Népszava, 1998. október (126. évfolyam, 230–255. sz.)

1998-10-24 / 249. szám

KRÓNIKA 1998. OKTÓBER 24., SZOMBAT NÉPSZAVA ipP Az ember egyszer csak eltompul és elfordul a külvilágtól. Bűntudatot érez és gyengeséget. Önmagába zárul. Elgyötört a lelke. A magára maradt és magára hagyott depressziós! Figyeljünk egymásra! . V >,1>TD Alapítvány: 06-80-200 812 szám hétköznap 10-től Prevcntitm and Treatmeant _ _ ” _n^ _____ ' of Depression ' 06-1-302 8823 (a fennmaradó időben műki Rekonstruálják a visegrádi tróntermet Magas szintű politikai ta­lálkozók megtartására is alkalmassá teszik a viseg­rádi palota rekonstrukció­ja keretében az egykori ki­rályi tróntermet. A palota 1997-ben indult részletes helyreállítási programjá­nak megvalósítására össze­sen 440 millió forintot kü­lönített el a költségvetés. Többek között rekonstru­álják majd eredeti formá­jában többek között a Zsigmond király által az 1300-as évek végén épített 200 négyzetméter alapte­rületű gótikus tróntermet, fiókdongás, Dunára néző ablakaival, téglás padló­zatával együtt. A terem alkalmas lesz arra is, hogy újabb visegrádi hármas ta­lálkozó színhelye legyen. ETTEREMAJÁNLÓ Ezüstponty Nagy Levin NÉPSZAVA Az Ezüstponty­ban az a jó, hogy még mindig len­gedez benne va­lami betyárromantika a hatvanas-hetvenes évek­ből. Mert miközben a Ká­dár-rendszer pangott, a ven­déglátásban csak megin­dult valamifajta változás, így jöttek létre a különböző csárdák és hasonló műin­tézmények. Alapkutatások­ra támaszkodva talán még az is kimutatható lenne, hogy elsősorban azokra ba­­zírozták az üzletet, akik a vasfüggöny mögötti gulyás­­kommunizmus egyik erős­ségét, nevezetesen a tchi­­kosch gulyascht és vidékét próbálták kiismerni. Nos, az Ezüstponty átvé­szelve rendszerek összeom­lását, megőrzött valamit a régi bájból. Ma már a bu­dai elegancia üldögél a kies kertben, ha jó az idő. Vagy húzódik be a romantikus, cserépkályhával melegre fűtött belsőbe. Bőséges étlap, tisztes vá­laszték, jobb budai árak, kellemes kiszolgálás. A levesek átlagosan kel­lemesek, a nyírségi gom­­bóclevesért lehet, hogy még egyszer vissza is térek. Nomen est ómen - a ha­lak itt fontos szerepet ját­szanak az étlapon, hason­lóképpen a vadételek. Kör­nyékbéli ínyencek szerint érdemes megpróbálni a szarvasokat. Ám én tudom, mit diktál az illem, és ezúttal egy Szent Péter módra készült pontyot szardellás fűszer­vajjal kértem. Őszintén megmondom, a szardellás fűszervaj sikere­dett a legjobbra az össze­állításban. Valószínűleg más ételekhez is alkalmaz­ni kellene. Míg Szent Pé­­tersége a felejthető kategó­riába sorolható leginkább. Ami a desszerteket illeti, bár az étlapon szerepelt a fagylalt is, de nekünk nem jutott - mert nem érkezett meg a szállítmány. Ahogy gomolyasajtra is csak a „sajnos nincs” választ kap­tuk, bár kinyomtatva sze­repelt. Cserébe kaptunk egy sajttálat, amely a régi szakszervezeti üdülők va­csoráját idézte, kétségkí­vül nagy felhajtással szer­vírozva. Mindent összevéve, ha az abszolút jót száznak vesz­­szük, akkor az Ezüstponty a korrekt 75-re érdemesült. (Ezüsponty étterem, Bu­dapest XI., Németvölgyi út 96.) Újra a magasban az istenek Elkészült a Keleti pályaudvar főhomlokzata, „A Gőz születése” című, 8 méter magas és 11 méter széles szoborcsoport, amely Neptunuszt és Vulkánuszt, valamint egy fogaskereket tartó nőalakot ábrázol. A szoborcsoport alkotója - a régi tervek alapján - Szilágyi Miklós szobrászművész. A ké­pen éppen helyére emelik a szoborcsoportot MTI-telefotó Van,aki szőrösen szereti Le a szakállal! - ezt kívánja a német nők java része. Egy német közvélemény-kutató intézet által készített felmérés tanúsága szerint a német nők 47 százaléka szívesebben simul tükörsima archoz, 39 százalékát ki­fejezetten zavarja csókolódzás közben a szakáll. Ha már arci szőrzet, akkor legyen inkább bajusz - nyilat­kozott a megkérdezett nők 23 százaléka. A fel­mérésben a férfiakat is megkérdezték, hogy miképpen vélekednek a szakáll-bajusz problémáról, kiderült, ők lényegesen elnézőbbek magukkal. Hogy a szebbik nem szőreiről mi a véleményük, azt viszont tapintatosan nem kérdezték a kutatók. (TéGé) • Meghalt a legidősebb magyarországi matróna. Életének 109. évében ok­tóber 23-án hajnalban a veresegyházi időskorúa­kat ápoló otthonban végleg elszenderedett az ország legidősebb lakosa. Mórocz Istvánná, szüle­tett Virág Zsuzsanna 1890. február 6-án szüle­tett a dunántúli Dégen, egy négygyermekes csa­lád harmadik lányaként. Egész életében földmű­vesként dolgozott. Fiata­lon ment férjhez, négy gyermeket hozott a világ­ra. Hét unoka, tizenhét dédunoka, huszonhárom ükunoka és egy szépuno­ka gyászolja. Legidősebb fiával 1962-ben költözött Veresegyházra, s egy éve volt a helyi ápolóotthon lakója. Halálát szívelég­telenség okozta. • Medvemúzeum Bajoror­szágban. Németország el­ső medvemúzeuma a fel­­ső-bajorországi Schroben­­hausenban létesül. „Biz­tosítani akarjuk magunk­nak a szabadalmat” - je­lentette ki Josef Plöckl polgármester. Konkrét el­képzelést azonban még nem dolgoztak ki a létesí­tendő múzeumról. Ezer­nyi lehetőség kínálkozik a „medvetéma” kapcsán - a plüssmaciktól kezdve egészen a medvés bélye­gekig. A múzeum helyi vonatkozását Schroben­­hausen címere adja, ame­lyen medve látható. • Pénzt vagy Viagrát! Re­volverével hadonászó, 45 év körüli álarcos férfi rom tott be a minap a dél-né­metországi Rohr városá­nak egyik patikájába és Viagrát követelt a pult mögött álló gyógyszerész­nőtől. Amikor a hölgy azt felelte, hogy nem tud vele szolgálni, a férfi „beérte” az aznapi bevétellel ­­mintegy 300 márkával. A rablót, aki a patikától nem messze álló gépkocsi­jával elmenekült, nem sokkal később elfogta a rendőrség. Viagra csak re­ceptre kapható a németor­szági gyógyszertárakban - bár feltehetően pisztolyra is adnak, ha van belőle. • Ötven halálos áldozata van a fülöp-szigeteki táj­funnak. A heves esőzések okozta földcsuszamlás harminchat embert teme­tett maga alá egy fülöp­­szigeteki faluban. Ezzel ötvenre emelkedett a Babs tájfun áldozatainak szá­ma a szigetországban. Az ország középső részén fekvő Catanduanes tarto­mányban csütörtökön he­lyi illetékesek szerint le­szakadt a hegyoldal és a földtömeg falusiak házát temette be. Eddig hat holttestet sikerült kiásni a romok alól. Pénteken Manilában ismét kinyi­tottak a bankok és a kor­mányhivatalok, miután a tízmillió lakosú városból a tájfun elvonult Luzon sziget irányába. TISZTELT HIRDETŐINK! Hirdetéseiket személyesen feladhatják Budapest II., Törökvész út 30/A Levélcímünk: 1539 Budapest, Postafiók 785 Telefon: 326-8260,326-8274 Hirdetésfelvevők: Vili, Blaha Lujza tér 3. (Blaha Közönségszolgálat) 338-2369 VIL, Kertész u. 27. (Média Ex-Press) 351-9854 VII., Wesselényi u. 8. (MAHÍR) 342-6164 Állás KETTŐSZÁZEZRET keressen legkor­szerűbb munkamódszerünkkel, melynek kódja: 8747. 06-30-984-4173/27. Bútor AKÁR több százezer Ft-ig készpén­zért vásárolok antik bútorokat, garni­túrákat, festményeket, vitrintárgya­kat, órákat, ezüstneműt, csillárt, antik varrógépet, hagyatékot. Kérésére tel­jes kiürítéssel, lomtalanítással is. 06- 20/932-6495. Vállalkozás BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN lévő, teljesen kialakított és berendezett ven­déglátó-ipari vállalkozásomat eladom. 06/30-922-7378. Lakás ISENDES, kertes, összkomfortos la­­s, Farkasrét központjában kiadó. 9-6362. TH. KERÜLETBEN, Kőris utcai, 73 -es lakás áron alul eladó. Érdeklődni: , 8—11-ig, ill. 18h után a 06-28/471-460 efonon. XCSERÉLNÉM 50 m:-es, telefonos, jó­­fvárosi, panel, tehermentes öröklaká­­nat; budai oldalon lévő, 1,5 szobás, 40 körüli, telefonos öröklakásra. Értékkü­­ibözetet fizetek. Érd.: 314-6181. Telek NA-csatoma mellett 875 nr telek . Víz, áram a telken. Ára: 350 E il.: 222-4105 este. Ingatlan lDÓ Lepsényben (a Balatontól 5 0 1353 m2-es telek 92 m2-es ház­­-ányár: 2 000 000 forint. Érdek­­hétközben 17.00 óra után és hét a 220-2605 telefonon lehet. RENDKÍVÜLI lehetőség Táborfal­ván, 3 és többgyermekes családok ré­szére, 0%-os, kedvező befizetéssel, kedvező, 10 év lejáratú hitellel lakások eladók. Érdeklődni: 06-30/9270-940. 200 M2 alapterületű ingatlan, 6 szo­ba, központi gázfűtés (tartalék szénfű­tés), 200 négyszögöl telken, a házhoz tartozó üzlettel, alápincézett, telefo­nos, 2 garázsos Dunavarsány központ­jában eladó vagy Budapest belterületi két kisebb lakásra cserélhető. Érdek­lődni lehet: 06 (30) 971-7737. BALATONALMÁDI és Felsőörs kö­zött 80 m2-es kő és tégla lakható nya­raló 2146 m2-es, panorámás, parkosí­tott telken eladó vagy budapesti lakás­ra cserélhető. 06-1/222-6489. SZABADSÁG-HEGYEN, Zsolna ut­cában 53 nr-es társasházi öröklakás luxusszínvonalon felújítva, kocsibeál­lási lehetőséggel, azonnal beköltözhe­tően, 11,5 M Ft-ot fix áron eladó. 06/30-982-0209. Jármű______ VÁSÁROLNÉK nyugati gépkocsikat 1984-től 96-os évjáratig. 06-30/9414-533. AZONNALI készpénzfizetéssel vásá­rolnék bármilyen típusú és állapotú személygépkocsit. 06-30/943-3574, 06- 20/926-2808. VENNÉK 1945 előtti romos, hiányos motorkerékpárokat és alkatrészeket. Tálai János 1224 Budapest, Bem tá­bornok u. 47. Tel.: 06/1-227-9246. TÖRÖTT, TOTÁLKÁROS autót veszek legmagasabb áron! 06 (30) 931-9897. Állal 150 DB KACSA eladó, 800 Ft/db, vagy bármire elcserélhető. Tel.: 06- 30/913-4797. Szolgáltatás REDŐNYJAVÍTÁS. Tel: 333-9058. FÜRDŐKÁD-FELÚJÍTÁS. Tel.: 316- 0879. Üdülés ŐSZI akció a Bükkben! Hegyvidék, tópart, tiszta levegő, a közelben gyógyfürdők, borpincék, Eger, Nemze­ti park ... Ezt kínáljuk önnek színvo­nalas szállással, svédasztalos reggeli­vel és vacsorával napi 2300 Ft-ért. To­vábbi kedvezmények: gyermek 30%, nyugdíjas 20%. Üdülési csekket is el­fogadunk! Hotel Síkfőkút 06-36/463- 097, 06-30/950-8035. HARKÁNYBAN, a Siesta Club Ho­telben 1 szobás 2 hetes szövetkezeti üdülési jog eladó. Telefon: 201-4681. SOPRONI Solár Club Hotelben 1 he­tes, 1 szobás üdülőjog eladó. Tel’.: 06- 20/9340-523. ÜDÜLÉSI jog eladó. Tel.: 06-1/356- 7141. Eltartás, gondozás IDŐSEK otthonában gödöllői apart­man azonnal elfoglalható, zebegényi apartmanok leköthetők. 06/30-992- 4402, 06/20-945-5653, 06/27/373-678, 06/27-367-317. Bélyeg BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, levélborítékokat vásá­rolunk. VIII., Szentkirályi 6. Telefon: 267-2494. Adás-vétel FIGYELEM! Nemesszőrméből női bundák féláron szűcsüzletem felszá­molása miatt eladók. Érdeklődni: hét­köznap 10-18 óráig. Tel: 303-9151. „SECURITY SAFETY” 9. Nemzetközi Biztonságtechnikai Vagyonvédelmi és Bankbiztonsági Szakkiállítás a Budapest Sportcsarnokban 1998. november 4-7. között. Szeretettel vár minden érdeklődőt az Elitexpo és az Őrmester Kft. Közlemények HA MÁR csak a nyilvánosság segíthet vagy Ön szerint a történet a nyüvá­­nosságra tartozik, forduljon hoz­zánk bizalommal. írja meg ügyét, esetét, s ha az arra alkalmas, a Nép­szava hasábjain jelentetjük meg. Ahová a levelét küldheti: D-Press Bt. Budapest 1537, Postafiók 337. A hetedik ne magad légy!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék