Népszava, 1977. július (105. évfolyam, 153-179. sz.)

1977-07-02 / 154. szám

halálozás A gyászoló család, a Gépipari Szövetkezetek Budapesti Szövet­ségének Elnöksége és dolgozói, Iparági Szövetkezeti Bizottsága mély fájdalommal tudatják, min­denkivel, akik ismerték és sze­rették, hogy Habarits Béla, a Szö­vetség Bemutató- és Klubtermé­nek vezetője június 23-án, életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása és az urna elhelyezése jú­lius 11-án, szerdán, 15 órakor lesz a Rákoskeresztúri új köztemető­ben. Mély fájdalommal tudatojzik mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy dr. Szepesi Endre okf. villamosmérnök, e. egyetemi tanár f. hó 28-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása VII. LVán, szer­dán fél ti-kor lesz a Farkasréti temető halottasházában. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család. Dr. Szepesi Endre, a műszaki tu­dományok kandidátusa, címzetes eg­yetemi tanár, a Magyar Elektro­­­technikai Egyesület elnökségének tagja, az Energiagazdálkodási Inté­zet­ mű­­szaki-gazdasági főszakértője f. hó 28-án váratlanul elhunyt. Az elhunytat a Magyar Elektrotechni­kai Egyesület és Energiagazdál­kodási Intézet saját halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása I. év VII. 13-án, szerdán, fél ti-kor lesz a Farkasréti teme­tő halottasházában. KÖSZÖVETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk dr. Bakos László barátainak, munkatársai­nak, rokonoknak és ismerősöknek, akik halála és búcsúztatása alkal­mával együttérzésüknek és őszinte érzelmeiknek tanújelét adták — dr. Bakos Lászlóné és Bakos Rita. TÁJÉKOZTATJUK KEDVES OLVASOINKAT, HOGY---------------­hirdetéseket naponta Q~1Q óráig. szombaton 0~12 óraig bp vh.rákóczi ut 54 sz alatt veszünk fel* VIDÉKI HIRDETŐINK RÉSZERE POSTAFORDULTÁVAL TÁ­JÉKOZTATÁST ÉS BEFIZETÉSI CSEKKET KÜLDÜNK POSTACÍMÜNK Népszava Lapkiadó Vállalat 1964.Budapest. tel 224-819/178­.­­ OKTATÁS Matematika pótvizsga k­­ök eszi tore jeseuisere- I telefon. 665—074, éor.­­185. 1 Piszkos falak tisztítása,­­ Jászay, harmincéves gyakorlat. Telefon: 334 ALIAS CSEPEL VENDÉGLÁTÓ vállalat (Budap.­st IX. ker., Soroksári ift 98.) EGY-KÉT SZEMÉLYES MUNKAHELYI BÜFÉIBE VE­ATOJIET, HELY­ETTE­» EKET FELVESZ Jelenik­«« a vállalat értékesítés. Os zia'-ain, s?:m2 y:jen, vagy a 341—923 telefonon. Kutatóintézet azonnali belépéssel keres önálló munkakörbe iratkezelőt. Jelentkezés személyesen Bp XIII. Hegedű­. Gyula u 13., 4. sz szoba. FELVÉTELRE KERESÜNK: VILLANY­­SZERELŐ sza­km­un­kást SPECIÁLIS EGYEDI CÉLGÉPEK KARBAN­TARTÁSÁHOZ és JAVÍTÁSÁHOZ két mászakos beosztásra. Jelentkezett: VBKM Világn­áp­­technikai Gyár« miunkaügyi onta van, Bu­d­apest XIV. ker., Francia út 11. Megközelíthető: metró Népstad­on úti Hójától » perc-Az ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR felvételt HIRDET az orvostudományi és gyógyszer­­propaganda osztályán GYÓGY­­SZERÉSZI állás betöltésére. Házaspárok előnyben rév&csü­n*k, am?m­ y'b’u az egyik fél v?sy ‘f.rmérnök, erősáramú vi' amo­gnsznók, gépészmérnök, vagy gépipari, vill­a­mos ipari technikus. Lakért biztosítunk. Jelentkezés személyesen, vagy levél útján az alábbi címre kérjük. ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, személyzeti és oktatási osztálya, 4440 Tisza­vasvári, Kabay János út 29. Az Egészségügyi textil­­tisztító üzem tiszta be­tanított munkára nő­dolgozókat — nyugdíja­sokat is — se vesz. Je­lentkezés: Bp. IX., Ha­inan Kató u. 31. G.sz-viz-fűtésszerelőt, és segédmunkást is azon­nal leveszek Rády. VII., Kertész u. 4 Tel.: 414—202. Felvételre keres — ta­karitónőt, éjjel­.ért. ka- PU­rt. segédmunkám. karbantartó, szigetelő munkást és telephon­dozásben járatos dol­gozót — Vili kér. A talos János Ifjúsági Park, VIII ker., Me­ó Imre út 77. sz. Ipari vállalat felzr.? pénztárost. Js­sztkezés »Sürgős« jeligére a kiadóba. VEGYIANYAG KERESKEDELMI VÁLLALAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL KOCSI­KÍSÉRŐKET, RAKTÁRI KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT, TEHER­GÉPKOCSI­VEZETŐKET. Jelm­tik,zíij lehet — szombat kivéulév’I -~ j»:ríUn nap, Budapest V. ke r., Zrínyi tj. 1. MunjMünyi osztályon. Nyugdíjas ferfit vág / nőt teremisrt és takarí­tói mimikára (napi­­1 óra) alkalmazunk, 15 érás korig. Jelen­kezés: Természettudományi Múzeum Főigazgatóság, Buda (pest VIk­., Baross u 13., de 9—12 óráig. ZUGLÓI KÖZÉRT VÁLLALAT FELVÉTELRE KIKE» BOLTI ELADÓKAT, pénztárosokat képesítésűd, képesítés nélkül, valamint «eg­­­dm­un­ka »okat. Jelentkeze»: g vállalat munkaügyi osztályán, Budapest VII . Damjmich u. 51. Munkanapokon: 8-13 óra.­ A Fővárosi Szrdpipari Vállalat bud­a p­sti munk..h lytire FELVESZ komures, ács, »zrkrzeti lakatos, gí*-g»*- és központi fűtés­szerelő, bőszig­et­lő, villanyszerdő, 10 kV-ra káhcSz^rrl® szakmunkásokat, valamint a f’uti szakmákhoz betanított- és segédmunkásokat. KERESÜNK továbbá férfi raktári kiadót, targoncavegezőt, épületasztalost, tehergépkocsi­vezetőt, szállítómunkást, épületgépész-, elektromos- és építész tervezőt, gépírót, szá­mítógép szervezőt, va­amint anyagbeszerzőt. Munkásszállónk van! Jelentkezés: Fő­városi Szerdő­­ipari Vállalat, Budapest IX . Koppány u 5. Telefon: 330—560 / 93 BDíték: S TEFU Volán 1. Sí. Vállalat FELVÉTELRE keres SZÁLLÍTÓM LAKÁSOKAT Jelentkezés: munkanapokon S—16 óra között a munkaügyi és szociálpolitikai csoportnál az alábbi cím­eken­: Budapest III., Zay utca 24, Budapest IX., Tálalás utca 38, Budapest XIII., Forsách utca 19,­­­ Budapest VI., Váci út 3, Budapest XIII., Hegedűs Gyula utca 45, Budapest IX., Köztelek utca 4, Gödöllő, Dózsa György utca 65, Cegléd, Külső Körösi út hrsz. 12035. CSEPEL VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT (Budapest IX. ker., Soroksári út 98.) KARBANTARTÓ ÜZEMÉBE SZAK­MUNKÁSOKAT, vagy BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, LAKATOST, VILLANY­SZERELŐT, VÍZSZERELŐT, KŐMŰVEST — nyugdíjast is FELVESZÜNK Jelentkezés a vállalat műszaki osztályán személyesen, vagy a 137—476. 41 mllék telefonon. RÉVAI NYOMDA azonnali belépésre KERES composer­ BEÍRÓT és KIÍRÓT. Jelentkezés* RÉVAI NYOMDA, munkaü­gyi osztály, Budapest V ker.. Vadász u 18. Telefon: 124—340. A Fővárosi István Kör- Vásárolok varia búto­­ház Rendelőintézet fel- rókát, hibás rehamté­­vételre keres gépkocsi­­kat, heverőket, garat­­vezetőket és férfi dói- túrákat, szekrényeket VTI. kerületi szoba­i Adunk zuglói ketszo­­konyhámat nagyobbra bás személyzeti«, el­cserélném, bárhova. — kélyes tanácsi lakást. Tel. 422—191. Kérünk kettő darab gozókat — nyugdíjazó- konyhabútort, kombi-]-------------------------------------[kislakást belterületen kát is — kertészeti nál­at, hagynf«'kot, ágy- EL:sertésném várpalotai T­lefon 837- 779. milikára. Jelentkezés a tollat. 332—275.­­ másfél szobás tanácsi kórház munkaügyi ősz- —— „ ...— . ..... komfortos, tslifonos tályán. Bp. IX., Nagy-,1 jy RÁOIÓ 11 lakásomat, hasonló­­várad tér 1. Felvételre keresünk Bp. XII. ker. Dániel úti üdülőnkbe takarítónőt. ALBÉRLET egyszobásKét isko­ls lánynak Magnetofonok — tele­víziók, magnórádiók ré­, esetleg­­budapesti akásra. lakótelepi szoba kiadó .Sürgős 212« jelig.:re a Bp . ker. Harmat B.A­ Urt tele. eladása. Műszaki­ hónapra. fözekedés.­ Tel.: 319—1 kiadóba. Főkönyveiet és­­számvi­teli csoportvezet­őt ke­­azonnali belépéssé­ ütünk. Jelejukc­­és: Zrínyi Nyomán, Bp. V., Bajcsy-Zsilínsz­ky u. 78. 1 ÁLLÁSI KERES**­ 123. 40 e®er Ft kp.-vel bármilyen lakásmegol­dást fé­r»s fiatal há­zaspár, 1 gyermekkor. »Nagyon­­íjrrgős 741« Velorex 350-es, keveset, j ^fgr. a kiadóba. I JÁRMŰ | u. 176. X. em. 42. ajtó. Dégi Gyu­l. Fiatal mérnök házas­pár lakást bérelne hosszabb időre. Tele­fon 834—098 17 óra után. rés használt, eladó. Enge­­de­k nem szükséget. VII 18 éves gyakorlattal. Tel.: 411.050. 1075 Bu- III. kategóriába sorolt német nyelvtudással tűz- cdapest, Tanács krt. 5/C ipari szolgáltató szövet- scarpe állást válla II. 12.. kezet. Jelentkezést t­ MÜ- »Sürgős 72?« jeligére szer 4638- Jeligére kér­jük a Felszabadulás téri hirdetőbe. 1 INLATIAN­­ kiadóba. 1 BÚTOR Munkásotthon 58. DOHÁNY­BOLTBA KÉPESÍTÉS NÉLKÜLI ELADÓKAT FELVESZÜNK, csökkent munka­­képességű­ket és nyugdíjasokat is. Jelentkezés: FŐVÁROSI DOHÁNYBOLT VÁLLALAT, Budapest VI., Nagymező u. 3. Hagyatékot magas ator _____________ veszek, varia szekrény. Audi 106­­ sort, stílbútorokat, r.ze­­mért eladó ny-get. Arat. festményt. Sséresfehérv. Hívásra azonnal me-­­ba u­­­gyek, vidékre is. Tele­fon­ 333—426. tel 140—902. 17 k'rilleti 2 szoba komfortos, jól jőve- _ . . . .............. Hazres* eladó. Buda­m?z.1 h^l­.Osye’A- köz­i Virágvölgy u. 5. -------------­--------|— --------b­ég-met, — b?tegség Koter Moszkvics 407-es eladó m n(E _ v,fl,-m­!) -----------------— alkatrésznek. Bpest IV., há . o Eladó Budapesttől 100­­ bérletre cserelem. km-re, Előszálláson | »Nyári csere — 740« kétszobás, két kony- 120 P eladó. 136—022. J^ig. a kiadóba. ház, családi ház. mü­----------------------------------------------------—, út mellett. — Villany ,S. meghi- XXII., Bartók la- van, több melléképü- Brajnovits. kótelepi út, másfél. 1sz. 2000 n.-ös telek­ar, Kudo- szobás. 46 n*n-es, IV Gazdálkodásra alkal­om 'l?ti l­ift nincs) — más. 120 000 forint.-r- OTP hátralékos örök- Takács M há’yné. E!Ő- akár Dunat. b?kterü’?ti szá­lás. Daruhegy, Kun 32—36 nm-es egy szó- Bé a u. 134. — vagy tel.­­ ADÁSVÉTEL ) Készpénzzel fizetek va- Veszek hagyatékot — ria bútorokért, szék-­ágytollat, típus, hagyo­­ménysorokért, tipusbúto- mány03, stílbútort, sza­rokért, antik stílbútora- longarnitúrát —, pia-,­­ kért, dísztárgyakért, ninót, varrógépet, fali-ikort 145005,1 képekért, szőnyegért, órát, régiséget. 239— hagyatékért. Azonnal 197, 133—495. jövök. 336—027. ha összkomfortos igaz- 490—219 tel. Bodrinc­zoni utcai lakásra Kéll»b­áz ceglédi cserélem. ráfizetés 0Ción­e,a[16 _ nélkül. »Lakást ,‘*‘­ Felszabadulás de tőbe. ház , , ------------ 2120, sz­­aka- Dunakeszi, Csillag u.' felig. a 29­57 téri hir-korszerűsités alatt álló TEXTILGY­ÁR pályakezdő FIATALOKAT IS FELVESZ et b­etanít FONÓ-SZOVO SZAKMARA Vidékieknek kezdet­ben szállást, később építkezés alatt allo. korszerű leanyott­­unui elhelyezést biz­­tositunk. Cím: PAMUTTEXTIL­MŰVEK BUDAI GYÁRA Munkaerő­­gazdá­lkod­ás. Budapest XI., Hauszmann Á. u. 20. Leveleim: 1502 Budapest, Pf. 43. C­sempézést, hidegpadló burkolást garantáló mi­nőségben, azonnalra is vállalok. 319—518. Piszkos falak, tapéták tisztítása. Népszínház U. 34. 141—601. Gádor: Wagner Lóránt cserép­­kályhás kisiparos. Bp. XIX., Kossuth L. u. 67., közli, rövid hátér. ; időre vállal egyéni és közületi megrendelése­ket — 961—978 telefo­non. Parkettacsiszolás, par­­kettafektetés pormente­sen, világos, magas ré­­ti.oít lakkozás, azonnal­­ra. 166—362, 366—961. Parkettafektetést, átra­kást, csiszolást, lakko­zást, pvc-lerakást ga­ranciával vállalok. Tel.: 1123—446. Aggtolltisztítás­ Újpes­ten, Nádor Ut­ca 33 a. Érte megyek 169—005,­­tizenhét órától. Színes, modern mintás mozaiklapok, járdala­pok, kútg.vürük, beton­kádak, állandóan kap- rhhatók. Klíma. 1115. Bpest, Bartók Béla út 153.. Kelenföldi pálya,­­ udvarnál. Parketta csiszolást, —­­ lakkozást szolid áron, garanciává!* azonnalra ! vállal kisiparos. 355— 1­208. I VELYES 1 HÁZASSÁG ~1 LAKÁS | Modern franciaágyak ,garnitúrák, heverők habszivaccsal is, és Szoba-konyhát részletre is Bujtás kár- 2 'szeinély részére pirosnál. Baross utca id.’ig­­enes bejelentővé kilencvenkettőben. Tel. 422—191. ötvenezer készpénzzel Budapest területén szoba konyhás lakás­keresek megoldást keresek. — »E’tartás is érdekel — 133825« felig az új­pesti hirdetőbe. Komoly gépíró admi­nisztrá­tornői azonnal felveszek, fizetési és ia-180 ezer kp.-vel lakát­­megó­dást keresek, —­j OTP átváltással u. . . . . . Mindju megoldás ér- a”ugíli.w. dtvenes. ko­­kast is adós, lelie. Eeé­­dik-1 »surges 146467«Széptsrd­éta, Békés me­­do vagy ajusilijés is. jelig a Felszabadulás' iyében é:aj barna asz- Bady, VII.. Bli­e az. u. téri bírd,tőbe­­­szony. keresi olyan jó-4. Tel.: 414—202. ——- “n életű, olvasni a«- Kolibri, öSaerikható. Buda ret4, «"-*‘»«»­•»’*'•‘02 kétszemélyes vitorlás a# •r\A^ Orkán­ia!-^|in­as'_ -Tés lL°rga1Í~al «ii|igon­'al'tkel ,ív és fsA'9'1'' b e v? v ona S |* A !a'iV4' piW tf&gw :­}• y*. ?*a Él^tjáradlékra:­tásra keresek ouaa- ^ fA ....•daiá 'n frrf u V.-IBV 50 km I0’ cS»v-flU-3 - ° r-rI gumiKaja* CS «gV B:\a­kbn-tber k . -fTw h4',sfa* mtm Hűtését, e adó. fa«v líá/af • Közéd' di:I4b4'- « puh.»- U41 Budapet. Kalopsai vagy hazat.­­Közép- nábi tudva W.lfi,n. korú. ro’gbizhato­m »Szív 145347« jelig, a Fe szabadulás tőbe. téri hirde­l 5 je *m kiadóba. 213« 5S., Frank. Eladnom vagy vélném Pesfrzséb kö/nont.láb­.n­evő két­’7181 szoba komfortos. te- adóba­lefonos, kertes család, házrészemet. Tel. 224- 819. »Szé­p környezet«­­^Üg. a kiadóba. Slá­romszobás 35 éves jól keresd -------- szakmunkás, függet­e-cse-­­en egyedülálló fele­séget keres. »Bizalom jeligére a ki-174 magas. 50 éves, jó mgjelenésü műszaki de­gora férfi, nem ka­­landor, megismerkedne összkom- házasság céljából, jó forrás. központ: süté-, alakú, csinos, k-dv’s 4M. tints’, jószágtar.: „öve­. Btrendezni la­téin is ajka mas csa.jgjs y'mn sVéretlen — ád, bég­e!»dó. vagy 717, j,tir » kiadóba. kisebb kecsk-m­étb­e----------------------------------— cseré'Sető. Érdeklődni: 29 éves, Kiskunfélegyháza, Ad. E. u 8. Buzsik­ ma az-Kis css'ád, bá? csen­des he­ten ö csön e - dó. Kispál. — 2030 Érd'iset, Gyöngyvirág U. 884 Pilisvöröttvár-Szabad­­ság-liget, Szondi utca 23. sz. a.'att 160 n.-öl b'kerített telek eladó, építési anyaggal, fel­­vonulási épülettel. — Víz, villany van. Ér­­deklődni: Nmeth Jó­zsef. Bp VI., Csen­­gery u. 56. Balatonakaliban 218 n.-ö! telek eladó.— vKö'müvesitítt —536« j-ligére a kiadóba Víkendtelkik gyümöl­c­ össe’ eladók. IV . Harké­y 5. Érd,­­ ÜDÜLÉS na, kék sz'mü, zenéi kedvelő és művelő fia­talember megismer­­kedne házasság céljá­ból hozzáillő kedves, rendes leánnyal. Le­vélkét »Én megá­­­modtalak 728« jeligére kerek a kiadóba. 178 cm magas, 30 éves elvált, fekete hajú­ építőipari szikmárkás férfi megismerkedne házasság céljából ren­des, szerény, függet­len nővel. »Együtt a közös célokért 676­' jelig, a kiadóba. 1 SZOLÉAI IMAS­­ Parkett- és padlócsi- i­szolás, lakkozás vilá­gosi­tással, porelszívó­ gépekkel. — Minőségi munka. Kör,Öleteknek Is. Telefon: 460—681. KECZI'EN&IKT VAL AUOULM4 modern e^ »UJ bútorokat, szekrény vérokat, kárpitos artfelesege­ket, műszaki ts háztartási cikkeket Cimfelvetel: fejeioo: 341— 74b, vagy 333—517. KOZ­ÜLJETEK lOX­US VACAKOLUNK! HASZNALTLTEK OZOV­E­­­KEZET A LAKOK&AG­OZUMI.aLAT­ABA­N Regi dunyhából nap­­lankés/Ji.cs. XIV., lele­­jjes p.ca 35., Bosz.yyk tér mellett. Tel.: eve 6 után, 280­—388. Olaszországi útra autó- Festést, mazo­gst, ta­tul­ajdonos­ hoz betársul- petazast azonnal ra ts nék — 28 éves férfi va- garancia va­ vallatot gvok. Vonat is érdeke­. Te. 474—174 Tel.: 132 147 este 18— parketta csiszolás — menyet képező Buda 20 óráig. lakkozás, magasfényü pest VI., Szondy U. 22 világos kivitelben GYERM.GONDOZÁS ! az Szövetkezetünk bérle­alatti 147 nm alap­iz­eresek 12 éves kiéla­azonnalra is. 147—306. területű, raktározási cé­lra alkalmas helyiség Parkett csiszolást. lak­kárta­anitás ellenében nyom részére két hó- *z**m­»l­a válla- átadó. Bővebb femv­la­napra teljes ellátást *ok ®*^I,152, _____ gosstás: FEMO Szöv et­ilakás, koszt) hasonló Mosógép, háztartási gé­­kez^t áruforgalm’ rész­korú kislányos család- pék javítása lakásán,' legében, Bp. XII­., nál. »Gyermekszerető garanciával. Motoros- Fürst S. u. 11., vagy a 734« jeligére a kiadóba, szolgálat. 174—582. '1­4—492 telefonon.­­ ovár­o­si 2. sz. l^pítóipari Valiidul­i.MbMJMT­iTiTTOTinbir!7­77 ^ asztalos üzemébe FELVESZ és betanilos munkássá képez ki NŐI ÉS BÉVES DOEGOZÓKAT. Alkalmaz továbbá: KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT, ÜVEGESEKET, PARKETTÁSOKAT, REDŐNYÖSÖKET, FŰTŐT, LIFTKEZELŐT, PORTÁSOKAT, ÉJJELIŐRÖKET (nyugdíjasokat is), FÉRFI ÉS NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT. Munkásszállást biztosítunk!, Jelentkezés helye: Budapest VII., Rózsa Ferenc utca 38. g. Munkaerőgazdálkodási osztály. TELEFON: 210—207. évben i.f. hűtőszekrény

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék