Népszava, 1990. február (118. évfolyam, 27–50. sz.)

1990-02-21 / 44. szám

NÉPSZAVA 199 0. FEBRUÁR 2 1., SZERDA 7 A SZOT és a Nfépsaava üdülési smolgáltatása Hol van még szabad beutaló? A SZOT-tal Közős szolgáltatás keretiben rendszeresen Közzétesszük: hol, melyik üdülőben -van még Ihely. Gélünk, bogy a SZOT-üdülők valamennyi belyét egész éven át vegye Igénybe a tagság, ne ma­radjanak kihasználatlanul » lehetőségek. Az Itt lelajánlott be­utalókat az olvasók >— aktív dolgozók és nyugdíjasok >— igényelhe­tik a lelajánló szakszervezetektől. SIÓFOK, SZOT Ezüstpart Üdü­lő, egyéni beutaló, I A osztály, H napos, február 38.—március 13-ig, 1 db. A beutaló térítési dija 1820 forint. Igényelhető a 1314-782' te­lefonon. BALATONFÜRED, SZOT Bé­ke Üdülő, egyéni- beutaló, III. osztály, 14; napos, március 9.— március 22-ig, 2 db. A beutaló té­rítési dija 1260 forint. Igényelhe­tő a KSZSZ-ben, a 1138-466 10«. a Fővárosi III. sz. ÁÉV-nél, a 1494-300/156 telefonon. BAKONYBÉL, SZOT-üdülŐ, egyéni beutaló, III. osztály, 14 napos, február 22.—március 7-ig, 5 db. A beutaló térítési díja 1260' forint. Igényelhető a 66-24150, a Ifözalkalimazott-szakszervezet­­ben, a 1384-266, a pedagógus­­szakszervezetben, a 1427-766, az ÜVSZI-ben, a 1532-900 472 telefo­non. MISKOLC-TAPOLCA, SZOT Avas Üdülő, egyéni beutaló, II. osztály, 14 napos, február 22.— március 7-ig, 1 db. A beutaló té­rítési díja 1680 forint. Igényelhe­tő a • közalkalmazott-szakszerve­zetben, a 1384-266 telefonon. HOLLÓHAZA, SZOT-üdülő, egyéni beutaló, II. osztály, 14 na­pos, március 1.—március 14-ig. 1 db. A beutaló térítési díja 1680 forint. Igényelhető a Békéscsabai Köjálnál, a 66-24011'22 telefonon. SIÓFOK, Csepel Üdülő, IV. épület, házaspár! beutaló, I. osz­tály, 14 napos, március 2.—már­cius 15-ig, 29 db. A beutaló térí­tési dija 3360 forint. Igényelhető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 172. a HVDSZ-ben, a 1215-201. a Székes­­fehérvári IKV-nál, a 22-15470, a Pécsi Vízműnél, a 72-14633, a Du­na Intercontinentalban, a .1175-1212/523, a közalkalmazott­­szakszervezetben, a 1384-286, a MEDOSZ-ban, a 1119-602, a ME­­DOSZ Szolnok megyei titkársá­gán. az 56-39055, a vasasszak­szervezetben, a 1135-200/255, a ru­hásszakszervezetben, a 1215-259. a vegyészszakszervezetben, a 1425-594, a Budapesti Közért Vál­lalatnál, a 1552-122 telefonon. SIÓFOK, Csepel Üdülő, IV. épü­let, házaspári beutaló, i. osztály, 14 napos, március 16.—március 29-ig, 22 db. A beutaló térítési díja 3360 forint. Igényelhető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 172. a HVDSZ-ben ,a 1215-201, a bá­nyászszakszervezetben, a 1420-708, a Ruhaipari vállalatnál, a 1427- 743, a IV—XV. kerületi IKV-nál, a 1691-107, a közalkal­mazott-szakszervezetben, a 1384-286, a MEDOSZ-ban, a 1419-602 telefonon. SIÓFOK, Ezüstpart Üdülő. V. épület, házaspári beutaló, IA osztály, 14 napos, február 28.— március 13-ig, 28 db. A beutaló té­rítési díja 3640 forint. Igényelhe-, tő a közalkalmazott-szakszerve­zetben. a 1384-286, a MEDOSZ- ban, a 11.19-602, a vasasszakszer­vezetben, a 1435-200 255, a keres­kedelmi szakszervezeti szövetség­ben, a 1314-762, a Győri KISZÖV- nél, a 86-27933, a bányászszak­szervezetben, a 1420-708, a ve­gyészszakszervezetben, a 1425-594, a; Lakásszövetkezetben, a. 1428- 515, a Csongrád megyei KI­­SZÖV-nél. a 62-12144 14. a Főváro­si Közterület-fenntartó Vállalat­nál, a 1444-424, a Debreceni VGV- nél, az 52-19411, a FÓTAVÉP­­SZER-nél, a 1656-333 39, a Zalaka­­rosi Szolgáltatónál, a 83-18240. a pedagógus-szakszervezetben. a 1427-766, a Budafoki Papírgyár­ban, a 1730-133 telefonon. SIÓFOK, Ezüstpart Üdülő, V. épületi házaspárt beutaló, VA osztály, 14 napos, március 14— március 27-lg, 37 db. A beutaló té­rítési díja 3640 forint. Igényelhe­tő a közalkalmazott-szakszerve­zetben, a 1384-288. a MEDOSZ- ban, a 1419-602, a HVDSZ-ben. a 1215-201, a PVCSV-ben, a 1856-689, a Pécsi IKV-nál, a 72-27055, a vasasszakszervezetben, a 1135-200/255, a III. kér. IKV- nál,. a 1805-625, a vegyészszakszer­vezetben. a 1425-594, a Kaposvá­ri ISZ-nélv a 82-17855, a FOTAV­­ÉPSZE'R-nél, a 1656-33 3 39, a Vas megyei ISZ-nél, a 94-11085, a vállalatnál, a 74-14294, a MER­KUR Vállalatnál, a 1122-425. a papíripari szakszervezetben, a 1278-827. az ÜVSZI-ben, a 1532-960 172 telefonon. SIÓFOK, Ezüstpart Üdülő. V. épület, házaspári beutaló, I/A osztály. 14 napos, március 28.— április 16-ig, 22 db. A beutaló térítési díja 3640 forint. Igényel­hető a MEDOSZ-ban, a 1149-602, a Közterület-fenntartó Vállalat­nál, a 1444-424, a Hajdúszobosz­lói Gyógyfürdő Igazgatóságon, a 52-61344, a Nagykanizsai VGV- nél, a 93-14356, a Vas megyei ISZ­­■ nél, a 94-11085, a kereskedelmi szakszervezetnél, a 1314-782, az ÜVSZl-nél, a 1532-900/172 telefo­non. BAKONYBÉL, SZOT-üdülŐ, házaspári beutaló, III. osztály, 14 napos, február 22.—március 7-ig, 12 db. A beutaló térítési dí­ja. 2520 forint. Igényelhető a ve­gyészszakszervezetben, a 1425-594, az építő-szakszervezetben, a 1431-292, a Tolna megyei AFÉSZ- nél, a 74-11233, a Kiskun Cipő­gyárban, a 76-62355, a Mosonma­gyaróvári FLEXUM Vállalatnál, a 74-11233, a MEDOSZ Somogy megyei bizottságán, a 82-19822, az ÉRDÉRT 8. sz. telepén, a 1572-677, a pedagógus-szakszervezetben, a 1427-766, a kereskedelmi szak­­szervezetek Fejér megyei bizott­ságán, a 22-16130, a Győr megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat­nál, a 96-M833 telefonon. MISKOLC-TAPOLCA, SZOT Kikelet Üdülő, házaspári beuta­ló, I. osztály, 14 napos, február 22.—március 7-ig, 1 d'b. A beuta­ló térítési díja 3920 forint. Igé­nyelhető a Földgép Vállalatnál, a 1126-633 telefonon. BALATONFÖLDVÁR, SZOT- szanatórium, I. osztály, 21 napos, március 13.—április 21-ig. l db. A beutaló térítési díja 273 0 forint. Igényelhető a Kaposvári EDSZ bizottságon, a 82-14151 telefonon. BALATONFÖLDVAR, szot­­szanatórium, I .osztály, 21' napos, április 3.—április 23-ig, 1 db. A beutaló térítési díja 2730 forint. Igényelhető a kereskedelmi szak­­szervezeteknél, a 1314-782 telefo­non. BOGLARLELLE, SZOT-szana­­tórium, I. osztály, 24 napos, már­cius 14.—április 3-ig, 3 db. A be­utaló térítési díja 2730 forint. Igé­nyelhető a MEDOSZ Baranya •megyei bizottságán, a 72-32822, a kereskedelmi szakszervezet Haj­dú-megyei Szövetségénél, az 52-19888, a- Zalaegerszegi IKV-nál, a 92-12730 telefonon. BOGLARLELLE SZOT-szana­­tórium, I. osztály, 21' napos, már­­eis 15.—április 4-ig, 4 db. A be­utaló térítési díja 2730 forint. Igé­nyelhető a közalkalmazott-szak­szervezetben, az 1384-286 telefo­non. BOGLARLELLE, SZOT-szana­­tórium, I. osztály, 21 napos, áp­rilis 4.—április 24-ig, 1 db. A be­utaló térítési díja 2730 forint. Igényelhető a Zalakerámlánál, a 92-13640 telefonon. BOGLARLELLE, SZOT-srana­­tórium, I. osztály, 21 napos, áp­­rill 5.—á'prllis 25-ig, í db. A be­utaló térítési díja1 2730 forint. Igényelhető a MEDOSZ Somogy megyei bizottságán, a 82-19822 te­lefonon. SIÓFOK, SZOT-szanatórium, II. osztály, 21 napos, március 13.— április' 2-ig, 1 db. A beutaló térí­tési dija 2310 forint. Igényelhető az EDSZ-ben, a 1327-530 177 tele­fonon. SIÓFOK, SZOT-szanatórium, II. osztály, ,211 napos, március 14.—április 3-ig, 2 db. A beutaló térítési dija 2319 forint. Igényel­hető a bányászszakszervezetben, a 1420-708 telefonon, SIÓFOK, SZOT-szanatórium. II. osztály, 21 napos, március 15.— április 4-ig. 1 db. A beutaló térí­tési díja 2310 forint. Igényelhe­tő a MEDOSZ Győr megyei bi­zottságán, a 96-11066 telefonon. BALATONFÜRED, SZOT-Sza­­natórium, III: osztály, 21 napos, április 5.—április 25-ig, 1' db. A beutaló térítési díjá 4890 forint. Igényelhető a Borsod megyei­­iSZ-né’k a 46-38550 telefonon. PARÄDFÜRDÖ, SZOT-szana­tórium, II. osztály, 21 napos, feb­ruár 28.—március 20-ig, 2 db. A beutaló térítési díja 2310 forint. Igényelhető a vasutas-szakszer­vezetben, az 1224-895 185 telefo­non. PARADFÜRDÖ. SZOT-szana­tórium, II. osztály, 21 na­pos, április 4—24-ig, 1 db. A beutaló térítési díja 2310 fo­rint. Igényelhető a IV. és XV. ke­rületi IKV-nál. a 1691-107 telefo­non. AUSZTRIA, bécsi hajóút, férfi turistabeutaló, 6 napos, március 20—25-ig, 3 db. A beutaló térítési díja 4500 forint. Igényelhető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 172 telefo­non. AUSZTRIA, bécsi hajóút, női turistabeutaló, 6 napos, március 20—25-ig, 2 db. A beutaló térítési díja 4500 forint. Igényelhető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 4 72 telefo­non. AUSZTRIA, bécsi hajóút, női turista beutaló, 6 napos, március 20—2'5-ig, 7 db. A beutaló térítési dija 5500 forint. Igényelhető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 172 telefo­non. AUSZTRIA, bécsi hajóút, férfi turistabeutaló, 6 napos, március 27.—április 1-ig, 4 db. A beutaló térítési díja 4500 forint. Igényel­hető az ÜVSZI-ben, a 1532-900 172, a MEDOSZ Tolna megyei bizott­ságán, a 7411314 telefonon. AUSZTRIA, bécsi hajóút, női turistabeutaló, 6 napos, március 27.—április 1-ig, 12' db. A beutaló térítési dija 4500 forint. Igényel­hető a M'EDOSZ-ban, a 1119-602, a vasasszakszervezetben, a 1136-250 telefonon. AUSZTRIA, bécsi hajóút, férfi turistabeutaló '6 napos, április 3—8-ig, 2 db. A beutaló térítési dija 5500 forint. Igényelhető a müvészszakszervezetben, a 1211-420 telefonon. AUSZTRIA, bécsi hajóút, férfi turistabeutaló 6 napos, április 10—15-ig, 4 db. A beutaló térí­tési dija 5500 forint. Igényelhető a kereskedelmi szakszervezetnél, a 1314-782 telefonon. AUSZTRIA, bécsi hajóút, női turistabeutaló 6 napos, április 10— 15-ig, 4 db. A beutaló térítési díja 5500 forint. Igényelhető a kereskedelmi szakszervezetnél, a 1314-782 telefonon. CSEHSZLOVÁKIA, Prága, tu­ristabeutaló, 7 napos, február 25. —március 3-ig, 4 db. A beuta­ló térítési díja 5500 forint. Igé­nyelhető az ÜVSZI-ben, az 1532-900 172, Orosházi Faipari Vál­lalatnál, a 68-1221.1 telefonon. CSEHSZLOVÁKIA, Prága, tu­ristabeutaló, 7 napos, március 11— 47-ig, 2 db. A beutaló térítési díja 5500 forint. Igényelhető a ve­­gyészszakszervezetben. a 1425-594 telefonon. CSEHSZLOVÁKIA. Prága, tu­­rista'beutaló, 7 napos, március 18—24-ig, 1 db. A beutaló térítési dija 5500 forint. Igényelhető a pedagógus-szakszervezetben a 1427-766 telefonon. CSEHSZLOVÁKIA, Prága, tu­­ristabeutaló, 7 natpos, március 25—3l-ig, .1 db. A beutaló téríté­si díja 5500 forint. Igényelhető az ERDÉRT-nél, a 1128-070' telefo­non. CSEHSZLOVÁKIA, Prága, tu­ristabeutaló, 7 napos, április 1— 7-ig, 1 db. A beutaló térítési díja 5500 forint. Igényelhető a keres­kedelmi szakszervezetnél, a 1314-782 telefonon. SZOVJETUNIÓ, Leningrad, tu­­ristabeutaló, 8 napos, március 26. —április 2-ig. 1'5 db. A beutaló térítési díja 10 000 forint. Igényel­hető a Pécsi Távfűtő Vállalatnál, a 72-14141 115, az EDSZ-ben, a 1327-530, a vasasszakszervezetben, 1.138-250, a pedagógus-szakszer­vezetben, a 1427-766 telefonon. Az UNION-tours Utazási Iroda útjai (szociálturisztikai utak): OLASZORSZÁG, VELENCE, 5 napos, március 1—5-ig. 5 db. A beutaló térítési díja 14 400 forint. Igényelhető a HVDSZ-ben, a 1215-201 telefonon. OLASZORSZÁG, VELENCE, 5 napos, március 9—13-ig, 8 db. A beutaló térítési díja 14 400' forint. Igényelhető a ruhásszakszerve­­zetben, 1215-259, a vasutas-szak­szervezetben, a 1221-895 telefo­non. OLASZORSZÁG, ROMA—SOR­RENTO, 7 napos, április 25.— május 1-ig, 6 db. A beutaló térí­tést díja 38 000 forint. Igényelhető a vasasszakszervezetben, a llBS-ZOO^ telefonon. TÖRÖKORSZÁG, ISZTAMBUL. 6 napos, március 7—42-ig, 15 db. A beutaló térítési díja 9050 forint. Igényelhető az építő-szakszerve­zetben, a 1428-752 telefonon. FORGALMI ARAS ELHELYE­ZÉS — korlátozott számban, SZOT üdülőkben : SZOT-üdülő, Béke villa, Mátra­háza. Telefon: 06-37-74023. Igé­nyelhetők kétágyas, összkomfor­tos szobák, június 30-ig. szemé­lyenként és naponta 795 forin­tért, teljes ellátással. SZOT-üdülő, C épület, Mátra­háza. Telefon: 06-37-023. Igényel­hetők kétágyas, komfortos szo­bák, június 30-ig, személyenként és naponta 623 forintért, teljes el­látással. SZOT Béke Üdülő, Mátraháza. Telefon: 06-37-023. Igényelhetők kétágyas, II. osztályú szobák, jú­nius 30-ig. személyenként és na­ponta 508 forintért, teljes ellá­tással. SZOT Kikelet Üdülő. Miskolc- Tapolca, 3519, Győri u. 6. Tel.: 06-46-668Í14. Igényelhetők két­ágyas, pótágyazható, komfortos szobák április 9-ig, személyen­ként és naponta 523 forintért, gye­rekeknek 327 forintért, teljes el­látással. SZOT Giuseppe di Vittorio Üdülő. Balatonlelle. 8638. Köztár­saság u. 36—38. Telefon: 64-50433, Igényelhetők kétszobás apart­manok. illetve kétágyas, zuha­­nyozófülkés szobák, április 14-ig, személyenként és naponta 650 fo­rintért. teljes ellátással. SZOT Barátság Gyógyüdülő. Hajdúszoboszló, 4200 Lenin u. 19. Tel.: 06-52-61 744. Igényelhetők kétágyas, komfortos szobák ápri­lis 30-ig. személyenként és na­ponta 685 forintért; teljes ellátás­sal. SZOT Bányász Gyógyüdülő. Hajdúszoboszló, 4200 József Atti­la u. 10. Telefon: 06-52- 61964. Igé­nyelhetők kétágyas, komfortos szobák április 30-ig. személyen­ként és naponta 440 forintért, gyermekeknek 335 forintért, teljes ellátással. SZOT ÉDOSZ Gyógyüdülő. Haj­dúszoboszló. 4200 Lenin ú. 21. Tel.: 06-52-62144. Igényelhetők kétágyas, komfortos szobák ápri­lis 30-ig. személyenként és napon­ta 513 forintért, teljes ellátással. Az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat TAVASZI ÉKSZER- ÉS NEMESFÉM­­AUKCIÓJÁRA most felvesz antik és régiségjellegű nemesfémből készült ékszereket, dísztárgyakat és órákat. k ÉS ÉKS<? O ^ 51% * 9I« * m *0ÉLMI Nemesfém-felvásárló boltjaink: Budapest V., Váci u. 73. V., Guszev u. 7. V., Kígyó u. 2. IX., Ferenc krt. 26. Közgyógyellátás Kinek jár asz ingyengyógyszer ? E napokiban lépett életbe a közgyógyellátást szabályozó minisztertanácsi rendelet. Csupán emlékeztetőül: Köz­gyógyellátásra jogosító iga­zolvány ellenében térítés­­mentesen jár a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz. A jogszabály mint eddig, ezután is megkülönböztet alanyi jogot és méltányossá­gi alapot. Alanyi jogon jár az ellátás a) az intézetben (ide­iglenesen is) elhelyezett és állami nevelt kiskorúnak, b) a rendszeres szociális segély­ben részesülőnek, c) a pénz­­beni ellátásban részesülő ha­digondozottnak, d) a sorka­tonai családi segélyezettnek, e) a központi szociális segély­ben részesülőnek, f) a rok­kant járadékosnak, g) az I— II. csoportba tartozó rokkant nyugdíjasnak (függetlenül nyugdíja összegétől), h) az emelt szintű családi pótlék­ban részesülőnek. A méltányossági alap meg­ítélését nem köti meg mere­ven a jogszabály, csupán ki­emeli, hogy például elsősor­ban azok jönnek számításba, akik nyugdíjaskorúak, és jö­vedelmük nem éri el a min­denkori öregségi nyugdíj mi­nimumát, továbbá a három­vagy többgyermekes nagy­­családosok, akik indokolt gyógyszerszükségletének be­szerzése megélhetésüket ve­szélyezteti. Méltányossági alapon leg­feljebb három évre adható közgyógyellátási igazolvány, amit a lakóhely szerint ille­tékes tanács egészségügyi vagy szociálpolitikai osztá­lyán kell kérni. Az ilyen iga­zolványok után a tanács a mindenkori rendszeres szo­ciális segély egyhavi összegé­nek felét utalja át a társada­lombiztosításnak. Az alanyi jogon járó közgyógyellátás költségét — mint eddig —, ezután is a társadalombizto­sítás fedezi. A méltányossági alapon já­ró ellátást igénylőnek minde­nekelőtt körzeti orvosától kell írásbeli szakmai véle­ményt kérnie betegségéről, a szükséges gyógyszerek áráról. A korábban megállapított I—II. csoportú rokkantsági nyugdíjak megállapítási ha­tározatát az alanyi jogosult­ság elbírálása végett el kell küldeni a területileg illetékes tanácsnak. (Az újakat már hivatalból eljuttatja a társa­dalombiztosítás.) Fontos tudnivaló, hogy a térítésmentes — fekete — vény csak akkor érvényes, ha az orvos ráírja a köz­gyógyellátási igazolvány szá­mát. (A közgyógyellátásról szóló rendelet a Magyar Közlöny 13, számában jelent meg.) (1.) Fekete Gyula véleménye Az érdekvédelmi erők összegzésére van szükség A tény 'közismert. Az írók Szákszervezetének február 17-i közgyűlésén titkos sza­vazással úgy döntöttek a megjelentek, hogy rbeljes jo­gú tagként csatlakoznak a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához. A híradás szerint a tagok el­vesztették bizalmukat a SZOT iránt, lés az érdékvé­­delemnek jobb lehetőségét látják egy pártoktól, állam­tól és munkaadótól függet­len szakszervezeti tömörülés­ben. Miként vélekedik erről Fekete Gyula író, aki esz­tendőkkel ezelőtt már mind az írószövetségben, mind pe­dig a szakszervezetben szé­­repet vállalt nézetei gyakor­lati megvalósításáért? — Ezen az ominózus szombati közgyűlésen egyéb elfoglaltságom miatt nem vettem részt. Annyit azon­ban mindenképpen meg kelt említenem, hogy Szolidaritás néven mi már 1986-ban a vi­haros írószövetségi közgyű­lést követően akartunk egy saját érdekvédeLmi szerve­zetet. Akkor ez a /név inem csengett kedvezően, az ötlet hallatán sokan azt gondol­ták, hogy ellenszakszervezet létrehozását tervezzük. Pe­dig -nem erről volt iszó, ha­nem egy menedékről, ahol egymást értő, jobbító szán­dékú írók és költőik kaphat­tak volna helyet. Szükség volt erre a mosta­ni lépésre, vagy ön más meg­oldást talált volna a történ­tek helyett? — Valós dolog, hogy a szakszervezetek gyengék, és az utóbbi két-három éviben nem értek el sok eredményt. A kultúra a perifériára ke­rült, minden területe anya­gilag végveszélybe sodródott. Mégis azt vallom, hogy itt és most nem volt szükség erre a lépésre, mert ezekben a kritikus napókiban és hóna­­pdkban, amikor az osztódás évada tart nálunk, éppen a szakszervezetek között az érdekvédelmi érők összegzé­sére van szükség. Ezt meg­valósítani szerintem csak pártközi mezőnyben lehet. A világirodalom-történet ismeretében azt kell monda­nunk, az aktív politizálás az írók és költők világától soha sem volt idegen, ön, aki a Néppárt elnöki tisztét is be­tölti, e választási kampány idején hogyan látja írótársait a politikai életben? Egyálta­lán szükségszerű-e a konk­rét, nyílt állásfoglalás, az írók körében? — A politikai szereplés al­kati kérdés. Vannak közöt­tünk o/lyanOk, akik felké­szültségük és habitusuk alap­ján alkalmasak a közszerep­lésre, szívesen vállalják azt. S oilyanök is :sZép számmal akadnak, akik nem kívánnak ilyen formán eszmék, gondo­látok, áramlatok mellett vok­solni, vagy ha mégis, hát csakis műveikben, sehol má­sutt. Tudnivaló, hogy-»az író­szövetség erjesztő fészke volt most is a csendes forrada­lomnak. Tucatnyi pártban ta­lálunk napjainkban ismert töllforgatókat. Egy bizonyos: valamennyiünk számára cso­dás történelmi pillanatoknak vagyunk itanúi és részesei. V. A. Liga—Fidesz találkozó Diákszakszervezetek kellenének A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját látta vendégül kedden a Fidesz, a szervezet Molnár utcai iro­dájában. A találkozó annak a tárgyalássorozatnak egyik állomása, amelyet a liga ve­zetői azért kezdeményeztek, hogy megismerjék a külön­féle pártok szakszervezeti politikáját, és ismertessék saját programjukat. Forgács Pál, a liga elnöke elsőként leszögezte: a liga kö­ré csoportosult szakszerveze­tek pártsemlegesek, nem kí­vánnak egyetlen pártot sem támogatni a közelgő válasz­tási küzdelmekben. A Fidesz nevében Rocken ­­bauer Zoltán úgy fogalma­zott: akceptálja a liga párt­semlegességét, és egyetérj az­zal a javaslattal, hogy a mun­ka világában szükség van a szociális partneri kapcsola­tok kiépítésére a független szakszervezetekkel. Szó volt a megbeszélésen a munkanélküliségről, első­sorban azoknak a pályakez­dő fiataloknak a» elhelyez­kedési gondjairól, akiket — első munkahely hiányában — még a munkanélküli-se­gély sem illet meg. Elhang­zott olyan vélemény is, hogy a munkanélküliség tényét el­fogadva megoldás lehetne az oktatási idő kitolása és az, hogy az eddiginél sokkal több fiatal kerüljön be a fel­sőfokú intézményekbe. Le­szögezték azt is a tárgyaló felek, hogy a kormányzati szervek alapvető kötelessége az átképzés, illetve a szak­képzés megoldása. Ugyanak­kor felhívták a figyelmet ar­ra a veszélyre, hogy az e cé­lokra rendelkezésre álló ha­zai és külföldi pénzeken a je­lenlegi szakapparátus, tisz­tázatlan szempontok alapján kíván osztozni. A Fidesz és a Liga vezetői együttesen követelik a kuta­tási és egyetemi pályázatok nyilvános elbírálását, és tá­mogatják a diákszakszerve­zetek megalakítását. (nógrádi) Néhány megjegyzés (Szyj-nel; A Demokratikus Ligához csatlakozott Írók Szakszerve­­zéte semmiféle hatalmi harcba nem bocsátkozik, az írók és az irodalom ér­dekeit védi, olyan formában, ahogy a legeredményesebben reméli, nem elsőnek és valószínű­leg nem ils utolsóként „vált el” a SZOTntól, mert a régi struktúrát nem érzi indo­koltnak fenntartani és in­doklásul megemlíti: Nem tudom, ki járt jobban. Ismerősöm az északi vasúti összekötő hid közelében la kik. A Duna egyik partjáról a másikra legegyszerűbben az esztergomi személyvonat­tal jut él. Munkába is vas­úton jár, ezért a népszámlá­ló ingázónak nyilvánította. Ezzel szemben rólam még ez sem derülhetett ki, mivel hozzám el sem jutott a kér­dező. Egyszer hagyott ugyan „az elszakadás”-nák a tit­kos szavazásnál egyetlen el­lenzője sem volt. A cikik hangnemét 'meg­ütközéssel fogadtuk. Útdíjá­ra a Magyar írószövetség 1986-os kongresszusán be­szélt így a politikai hatalom a „szabad írói magatartás­ról”. írók Szakszervezete Elnöksége Számolatlanul üzenetet, hogy mikor várjuk, de a megadott időpontban hiába üldögéltünk otthon, senki nem nyitotta ránk az ajtót. Lévén némileg lelkiis­meretes állampolgár, vettem a fáradságot, és elmentem a tanács ügyfélszolgálati iro­dájába. Mert úgy szólt az ukáz, ha kihagytak, nekem A Vöröskereszt tiltakozása A Magyar Vöröskereszt til­takozik amiatt, hogy 1988. márciusa óta használt és a közvélemény előtt ismert „Segítsen, hogy segíthessünk” jelmondatát egy politikai párt, a Baloldali Revízió Pártja saját jelmondataként használja, és így a Vöröske­reszt iránt megnyilvánuló pártatlan, emberbaráti segí­tőkészséget politikai célokra felhasználja. (OS) kell utánajárnom. A fiatal kartársnő azonban jelezte, ez nem rájuk tartozik, hanem az igazgatási osztályra. A félfo­gadási időpontokról Á sajnos sejtelme sem volt. Kilépve az ajtón, ezt az információt ugyan leolvastam az ott el­helyezett tábláról, mégis ez­úton üzenem a III. kerületi tanácsnak: inkább maradok számolatlanul. Sz. Z. L. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék