Népszava, 1983. augusztus (111. évfolyam, 180–205. sz.)

1983-08-24 / 199. szám

NÉPSZAVA 1983. AUGUSZTUS 24., SZERDA 11 Értesítjük a totózókat, hogy a „TIPP-TIPP HURRÁ !’’akció keretében ezen a héten is 1 millió Ft-os különnyeremény a 13+2 találatos totószelvények között a TOTÓN ! SPORTFOGADÁSI ES LOTTÓ IGAZGATÓSÁG Azonnali belépéssel felveszünk: — önálló raktárvezetőt — raktári kiadót — gépkocsielőadát JELENTKEZÉS: Szellőző Művek Fővállalkozó és Szerelési Gye. Budapest, XI., Karcag utca 28. Munkaügyi Osztály Ne várjon tovább téli öltözékének, valódi bőrből készült ruhadarabjainak tiszti Hatásával! Jó minőségben és most rövid határidőre vállaljuk a felsőruhák tisztítását. FŐVÁROSI PATYOLAT VALLALAT Y\09l a****'1,9 vZfS***\9 ete'­­AOT' sVec L\o^. .32' t\oV. Sport Wladár negyedik 400 vegyesben Kicsi a magyar csapat itt, Rómában, az Európa-baj­­nokságon, de az is két táborra szakadt tegnap (Ki­mondva, kimondatlanul irigyeljük a népesebb delegá­ciókat, amelyeknek tagjai óriási lelkesedéssel buzdít­ják egymást): délelőtt és délután az úszók szerepel­ték, Wladár 4. lett 400 m vegyesen, Orosz Andrea 6. helyet szerzett 200 m gyorson, a pólósok, akik ezúttal először jutottak szóhoz az EB fő színhelyén, az olimpiai uszodában, csak késő este, már-már éjszakába nyúló időben szálltak vízbe Olaszország ellen. Először tehát az úszókról, nem is csupán az időrend, hanem a káprázatos színvo­nal, az új világ- és Európa­­csúcsok miatt is. Wladár a 3., Orosz az igencsak előkelő 4. helyen harcolta ki előfu­tamából a döntőbe jutást. Délután ugyan mindketten alaposan javítottak idejü­kön, pompás pozíciójukat mégis elveszítették. Orosz a felettébb előkelő társakkal megpróbált — sikertelenül — lépést tartani. Végig, szinte az első métertől az utolsóig, a hatodik helyen tempózott — önmagához ké­pest kiválóan! Ideje: 2:02.65, remek országos csúcs (a ré­git is ő tartotta 2:03.12-vel). Maximális elismerés illet­heti EB-bemutatkozását, hi­szen ez volt élete első igazán jelentős felnőtt erőpróbája a Bp. Spartacus 16 éves re­ménységének. Az első két helyen — kell-e mondani? — két NDK-s végzett: Mei­­necke nyert (24 órán belül harmadik aranyát gyűjtöt­te be, 1:59.45), Strauss lett az ezüstérmes (2:00.16). Wladárt egyetlen szó elma­rasztalás sem érheti! Ezt sie­tek gyorsan leszögezni, an­nak ellenére, hogy hossza­san vezetett is, és érmes he­lyezésben reménykedhettünk. Az első számú magyar úszó 4:24.38-as idővel, óriási egyéni csúccsal (korábbi leg­jobbja 4:26.77 volt) negye­dikként ért célba, miközben az olasz szurkolók öröme majdnem szétvetette az uszo­dát: győzött ugyanis, még­hozzá 4:20.41-es Európa­­csúccsal (!) a házigazdák kedvence: Francheschi. Ami a magyar szempont­ból — sajnos már szinte ter­mészetesen — érdektelen, a másik három számban tör­tént. Annak rövid összefog­lalója: a 100 m férfipillangó a nagy sztár nyugatnémet Gross (54.00, Európa-csúcs­­beállítás), a 200 m női mell a védő NDK-beli Geweniger (2:30.64), a 4X200 m-es fér­­figyorsváltó az egyenesen szenzációs NSZK-kvartett (7:20.40, világ- és Európa­­csúcs!) sikerét hozta. És most műugrás, néhány szó erejéig. A nők második számát, a műugrást az NDK- beli Baldus nyerte, Kelemen Ildikó — akárcsak torony­ban — itt is megállta a he­lyét, 7. lett. Végül pedig, annak elle­nére, hogy a mi szempon­tunkból elsődlegesen fontos magyar—olasz összecsapás­ról a késői kezdés, a lapzár­ta miatt nem tudok beszá­molni, azért akad érdekes­ség vízilabdában is. Például az, hogy a nyugatnémetek, az Európa-bajnoki cím vé­dői, szabályosan „betliznek”, tegnapelőtt este a jugoszlá­­voktól kaptak ki 5—3-ra, tegnap pedig meglepő 7-7- es döntetlent tudtak csak el­érni az addig pontot sem szerző románokkal szemben. A szovjet válogatott vi­szont nagy iramban menetel a szakemberek által már ko­rábban is megjósolt győze­lem felé. Szintén hétfő este, éjszakába nyúló derbin, 8— 6-ra nyertek a bírók időn­ként szemérmetlen támoga­tását is élvező olaszok ellen, tegnap pedig ugyanilyen ará­nyú győzelemmel jutottak túl a hollandokon. Ezzel — függetlenül a teg­nap késő esti két mérkőzés eredményétől, négy forduló, után a szovjet együttes ve­zeti a mezőnyt, a maximáli­san megszerezhető nyolc ponttal. Mögöttük nem ér­demes sorrendet számolgat­ni a felemás helyzet miatt, de annyi bizonyos, hogy pillanatnyilag — tehát még a negyedik forduló befejezése előtt — a jugoszláv és a magyar válogatott áll olyan pozícióban, amely éremvá­rományossá lépteti elő őket. Szerdán a pólótorna szü­netel, úszásban viszont vál­tozatlanul sűrű lesz a prog­ram. Annál is inkább így van ez, mert ma rendezik a 200 m-es férfi hátúszást, s függetlenül Wladár sikeres vegyes-kirándulásától, azért mégiscsak ezt tekinthetjük a magyar úszósport legjelentő­sebb számának. Wladár mel­lett még két magyar lép rajtkőre a délelőtti előcsa­­tározások (talán a délutáni döntők?) során: Orosz Andrea 400 m gyorson, Vi­rág Katalin 100 m háton próbál szerencsét. Serényi Péter A labdarúgó NB 1 II. fordulója A Ferencváros Csepelen mutatkozik be A labdarúgó NB I nyitányá­nak visszhangjai még el sem ültek, és máris újabb fordu­lóra kerül sor. Szerdán is­mét pályára lépnek a csapá­tok, s talán ezúttal nem kell majd annyi ideig várni az első gólra — a múlt szomba­ton Csik és Gálhidi egy idő­ben lőtte az új bajnokság el­ső gólját, de az igazi érdem a zalaegerszegi Töröké, aki már az első percben a háló­ba talált! —, szóval a közön­ség igényét jobban kell szol­gálni — gólokkal és harcias játékfelfogással. Nem szeret­nénk, ha a játékosok egy pil­lanatra is elfelejtenék, hogy — prémium csak akkor lesz, ha közönség is van! A mai forduló párosítása: Pécs-MTK-VM, Videoton— Volán, EJ. Dózsa—Haladás, Bp. Honvéd—SZEOL, Tata­bánya—ZTE, DVTK—Vasas, Nyíregyháza—Rába ETO (va­­lamenyi mérkőzés 17 órakor kezdődik), Csepel—Ferenc­város, 18.30 ó. Parádés visszavágás Kedden második magyaror­szági mérkőzését játszotta a kínai férfi-röplabdaváloga­­tott. A hétfői magabiztos vendéggyőzelem után vissza­vágásra készülődtek a ma­gyarok, és ez rendkívül ma­gas színvonalú találkozón kétórás küzdelemben sike­rült is: 3—1 (11, 9, —7, 11) arányban győztek. „Felszabadultan játszottam, ezért lehettem bajnok ” Női szövetségi kapitány? Éled a női labdarúgás A Kecskeméten hétfőn befe­jeződött I. magyar nemzet­közi nyílt sakkbajnokság egyik legnagyobb meglepeté­se kétségkívül a Bp. Honvéd 21 éves mesterének, Utasi Tamásnak nevéhez fűződik. A 11 fordulós, svájci rend­szerben lebonyolított torna kezdetén 168 résztvevős me­zőnyben Élő-pontjai alapján mindössze a 44. helyen rang­sorolt Utasitól aligha várta bárki is, hogy végül övé lesz a bajnoki aranyérem. A vá-' ratlanul célba ért fiatal sak­kozótól az MTI munkatársa kért néhány kérdésre vá­laszt. — Az általános iskola 2. osztályába jártam, amikor először Jcerestem fel a Péti MTE sakk-klubját — mond­ta Utasi Tamás. — Egy év­vel később már sikerült győz­nöm az úttörő-olimpián a kisdobosok korcsoportjában. Később az úttörő-olimpia döntőjében is sikerült két­szer az élen végeznem. Milyen tervekkel ült asz­talhoz Kecskeméten? — Mivel a mezőnyben szá­mos, nálam sokkal jobb sak­kozó is szerepelt, így nem volt izgulnivalóm. Egysze­rűen csak elindultam és fel­szabadultan játszottam. El­sősorban ennek köszönhetem a bajnoki címet. Milyen tervei vannak a közeljövőt illetően? — Megpróbálom az egye­temi tanulmányokat és a versenysakkot egyidejűleg eredményesen művelni. A kecskeméti versenykiírás ér­telmében a nemzetközi nyílt bajnokság győztese meghí­vást kap a novemebri II. szuper bajnokságra, így ter­mészetesen ez a lehetőség I köti le a fantáziámat. | A múlt heti labdarúgással kapcsolatos sajtótájékozta­tó-sorozat után a női futball lelkes vezetői is kedvet kap­tak a nagyközönség tájékoz­tatásához. Kedden délelőtt a ferencvárosi László-kórház illetékesei számoltak be a sajtó munkatársainak az éle­dő magyar női labdarúgás eseményeiről. Dr. Nagy Ervin, dr. Vuk­­mirovvts György és Hajdú József lelkesen beszélt arról, hogy a női futball ügye az MLSZ hatáskörébe került s ettől jelentős változásokat várnak. Várhatóan már szeptember folyamán kijelö­lik az első magyar női szö­vetségi kapitányt s a tervek között szerepel a magyar női labdarúgó-válogatott első nemzetek közötti mérkőzésé­nek lebonyolítása is (való­színűleg a Mezey György ve­zette csapat egyik találko­zójának előmérkőzéseként). Sajnálják, hogy a most zajló női EB-n Magyarország még mindig nem képviseltette magát, reális esélylatolgatás szerint a magyar válogatott a 12 szereplő közül az 5. hely elérésére képes lehetett vol­na. Éled a női labdarúgás, en­nek jeleit mutatja, hogy a hét végén nagyszabású nem­zetközi tornát rendeznek, szeptemberben pedig elindul hat csapattal az • országos bajnokság. Az országos női nagypá­lyás bajnokságot szeptember első szombatján kezdik. A 6 résztvevő az őszi és a ta­vaszi idényben is két-két al­kalommal küzd meg egy­mással. Akinek „ellopták” a rekordját Negyedik kísérlet — a műtőasztalon Sterk Katalintól, a Tatabá­nya magasugrónőjétől „el­lopták” az országos csúcsot. A „tettes" Juha Olga. Akit nem büntetés, hanem dicsé­ret illet 197 cm-es eredmé­nyéért, amelyet a hét végén Londonban lebonyolított at­létikai Európa Kupán ért el. De mit szól hozzá Sterk Katalin? — Bevallom, Olga ered­ménye meglepett, nem szá­mítottam rá, hogy ilyen na­gyot ugrik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon örülök annak, másé lett az országos csúcs. De hát Olgá­nak nagyon jó edzője van, ugyan'az, aki az enyém: Ti­hanyi József. — Belenyugszik, hogy a ma­gyar rekord mögött más név szerepel, vagy revansra ké­szül? — kérdeztem Sterk Ka­talintól. — Egyelőre magamat kell rendbe tennem. Lelkileg is, fizikailag is. Pontosabban: fordított sorrendben, előbb fizikailag, aztán lelkileg. — Sérülés? — Már hosszú hónapok óta Achilles-gyulladással bajlódok, és Helsinkiben, a világbajnokságon is az gá­tolt meg a jobb eredmény el­érésében. — Versenyzés közben fájt a lába? — A vége felé már igen. De a gyengébb eredmény másnak tulajdonítható. An­yuik, hogy a világbajnokság előtt csak három héttel tud­tam meg, hogy utazhatok és kezdtem intenzív edzéseket, amely azután ahhoz vezetett, hogy begyulladt az Achille­­sem. — Mi a segítség? — Helsinkiben felkerestük azt a sebészprofesszort, aki az ilyen Achilles-műtétek specialistája. Professzor Pet­­rocalvi már sok neves atlé­tát gyógyított meg. A lába­mat megnézve azt mondta, segít rajtam, így ezért szer­dán Helsinkibe utazom egy műtétre. — Előreláthatólag mennyi időt vesz igénybe a gyógyu­lása? — A professzor azt mond­ta, hogy csak a műtét köz­ben tudja megmondani, hogy milyen mértékű a gyulladás és annak elhárítása milyen mélységű beavatkozást kí­ván. A tervek szerint azon­ban egy héten belül hazajö­vök és itthon két-három hó­napot kell majd pihenni. — És ez teljes gyógyulást jelent? — Ahhoz nekem is kell változtatnom a techniká­mon. Ugyanis a sérülést az okozta, hogy az elrugaszko­dó lábamon túl mélyre süly­lyedek és így túlságosan igénybe Van véve az Achil­­lesem. A gyógyulás után ed­zőmmel megbeszéljük, ho­gyan változtatok az ugróstí­luson. — A világrekord ma már 203 cm. Ha valaki ilyen ma­gasságokat céloz meg, tehe­­ti-e a régi edzésmódszerrel, vagy változtatni kell? — Alapvető változtatások­ra nincs szükség. Amint mondtam, technikailag kell javulnom és még ennél is több, hogy hinnem kell ab­ban, hogy képes leszek át­vinni a két métert. — Ez a legújabb cél? — Nem a legújabb, hiszen szeretnék azért a fedettpá­lyás EB-n is elindulni. Két méter felett a Los Angeles-i olimpián szeretnék átrepülni. Ma azonban még csak a MALÉV repíti Sterk Kata­lint vissza, Helsinki felé, ahol nemrégiben a VB-n minden magasságon három kísérlete volt. S ahol a ne­gyedik kísérlet ezúttal nem a győzelmi dobogót célozza — hanem a műtőasztalt. Lepies György

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék