Népszava, 1985. július (113. évfolyam, 152–178. sz.)

1985-07-12 / 162. szám

8 PÉNTEK, 1985. JÚLIUS 12. NÉPSZAVA Mosómester 20 éves gyakorlattal, kis moso­dában elhelyezkedne (nem normába). Tel.: 141-980. Közgazdásznő otthon végezhető elemzést, szöveges értékelést, sta­tisztikai vagy egyéb munkát vállal főállás­ban. »Sürgős 126699« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Pest Megyei Kishajózá­si és Javító Vállalat. Budapest I., Corvin tér 6., sürgősen felvé­telre keres központjá­ba tervstatisztikust, gépkönyvelőt (lehet kezdő is), takarítónőt valamint átkelő jára­tainkra Szobtól Duna­újvárosig hajóvezetőket és révészmatrózokat. Jelentkezés a 389-101, 389-355 telefonon, vagy személyesen. Mélyépítési rajzok ké­szítésében gyakorlott rajzolók otthon főállás­ban végezhető munkát keresnek. — »Minden ajánlat érdekel 126711« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Varrógép-műszerész 10 éves gyakorlattal állást változtatna. »Pontos munka 126724« jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Kalkulátort (nyomdába) képesítéssel, azonnal felveszünk. — XIV., Francia út 45. Tele­fon: 634-698, üzemve­zető. A Fővárosi Fürdő­igazgatóság az alábbi munkakörökre keres munkavállalókat: gyors­gépírót. Jelentkezés: jogi és igazgatási osztályvezetőnél (Bp. V., Guszev u. 25. Tel.: 314-348), munkaügyi előadót. Jelentkezés: munkaügyi és szociálpolitikai osztályvezetőnél (Bp. XIV., Állatkerti krt. 11. Tel.: 218-801), SZTK ügyintézőt. Jelentkezés: pénzügyi osztályvezetőnél (Bp. V., Guszev u. 25. Tel.: 318-540/ 17 mell.), gépíró adminiszt­rátort. Jelentkezés: Szabadság strandfürdő vezetőjénél (Bp. XIII., Népfürdő u. Tel.: 297-265). öntőket keresek 16 ke­reseti lehetőséggel. — XVIII. ker., 194-es busz végállomásától 50 méterre. Lőrinci u. 2 Érdeklődni egész nap: 480-976. A Népszava szerkesztősége felvételre keres gépíró munkatársat, rész­munkaidőben, esti elfoglaltsággal. Telefon: 221-674. Akkumulátor- és Szá­razelemgyár felvételi* keres kapcsolt munka­körbe göngyöleg-ügyin­tézőt, ra­ktárvezető-he­­lyettest, szakközépisko­lai érettségivel, vagy szakmunkás képesítés­sel és raktárgazdálko­dási tanfolyammal ren­delkező munkatársat. Jelentkezni lehet: Bu­dapest XIII., Váci út 135. Tel.: 290-433. A Fővárosi Fürdő­igazgatóság felvesz: Lukács fürdőbe mosodai kalanderest (gépi vasaló), mosógép­kezelőt. Jelentkezés: fürdővezetőnél (Bp. II., Frankel Leó u. 1,5_9. Tel.: 154-280), Széchenyi fürdőbe kalanderest, mosógép­kezelőt, jegy­pénztárost. Jelentkezés: fürdővezetőnél (Bp. XIV., Állatkerti krt. 11. Tel.: 221-220, vagy 210-310). Lőrinci strandfürdőbe férfi és női segéd­munkásokat. Jelentkezés: fürdővezetőnél (Bp. XVIII., Vörös Hadsereg útja 180. Tel.: 480-560). Könyvkötőt azonnal felveszünk, egy műsza­kos üzembe. Jelentke­zés: 634-698, üzemve­zető. Pályázati felhívás! A Budapest vidéki Posta­­igazgatóság pályázatot hirdet távközlési ellenőrzési csoportvezetői és üzemelési mérési technikusi állásokra. A távközlési ellenőrzési csoport feladata: az illetékessége alá tartozó vezetékes távközlési hálózat folyamatos, tervszerű ellenőrzése, rendszertechnikai vizsgálata, műszaki és forgalmi paraméterek mérések útján való ellenőrzése, értékelése, javaslatok készítése. Pályázati feltételek: 1. Műszaki egyetemi, gyengeáramú villamosmérnöki képzettség, vagy győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolai végzettség, vagy a Puskás Tivadar híradástechnikai technikumi (technikusi) képzettség. 2. Legalább 8 éves a postaműszak területén eltöltött­­ szakmai gyakorlat. 3. Erkölcsi bizonyítvány. A pályázatot részletes önéletrajzzal együtt a Budapest vidéki Postaigazgatóság távközlési műszaki ellenőrzési osztályának kérjük benyújtani. Postacím: Budapest, Pf. 5. 1360. MÉH Tröszt Bp. VI., Népköztársaság útja 45. keres gyakorlattal rendelkező gyors­gépírót azonnali belépéssel. Jelentkezés: munkaügyi osztályon. Telefon: 423-058. Vállalat rákospalotai raktárházába az alábbi munkakörök betöltésére munkatársakat keres: adatrögzítő, vegyi raktáros, élelmiszer­raktáros (képesítéssel, vagy képesítés nélkül), női és férfi áruösszeállító, gépkocsi­­vezető, „B” és „C” kft. jogosítvánnyal, árukísérő, lakatos (hegesztői vizsgával). Jelentkezés a raktárház­igazgatónál vagy helyettesénél, személyesen: Bp. XV., Harsányi Kálmán u. 83. vagy telefonon: 692-299, 692-284. A raktárház megközelíthető a piros jelzésű 25-ös autóbusszal, mely előtte áll meg. Gyakorlott rendszer­­szervezőket, programo­zókat keresünk számí­tógépes folyamatirányí­tási munkák tervezésé­hez, számítógépes rend­szerek kidolgozásához, kivitelezéséhez TPA 1148 típusú számítógé­peken. Kezdő szakem­berek jelentkezését is várjuk. Cím: Helyközi Távbeszélő Igazgató­ság, Budapest VIII., Horváth Mihály tér 17—19. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Iván Miklós, számítóköz­pont, telefon: 340-797, vagy 342-900/388 mel­lék. Az Állami Bábszínház keres vidéki turnéihoz elektromos végzettségű munkatársat hangosító­világosító munkakörre. Jelentkezés: 323-720 telefonszámon, Kosztelni Győzőnél. Kecskemét Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme felvesz az útépítő és útfenntartó részlegéhez segéd­munkásokat. Jó kereseti lehetőség. Szállást, utazási térítést biztosítunk. Ágasegyháza és Kecskemét környékéről vállaljuk a dolgozók munkába járásához a személy­szállítást, jelentkezni lehet az üzem központjában. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. Pénzintézet keres érett­ségivel rendelkező pá­lyakezdő és gyakorlott dolgozókat deviza szak­területre elszámolási és ellenőrzési munkakör­be. Nyelvtudás elő­nyös, nyelvpótlékot fi­zetünk. A leveleket kérjük »Deviza« jeligé­re a kiadóba küldeni. Kutatóintézet azonnali belépéssel felvesz felső­fokú, vagy középfokú műszaki képesítéssel rendelkező agilis, tár­gyalóképes munkatársat beruházási előadói munkakörbe. Jelentke­zés telefonon: 136-466, vagy személyesen: Bp. IX., Pápay István u. 6—10. Belvárosi szolgáltató vállalat pályázatot hirdet számviteli és pénzügyi osztályvezetői munkakör betöltésére. Feltételek: közgazdasági egyetemi vagy számviteli főiskolai végzettség és legalább ötéves szakmai-vezetői gyakorlat. Alapfizetés megegyezés szerint, 7500—9000 Ft között. A pályázatot „önálló osztályvezető 4299” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük. Csak egy telefon­­hívás ... és készpénzért meg­vásároljuk forgalomképes modern és stíl bútorát! A szállításról is mi gondoskodunk. Hívja, vagy keresse fel a Használtcikk Szövetkezet címfelvevő irodáját. (Bp. VIII., Kun. u. 12.) Telefon: 333-517, 341-746, hétfőtől péntekig 7—15.30 óráig. Vásároljon olcsóbban, a Használtcikk Bútorboltokban! VII., Lenin krt. 37. VII. , Majakovszkij u. 73. VIII. , József u. 54. VIII., Teleki tér 7. XIX., Nagykőrösi út 156. Vállalat déligyümölcs osztályára felvételre keres rugalmas munkakörben dolgozó, nagykereskedelmi központi, vagy hálózati gyakorlattal rendelkező, felső- vagy középfokú végzettségű férfi áruforgalmi előadót premizált munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: személyesen, Bp. V., Zrínyi u. 1., vagy telefonon: 185-888/79. Heti 40 órás munka­rendben dolgozó Kuta­tási Eszközöket Kivite­lező Vállalat, Budapest XIV., Komócsy u. 29 31., felvételre keres: esztergályost, festő-fé­nyezőt, fémcsiszolót, elektronikai műszerészt (kísérleti üzembe is), anyagbeszerzőt (elekt­romos), könyvelőt,­­ munkaügyi adminiszt­rátort, üvegtechnikust, közgazdasági csoportve­zetőt (szakirányú felső­fokú képesítéssel). Je­­lentkezni lehet a fenti címen naponta 7—15 óráig személyesen munkaügyi csoportnál, vagy telefonon a 834- 988/15 mell. telefon­számon. »A« kategóriás, jó ke­reseti lehetőséget biz­tosító belvárosi válla­lat felvételre keres megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendel­kező titkárnőt, telex­­kezelő-dokumentátort, valamint gyors- és gép­írót. Részletes informá­ciót a személyzeti ve­zető ad az alábbi tele­fonszámon: 182-899/ 142-es mellék. Kül­kereskedelmi vállalat lzeres felsőfokú iskolai végzettséggel, német, vagy angol felsőfokú nyelvvizsgával, több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező üzletkötőt, valamint középfokú szakképesítéssel rendelkező bonyolítókat. Rugalmas munkaidő. Jelentkezés a 229-029-es telefonszámon. TESCO Kül­kereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetői munkakör betöltésére. A munkakör betöltésének feltételei: közgazdaság­tudományi egyetemi, vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség, legalább ötéves külkereskedelmi szakmai és vezetői gyakorlat, büntetlen előélet, nyelvtudás előnyben, főleg német, angol, francia nyelvekből. Jelentkezési határidő: 1985. július 31-ig. A pályázatban szerepeljen a pályázó munkahelyének neve, beosztásának és jövedelmének megnevezése, eddigi munköreinek és tevékenységének felsorolása, részletes önéletrajza. A pályázatokat a következő címre küldjék: TESCO Nemzetközi Műszaki Tudományos Együttműködési Iroda, személyzeti osztály, Bp. V., Rosenberg Bp. u. 21. Az Országos Találmá­nyi Hivatal kiadói osz­tálya felvételre keres gyakorlott és kezdő gépírókat IBM gépek­hez szövegfeldolgozói munkára. Jelentkezés: Budapest IX., Hentes u. 10. Telefon: 337- 118. Kőbányai Építő Szövetkezet felvesz építésvezetőt, építőipari technikusi képesítéssel és legalább 5 év gyakorlattal, magasépítő művezetőt technikusi képesítéssel és legalább 4 év gyakorlattal. Jelentkezni lehet személyesen: Bp. X., Endre u. 10., vagy a főmérnöknél a 782-490 hívószámon. A Magyar Acélárugyár (Budapest XIII., Váci út 95.) felvételre keres: igazgató mellé gyors- és gépírni tudó titkárnőt, közgazdasági végzettségű és árszakértői szak­képesítéssel rendelkező ár- és utó­­kalkulációs osztály­­vezetőt. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezéseket kérjük a vállalat személyzeti és oktatási osztályán személyesen, vagy telefonon. Telefonszámunk: 209-626. Az 51. Sz. Mező Imre Ruhaipari Szakmunkás­­képző Intézet azonnali belépéssel felvesz két műszakos beosztással portást (lehet nyugdí­jas is), valamint taka­rítónőt tantermek taka­rítására. Jelentkezés: 1089 Budapest VIII., Elnök u. 3. Tel.: 142- 616, vagy 141-221, gazdasági vezetőnél. Autóipari Kutató és Fejlesztő Vállalat felvé­telre keres gyakorlattal rendelkező pénzügyi előadót. Jelentkezés: Bp. XI., Csóka utca 7—13. Számviteli és pénzügyi osztály. Tel.: 666-988/180 mellék. Építkezők! Erdért fa­ház, külső-belső falak, használt padlók, desz­kák, ajtók, ajtótok, 3 db 4 m-es oszlop ol­csón eladó. 870-674. Felvételre keresünk utókalkulátor munkakörbe közgazdasági érettségi iskolai végzettségű dolgozót." Gyorsszolgálat Szövetkezet Budapest VI., Révay u. 4. Tel.: 119-645, 119-646 Mátrainé: 177-426, azonnal jö­vök. Veszek bútort, tollat, ruhaneműt, sző­nyeget, dísztárgyakat, képet, könyvet, csil­lárt, hagyatékot, lim­lomot. Tv-antennaszerelés ár­engedménnyel, hazai és külföldi programokra, központi antennák kar­bantartása. Garancia 2 év. Telefonügyelet: 411-688, 8—20 óráig Gépkönyvelőt (Ascota gépre) azonnal felve­szünk, városközponti munkahelyre. Havibér érettségivel 3700 Ft. Telefon: 422-331, pénz­ügyi év. Betonkeverő gépek ké­szítése, eladása. Varga, Vecsés, Nándor utca 43. 2220. Marógépre osztófej el­adó. Érdeklődni hét­köznap 17 óra után. Kovács Albert, Bp., 1077, Dohány u. 10. III. 10. Bútorvétel! Magas áron vásárolok varia- és tí­pusbútorokat, heverő­­ket, garnitúrákat, dísz­tárgyakat, szőnyegeket, képeket, barokk és ré­gi bútorokat, álló és faliórákat, hagyatékot, ágynemű tollat. Azonnal jövök! 140-902. Vásárolunk szekrényso­rokat, fekhelyeket, konyhabútort, szekré­nyeket, antikokat, csil­lárokat, hagyatékot. — 311-486, 868-259. A Fővárosi Közterület fenntartó Vállalat be­ruházási osztálya pénz­ügyi és tervcsoportjába keres gyakorlattal és középfokú beruházási tanfolyammal rendelke­ző előadót. Fizetés megegyezés szerint. Ér­deklődni lehet: VIII., Kállai Éva u. 7., Mol­­nárné csoportvezetőnél Telefon: 336-930/109 mellék. TRAKIS Budafoki Gyáregysége munkatársakat keres az alábbi munkakörökre: elektro­műszerész, lakatos, esztergályos, tekercselő, betanított műszerész. Jelentkezni lehet a gyáregység­vezetőnél, Budapest XXII. ker., Nagytétényi út 96., vagy a 264-484 telefonszámon. József Attila Színház (XIII., Váci út 63.) felvételre keres anyag­­könyvelőt. Jelentkezés a színház pénzügyi osztályvezetőjénél a 408-282 telefonszámon. Észak-pesti Vendéglátó Vállalat az újpesti, Bajcsy-Zsilinszky u. 8 sz. alatti központjába felvesz: könyvelőt, üze­mi tisztviselőt, admi­nisztrátort. Jelentkezés: Bartáné oszt. vez.-nél személyesen, vagy tele­fonon: 690-993. Rákóczi Sütő- és Édes­ipari Szövetkezet fel­vételre keres édesipari betanított munkásokat (csomagolónak), sütő­ipari betanított és szakmunkásokat szövet­kezeti tagnak. Jelent­kezés a szövetkezet munkaügyi osztályán, Bp. V., Aulich u. 8. Telefon: 112-458. Pályakezdők figyelem! A Medicor Létesít­ménykivitelezési Gyára felvesz középiskolai végzettséggel rendelke­ző fiatalokat árkalku­­látori, utókalkulátori, számlalikvidátori, — számviteli előadói, — pénzügyi előadói, prog­ramozói, pénztárosi, gépíró adminisztrátori munkakörökbe. To­vábbtanulási, üdülési, sportolási lehetőség biztosított. Jelentkezni lehet: Bp. IX. ker., Illatos út 9. Személy­zeti p. 276-263. Gép,szerszám! Pótvizsga-előkészítőre jelentkezés: matemati­ka, fizika, kémia, — orosz, német. 135-906. Némettanítás kezdők­nek, újrakezdőknek, hétvégén is, jó leve­gőn, kertes házban. — 857-965. Bútori 2 szoba, hallos, össz­komfortos gondnoki lakásomat elcserélem 1­a vagy 2 szobás ta­nácsi főbérletre. Víz központi fűtés szerelő előnyben. Cím: Kar­dos Imre, 1106 Buda­pest X., Gyakorló u. 36. Elcserélném békásme­gyeri, tanácsi, 1+2 félszobás lakásomat kisebbre, vagy kisebb kertesre. »Kizárólag Óbudán 15402« jeligére a kiadóba. Figyelem! Veszek an­tik bútorokat, szalon garnitúrákat, álló és faliórákat, képet, csil­lárt, szőnyeget, teljes hagyatékot és minden­nemű hibás bútort. Fél órán belül ott vagyok. 588-680. 1 szoba, összkomfor­tos, szövetkezeti, vagy OTP-öröklakást vennék OTP-átvállalással. 250 ezer Ft-ig, azonnal fi­zetek. »Megegyezés 126340« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. Mindent egyszerre el­adhat! Azonnal fizetek és szállítok. Telefonál­jon: 273-921. Megbízható kereskedő vásárol hagyatékot, — varia- és stílbútort, porcelánt, képet, órát, réztárgyakat, tollat és limlomot. 42-62-12. Használtcikk-kereskedő készpénzért vásárol hagyatékot, bútort, — mindenféle használt és dísztárgyakat. Tel.: 345-799. Járműs Eladó piros GL 345-ös automata Volvo sze­mélygépkocsi. Érdeklő­dés: 143-043 telefonon, délelőtt 9—12 óra kö­zött. 0 km-es Diesel Renault 11 GTD, fehér, ötaj­tós, ötsebességes, reális áron, átírhatóan eladó. Érdeklődni: Mogyoród, Fóti u. 42. Honda CX 500 »Euró« igényesnek eladó. T. 660-259, 19 órától. Z6-os, 1300-as piros Lada, acélradiálokkal, garázsból, 46 ezer km­­rel, 100 ezer Ft-ért el­adó. Háromhatvanöt­­hét ötvenegy. BMW 320 I eladó. Te­lefon: 46-85-049. Eladó 5 éves, 5000 km-t futott Trabant Limousine 601-es, Rá­koshegy, Ady u. 67 alatt. Érdeklődni 18 óra után, szombat-va­­sárnap egész nap. IFA W 50-es, fixpla­tós, 5 tonnás tgk. el­adó, vagy TZ—4K kis traktorra cserélem. — Cím: Singer, Duna­földvár, Vörösmarty u. 3. Eladó UI 17-97 rend­számú 127-es Fiat. T.: 296-996, Máthé. Adásvételi Bélyeggyűjtemények vé­tele. Pados bélyegszak­­üzlet. 1072 Budapest Nyár u. 1. (Rákóczi út 32. sz.) Porcelánfejű babát (sé­rültet is), külön fejet is, régi kézimunkát, század eleji bútorokat órákat, festményeket hagyatékot veszek. — Kettőszáztizenkettő­­négynyolcvankettő, 220-942. Legmagasabb áron vá­sárolok hagyatékot szekrénysort, fekvőgar­nitúrát, antik bútort festményt, porcelánt faliórát, 634-103, 32-32-51. Azonnal me­gyek. Veszek ruhane­műt, csillárt, bútort, tollat, régiségeket, ké­pet, hagyatékot. Most érdemes eladnia! Legmagasabb áron vá­sárolok szekrénysort, fekvő- és ülőgarnitú­rát, konyhabútort, an­tik bútort, álló- és fa­liórát, képet, porcelán tárgyat, porcelánfejű babát, csillárt, hagya­tékot. 779-268. Harkány legszebb he­lyén 16 lakásos társas­üdülőt szervezünk. Je­lentkezés: Bp. 13. Sz. ÜMK, Lenin krt. 26., vagy Pécs, 1. Sz. ÜMK, Bem u. 22. ív,rádiói Veresegyházán 178 négyszögöles telek, a kétszintes, 96 nm-es nyaraló sürgősen eladó 80%-os készültségi fo­kon. (Víz, villany van.) Strand 10 percre. Érdeklődni: 348-905. Horváth. Oktatási Középiskolai matemati­katanár általános és középiskolások pótvizs­gára való felkészítését vállalja. Tel.: 645-067, 18 óra után. Magyarul jól beszélő német anyanyelvű lány tanítást, tolmácsolást fordítást vállal. »Jú­lius, augusztus 125612« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Matematika-pótvizsgára felkészítés, óradíj: 75 Ft. 37-50-87. Lakás! Gázfűtéses, 3 szoba, összkomfortos, hallos teraszos ház, 300 n.-es telekkel, melléképüle­tekkel, garázzsal eladó. Ára: 2,3 millió forint. Cím: 1162 Bp., Rákos­szentmihály, Akácfa u 8. sz. Elcserélném XVII. ke­rületi (rákoscsabai),­­ kétszintes, 110 nm-es, összkomfortos, közpon­ti fűtéses ikerházamat, garázzsal, 125 n.-es te­lekkel, XVII. ker.-i, lakótelepi, 1+2 félszo­bás lakásra. OTP-át­­vállalást + kp.-t ké­rek. Irányár: 15 ezer Ft/nm. Érdeklődni: Tö­rök, XVII., Gerencsér u. 10. 17 óra után. Érd-Parkvárosban pano­rámás környezetben,­­ szép kivitelű nyaraló 600 000 Ft-ért eladó. Tel.: 581-328. Fiatal házaspár egy kisgyermekkel eltartási szerződést kötne idős nénivel. »Kölcsönös se­gítség 126330« jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Baross utcai, lakótele­pi, 1 + különálló fél­szobás, telefonos, 41 nm-es, III. emeleti, tanácsi lakásunkat el­cseréljük Kárpát utcai, vagy Vizafogó lakóte­lepi (­vagy környéki) kizárólag telefonos, ta­nácsi lakásra. Azonos szobaszámtól két és fél szobásig minden meg­oldás érdekel. T.: 146- 154, este. Ceglédi, 1 + 2 félszo­bás, 62 nm-es, össz­komfortos,­­tanácsi la­kásunkat budapestire cseréljük. »Minden megoldás érdekel — 126128« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. Albérlet Budapesti szobák, laká­sok kiadók Aspertou­­ristnál, Lottó Áruház­ban, 421-522, kettőtől hatig. Egy szoba-konyha, für­dőszobás, bútorozott, külön bejáratú lakrész albérletbe kiadó két személy részére Vecsé­­sen. »összkomfortos 125566« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. Külön bejáratú szoba­­konyhás albérletet ke­resünk, rövid időre. Fiatal pár XIII. és IX. ker. előnyben. »Meg­bízható 126159« jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Kertes házban ágybér­let, nem dohányzó fér­fi részére kiadó. Bp. XVI., Rákosszentmi­hály, Köztársaság út 7 Azonnal beköltözhető bútorozatlan szoba­­konyhás lakást bérel­nek, közel az V., Arany J. utcához. (Ha­vi 2500 forintért.) Te­lefon: Va8, 311-577, napközben. Lőrincen nagyméretű, gázfűtéses garzonlakás kiadó. Tel.: délután, 648-844, 68 nm, 2 és fél szo­bás erkélyes szövetke­zeti lakás beköltözhe­tően eladó, 950 000 Ft + 120 000 Ft OTP Tel.: 119-023, 10—18 óra között. Bp.-től 8 km-re, Páty előtt gyönyörű panorá­mával 250 n.-es zárt­kerti telek eladó. Ér­deklődni: este: 149-642. Szoba-konyhás családi ház eladó, 240 n.-ös kerttel. Villany van. Cím: Tiszakürt, Álmos út 15. Fürdőszobás parasztház családi okból sürgősen eladó, Pákozd, Kos­suth u. 28. alatt. Ér­deklődni munkaidőben: Pákozd, Hősök tér 1., 17 óra után a helyszí­nen. Csúcs-hegyen eladó 564 négyszögöles körpano­­rámás telek, szőlővel, gyümölcsfákkal, szer­számkamrával . Érdek­lődni: 684-133. Dunakeszin közművesí­tett, vízközeli ház, te­lek eladó. Felvilágosí­tás: 777-469, 17 órától. Dombóvár-Gunarasfür­dőn körület részére is alkalmas 10 férőhelyes nyaraló, teljes berende­zéssel eladó. Érdeklőd­ni: Vincze, Szigetszent­­miklós, Lenin u. 32 Családi ház eladó. — Azonnal beköltözhető: Bugyin, Budapesttől 25 km-re. Érdeklődni le­het: Örkény, Bartók B. u. 2. III. ker., Kiscell köz 5. sz. alatt összköz­­műves ingatlanon épü­lő 4 lakásos sorházban 180 nm-es lakások le­köthetők. — 222-642. XVIII., Marosvásárhely u. 16. Fehér. Bp. XVIII. ker., Pest­­lőrincen 3 szintes csa­ládi ház (2 család ré­szére is alkalmas) 100 n.-es telekkel igényes­nek eladó. Bp. XVIII., Marosvásárhely u. 16. Fehér, vagy tel.: 222- 642, 17—19-ig. Eladom monori ingat­lanomat! 2 szoba, ,össz­komfortos lakás plusz garázs. Nyári konyha, pince, 370 n.-es telek és 3 db kút. Levél­cím: Ácsai István, Mo­­nor, Bem út 52. Budapesthez 40 km-re, Vácszentlászlón, Valkói út 3. sz. alatt, főútvo­nal mellett családi ház eladó.­­ Érdeklődni a helyszínen, Urbán Já­nosnál. Családi azonnali 3 szoba fürdő és 2 család relakást Cím: XI. hegy u. ház eladó beköltözéssel. 2 konyha, melléképület, részére. Cse­­beszámítok. ker., Kard­ 14. 1116. Délegyház 1 150 négy­szögöles építési telket tervrajzzal elcserélném varsányi zártkertre. T.: 406-525. Kolluderné. Gödöllő, Blaha Lujza­­fürdőnél 300 négyszög­öl termő szőlő-gyümöl­csös víkendtelek el­adó. Érdeklődni lehet Gödöllő, Blaha Lujza út 132. sz. Antal, egész nap. Eladó egy 210 négy­szögöles, gondozott tel­ken levő,­ 120 négyzet­­méteres családi ház. — Egy cserelakást beszá­mítok. Cím: Bp. XV ker., Bajcsy-Zsilinszky utca 33. Eladó Budaörsön 347 nm területen levő két szoba, hallos családi ház, melléképülettel. Érdeklődni lehet: 848 722 tel., 17—20 óráig Megtekinthető: megbe­szélés szerint. Adok Érd-Parkváros­ban, panorámás kör­nyezetben szép kivite­lű, családi ház jellegű nyaralót. Kérek kis­pesti vagy kőbányai szövetkezeti lakást. T.: 581-328, este. 2 szoba komfortos csa­ládi ház 150-es telken Pestimre, Kisfaludy u. 31/b. alatt eladó, azonnal beköltözhető. Kisebb nyaralót be­számítok. Érdeklődni: kedd, péntek 16—19 óráig. Budapesti házat ven­nék legfeljebb 300 ezer Ft készpénzért. Tel.: 834-408. Gödöllőn üdülőtelek eladó. (Családi-, tár­sasházépítésre alkal­mas.) Érdeklődni: Gö­döllő, Szabadság út 83. sz. Eladó Csepelen (ka­vicsbányánál) 400 négy­szögöles telek, rajta 55 négyzetméter komfor­tos kőépület, villany és városi víz van. Ér­deklődni lehet este 18—20 óráig, 420-651 telefonon. Miskolci, 55 nm-es, te­lefonos, szövetkezeti lakásomat budapesti hasonlóra cserélném, 642-187, vagy »Tanácsi kivételével 15488« jel­igére a kiadóba. Karcag, Madarász Im­re u. 9. sz. alatti két­szobás ház 210 négy­szögöl telekkel eladó. Víz, gázvezeték van Érdeklődni a helyszí­nen, vagy leveleket »Berekfürdő közelben 229« jeligére a ki­adóba. Felsőgödön 3 szobás családi ház, telekkel, készpénzért sürgősen eladó. Érdeklődni: 126- 387 telefonon, este. Ház eladó, 12 000 fo­­rint/négyzetméter, új, kétszintes, 180 négyzet­­méteres, 310 négyszög­ölön, gáz, ipari áram, központi fűtés, fűtött garázs. Bpest XXII., Arany J. út 108/B. Csillaghegyen, a Vörös Hadsereg útja 145. sz alatt 2 család részére is alkalmas, 330 n.­öles telken levő 2 szoba, összkomfortos + 1 szo­ba, konyhás ingatlano­mat eladom. Megte­kinthető szombat-vasár­nap egész nap. Eladó 38 nm, komfor­tos fél házrész, mű­hely + ipari áram. Ára: 670 000 Ft, eset­leg két részletben. Bp. XV. ker., Csom­ád u. 85. sz. Dabas II. kerületben telkek eladók, közmű­vesített helyen. Érdek­lődni a helyszínen: Vörösmarty u. 66. Gödöllőn 252 n.-ös üdülőtelek eladó. — Irányár: 800 Ft/n.-ös Érdeklődni 17—19 óra között: 203-927. Ko­zák. Eladó Fóton 2 és fél szobás, gázfűtéses csa­ládi ház 277 n.-es tel­ken, külön szoba, konyha, melléképüle­tek, garázs, ipari áram van. Érdeklődni: Fót Fürst S. u. 63. 2151, szombat-vasárnap egész nap. Kétszobás ház szép he­lyen eladó. 485-653. Karcsi vállal tapétá­zást, festést, mázolást, parkettázást, átrakást, csiszolást, lakkozást, takarítást bútormozga­tással. Közületeknek is. PVC-, szőnyegpad­ló-ragasztás. Minőségi munka. 272-414. Gyálon 3 szoba, kom­fortos, központi fűté­ses ház, 250 n.-ös gyü­mölcsös tartozik hozzá + melléképületek. 2 családnak is alkalmas eladó. Gyál, Bartók Béla út 23. Eladó budai zöldöve­zetben társasházi, 57 nm-es öröklakás. Ár: 21 000 Ft/nm + OTP. Tel.: 427-151. Szentmi­­hályné, napközben. Eladó 168 n.-es telken két 70 nm-es, össz­komfortos ház + gará­zsok. Egyik háznál te­tőtér beépítve. 21/2 szo­bás, I. emeleti, gará­­zsos, zöldövezeti lakást beszámítok, megegye­zés alapján. — Ára: 2 100 000 Ft. Budapest XVIII., Egerág u. 19 (volt 639. u.). Kiss: Elcserélem budapesti 1 + 3 félszobás lakásra monori, nagyon szép kivitelű, 3 szoba, össz­komfortos családi há­zamat, 200 n.-es telek, garázs, pince van, rá­fizetést kérek. Szládek, Monor, Ybl M. u. 26. 54 nm-es, parkra néző szövetkezeti lakás a IX. kerületben eladó. 335-458. Bp. XII., Tamási Áron utcában 117 és 90 nm lakásokkal 6 lakásos társasházat szervezünk. Bp. 13. Sz. UMK, Le­nin krt. 26. Gyerm.gond.­ Gyermekfelügyeletet­ 5—5 éves korig, szep­tembertől vállalok. — 420-040. Szolgáltatási Csempézést, hidegpad­­ló-burkolást, kiváló minőségben, rövid ha­táridőre vállalok. 699- 619. Azonnali kezdéssel is vállalok szobafestést, mázolást, tapétázást. Közületek részére is. 774-899. Redőny-, reluxakészítés. Több éves garanciával. 417-953. Duguláselhárítás! Lefo­lyók, szennyvízcsövek tisztítása falbontás­ nél­kül. Gyorsszolgáltatás. Telefon: 843-796. Villanyszerelés! Házak, lakások villanyszerelé­sét, felújítását kedvez­ményes áron vállalom, három év garanciával. Azonnalra is. 639-057. Parkettacsiszolást, lak­kozást, átrakást, PVC, szőnyeg, ajtó-ablak szi­getelést, lambériázást vállalok. 890-936. Tapétázást, festés-má­zolást vállalok rövid határidőre, üres lakás­ra kedvezmény. T.: 84- 99-60. Reluxa, redőny. Min­denki számára előnyö­sen, közületnek is. 480- 279. Garanciával, azonnalra is, költöztetés, szállí­tás, szobafestés, mázo­lás, tapétázás, parket­tacsiszolás, lakkozás, takarítás, bútormozga­tással. Pontos, megbíz­ható: 478-628, 19 óráig. Közületnek is! Reluxa, redőny. Kiváló minőség, gyors határ­idő, mérsékelt ár, pon­tos szállítás, színskálá­ból bő választék, kö­zületeknek is. Tel.: 684-177. közlemények Sportrajongók figyelem! 1985. július 14-én, vasárnap délután 2 órakor kezdődő versenynapon kerül lefutásra a Kerepesi úti ügetőpályán (Bp. VIII., Kerepesi út 9., a Keleti pályaudvar mel­lett) a Magyar Ügetőderby, Négyévesek Nagydíja, Budapesti Édesipari Kupa. A pályán vál­tott napi belépőjegyekre aján­dékcsomagokat sorsolnak. Érde­kes, izgalmas az ügetőverseny, érdemes megtekinteni. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Ma­gyar Lóverseny Vállalat. 1985. július 14-én 15 órakor a Halászbástyán, és 15-én 19 óra­kor Sopronban, a Petőfi Szín­házban koncertet ad az IBUSZ szervezésében Magyarországon tartózkodó Long Island (USA) zenekar. Műsorukon Strauss-, Ravel-, Gershwin-, Liszt- és Brahms-művek szerepelnek. Jó szórakozást kíván az IBUSZ! Az Ezermester Budapesti Ke­reskedelmi Leányvállalata átad­ja az alábbi helyiségek bérleti jogát: Budapest XIV., Erzsébet királyné útja 58, 79 nm. Buda­pest XIV., Erzsébet királyné út­ja 63. 18 nm. Felvilágosítás az alábbi telefonszámokon: 422-979, 427-230. Bélyeggyűjteményt, ré­gi képeslapot állan­dóan vásárol Schiller Endre bélyegszaküzle­­te. VI., Bajcsy-Zsilinsz­ky út 29. 128-145. Szobafestést, tapétá­­zást, mázolást, lakás­­felújítást közületeknek is. Tel.: 134-975. Egyedül érzi magát? Keresse a Nosztalgia Társkeresőt! Kecske­mét, Pf. 245. Parkettacsiszolást, -lak­kozást, gyors, pontos kezdéssel vállal kis­iparos. 386-442. Utcára nyíló 15 nm-es üzlethelyiség galériával (vezetékes gáz, 3 fázi­sú villany), eladó. T.: 849-490, 18 óra után. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást bútor­­mozgatással, fóliataka­rással, garanciával vállalok. 486-235. Régi 60­1-es Lehel, ré­gi Singer varrógép (kis hibával), működő, el­vihető. Talpasné, 1094 Bp., Balázs B. 32/B. III. 34/A. Parkettacsiszolás, PVC­, szőnyegragasztás, tapé­tázás, mázolás, festés, közületnek is. 648-890. Bedolgozást vagy má-Tapétázást, bármilyen jellegű díszítőfestést, mázolást, bútormozga­tással, fóliatakarással, takarítással, mérsékelt árakkal, közületeknek is garanciával. 174- 582. sorállást vállalnánk, mindez lehetőség ér­dekel. »Két kolléganő 125621« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. Kőműves kisiparos vál­lal belső átalakítást, homlokzatvakolást, kő­porozást, betonozást, nagy kapacitással. Te­lefon: 417-990. Eladó Hajdúszobosz­lón, a fürdő mellett vendéglőnek épült ét­kezde. Érdeklődni le­het a helyszínen: Haj­dúszoboszló, Damja­nich u. 10. Tetőfedő, bádogosmun­kát, hófogó készítését vállalja kisiparos, kö­zületeknek is, 156-124, 17 órától. Közreműködő tőkéstár­sat keresek, vendéglá­tói egység beindításá­hoz. »Panzió 125938« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Csempézést, padlóbur­kolást kedvezményes áron vállalok. Telefon egész nap: 145-658. Károlyi cukrászda ke­res versenyképes cuk­rászt, nyelvet beszélő előadót, felszolgálót. Jelentkezés 7 órától 16 óráig: V., Károlyi Mi­hály 18. Mindhárom szakmában jó kereseti lehetőség. ____ Parkettacsiszolást, -lak­kozást, PVC-ragasztást, ablaktisztítást vállalok. Telefon: 494-899. Bara­bás. Építkezők! Garázsok, műhelyek fűtésére al­kalmas nagy hatásfokú fűtőtestidomok eladók. Tel.: 296-996. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást azonnal­ra vállalok. 228-264, 684-457. Parkettafektetést, -átra­kást, -csiszolást,­­ -lak­kozást vállalok. Tel.: 412-331. Csempézést, hidegpad­­ló-burkolást, rövid ha­táridőre, igényesnek is vállalok. 648-775. Mosógép, háztartási gé­pek javítása lakásán, garanciával. Motoros­szolgálat. 216-465. Parkettacsiszolást, vilá­gos, magasfényű lakko­zást garanciával, azon­nalra vállalok. Tel.: 783-457. Falradírozás, tapétara­­dírozás hosszú gyakor­lattal, elsőrendű mun­kával, bútormozgatás­sal. Kisiparos: 658-363. Bármikor, bárhová, bármit elszállítunk! Fuvarrem­telés 7 és 19 óra között •a CB 427-880, 39USB ..Budateher" Gyors, pontos kiszolgál­ás, szolid árak1 Budateher fuvarozói társulás Parkettacsiszolást, -lak­kozást, PVC-, szőnyeg­padló-ragasztást 3 éves garanciával vállalok. 699-116. Költöztetés, szállítás, garanciával, országo­san. Vidékre kedvez­ménnyel. Mindennap Telefon: 834-868. Festést, mázolást, ta­pétázást, falradírozást vállalok. Tel.: 845-784. Parkettacsiszolást, lak­kozást vállalok. 893-Azonnalra hidegburko­lást vállalok. T.: 201 599. Tapétázást, festést, má­zolást, minőségi kivi­telben. Bútormozgatás­sal. Fóliatakarással azonnalra is. 781-994 Vegyes­ Szobafestő kisiparos felvesz szakmunkáso­kat. Tel.: 350-039, 19— 21 óráig. Törzskönyvezett német juhász kölyökkutyák eladók. 695-058. Garázst vennék, vagy tartósan bérelnék a XIV. kerületben, Fo­­garasi út és a Vezér út közelében. T.: 848- 675, 18—20 között. Garázst bérelnék a Fü­redi lakótelepen bár­hol. Tel. napközben: 830-394, 19 órától: 849- 403. Szilágy­iné. Gmk vállal kötéltech­­nika alkalmazásával panelszigetelést, hom­lokzatfelújítást, acél­­szerkezetek festését, mázolását, tetőszigete­lést és bádogos mun­kát. Telefon: 06-25-14- 191. Azonnal felveszek fia­tal, kizárólag önállóan dolgozó szobafestő-má­­zoló szakmunkásokat. 774-899. Házassági Ön magányos és társra vágyik? Keresse fel a Remény Klubot. Min­den szombaton prog­ram: 572-561, 587-431. 64 éves nyugdíjas ipa­ros, XVI. kerületi la­kos, keresem azt az özvegyasszonyt 58 éves korig, házastársnak, vagy élettársnak, aki egyedül él. »Virágos­kert 15430« jeligére a kiadóba. 74 éves özvegy férfi keres 70 év körüli, magányos, nyugdíjas nőt, aki szerető gond­viselője, megértő társa lenne. Telefonos, össz­komfortos lakás van. »Nyár 15483« jeligére a kiadóba. 66 éves, rendszerető, házias özvegyasszony vagyok, önnyugdíjjal, lakással rendelkezem. Rendezett anyagi kö­rülmények között élek, de rossz egyedül. Ke­resem korban hozzám illő férfi ismeretségét házasság céljából, aki­nek káros szenvedélye nincs, egyedül él, 75 éves korig. Kerttel ren­delkezők előnyben. — »Nem jó egyedül — 15492« jeligére a ki­adóba. Keresem azt a komo­lyan gondolkodó férfit, házasság céljából, aki elfogadna egy 37 éves, kedves, jól ápolt ad­minisztrátornőt, két jó gyermekével együtt. 43 éves korig, 170—178 cm-ig. Rendezett anya­giak, egy gyermek nem akadály. »Kaland kizárva 124409« jeligé­re az újpesti hirde­tőbe.

Next