Népszava, 1990. október (118. évfolyam, 230–255. sz.)

1990-10-09 / 237. szám

NÉPSZAVA 199 0. OKTÓBER 9.. KEDD 11 Sport Polgár-program A november 16-án kezdődő újvidéki sakkolimpiára ké­szülő Polgár nővérek a múlt hétvégén Hollandiában ül­tek asztalhoz íérfi csapat­bajnoki találkozó keretébgp. A három testvér másfél éve segíti alkalmanként a Hil­versum együttesét, amellett, hogy itthon továbbra is az MTK-VM színeit képviselik. Judit és Zsófia megszerezte a teljes pontot, míg Zsuzsan­na döntetlenül játszott. A női olimpiai bajnoki cím megvédésére készülő Polgár család — természetesen a világversenyen melléjük csatlakozik az együttes ne­gyedik tagja, Mádl Ildikó is — a minél eredményesebb felkészülés érdekében két férfi edzőpartnert hívott se­gítségül, akik a Béke Szálló vendégszeretetét élvezik ma­gyarországi tartózkodásuk alatt. A Polgár-trió edzőtá­borozásán részt vesz a hol­land bajnok Jeromos Piket és a szovjet Alekszandr Csernyin, aki a jövőben Ma­gyarországon kíván élni. Polgár László, az edző­édesapa elmondta az MTI munkatársának, hogy össze­állt a női csapatot támogató stáb. Eszerint Hazai László szövetségi kapitány mellett szekundánsként a Karpov— Kaszparov világbajnoki dön­tőről október 24-én hazaér­kező Benkő Pál, a Mádl Ildi­kó edzéseit segítő Tompa János, valamint dr. Morvái Miklós segíti a felkészülést. Filutás futama iNémet egyesítési nagydíj el­nevezéssel, háromfutamos motorvezetéses kerékpár­versenyt rendeztek Erfurt­ban. A nagy érdeklődéssel várt összecsapásra meghív­ták a volt NDK és az NSZK legjobb három-három ver­senyzőjét, valamint Usnult a cseh, és Filutást a magyar bajnokot. A három futamból az első kettőt Podlesch, az 'NSZK bajnoka, míg a har­madikat imponáló fölénnyel Filutás Árpád, a Postás SE kitűnő versenyzője nyerte. A futamban Filutás motor­vezetője a német Gröger volt. Kiküldött munkatársunk, Riskó Géza jelenti Bergenből Mit mondanak az elnökök? Október a nagy hónap Talán nyerő lesz a 21-es szám. Történetesen hétfő dél­után ezen a reptéri kapun lépett be a norvégjai Ber­­genbe a magyar labdarúgó-válogatott. Ne legyünk ba­bonásak, de azért a szerencsével se álljunk hadilábon. Nagyon fontos mérkőzés lesz a szerdai Norvégia-Ma­­gyarország EB-selejtező, mert hiszen — végre — mi is bekapcsolódunk az EB-selejtezők küzdelmeibe. Min­denesetre szokjuk a klímát, ugyanis 1992-ben a konti­nensviadal házigazdája szintén skandináv állam, Svéd­ország lesz. A magyar labdarúgó-külö­nítményt nem fogadták ün­nepélyes külsőségek közepet­te Bergenben. Az előcsarnok­ban örömmel fedeztem fel Kozma Istvánt, a Dunferm­­f line játékosát, aki Skóciában idegenlégióskodik. A legutób­bi bajnoki fordulóban csapa­tával Dundeeben vendégsze­repeit, már minden veszni látszott, ugyanis a házigazdák 2—1-re vezettek, amikor a második félidő közepe táján a játékvezető ítéletidő miatt félbeszakította a mérkőzést. A norvégok egyébként azért hozták a gyönyörű Bergenbe a szerdai találkozót, mert er­refelé mindig esik az eső — sajnos tegnapi érkezésünkkor is —, és arra számítanak, hogy a füves pályán a ma­gyarok csúsznak majd el. Az igazság kedvéért hozzá­teszem, két éve a Békéscsaba KEK-mérkőzésén jártam Norvégiában, Bergentől igen­csak messze, de akkor is hű­vös volt, vigasztalanul esett az eső, és továbbjutott a Bé­késcsaba. A hétfői repülőút semmi­féle szenzációval nem járt. Az utánpótláscsapat Stavan­­gerben kiszállt, és ma sors­döntő mérkőzést játszik Nor­végia hasonló csapatával. Nó­rák Dezső edző elmondotta, hogy egyértelműen győzelmet vár. A mai mérkőzésen ez lesz kezdő csapata: Végh —- Bánfi, Telek, Lip­csei — Kuttor, Járfás, Pisont, Bánföldi, Klausz — Cserven­­kai, Kómán. Történetesen az MLSZ kül­döttségének tagja az exelnök Szepesi György, s a jelenlegi főnök, dr. Laczkó Mihály. Természetesen, az ő vélemé­nyüket is megkérdeztem. Sze­pesit először arról faggattam, miért nem volt ott London­ban az Anglia—Magyarország barátságos találkozón. — Halaszthatatlan elfog­laltságom akadt, Pécsi Tibor barátommal éppen akkor nyertük meg Balatonalmádi­ban a páros teniszbajnoksá­got. De félre a tréfával, biz­tosan tudtam, nem lesz amo­lyan 6—3-as mérkőzés a Wembleyben. Szívemből mondom, igazán örülök an­nak, hogy olyan magyar csa­pat mutatkozott be azon a ta­lálkozón, amelyik nem adta meg magát előre. E tekintet­ben számomra az volt a mélypont, amikor a Szőnyi úton a 16 éves magyar ifjú­sági válogatott lehajtott fő­vel, önbizalom nélkül, előre megadva magát, 1—0-ra ki­­’ kapott Bulgáriától. Azt remé­lem, hogy végre nem lesz a magyar játékosokban kisebb­ségi érzés. Fontos: ma már se.hol a vi­lágon nem léteznek BLSZ II. szintű válogatottak — így Szepesi. Lényeges különbsé­gek persze fennállnak együt­tesek között, de állítom, a magyar labdarúgók, képessé­geiket illetően bárkivel fel­veszik a versenyt. Egyébként ahhoz tartom magam, amit annak idején Bukovi Marci bácsi mondott: az igazi lab­darúgó mellkason felül kez­dődik, azaz, a szív és az agy a legfontosabb. A norvég mérkőzés nehéz lesz, de az dönt majd, hogy a 90 perces küzdelmet szívvel és lélekkel ki bírja tovább. Hiszem, hogy a magyarok. És bízom az olimpiai csapatban is, hiszen a Szovjetunió pontot vesztett, jut talán nekünk egy kis rés; ehhez jó rajt kell győzelem­mel. S Laczkó elnök úr? — Egyértelműen győzelmet várok, de döntetlen esetén sem lennék szomorú. Vasár­nap Schmitt Pállal, a MOB elnökével Tatán meglátogat­tam a fiúkat: jó a hangulat, a kollektív szellem erős. Saj­nálom, hogy Détári nem le­het velünk, nekem a lehető legjobb a véleményem róla, szívesen játszott volna most a válogatottban! ön 1989. június 9-e óta az MLSZ elnöke. Hogyan bírja? — Köszönöm, jól. Sok prob­lémát megoldottunk, más ez az MLSZ, mint annak előtte. Nyugati mintára dolgozunk, a szövetség csak koordinál, a klubok önállóak. Az MLSZ 6 millió forintot kap évente az OTSH-tól, ez nem sok. En­nek ellenére nem lesznek pénzügyi problémáink az év végén. A játékosok mennyiért ját­szanak? Az elnök közlékeny lenne, de néhányan azt mondják, arra kérik, hagyjuk a konk­rét számokat. Mészöly Kál­mán viszont pontosít: — Csak a sorozat végén számolunk el mindenkivel, jó teljesítmény esetén nem le­szünk fukarak, tisztességes összeget kapnak a játékosok. Hétfőn a csapat elfoglalta szálláshelyét, átmozgató ed­zés is szerepelt a program­ban, kedden délelőtt város­nézés lesz, délután, aki akar­ja, megnézheti a Szovjetunió —Norvégia EB-selejtező vi­deófelvételét. Senkinek sem kötelező ez a foglalkozás, egyébként is Mészöly úgy tartja, nincs szükség a sok fölösleges értekezletre. Állít­ja, október a magyar labda­rúgás jelentős hónapja lehet, és abban bízik, a végén ezt mondhatja: elmozdultunk a holtpontról. Határ menti röplabdázás Az európai konföderáció (CEV) jogi bizottsága a hét végén Budapesten tartotta ülését, s a kétnapos tanács­kozásról dr. Kondorost ÉSr renc bizottsági tag, az MRSZ elnökhelyettese nyilatkozott az MTI munkatársának. — A legfontosabb megál­lapodás az volt, hogy a CEV támogatja a volt kelet- és közép-európai országok sportjogi fejlődését. Azaz szorgalmazza, hogy az adott nemzeteknél a sport adó­­kedvezményben részesüljön, mert ez feltétlenül szüksé­ges a fennmaradáshoz. Terí­tékre került a jelenkor „vív­mánya”, a szponzori szerző­dések ügye is. Nem tisztázott még, illetve nem minden esetben, hogy mik a spor­toló kötelességei, vagy, hogy mivel sújtható, ha nem tel­jesíti feladatait. Ehhez kap­csolódik az átigazolások kér­dése. Tajár Mihály, a női válo­gatott vezetőedzője kijelölte az október 15—21. közötti esztergomi edzőtáborozáson résztvevő játékosokat. A ke­ret: Szikom Ildikó, Benőfi Katalin, Nyári Virág (Vasas), Fellegvárt Teodóra (BSE), Erdősné Balogh Erika (Deb­recen), Halász Márta, Her­­czeg Judit (TF), Grózer Anikó Balázs Erzsébet, Sztankó Éva (Tungsram), Fésűs Erzsébet (Eger) — a juniorok közül meghívottak: Kurucz Mónika (Eger), Cza­­kó Mária (Vasas), Szabó Rita (DUTÉP). Az első közös gyakorlás zárásaként, október 20-án Budapest válogatott néven Ausztriában határ menti ta­lálkozón szerepel az együt­tes. Senkinek sincs bérelt helye, ha valaki a bajnoki mérkőzésen nem mutat meg­felelő formát, elbúcsúzhat társ altál. Népszava TOTÓ 1. MTK-VM—Ü. Dózsa 1 2 1 2 1 2 1 x 21 X 2 2. Videoton—Békéscsaba 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 3. Boohum—Leverkusen 1 1 1 1 1 4. FC Köln—Bayern M. 1 2 1 2 1 2 1 x 2 1 x 2 5. Ascoli—Reggina 1 1 1 1 1 6. Barletta—Foggia 1 X 1 X 1 X 1 x 2 1 X 7. Brescia—Ancona X X X 1 X X 8. Cosenza—Pescara 1 1 X 1 1 X 1 9. Lucchese—Taranto 1 X 1 X X 1 X 1 X 10. Messina—A veil in o X 1 X X 1 X X 11. Reggiana—Udinese 1 X 1 X 1 1 X 1 X 12. Salernitana—Cremonese 1 X 1 X 1 X 1 x 2 1 X 13. Triestina—Modena 1 1 1 1 1 +1 Padova—Verona X X X X X A 41. Játékhétről részletes útmutatást, a Sportfogadás közöl. táblázatokat és statisztikákat KARPOV SZERENCSÉJE A New York-i Waldorf-Astoria szálló különtermében ünne­pélyes külsőségek között nyitották meg a férfi sakkvilágbaj­noki döntőt, amelyet két szovjet sportoló, a világbajnokicím­védő Garri Kaszparov és a kihívó exvilágbajnok Anatolij Karpov vív. A megnyitó gálán 700 néző jelenlétében Fortuna az őszülő, 38 éves kihívónak, Karpovnak kedvezett, mivel a választásra jogosult Kaszparov a sötét színt húzta. A két ellenlábas a ceremónián nem csinált titkot abból, hogy nem szívlelik egymást, összes érintkezésük kimerüli egy, a kamerák kedvéért tett hűvös kézfogásban. Mint ismeretes, a világbajnok Kaszparov 1985-ben fosztotta meg tízéves uralkodása után a trónjától Karpovot. Legutóbbi mérkőzéssorozatukon, 1987-ben Sevillában, a szabályoknak köszönhetően Kaszparovnak a 12:12-es döntetlen is elegendő volt a címvédéshez. Bajnokok nyílt levele Az úszást szeretőkhöz Ügy érezzük, most jött el az az idő, amikor már nem tudunk tovább várni, tovább hallgatni. Elsősorban azért fordulunk a nyilvánossághoz, mert szeretnénk jelezni: szó sincs arról, hogy bennünket hidegen hagyna mindaz, ami már hetek, hó­napok óta a sportág környékén történik. És véleményünk is van azokról az eseményekről, amelyek ugyan az úszósportról alakítanak ki kedvezőtlen képet, de végül is az úszáshoz az egésznek semmi köze sincs. Hogy most nem ezt a vélemé­nyünket szeretnénk nyilvánosságra hozni, annak oka az; nem az a célunk, hogy folytassuk a vitát. Azért fordulunk minden­kihez, aki szereti az úszást, és szeret minket, szöuli érmese­ket, hogy megértsék: ami a parton történik, az nagyban befo­lyásolja azt, hogy mi történik a medencében! A jelenlegi szárazföldi hangulat természetesen hatással van — negatív, rossz hatással — a mi világbajnoki felkészülé­sünkre is. Abban biztosak vagyunk, hogy senki nem ellen­drukker, mindenki azt szeretné, hogy folytassuk sikersoroza­tunkat a januári, ausztráliai világbajnokságon is. Mi is ezt szeretnénk és a nyugodt felkészülés érdekében ké­rünk, felszólítunk mindenkit: legyen elég a hatalmi harcból, a sportág lejáratásából, az állandó vitákból! Ha vannak megoldatlan problémák, azt halasszák a világ­­bajnokság utánra! Most az úszás legyen a legfontosabb! Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Szabó József, Güttler Károly A játékvezetők felelőssége Mérleg és zuhany A magyar vezetők — kivételnek mérlegelős labdarúgó-játék­­tisztelet a kevés — szerintem a típushoz tartoz­nak. Döntéseikben maximáli­san fellelhető, hogy hol játsz­­szák a mérkőzést, ki játszik otthon, ki játszik idegenben, milyen pozíciót foglal el a ta­bellán . .. Teszem azt a Fradi-pályán kizárólag akkor állítanak ki játékost, ha az — enyhe túl­zással élve — „halálos” sérü­lést okoz. Egy-egy „mezei” durvaságon legtöbbször köny­­nyedén siklanak át. Az idén néhány szigorú szabályt ve­zettek be a labdarúgásban, olyanokat, amelyek szolgál­ják a játék és a játékosok ér­dekeit egyaránt. A futballpályán nincs ke­vésbé durva, vagy túlzottan durva szabálytalanság. (Tö­rés lett a gáncsolás vége, vagy csak húzódás.) A szán­dékosságot a szabály szerint mindenkor kiállítással kell büntetni. Sajnos, nálunk Ma­gyarországon, az eddig leját­szott nyolc NB I-es forduló után azt kell mondani, hol figyelembe vették, hol nem ezeket a kritériumokat a já­tékvezetők. Példának okául Németh Lajos, aki a Ferencváros— MTK-VM találkozót vezette, több alkalommal nem bün­tette a vétkes futballistákat (Keller, Limperger, Cserven­­kai). Valami olyasmi jutha­tott eszébe, hogy „az Üllői úti pályán van a mérkőzés ... Jövök én még ide, minek ösz­­szeveszni a szigorú közönség­gel, úgyis jobb a Fradi és le­het, hogy Keller belépője vé­letlen volt...” (Aki látta Kel­ler talpalását, biztosan derül­ne egy ilyen kijelentésen.) Tehát, véleményem szerint Németh Lajos „okosan” mér­legre tett sok-sok mindent, mielőtt belefújt a sípjába ... Aztán, amikor a magyar játékosok kimennek a nem­zetközi porondra, elcsodál­koznak. Mert az első, Kelle­­réhez hasonló tett után nyom­ban mehetnek zuhanyozni... Azokban az országokban, ahol a labdarúgást a legma­gasabb szinten játsszák (Anglia, Olaszország, Német­ország) a játék szigorú, ke­mény, de mindez a fair play szellemében. A kedves olvasó látott már alattomos angol futballistát? Piócaként ra­gadnak az ellenfélre, de su­nyi, alattomos játékmód tá­vol áll tőlük, mert már gyer­mekkorukban beléjük suly­kolják, hogy a másik csapat játékosai nem ellenségek, ha­nem ellenfelek. A sérüléstől minden labda­rúgó fél. Különösen a csatá­rok, hiszen a legtöbbször ők kerülpek éles szituációkba. Hány és hány szomorú törté­netet ismerünk, amelyek úgy fejeződnek be, súlyos — má­sok által okozott — sérülése miatt volt kénytelen abba­hagyni a hőn szeretett játé­kot egy-egy kiváló képességű labdarúgó. A szabály szent és sérthe­tetlen, minden körülmények között. A marsallbot a játék­vezetők kezében van. Tilos a mérlegelés, nem számíthat az, hogy hol ki és milyen kö­rülmények között követi el a szabálytalanságot. Amennyi­ben a vétkes játékos szabály­talansága kiállítást érdemel, a játék tisztaságának, a játé­kosok testi épségének érde­kében ki is kell állítani. Még akkor is, ha történetesen az Üllői úton zaj’ik a mérkő­zés, és ha a vétkes ne adj is­ten, a Ferencváros játékosa. Buzgó József Rövid hírek 0 Totónyeremények: 13+1 találatos szelvény nem volt, a 13-asokra egyenként 342 549 forintot fizetnek, a 12-esek 13 399, a 11-esek 1186, a 10-esek pedig 256 forintot érnek. • Lausanne-ba utazik Gallov Rezső, helyettes ál­lamtitkár, a MOB alelnöke, hogy bemutatkozó látogatást tegyen Juan Antonio Sama­ranch NOB-elnöknél. 0 Kétszer is vízbe száll­nak ma az amerikai női vízi­labda-válogatott tagjai a Hajós Alfréd uszodában, ahol 11, illetve 18 órakor a ma­gyar A és B válogatott lesz az ellenfelük. # Dragutin Topics, a fér­fi magasugrás junior világ­csúcstartója (237 cm) kilé­pett a Crvena Zvezdától és egyszemélyes klubot alapí­tott. 0 A félig magyar szár­mazású svéd labdarúgó-csil­lag, Anders Limpar (25) megszökött klubjától, az Arsenaltól, mert szerdán mindenképpen pályára akar lépni a Svédország—NSZK barátságos találkozón. Otthon nyertek a Rába ellen Öröm után fegyelmi A kézilabda-bajnokság ed­digi legnagyobb szenzációja egyértelműen vasárnap este született, amikor is Győrött a háromszoros bajnok Rába ETO ezer főnyi törzsszur­­koló-gárdája dermedten fi­gyelhette, miként szenved­nek kedvenceik igen kelle­metlen vereséget. Már az eredmény (22—18 a Pemü—Honvéd SE javá­ra) is fölöttébb kellemetlen lehetett a győriek számára. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a négy év óta élvonal­ban szereplő solymáriak ed­dig még egyetlen pontot sem szereztek a Rábától, úgy a dolog még inkább érthetet­lennek tűnik. Persze, az igazsághoz sok minden hoz­zátartozik. A győriektől az irányító Tóth és a balkezes átlövő Kádár egyaránt kül­földre igazolt, ráadásul kény­szerű pótlásuk mellett to­vábbi posztokon is fiatalok­kal kell próbálkoznia Vura József edzőnek. — A mi meglepetésünkre is, kondícióval is jobban A válogatott balszélső, Lehel Géza, ezúttal kitett magáért A szerző felvétele bírták játékosaink mindkét félidő hajráját — mondta Balogh Ferenc, a solymá­riak technikai vezetője. — Sokat jelentett számunkra, hogy hosszas huzavona után az elmúlt héten végre si­került a katonaidejét letöl­tött Sótonyi Lászlót anya­­egyesületéből, a VÁÉV-Bra­­mactól leigazolni. Ennek az ügyes, jószellemű játékosnak nem kis része van a várat­lan, de megérdemelt győze­lemben. A tavalyi bajnokság 6. he­lyezettjénél a másik két vá­logatott kerettag, Lehel Gé­za és Gávai Ferenc is átla­gon fölül teljesített. Hogy az öröm mégse legyen tel­jes, ma délután fegyelmire kell menniük a solymáriak­nak. — Harmatsúlyú, legtöbb­ször kitűnő kapusunk, Kár­páti Miklós, az 51. percben egy vetődés után szóban megütközött a játékvezetők­kel, amiért végleg kiállítot­ták — mondta a technikai vezető. — Mivel büntetlen előéletű, reméljük, nem utal­ják kényszerpihenőre, s ott lehet az újabb, nehéz erő­próbánkon, amelyre szomba­ton, Debrecenben kerül sor. (jocha)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék