Népszava, 1986. június (114. évfolyam, 128–152. sz.)

1986-06-07 / 133. szám

12 SZOMBAT, 198 6. JÚNIUS 7. NÉPSZAVA Mozaik Televízió- és rádióműsor Szeretettet köszöntjük névnapjukon Hébert nevű olvasóinkat. A Nap kél 4 óra 48 perckor, nyugszik 20 óra 38 perckor. Párharc Állunk a 7-es busz megálló­jában. Várunk. A feljáró kor­látjának dőlve farmernadrá­­gos, fiatal, napbarnított fiúk és lányok csevegnek. Egy­szerre az egyik fiú — né­hány keresetlen szó kíséreté­ben — sértődötten otthagyja párját. A szőke tündér két­ségbeesésében szinte megder­med, egy pillanatig nem tud­ja, mit csináljon, aztán azt üvölti az oszlop mögött el­tűnő után: Te, .... ha nem jössz vissza, összetöröm ezt az üveget és elvitetem ma­gam a rendőrrel. Kíváncsian várjuk, vajon, mi lesz? A fiú visszajön. Az érv hatott? Vagy a szerelem győzött? U. A. — üdvözlő távirat. Loson­­czi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke táviratban üdvözölte XVI. Károly ©usztáv svéd királyt Svédország nemzeti ünnepe alkalmából. — Szűrös Mátyás, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tit­kára pénteken fogadta a ha­zánkban tartózkodó Jurij Szkljarovot, a Béke és Szo­cializmus folyóirat főszer­kesztőjét. — A tihanyi Visszhang­dombon Köpeczi Béla műve­lődési miniszter pénteken felavatta Boros Miklós Kos­­suth-díjas szobrászművész Echo című bronzszobrát. Az egykor híres hangtünemény­nek — Tihany riadó leányá­nak — emlékét idéző, egész­alakos szobor pontosan a „ki­áltó helyen”, egy természe­tes sziklatömbön áll. — Magyar díjak Bukarest­ben. Szűts Pál magyar nagy­követ Bukarestben átadta az 1984-es Zánkai Nemzetközi ©yennek Képző- és Iparmű­vészeti Kiállítás romániai nyerteseinek díjait, tárgyju­talmakat, elismerő oklevele­ket. A fődíjat, egy rádióké­szüléket, Szilágyi Melinda 14 éves temesvári kislány kap­ta. — Sorsjegyeket bocsátott ki a Mozgássérültek Buda­pesti Egyesülete a mozgássé­rültek szabadidő- és sport­­központjának felépítésére. Jegyek 10 forintért az egye­sületben kaphatók. Főnyere­mény: Dacia személygépko­csi. Húzás: július 15-én. Autósorszámok Trabant Limousin Hycomat, Bu­dapest 332, Trabant Hycomat Combi, Buda­pest 96, Trabant Limousin, Budapest 3340, Debrecen 2697, Győr 2496, Trabant Combi, Budapest 14 614, Győr 6731, Wartburg Standard, Budapest 34, Debrecen 138, Győr 235, Wartburg Speciál, Budapest 27 508, Győr 677, Wartburg Speciál, tolótetős, Budapest 5981, Wartburg Tourist, Budapest 275, Győr 121, Debrecen 268, Skoda 105 S, Budapest 10 674, Debrecen 8470, Győr 8468, ___ Skoda 120 L, Budapest 21 341, Debrecen 12 092, Győr 15 290;_ Skoda 120 GLS, Budapest 1449, Lada 1200, Budapest 41 513, Deb­recen 27 213, Győr 14 396, Lada 1300 S, Budapest 16 849, Debrecen 13 196, Győr 5612, Lada 1500, Budapest 14 753, Deb­recen 10 934, Győr 4820, Lada Combi, Budapest 7359, Deb­recen 3974, Moszkvics, Budapest 14 093, Polski Fiat 126 P, Budapest 26 874, Győr 9570, FSO (Polski Fiat) 1500, —, 5410. Dácia Limousin. Budapest 39 115, Debrecen 23 314, Dácia Combi, Budapest 227, Deb­recen 183, Győr 222, Zastava, Budapest 12 928. — Urbán Lajos közlekedé­si miniszter és Hámori Csa­ba, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára megállapodást írt alá, mely­nek értelmében az ifjúsági szervezet és a minisztérium együttműködik a kerékpáro­zás hazai feltételeinek fej­lesztésében. — Együttműködési megál­lapodás. A KISZ Központi Bizottságának székházában Ernőd Péter, a KISZ KB tit­kára és Gabriel Pereira, a Mozambiki Ifjúsági Szerve­zet titkára aláírta a két ifjú­sági szervezet 1986—90-es időszakra szóló kétoldalú együttműködési megállapo­dását. — Emlékezés Lidicére. A német fasiszták által 1942- ben elpusztított csehszlová­kiai falu mártírhalált halt lakóira emlékeztek pénteken Kalocsán. Barabás Miklós, az Országos Béketanács fő­titkára idézte fel a falu tra­gédiáját, tisztelgett áldozatai­nak emléke előtt. Felszólalt az ünnepségen Jaroslav Mu­­silek, a budapesti Csehszlo­vák Kulturális és Tájékoztató Központ igazgatója is. — Őrizzük a békét! cím­mel, a nemzetközi békeév jegyében rendezték meg pén­teken a balmazújvárosi Ve­res Péter Művelődési Ház­ban a Hajdú-Bihar megyei áfészkórusok fesztiválját. A találkozón tíz kórus vett részt. A program együttes énekléssel kezdődött. Vezé­nyelt Fasang Árpád, SZOT- díjas zeneszerző, karnagy. — Ingyen közlekedik hol­nap (vasárnap) a sikló. Óránként mintegy 500 utast tud szállítani, ezért az utazni szándékozóknak feltehetően várakozniuk kell. — Emléktábla-avatás. Né­hai Lengyel Béla (1844—1913) akadémikus, a budapesti tu­dományegyetem volt kémia­­professzora és rektora körös­­ladányi szülőházán pénteken emléktáblát avatott a nagy­községi tanács. Ünnepi beszé­det Vámos László, a Békés Megyei Tanács V. B. művelő­dési osztályának vezetője mondott. A Magyar Tudo­mányos Akadémia képvisele­tében Beck Mihály akadémi­kus helyezett el koszorút az emléktáblán. Dusek Lászlóné sz. Bók Magda, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitünte­tettje. aki 1936 óta volt a párt tagja, életének 70. évében elhunyt. Hamvasz­­tás utáni búcsúztatása jú­nius 10-én, 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — Az MSZMP II. Kerületi Bizottsága, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete. Eisner Magdolna, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, aki 1933-tól volt a párt tagja, életének 82. évében el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 11-én, délután 3 órakor lesz a Rákoskeresztúri újközte­metőben. — Az MSZMP X. Kerületi Bizottsága, a Magyar Ellenállók, Anti­fasiszták Szövetsége. Kalocsay Ernő nyugal­mazott rendőr őrnagy, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje, aki 1937 óta volt a párt tagja, életének 73. évében el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása — katonai tiszteletadással — június 10-én, 14 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — Az MSZMP II. Kerületi Bizottsága, a Belügymi­nisztérium, a Magyar El­lenállók, Antifasiszták Szövetsége. Szombat, tv. 2.: Dokumentumfilm Bajcsy-Zsilinszky Endréről Szombat i Televízió i. 8.00 Tv-toma 8.05 Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor. Ism. 8.25 Csak gyerekeknek! 8.55 Labdarúgó-vb Magyarország—Kanada mérk.-ism. 10.45 Nők a pult mögött Csehszl. tv-films. XII/ 5. 11.30 Sportmúzeum A labdarúgó-vb-döntők múltjáról. Ism. 12.00 Nemcsak nőknek! 12.20 Képújság 15.40 Képújság 15.45 Utazások a világ leg­nagyobb kisvasútjain Angol dok.-films. VI/6. rész: Lassú vonatozás OlUmpiába Indulás az Akropolisz alatt levő Peloponnészion vasútállomásról, kiszállás Mükénében, Agamemnón véres trónjánál, majd a Peleponnészosz­­félsziget gyönyörű hegyei között a végállomás: Olümpia. 16.25 Betűreklám 16.30 Híradó 16.45 Reklám 16.50 Telesport Mexikó '86 összefoglaló 17.50 Képújság 17.55 Belém, Amazónia kapuja Belém, a portugálok által alapított XVII. századi település ma Brazília negyedik legnagyobb városa. A nagyváros mindennapjaiba pillanthatunk be. 18.10 MAFILM-magazin 18.20 20 a csúcson A Televízió slágerlistája 18.55 Reklám 19.05 Tv-torna 19.10 Esti mese 19.20 Reklám 19.30 Híradó 19.50 Labdarúgó-vb Mexikó—Paraguay mérk. 21.50 Reklám 21.55 Kovács András-sorozat Bevezető Nehéz emberek Magyar film (1964). FF. A filmben szereplő feltalálókról és találmányaikról szól a film. A társadalom azon tagjairól, akik nagy horderejű, a nép­gazdaságnak óriási haszonnal járó találmányokat dolgoztak ki. 23.20 Híradó 2. 23.30 Himnusz TELEVÍZIÓ t. 17.15 Képújság 17.20 Hatvanhat. Ism. 18.20 Bajcsy-Zsilinszky Endre Dok.-film 19.20 Látom az álmom Szovjet dok.-film 19.50 Régi holland mesterségek A hegedűkészítő 20.00 Vers — mindenkinek Kormos István: Eltűntek az égen Elmondja: Gyabronka József 20.05 Marion Francia tévéfilms. Egy autóbaleset nyomában A biztosítótársaságnál megjelenő férfi megtörtén mondja el, hogy feleségét autóbaleset érte. Az asszony után szokatlanul magas életbiztosítás jár, ezért Marion újra nyomozni kezd . .. 21.00 Holnap előadás . . . Szovjet rövidfilm 21.25 A Kráter-sziget A Natura szerkesztőség filmje. Ism. 21.45 Képújság SZLOVÁK TV 1. műsor: 8.30 Mesefilm 9.00 Út­törők magazinja 10.40 Belga té­vésor. 11.40 Portréfilm 12.25 Orion 13.00 Büvészfesztivál 13.45 Jugoszláv természetfilm 14.00 Riportfilm 14.50 Sport májusban 15.10 Zenés vetélkedő 15.50 Min­denki tehetséges 17.20 A forró homok 17.35 Choky 18.00 Válasz a nézők leveleire 18.20 Esti mese 18.30—19.10 Tv-magazin 19.30 Hír­adó 20.00 Történetek az életből 20.10 Karel Gott énekel 21.30 A prágai nemzetközi tv-fesztivál krónikája 21.50 Ah, kedves Har­ry! 23.20 Zenés összeállítás 23.55 Lengyelo.—Portugália vb-labda­­rúgó-mérk. 2. műsor: 9.00 A ki­tagadott fiúgyermek 10.20 Fran­cia nyelvtanfolyam 10.50—11.15 Német nyelvtani. 15.20 A prágai nemzetközi tv-fesztivál műsorá­ból 17.15 Hajótöröttek 17.40 Ter­mészetfilm 18.10 Fekete birka 19.10 Esti mese 19.30 Híradó 20.00 Mexikó—Paraguay vb-labdarúgó­­mérk. 21.50 A Híradó szerkesz­tőségében 22.10 Spanyolo.—Eszak- Irország vb-labdarúgó-mérk. JUGOSZLÁV TV 1. műsor: 12.45 Hét tv-nap 12.55 Népzene 13.45 Hírek 13.50 Tv­­naptár 14.00 Franciao. teniszbaj­noksága 18.30 Ez 19.15 Rajzfilm 19.30 Tv-napló 19.55—21.00 Labda­rúgó-vb: Mexikó—Paraguay 21.45 A csillag megszületett 23.15 Mű­­sorráadás 23.55—1.00 Labdarúgó­­vb : Lengyelo.—Portugália 2. mű­sor: 13.45 A forradalom nem csendes élet. Marx arcvonásai 15.15 Mítoszok és legendák 15.30 Színházi közv. 16.30 A zsaroló vadász 18.00 Banjica 19.00 Nép­zene 20.00 Zenés est 22.00 Hírek 22.05 Sportszombat 22.45 Dok.-m. SZOVJET TV 6.00 Híradó 6.40 Alkotó ifjúság 7.10 Labdarúgó-vb: Kanada—Ma­gyarország (II. félidő) 8.00 Egész­ség 8.45 Egyszerű, bonyolult igazság 9.15 Népművészet 10.00 Mindenkinek külön-külön 10.30 Képzőművészet 11.15 Ember, Föld, világmindenség 12.00 Hogyan pi­henünk? 12.30 Hírek 12.45 Álla­tok világa 13.45 Az időről és ma­gunkról 14.00 Dok.-film 14.50 ,,A bölcsőtől” 17.15 A zene a szín­házban, a moziban és a televí­zióban 19.00 Híradó 19.40 Rajz­filmek 20.00 Labdarúgó-vb: Spa­nyolország—Írország 21.45 Hírek 22.00 Az öreg tölgy meséje 22.29 A boldogság csillaga 23.48 Hírek 23.53 Ismerős dallamok KOSSUTH RADIO 8.25 Családi tükör 9.00 Ismét — a javából! 11.00 Rádiókabaré 12.30 Déli zeneparádé 13.20 Népzenei példatár 13.30 Köz-gazdászkör 14.10 A hét embere 14.20 Mindennapi irodalmunk 14.50 Régi híres énekesek 15.10 Üj zenei újság 16.00 168 óra 17.30 A szülőföld muzsikája 18.45 Operafelvételek 19.15 Mundial '86 19.25 Nagy színházi siker volt 21.40 Népdalok 22.15 Mundial '86 22.30 Európa hangverseny­­termeiből 0.15—5.50 Éjfél után PETŐFI RADIO 8.11 Színes népi muzsika R 9.05 ö a test, én az árnyéka 9.50 Kéler Béla: Magyar víg­játék-nyitány R 10.00 Szombat délelőtt 12.10 Jó ebédhez szól a nóta R 13.05 Miska bácsi levelesládája 14.00 Magunkat ajánljuk 16.30 Operettfelvételek R 17.05 Könnyűzene R 17.30 Kíváncsiak klubja 18.30 Slágerek mindenkinek R 20.00 Tanár és tanítványa 21.05 Olasz slágerek 21.36 Közkívánatra! 23.15 Chick Corea hang­versenye R 0.15—5.50 Éjfél után 3. MŰSOR 8.17 Orgonahangverseny R 9.38 Komoly zene R 10.30 Slágerlista R 11.00 Hi-Fi varieté R 12.05 Operarészletek R 13.05 Kívánságműsor R 14.05 Lemezbörze helyett R 15.00 A vakáció 15.48 A King's Singers felvételeiből R 16.00 Bemutató R 17.05 Barokk zene R 18.07 Magyar zeneszerzők R 18.50 Kritikusok fóruma 19.05 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót R 21.00 A Rádió lemezalbuma 22.19 Évszázadnál hosszabb ez a nap Vasárnap TELEVÍZIÓ 1. 8.20 Tv-torna 8.25 Óvodások filmműsora 8.45 Szegény Dzsoni és Arnika Magyar mesefilm Két lovag érkezik lány­kérőbe. A király kijelenti, csakis ahhoz adja Amikát, akibe a lány beleszeret. Akkor is, ha szegény, senkiházi, jött­­ment az Illető. 10.00 Hírek 10.05 Cigánykerék 10.35 Az én családom Rajzfilm. Ism. 10.55—11.20 Kiborulni tilos Angol tv-film. Ism. 14.45 Képújság 14.50 Kormorán Folk’n’roll A népszerű folkegyüttes show-műsora a legújabb lemezéről. 15.10 A közönségszolg. tájékoztatója 15.15 Reklám 15.20 Nézzük együtt 15.45 Elmebajnokság Egri János műsora 16.25 Betűreklám 16.35 Reklám 16.40 Telesport Mexikó '86 összefoglaló 17.40 Guernica Alain Resnais és Robert Hessens filmje. FF. 17.55 Hírek 18.00 Delta Tudományos híradó 18.25 Reklám 18.35 Tv-torna 18.40 Esti mese 18.50 Reklám 19.00 A Hét 19.50 Telesport Labdarúgó-vb NSZK—Skócia mérk. 21.50 Reklám 21.55 Claude Lelouch-sorozat smlc, Smac, Smoc Francia film (1971) A három jó barát közül egyikük megnősül, nagy mulatságot rendeznek, majd hirtelen ötlettől indíttatva leruccannak Saint Tropez-be . . . 23.20 Hírek 23.25 Ruhunu rezervátum Sri Lanka-i dok.-film 23.40 Reklám 23.50 Labdarúgó-vb Dánia—Uruguay mérk, 1.50 Himnusz TELEVÍZIÓ Z. 19.05 Képújság 19.10 Régi órák 19.35 Őseink pénzel 20.00 Zenés, nyári esték Jacobi Viktor: Sybill Nagyoperett. Ism. 21.55 A Hét. Ism. 22.40 Képújság SZLOVÁK tv 1. műsor: 8.30 Gyerekeknek 10.40 Férfi a városházán 11.50 Honv. magazin 12.05 Fúvószene 12.50 Nemzetközi autóverseny 14.05 A természetvédelemről 15.30 Szov­jet dok.-film 17.00 Halál a nye­regben 18.20 Esti mese 18.30— 19.10 Zenés, szórakoztató műsor 19.30 Híradó 20.05 Állandóan ért­hetően 21.05 Szóval és kamerá­val 22.05 Sporthíradó 22.20 Az éle­tem legszebb muzsikája 2. mű­sor: 10.40—12.00 Nemzetközi au­tóverseny 15.55 Hajótöröttek 16.20 A prágai nemzetközi tv-fesztivál műsorából 18.10 Műsorajánlat 18.30 NSZK nyitott stúdió 19.10 Esti mese 19.30 Híradó 20.00 NSZK—Skócia vb-labdarúgó­­mérk. 21.50 A kompromittált fér­fi JUGOSZLÁV tv 1. műsor: 9.00 Magyar nyelvű fa­luműsor 10.20 Hírek 10.25 Va­sárnap délelőtt gyerekeknek 12.00 Mezőgazdasági műsor 13.00 Oktatóm. 14.00 Kis koncert 14.15 Utazó 15.15 Napirend nélküli ta­lálkozás 17.15 Visocki: Filmcik­lus 18.55 Rajzfilm 19.30 Tv-napló 18.55—21.00 Labdarúgó-vb: NSZK —Skócia 21.45 Tito — egy kor­szak képe és szava 22.35 Tv-napló 22.50 Sportszemle 23.20 Műsorrá­adás 23.55—1.00 Labdarúgó-vb: Uruguay—Dánia 2. műsor: 12.00 Pavlákék 13.00 Labdarúgó-vb: Spanyolo.—Írország 14.30 Labda­rúgó-vb '86 15.00 Francio. tenisz­­bajnoksága 18.00 Lukovdol: Do­ran tavasza 18.30 Források 19.10 Négy keréken 20.00 Az idő képe: 1760—2060 20.50 Tegnap, ma, hol­nap 21.50 Költészet 21.34 Tenge­rek, emberek, partok 22.05 Az én földem SZOVJET TV 6.00 Híradó 8.40 Aerobic 7.10 Építészet és építőművészet 7.20 A sportlottó 23. húzása 7.30 Éb­resztőóra 8.00 A hazámat szolgá­lom! 9.00 Reggeli posta 9.30 Vi­lágutazók klubja 10.30 Zenebutik 11.00 Falusi óra 12.00 A XX. össz­­szövetségi Puskin-ünnep 13.15 Hírek 13.20 A sárga bőrönd ka­landja 14.50 Dok.-film a mozi­ról 16.00 Nemzetközi panoráma 16.45 A kiválasztottak 19.00 Hír­adó 19.45 Fiatalok dalai és táncai 20.00 Labdarúgó-vb: NSZK—Skó­cia 21.45 Hírek 22.00 Rajzfilm 22.10 Előzetes nyomozás 23.41 Művé­szetek mesterei KOSSUTH RADIO 8.25 Énekszóval, muzsikával 9.00 Neveletlenek 10.10 örökzöld dallamok 11.00 Gondolat—jel 12.15 Nemzetközi magazin 12.45 Faragó Vilmos jegyzete 12.55 Népdalkörök pódiuma 13.20 Mit üzen a Rádió? 14.10 Művészlemezek 14.56 Rossini-kórusművek 15.17 Szegények és gazdagok 16.05 Emlékezés Benjamino Giglire 17.00 Értékmegőrző 17.30 Komoly zenei lemezlovas 18.40 Szórakoztató antikvárium 19.15 Mundial '86 19.25 Idősebbek hullámhosszán 20.10 Operaközv. 23.36 ,,A hivatásos játékos” 0.15—4.20 Éjfél után PETŐFI RADIO 8.05 Apuapu 8.36 Gyermekdalok R 9.10 Magnósok, figyelem! R 9.50 Indulók R 10.00 Koltai Róbert színművész 11.10 Vasárnapi koktél R 12.03 Jó ebédhez szól a nóta R 13.05 Mit hallunk? 13.32 Versek 14.00 Szerpentin 15.05 Táskarádió 16.00 Poptarisznya R 21.05 Társalgó 22.30 Népdalok R 23.10 Kellemes pihenést! R 0.15—4.20 Éjfél után R 3. MŰSOR 8.11 Kamarazene R 9.20 Operakettősök R 10.00 Oj zenei újság R 10.45 Külpolitikai negyedóra 11.00 Oj Bach-kantáta­lemezekből R 12.12 Schubert: B-dúr trió R 12.55 Kis magyar néprajz 13.15 Hamari Júlia énekel 14.10 Francia dzsesszlemezek R 15.04 Szimf. zene R 16.12 Rádiószínház R 17.00 Leonyld Kogan hegedül R 17.45 Operettrészletek 18.30 Szerbhorvát nyelvű műsor 19.05 Német nyelvű műsor 19.35 Beethoven: B-dúr vonós­négyes R 20.10 Helikon kastély 20.30 Corneille műveiből 21.00 Albumritkaságok R 22.00 Schumann: IV. szimfónia R 22.31 Oj magyar zene R Budapesti színházak SZOMBAT Állami Operaház: Manón Les­­caut (7, N. béri. 6.), Erkel Szín­ház: A bahcsiszeráji szökőkút (7, 11. béri. 6.), Vígszínház: Tom Jones (du. 3, 7), Pesti Színház: Arzén és levendula (7), Katona József Színház: Galócza (7), Arany János Színház: Emil és a detektívek (de. fél 11, du. 3), Thália Színház: Dekameron (7), Madách Színház: A bolond (7), Madách Kamara: Páratlan páros (7), Hofélia (éjjel fél 11), Fővá­rosi Operettszínház: Mária fő­hadnagy (du. fél 3, 7), Radnóti Miklós Színpad: A farkas szem­pillái (de. 10), Vidám Színpad: Szeretem a feleségem (8), Fővá­rosi Nagycirkusz: Akiket még nem láttunk (de. 10, du. fél 4, fél 8), Lézerszínház: Lézerhul­lám (6), OMD (fél 8), Állami Bábszínház — Jókai tér: A há­rom kismalac (du. fél 3), Nép­­köztársaság útja: Dani Bogár­országban (du. 4), VASÁRNAP Állami Operaház: Anyegin (de. fél 12, Ifj. béri. I. 5.), Bánk bán (7, F. 6.), Erkel Színház: A se­villai borbély (de. 11, Ifj. béri. IV. 5.), Aida (7, 8-as béri. 6.), Zeneakadémia: A Magyar Rádió Gyermekkórusa (de. 11), Víg­színház: Agyő, kedvesem (7), Pesti Színház: Arzén és leven­dula (7, bemutató), Katona Jó­zsef Színház: Mélyrepülés — Cseh Tamás új, önálló estje (7), Arany János Színház: Pacsuli palota (de. fél 11, du. 3), Thália Színház: örültek a fedélzeten (7) , Madách Színház: Macskák (8) , Madách Kamara: Várj, míg sötét lesz (7), Fővárosi Operett­színház: Chicago (du. fél 3), A gerolsteini nagyhercegnő (7, Pet­­ráss béri. 4.), Vidám Színpad: Huzatos ház (8), Fővárosi Nagy­cirkusz: Akiket még nem lát­tunk (de. 10, du. fél 4), Állami Bábszínház — Jókai tér: A há­rom kismalac (de. fél 10, fél 12), Népköztársaság útja: Dani Bo­gárországban (de. 11, du. 4). „Az AGRO-SKÁLA Kereskedelmi Leányvállalat Élelmiszer Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörökre i- áruátvevő, árukezelő, árukiadó,- fóliázógép-kezelő, — targoncás valamint — raktáros adminisztrátor i\e’ ,**• ö«* 0o­o';V.fcv>ö?^\e9'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék