ka következtében megfeke­tednek, citromlé és borax ke­verékével dörzsöljük, amíg a feketeség eltűnik. Nagyon puha körmök ke­ményebbé válnak, ha a körmö­ket este citrommal bedörzsöl­jük. Szép a láb harisnya nélkül is, ha gondosan ápoljuk. Naponta jó meleg vízben mossuk meg lábunkat és a vízben oldjunk fel 1 darab Hyperol-pasztil­­lát, vagy fenyőtablettát. Előbbi szer fertőtlenít és szárazon tartja a lábat. Utóbbi kellemes érzést ad és eltünteti a napi fáradtságot. Nagyon gondosan törüljük szárazra a lábunkat és ha izzadásra hajlamos, dör­zsöljük át valami enyhe szeszes folyadékkal, sósborszesszel, hígított alkohollal vagy ecettel. A bőrkeménységeket távolítsuk el és reszelővel adjunk formát a láb körmeinek. (Ha a köröm sárga vagy barna és eltorzulva nő, gombabetegségben szenved, ezért forduljunk orvoshoz.) Az így előkészített lábat a sarok és az eltávolított keményedések helyén dörzsöljük át szarvasfaggyúval, vagy valami lanolinos krémmel. Az ujjak közeit hintőporozzuk be. A mezítlábas szandálviseléstől gyakran vastag kéreg képződik a sarkon. Ezt megelőzhetjük, ha esténként ecetes vizes borogatást rakunk a sarkunkra. A lábszár felesleges szőr­szálait 3 százalékos hydrogénsuperoxiddal szőkítjük. Idővel nemcsak színtelenekké válnak, de el is csenevészednek a szőrszálak. Ez az egyet­len szőrtelenítési módszer, amely után nem nőnek még dúsabban a kellemetlen szőrszálak. Ha strandra megyünk, dióolajjal kenjük be lábunkat, így hamarosan barna patinát kap a bőr és szinte a harisnya látszatát kelti. í (WWWWWWWWWWW) A férfiak bogarairól A férfi bogaras, a nő sze­szélyes. De a természet bölcs, a tapasztalat azt mutatja, hogy egy bogaras és egy szeszélyes ritkán kerül össze. Azaz helye­sebben csak rövid időre, mert úgy való, hogy bogaras ember mellé kiegyensúlyozott, an­gyali türelmű asszony kerül­jön. Vagy mondjuk, úgy: okos asszony, mert ebben már ben­ne van minden. Okos asszony megért mindent és ahelyett, hogy szenvedne a bosszantó apróságokon, föléje kerekedik és ügyesen saját szekerébe fogja ezeket a bizonyos »boga­rakat«. Persze nem úgy, mint Pistike, aki megpróbált cérnát kötni a cserebogarak lábára, hanem okossággal, vagy más szóval: fifikával. Mindenek­előtt fontos, hogy az asszony ismerje a férje bogarát, mert ha nem ismeri, abból lesz a baj. (Parázs veszekedés.) Ha például a férjnek az a boga­ra, hogy az íróasztalán mindig egyformán sorakozzanak a ce­ruzák ... ezt pontosan be kell tartani. Nem nagy dolog, a ha­tása mégis varázslatos. És nemcsak a ceruzákra kell vi­gyázni, hanem a hiúsági boga­rakra is. Ha például az a bo­gara, hogy okos és bátor, meg kell hagyni a hitében, ha úgy is van az nála, mint ahogy . Molnár Ferenc jegyezte meg valakiről: »Egy tudóst és egy oroszlánt egyesít magában.­ Bátor, mint egy tudós, és okos, , mint egy oroszlán.« Akkor sem­­ szabad kiábrándítani, ha azt ■ állítja, hogy minden nő szerel­­­mes belé, és ha ebéd közben, kijelenti, hogy »Mama ezt job­ban készítette«, nem kell meg­sértődni. Hiszen a »Mama«­ nem vetélytárs. A mama az­ mama, a feleség az feleség, é■ egy derék férfiszívben elfér a kettő egymás mellett. De nem erről van most szó, hanem a férfiak bogarairól. Ugyan ki tudná felsorolni őket? Majd­nem annyi van belőlük, mint amennyi az asszonyi szeszély. NÉPAKARAT TUDOMÁNY — TECHNIKA — TUDOMÁNY Tudósítások a XXI. századból A jövő a jelenben születik, a holnap elszakíthatatlan szálakkal fűződik a mához. Ami nemrég csak álom volt, ma már a valóság körvonalaiban kezd kibontakozni. Az ábrándozás, a jövőbe pillantás mindig tudományos feltevésekre vezet, amelyeket aztán a tapasztalat tudományos elméletté emel. Az emberekben mindig ott él a vágy, hogy legalább félszemmel belepillantsanak a holnap világába. Nos, ezt a vágyat szeretnénk kielégíteni, amikor szovjet tudósok és akadémikusok cikkei nyomán az olvasók előtt fellebbentjük a jövő fátyolát, s riportsorozatban I. Sétaautózás a jövő taxiján Vezető: J. A. Dolmatovszkij mérnök Ezüstösen csillogó, nagykere­­­kű áramvonalas gép áll az út- J testen. Elkeskenyedő túlán a­­ gyorsjáratú repülőgépek tarká­ira emlékeztető burkolatot tát­a­í­tunk. Eszményien sima felület­ével I tét nem zavarja semmi, se üt- I kötő, se kilincs, ablakot sem látunk. Olyan a gép, mint egy I vízszintesen megnyúlt óriás I vízcsepp. Vezetőnk kedves mosollyal , int a gép felé: — Tessék, szállj­anak be. Alighogy elhangzottak a sza­­rvak, az autó testén széles nyí- I lás tárul elénk, pedig a mérnök­­ még csak hozzá sem ért a cso- I­dálatos géphez. ■ Beszállunk. A kocsi falai be­lülről átlátszóak. A gép elülső ► részén egy kis műszertáblát lá­ttunk néhány szabályozógomb­► bal. Az ülést ki-ki úgy állítja ide, ahogy a legkényelmesebb. A Dolmatovszkij megfordítja ka­­r­rosszékét, a haladás irányának I háttal foglal helyet, szembe ve­­ttük­k, akik a hátsó­ üléseken he­lyezkedünk el A mérnök ez­­►után megszólal: —■ Uranszkba.i» ►'­ ► 200 kilométeres sebességgel! ► Észre sem vesszük, amikor ► megindul velünk a gép. Egy ► perc múlva az autó, amelyet ► senki sem irányít, legalább 200 ► kilométeres sebességgel száguld­­a szürke műúton. Az épületek ► olyan gyorsan rohannak ve­­l­­ünk szembe, hogy beleszédü­► lünk. A mérnök erre megnyom ► egy gombot, s a kocsi falai­­menten elsötétednek, nem lá­­­­tunk ki rajtuk.­­ — Száz év alatt óriásit fejlő­­­dött az autógyártás — mondja a vezetőnk. — A XX. század ele­­­­jén a gépkocsik még elképesztő­­ újdonságnak számítottak, pedig­­ akkor még csak amolyan csi­­­­korgó, zörgő motor­hintók vol­► tak.­­ — A század közepére azon-­s ban már kerekeken guruló­­ »­összkomfortos« házikókká­­ váltak. Ám a századközép I autótípusainak térfogatát 50 ► százalékban a motor, a radiá­tor, a csomagtartó, a burkolat ► foglalta el, s csupán 50 száza­ hangirányítással A XX. század hatvanas a berendezés csökkenté­séért vívott küzdelem jegyében teltek el. Ma már gépünk tér­fogatának csupán 10 százalékát foglalja el a berendezés. Ez a 10 százalék is az automatáké. Amint tapasztalták, a kocsi egyszerűen hanggal irányítha­tó. Az automaták maguk veze­tik a gépet a legrövidebb úton a megjelölt helyre, anélkül, hogy az utas szóbeli utasításon kívül bármit is tenne. — Önök érdeklődtek a kocsi motorjai iránt. Bizony ezek nem a XX. század közepén használatos belsőégésű dugat­­­tyús motorok. Az autóból a du­gattyús motorokat már 40 éve kiszorította a gázturbina, amely bizonyos ideig még a könnyű atommotorok­kal is állta a ver­ték maradt az emberek számá­ra. fenyt. Ma már villamos autó­kon járunk. A műút alatt nagy­frekvenciájú kábelek húzód­nak. A kábelek körül keletkező elektromágneses mező energiá­ját az autó alváza alatt elhe­lyezett különleges antenna fog­ja fel. Lényegében az úttest alatt húzódó kábelt adóanten­nának, az autó motorjait pedig rádió-vevőkészülékne­k tekint­hetjük. A nagyfrekvenciájú mező energiája egyenárammá alakul, ez hajtja a közvetlenül a kerekekben elhelyezett moto­rokat. Megérkezés Vranszkba ... Ebben a pillana­tban a ko­csi simán lefékez és megáll. Az úttest felett csillogó alumí­niumív húzódik, rajta a felirat: Uranszk. Tehát a csodálatos autó nem tévedt el. Kiszállunk. — A kocsit itt hagyjuk — mondja Dolmatovszkij, hisz ez egy taxi. Ilyen sofőr nélküli taxik állnak most országszerte minden állampolgár rendelke­zésére. Az utazás teljesen ve­szélytelen, hiszen, amint lát­ták, az autó irányítása teljesen automatikus, s az automaták szabályellenes utasítást nem hajtanak végre. (Következik: Kalandozás a műanyagvilágban.) A­ ­SYSZIR MÁR HALLOTTA Vízszintes: 1. Vörösmarty Keserű pohár című verséből való Idézet, amely a Ha férfilelkedet egy hölgyre föltevéd kez­detű bordalból Isme­retes. 10. Apját-anyját elveszti. 17. Gvadányi nótáriusa ide való. 18. Foglalkozási ág. 19. Romániai város la­kója. 20. Helyhatározás. Z 21. Ital.­­ 23. Geometriai fogalom. * 24. Verssor összecsengés. ± 25. Lápot húzó.­­♦ 27. Egyik oldal. 28. Hamis. ♦ 30. A község széle. • 31. Régi aprópénz rövidí­tése. 32. Könnyen öltözött. + 35. A szövetkezetben ki­s, fogástalanul műkö­­­dik. 36. Finom az Itteni bor. 38. József — ismert ide­gen szóval kimondva. 39. Tevékeny. 40. Szabolcs-Szatmár megyei község. 41. Csak félig aznapi. 52. Kereskedelmi műszó. 53. Hazafi Veras János Szatmár megyei egy­kori vándorköltő ta­lálta ki. E címen mondta el kalandjait. Függőleges: 1. Eötvös Károly ne­vezte el Így a buda­pesti vendéglők ama mindig kész húslevét, mellyel a pörkölt-féle ételeket végiglöttyin­­tették. 2. Az Operaház nemrég elhunyt rendező mű­vésze. 3. Hazánkban 1848-ban megszűnt méltóság. 4. Hármas iker is­mert idegen szóval, de a kimondásnál a középső betűt ket­tőzni kell.­5. OVF. 6. A 29., 40. és 52. számú sorok kezdőbetűi. 7. Hangtalan dalok­ 8. Maga a szó Hőnyi János strázsamester­­től, »a nemes magyar hazának együgyű ha­­diszolgájá«-tól szár­mazik, aki Budán 1792-ben ezen a cí­men tündérmeséket adott ki. 9. Ék­es Péter Balázs. 10. Ital. 11. Becézett női név. 12. A német nácivilág rettegett gyilkos köz­pontja. 13. Több hajózható hol­landiai folyócska. 14. Férfinév. 15. Így nevezik a más nyelvből való fordí­tásbeli botlást. Ágai Adolf szándékosan, tréfából e tulajdon­névvel fordította le németből a Jákob laj­torjája fogalmát. 21. Állat. 22. A Nagy Szunda-szige­­tek legnagyobbikáról származó. 25. Együléses csónak ol­dalára felszegezett táblán olvasható. 26. Hosszabb ideje tü­relmetlenkedők. 29. Bekövetkezik. 31. Károlyka. 33. Amolyan ellenkezés­féle. 34. Bizonyítékokat rak valaki asztalára. 36. Egész nap , rója a vá­rost. De lehet, hogy cipőt javít. 37. »Bepillantó« szó. 44. TKG. 45. Bácsika. 46. ».­­.. . kezekkel«. 47. Ezen növény. 49. Ellentétes kötőszó. 52. Juttat. Figyelem! Az o és 6. Illetőleg az ö és ő betű között nem teszünk kü­lönbséget! Beküldendő a vízszin­tes 1., 53. és a függőle­ges 1., 8., 15. számú so­rok megfejtése, legké­sőbb június 23-ig. A címzésnél ráírandó: »REJTVÉNY.« Június 2-i rejtvénypályázatunk eredménye: Megfejtés: »Nem is tudom, hányadik osztályába jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt.« Egy-egy könyvet nyert: Dedek Lajos, Lukács László, Simonfalvy Ilona, Tóth Annamária, Ulman Richárdné budapestiek és dr. Angyal Kálmán, Csá­­volyi Edelényi Endre. Sopron: Kárpáti Egopné. Miskolc; Luis Antal, Sopron; Ratkó Angéla, Sze­rencs. A nyereményeket postán küldjük el Marógép-vezérlés má­gnesszalaggal A prágai gépipari kutatóin­tézetben befejezték a mágnes­szalaggal vezérelt marógép szerkesztését. A gép ezred­­milliméteres pontossággal dol­gozik. A pokol tüze sem fog­a A propángáz égő lángja 1200 C fokos pokoli hőmérsékletet ad. Néhány másodperc alatt elpusztítja a tüze az embert, aki esetleg megkísérelné, hogy áthaladjon rajta. Az Amerikában rendezett bemutatón is nagy elszörnyű­­ködést keltett, amikor a har­minc négyzetlábnyi propángáz­lángban álló területen indult sétára néhány ember. Kétper­ces séta után hagyták el a lán­gokban álló termetet — a­nél­kül, hogy bármi bajuk történt volna. A kísérlet az amerikai Fyrepel Products tűzálló védő­ruha bemutatója volt. Az új tűzálló védőruha alumínium­bevonatú üvegrost. Könnyebb, mint az azbeszt védőruha és nagyobb a hőellenállása is. Az alumíniumbevonat a hősuga­rak 90 százalékát visszaveri. A fennmaradó 10 százalékot az üvegrostból készült anyag ve­zeti el. A kísérlet után végzett vizsgálatnál az öltözet meleg volt ugyan, de perzselésnek semmi nyomát sem találták rajta. Mind hosszabbak lesznek a repülőgépek kifutópályái Repülőszakkörökben komoly aggodalmat vált ki az a tény, hogy a repülés fejlődésével ál­landóan nő a kifutópályák hossza. 1928-ban általában 300—600 méteres kifutópá­lyák voltak a repülőtereken. Az 1950-es években alkalma­zott repülőgépek kifutópályá­ja már 1500—2500 méter. Nap­jaink különleges, sugárhajtá­sú repülőgép-típusainak fel-és leszállásához négy kilométer hosszúságú kifutópályákat épí­tenek. 1956 június .

Next