Népszava, 1996. február (124. évfolyam, 27–51. sz.)

1996-02-27 / 49. szám

SZOLGÁLTATÁS - KULTÚRA 1996. FEBRUÁR 27., KEDD 13 TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ 1. 5.40 Gazdatévé séghez 16.25 Radar 17.00 Hírek. 6.00 Nap-kelte 9.00 Tízórai 9.10 Taxi 9.35 Tízórai 11.00 A titkos fiók 12.05 Üzlet délidőben 12.25 Telepakk 15.10 Arborétumok, gyűjteményes kertek 15.20 Re­peta 16.05 A kölcsönkapott Föld 16.30 Topmodell (brazil tévé­­filmsor.) 17.00 Kapcsolj be! 17.30 Don Quijote 17.55 Katolikus krónika 18.15 Üzlet 18.30 Min­dent vagy semmit! 19.00 Esti me­se 19.15 Naprakész 19.30 Híradó 20.01 Telesport 20.20 Vészhely­zet (am. tévéfilmsor.) 21.10 Stú­dió ’96 21.55 Rettegett Iván (szovjet film) 23.20 Ezredvégi beszélgetés a dalai lámával 0.15 Híradó 0.25 BBC-híradó TELEVÍZIÓ 2. 9.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.30 Járó­föld - barangolások hazai tájakon 17.00 Paradicsom Szálló 18.00 Körzeti híradók 19.05 Magnum (am. bűnügyi filmsor.) 20.00 Mú­zsa 20.15 1956 - 40 év után 21.00 Híradó 21.15 Kedd 21 21.45 Klip-mix 22.00 Objektív 22.35 TS - Sportvarázs DUNA TV 8.00 Képes krónika 14.00 Lapozó 14.15 Váltó 15.00 A Nobel-díj évszázada 15.50 A Déli-sark meghódítása 16.40 Starting Business English 17.05 Mofli, az utolsó koala 17.25 Lás­suk, hogyan növekednek! 17.35 Mese 18.00 Híradó 18.15 A nagy hadgyakorlat (fr. film) 20.00 Gazdakör 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.15 Tatárpuszta (olasz filmdráma) 23.30 Mozgó kép 0.00 Vers HBO 16.30 Bolondos dallamok 17.30 A San Franciscó-i kölyök (am, western) 19.35 Dave (am. vígjáték) 21.25 Melrose Place 22.15 Valahol Írországban 23.55 A szemtanú nyomában (am. krimi) TV3 Budapest 15.50 Tv-shop, műsorajánlat, időjárás 16.25 Palánta 16.55 Topáz (am. film) 19.00 Auto-motor sport 19.30 Indíték 20.00 Játék 20.30 Ne­gyedóra szolgáltatás 20.45 Há­romszög 21.00 A farkas árnyé­ka (kanadai film) 22.50 Negyed­óra szolgáltatás KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Min­dennapi tudomány 8.35 Parag­rafus 8.45 Gyorsfénykép a kultú­ráról 9.00 Hírek, időjárás 9.05 Napközben 11.00 Hírek. Időjárás 11.05 Johnny Johnson 11.34 Szindbád hazamegy 12.00 Déli krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv 12.50 Külpoliti­kai figyelő 13.00 Hírek. Időjárás 13.05 Vendég a háznál 13.20 Nagyböjti énekek 13.30 Tanú­im lesztek! 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Klasszikusok mindenki­nek 14.55 Első közlés 15.00 Hí­rek: Időjárás 15.05 ítélet 15.55 Hang-bank 16.00 Délutáni kró­nika 16.10 Mindennapi gazda­ság 16.20 Forródrót a rendőr­időjárás. Útközben 17.05 Ma­gyarországról jövök... Í7.25 A Szabó család 18.00 Esti króni­ka 18.30 Ráadás 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.39 A liliputi gavallér 20.00 Hírek. Időjárás 20.05 Táncházban 20.30 Határok nélkül 20.50 Beszélni nehéz! 21.00 Hírek. Időjárás 21.05 Halálon innen... 21.30 Nyeregben írt történelem 22.00 Késő esti krónika 22.30 Parla­menti folyosó 23.00 Hírek. Idő­járás 23.05 Nagy mesterek - vi­lághírű. előadóművészek 0.00 Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30 Hírek. Időjárás 4.33 Hajnali dallamok 6.00 Hírek. Időjárás 6.03 Reg­geli csúcs 7.45 Sportreggel 8.00 Állomáskereső 8.10 Helykereső 8.25 Rivaldafényben 9.00 Hír­percek. Lapszemle. Sport. Időjá­rás 9.10 Háló 9.15 Béla angya­lai (ism.) 10.00 Zene-szó 11.52 Gordiusz plusz 12.00 Cigányze­nészek hangalbuma 12.50 Kor­kérdés 13.00 Hírpercek. Időjárás. Sport. Közlekedési információk 13.10 Háló 13.15 Gramofon­sztárok 14.00 Csúcsforgalom 17.00 Hírpercek. Időjárás. Sport. Gazdasági információk 17.10 Háló 17.15 Mágnes 18.00 Kata­­posta 18.30 Helykereső 19.00 Hírek. Időjárás 19.03 Albumaján­lat 19.35 Jazz 20.02 Aranysár­kány 21.00 Hírpercek. Időjárás. Sport 21.10 Manapság 21.15 Egy kenyéren 22.15 Sok hűhó 23.00 Hírek 23.03 Sporthíradó 23.10 Ennyi... 0.15 Éjszaka BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Muzsi­káló reggel 9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Ezek hogy halnak...! 10.46 A Régi Zene Együttes lemezeiből 11.40 And­rás Béla népzenei feldolgozá­saiból 12.00 Hírek. Időjárás 12.04 Hangverseny délidőben 13.25 Widor: V. orgonaszimfónia 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Holt lelkek 14.46 Zenekari muzsika 16.00 Hírek. Időjárás 16.05 Neked szól! 16.35 Wynton Masalis kometten játszik az Eastman rézfúvós együttes élén 17.00 Égövek 17.50 Mozart és a polgári társadalom Salzburgban 18.00 Hírek. Időjá­rás 18.05 Új kompaktlemezeink­ből. Rossini: A sevillai borbély 21.05 Zenekari muzsika 22.00 Hírek. Időjárás 22.05 A hét zene­műve 22.35 A kórusirodalom mesterműveiből 23.15 A nagy haza 0.00 Hírek. Időjárás. Szózat 0.05 Magyar előadóművészek felvételeiből 2.00 Hírek. Időjárás 2.03 Az éjszaka zenéje JUVENTUS RÁDIÓ Zenés, információs, szórakoztató műsor 6 órától 24 óráig. Közben: Hor­váth Rozi receptajánlata. Fornax' gazdasági hírek. Sony musik Orvosi magazin. Keddi Cupidó ELŐZETES NAP-NYUGTA Ma 17 órától 19.10-ig az A3-as csatornán: Angol nyelvű hír­magazin - Olimpiai vissza­számlálás - P., mint privatizá­ció - Hírek - Világsport NAP-KELTE Holnap reggel 6 és 9 óra között a Tv 1-en: Mi történik szerve­inkkel halálunk után? - Rém­hírek a HIV E vírus terjedésé­ről - Cseh-német vita és a ma­gyar-szlovák helyzet - Korrup­ció Kelet-Közép-Európában ­­Megalakult a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület ­­A cigányönkormányzat prob­lémái - Mennyire bíznak ben­nünk a külföldi befektetők? SZÍNHÁZ Operaház: Othello (6 - Főisk. XIII. béri., 3. ea.), Madách Ka­mara: A karmester (7), Vígszínház: West Side Story - 150. elő­adás (7), Pesti Színház: Egy hónap falun - tv-felvétel (7), Ka­tona József Színház: Élnek, mint a disznók (7), Radnóti Színház: Szerelem (7), József Attila Színház: Diákszerelem (7), Nemze­ti Színház: Lenni vagy nem lenni (7 - Tőkés Anna béri., 2. ea.), Thália Színház: Rozsdatemető (7), Merlin Színház: Don Quijote átváltozásai - bemutató (7), Térszínház: Aliz Csodaországban (7), Ódry Színpad: Komámasszony, hol a stukker? (7), Báb­színház: Hófehérke (10), Rengeteg parittya (negyed 7 és 9), Játszó-tér: A varázsfuvola (3). Pofonok és robbanások Hogyan kell egy filmben pofon vágni valakit? Hogyan kell autóval elütni egy embert? Hogyan kell felrobbantani egy utasokkal teli repülőgépet? Természetesen úgy, hogy a film hiteles akciót mu­tasson, de a szereplőknek ne essék bántódósa. Benedikty Béla írása a NÉPSZAVÁNAK Annak idején (több mint negyven évvel ezelőtt) az angol sajtóban felháboro­dott cikkek jelentek meg egy film kapcsán, a brutali­tás nyílt, naturalista ábrá­zolását utasították vissza. Az első szó, ez volt a film címe, egy süketnémán szü­letett kislányról szólt. Az újságírók által ostorozott jelenetben a kislány papája pofon vágja a kislány ma­máját, jó csattanósan. Szegény rendező hiába mentegetőzött, hogy a szí­nésznő valójában nem ka­pott pofont, a hangot az egyik asszisztens produkál­ta úgy, hogy rácsapott egy műanyag borítású székre, a mozdulatot pedig úgy vet­ték fel, hogy a kamera a szí­nésznő másik arca felől vet­te a levegőbe ütő színész karlendítését, hiába tanú­sította maga a művésznő, hogy ő csak úgy rándította félre a fejét, mintha pofon­ütötték volna, az újságírók hajthatatlanok voltak: az erőszak ilyen kendőzetlen megnyilvánulása elítélendő és így tovább. Régi, szép idők. Azóta nem győzzük szám­lálni a törött csontokat és a hullákat, a kifröccsenő vér egy-egy filmben csak hektóval mérhető. De egy­valami nem változott: egy­két véletlen balesettől el­tekintve a filmkészítés vi­szonylag fájdalommentes, vigyáznak a szereplők ép­ségére (újabban már az állatokéra is). A néző számára viszont tökéletes illúziót kell nyúj­tania minden egyes jele­netnek, a legdurvábbnak is. A filmrendezőnek a leg­ádázabb tömegverekedést is sérülésmentesen kell le­vezényelnie. Az ökölcsapá­sok és rúgások vagy a le­vegőben érnek célba, vagy az ellenfél testén - de ott már erőtlenül, a valós ha­tást hangeffektusokkal te­remtik meg. (Kivéve Jean- Claude van Damme film­jeit, az ő ellenfelei elég so­kat szenvednek a kímélet­len sztár attrakcióitól, ő ugyanis - állítólag - kép­telen visszafogni magát.) Az ablakon keresztülre­pülő vagy borospalackkal fejbe csapott szereplő is sér­­. tetlen marad, minthogy az A könyörtelen Jean-Claude van Damme „üveg” cukorból van, vagy valamilyen speciális mű­anyagból. A recsegve dara­bokra törő székkel oldalba vágott színész alig érez va­lamit, a szék ugyanis a leg­könnyebben hasadó anyag­ból - balsafából készül. Nem tudom, belegondol­tak-e már: hogyan tud egy személyautó sértetlen ma­radni, miután áttört egy vastag deszkából ácsolt ke­rítéskaput? Úgy, hogy a ka-BARÁTSÁG KLUB Disznótorba Vácrátótra Fodor László rovata Már most gondoljon a nyári üdülésre, s biz­tosítsa helyét egy 10 napos görögországi pihenésre. Ha befizeti az üdülés teljes összegét, az esetleges forintleértékelés már nem önt terheli. Árainkat ugyanis úgy kal­kuláltuk ki, hogy ha egy márka meghaladja a száz forintot, sajnos nekünk is árat kell majd emelni. Az első utunk, melyet hetente ímegispaé^elürik, a Chálkidiki-félszigetré-, Asprovaltába, illetve Vrasnára május 7-én indul. Erre az útra a 14 ezer forintos árból 2 ezer forint kedvezményt adunk. Elhelye­zés jól felszerelt, a tengerhez 100 méterre lévő apartmanházakban. Minden lakáshoz külön konyha, fürdőszoba tartozik. A konyha jól felszerelt, minden eszköz ren­delkezésre áll a főzéshez. Fakultatív kirán­dulási lehetőség tavalyi áron a Meteorák­­hoz, Thasszosz szigetére, Theszaloníkibe, Athénbe és egy athosi hajóútra. A gyere­keknek ajánljuk a tengerparti vízi paradi­csomot, a tinédzsereknek pedig a diszkó­programot. Aki két kiránduláson részt vesz, Sztavroszba ingyen utazik. A tengerparti nyaralásoknál maradva ajánljuk a május 11-én induló, Rimini szomszédságában lévő, vizerbai 8 napos ölasz utunkat. Az Adria partján, a végte­lenbe nyúló homokstrandon kipihenhetjük fáradalmainkat, a tenger hullámaiban, a napsütésben visszanyerhetjük elhasznált energiánkat. Elhelyezés egy kényelmes panzióban, kétágyas szobákban. Fakulta­tív kirándulások San Marinóba, a világ egyik legrégibb és legkisebb köztársaságá­ba, Ravennába, az V-VI. században készített, az egész világon ismert mozaikok városába, Bolognába, ahol Európa legrégibb egye­teme található. A pihenést, sok látnivalót tartogató üdülést slágeráron, 37 500 forin­tért kínáljuk teljes ellátással. Az utazás nyugati típusú autóbusszal történik. A má­sik olasz utunk egy körút június 21-től. Az út során felkeressük Velencét, Rómát, Ná­polyi, a Vezúvot, Caprit, Firenzét, Pisát. Franciaországba két utat indítunk. Egy párizsit, és a Párizs-Loire menti kastélyok megtekintésére szolgáló 6 napos utat. A pá­rizsi 18 990, a Loire-kastélyökhoz szerve­zett út részvételi díja 22 900 Ft. Szintén lehet jelentkezni a Spanyolországba szer­vezett, május 31-én induló üdülésre. A részvételi díj apartmanházakban való elhelyezéssel 19 600 forint. Belföldi útjaink közül mindenekelőtt fel­hívjuk a figyelmet két hamisítatlan disznó­vágásra. Március 2-án Vácrátóton, 16-án pedig Szentmártonkátán veszünk részt disznóölési és perzselési aktuson. Reggelire és ebédre a disznóvágáshoz illő étekben lesz részünk. Amíg az ebéd elkészül, a kör­nyék nevezetességeit keressük fel, többek között a vácrátóti arborétumot és Jász­berényt, ahol fürdésre is van lehetőség. Az ínyenceknek ajánlott mindkét kirán­dulás 1800-1800 forintba kerül. Felhívjuk a figyelmet egy kellemesnek ígérkező gellérthegyi sétára. Felkeressük a sziklakápolnát és az emlékművet. Sétá­lunk, friss levegőn vagyunk. Találkozás március 2-án 10 órakor a Gellért gyógy­fürdő bejáratánál. , Irodánkban be lehet fizetni az 1996-os esztendőre a tagsági díjat, mely változat­lanul 300 Ft. A régi klubigazolványok ez év február végéig érvényesek. Címünk: 1055 Budapest, Fáik Miksa út 7. Telefonszá­munk: 132-7332 és 111-2656. BÖNGÉSZŐ ■ A Nyitott ajtó, a fogyatékos gyerekek foglalkoztatója, ma 15 órától lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban (Bp. II., Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-5789, 212-0803). Ezt követi 19.30-tól az ír tánc­klub. ■ A Denevér című operettről lesz szó ma 16.30-kor a Postás Művelődési Központ (Bp. VI., Benczúr u. 27., tel.: 321-7334) nyugdíjasklubjában, ahová tagsági váltható. ■ A Könyvesházban (Bp. VI., Király u. 50., asztalfoglalás és jegyigénylés: 268-0293) lesz színházi előadás ma 19 órakor. Carle Gilles A Föld egy nagy pizza című darabját adják elő. A belépődíj 350 forint. ■ Az Aliz csodaországban cí­mű darabot adja elő a Tér­színház a Zichy-kastélyban (Bp. III., Fő tér 1.) ma és 28- án 19 órakor. Az előadások után beszélgetni lehet a ren­dezővel és teázni. Jegyek 250 forintért kaphatók, rendelni lehet Zanotta Veronikánál a 135-7278-as telefonszámon (10-13 óra között). Telj esítmény túrák és gyógyító hegyi séták Nyugdíjastúra lesz febru­ár 28-án (szerdán) a Bu­dai-hegységben. Hóembert is fognak építeni valahol a 10 kilométeres táv alatt. A Moszkva téri óra alatt ta­lálkoznak 9-kor, Galla Dé­nes lesz a túravezető. Ér­deklődni a szervezőknél le­het: Budapesti Természet­­barát Sportszövetség Gyo­pár Szakosztálya (Bp. V., Curia u. 3., tel.: 118-0933, 138-as mellék). A Szabadság vándorai elnevezésű túrát tartják a Pilis hegységben március 2-án (szombaton) a Klotild­­liget, Pilisszentiván, Nagy­kovácsi vagy Solymár 9-13 km-es útvonalon, 300-500 m-es szinten, Sütő-Nagy István vezetésével. A költ­ség 80 forint. A Batthyány téren, a 60-as busz végállo­másánál vagy az óbudai vas­útállomáson találkoznak, a vonat indulásától függő­en 7.30-8 óra között. A Pilis hegységben lesz egy másik túra is 2-án, a Pilisszentkereszt, Szurdok, Kevély-nyereg, Róka-hegy, Csillaghegy 20 km-es út­vonalon, 300 m-es szin­ten, Weigl József vezetésé­vel. A HÉV Batthyány téri végállomásánál találkoz­nak 7-kor. A Gerecse-hegységben szintén szombaton tartanak kirándulást az Alsógalla, Kopasz-hegy, Koldus-szál­lás, Somlyóvár, Nagyegy­­háza, Szárliget 24 km-es útvonalon, 500 m-es szin­ten, Baumgartner András és Nagy Miklós vezetésé­vel. A Keleti pályaudvar alsó pénztártermében ta­lálkoznak 6.50-kor. A Zöld Négyes teljesít­ménytúra a Budai-hegység­ben lesz 2-án, 39,8 km-es távon, 1440 m-es szinten. A túravezető Szontagh Ottó fesz. Érdeklődni nála lehet a 06/26-331-537-es, a 270- 2465-ös vagy a 270-2466-os telefonszámon. A Soros Alapítvány díjai A Soros Alapítvány kura­tóriumai tegnap este a Ka­tona József Színházban ünnepélyes keretek között átadták az 1995. évi szép­­irodalmi, történettudomá­nyi és tényfeltáró újságírás díjait. Dörnbach Alajos, a ku­ratórium alelnöke alkotói díjat nyújtott át az irodal­mi élet legkiválóbb alko­tóinak: Cs. Gyimesi Éva kolozsvári irodalomtörté­nész, egyetemi tanárnak; Géher István költő, iroda­lomtörténésznek; Lengyel Péter írónak; Radnóti Sán­dor esztéta, kritikusnak; Tamás Gáspár Miklós fi­lozófusnak és Thomka Beáta irodalomtörténész, esszéistának. Az alapítvány szépiro­dalmi kuratóriuma nevé­ben Mészöly Miklós nyúj­totta át az Ady Endre-dí­­jat Kovács András Ferenc marosvásárhelyi költőnek, a Kosztolányi Dezső-díjat Földényi F. László esszé­írónak, a Krúdy Gyula­díjat Darvasi László író­nak, a Weöres Sándor-dí­­jat Kalász Márton költő­nek, valamint a Madách Imre-díjat Márton László író, drámaírónak. Egyéves irodalmi ösz­töndíjban tizenöten része­sültek. A Soros Alapítvány törté­nettudományi kuratóriu­ma Bibó István-díjban ré­szesítette Hofer Tamás et­nográfus, antropológust, Szűcs Jenő-díjban Kristó Gyula történészt és Ránki György-díjban Gyáni Gá­bor történészt. Tényfeltáró újságírás dí­jat kaptak a következők: Juhász Gábor (HVG), Tódor János (Magyar Narancs), Seres László (Magyar Na­rancs) és a Fekete Doboz mint a Vannak még tarto­zások című film alkotógár­dája (operatőr: Vas Zoltán, Jávor István, szerkesztő: Upor Péter, Élbert Márta, vágó: Révész Márta, ren­dező és riporter: Bartus László). pu is balsafából van. (A nö­vény mellesleg Dél-Ámeri­­kában terem, és nem olcsó.) Több filmben látható, amint felrobban egy hatal­mas, utasszállító repülőgép. Nálunk, Magyarországon újabban már egy Golfot sem szabad a filmeseknek összetörni, túl drága dolog (lásd Sztracsatella), ezek az amerikaiak bezzeg olyan gazdagok, hogy szakmány­bán robbantgatják a re­pülőket... Na nem. Egy Boeing-767- es például még használtan is több mint 10 milliárd (tízezermillió) forintba ke­rül, vagyis annyiba, ameny­­nyi egy drágának minősít­hető amerikai film egész költsége. Ezt még ők sem engedhetik meg maguknak. Az ilyen jeleneteknél a mo­dellezőké a főszerep, kis makettek lángolnak, ki­használva az emberi szem áldásos tulajdonságát, hogy ugyanis látásunk könnyen becsapható. Bizonyos filmek főcímén olvasható a technikai ren­dező neve. Az esetek több­ségében ez nem azt jelenti, hogy a film rendezője nem ért a technikához, egysze­rűen fontosabb dolgokkal van elfoglalva. Végül is az operatőrnek sem ő mond­ja meg, milyen filmnyers­anyagot használjon. Pedig tudja... Karnevál a Petőfi Csarnokban NÉPSZAVA-információ Ma este a Petőfi Csarnok­ban lép fel együttesével a világ egyik legjobb latin ütőhangszeres zenésze, Airto Moreira. A brazíliai Curritibában született'muzsikus alapító tagja volt a már klasszi­kussá vált Weather Report együttesnek, de filmzenéi sé Neto, akinek gitárzené­je a vérbeli latin jazz és Jimi Hendrix játékának szintézise. A Fourth World világzenét (world music) játszik, amelyben legin­kább a latin és afrikai mo­tívumok dominálnak, dzsesszroekos elemekkel keveredve. Hangzásukat Flora Purim éteri éneke és Jósé Neto furcsa felépíté-Airto Moreira, Flora Purim és Jósé Neto közül is jó néhány ismert, közkedvelt dallam van, a legnépszerűbb az Apoka­lipszis most és Az utolsó tangó Párizsban című fil­mek muzsikája. Moreira jelenleg Fourth World nevű zenekarával turnézik, amelynek tagjai: felesége, a kétszeres Gram­­my-díjas, hat oktávot ki­éneklő Flora Purim, és Jó­sló, titokzatos gitárja teszi különlegessé. Koncertjeik forró hangulatúak, mintha maga a riói karnevál eleve­nedne meg a színpadon. A Budapest Jazz Days ke­retében tavasszal még négy híresség látogat hazánkba: John Zorn és Fred Frith (március 24.); Paco de Lu­cia (április 21.) és Jan Garbarek (május 7.). Holnap Telebingó-lista! Hatalmas sikert hozott a Telebingóban a hónap végi extranyeremény: valaki Cipruson nyaralhat. Nemcsak most, minden hónap végén külföldi utakat lehet nyer­ni, és mint Gelencsér Ildikó a Bingó Lottó Kft. kommu­nikációosztályának vezetője elmondta, a hónap végére sokkal több szelvény fogy el, mint általában. A Tele­­bingó céglétrájára is nagy figyelem hárul, ugyanis a legutolsó adás előtt két autót is nyertek ebben a játék­ban. Újdonság: márciusban már nem Ford autókat le­het nyerni, hanem FIAT-gyártmányú járműveket. Te­hát bingózni érdemes, és ne feledjék, nálunk minden szerdán bingó-nyereménylista. Tehát holnap is. A Fourth World latin és afrikai zenét játszik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék