Népszava, 1999. február (127. évfolyam, 26–49. sz.)

1999-02-04 / 29. szám

12 1999. FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK Az UTE megsemmisítése A „polgári” politika, úgy látom megkezdte a ne­kik nem szimpatikus sportegyesületek szétveré­sét. Nos, az UTE az ország dicsőségére nevelt 38 olimpiai bajnokot, száznál több világbajnokot és több tucat Európa-bajnokot. A jelenlegi UTE versenyzői közül több mint száz sportoló olimpi­ai kerettag. A Fidesz programja kitér a gyerme­kek sportjára, a diáksportra. Az UTE szakosztá­lyaiban több mint 3000 diák sportol, mi lesz ve­lük? Menjenek az utcára? Ez,a „polgári” esúly­­egyenlőség? Vagy önöknek nem kell „bűnös­­egyesület”-­ olimpiai bajnok? Világbajnok? Eu­­rópa-bajnokok? Nem kellenek a nagy tudású edzők, vezetők, mert újpestiek? Vajon melyikük fogja ezt az újpesti szurkolók szemébe mondani? Dercze Tamás újpesti polgármester azt mondta, önök az Újpestre kihirdették a „halálos ítéletet”. Igaz, azt is mondta, az Újpest hibája, hogy nem m­inisztert választott elnöknek, mint az FTC vagy a Honvéd, mert az önkormányzat egyedül nem képes fenntartani egy ilyen nagy egyesületet. Hát igen, azonban van egy kis bökkenő. A mi­niszter úrnak által elnökölt egyesületeket vajon milyen, pénzből támogatják?’A honvédelmi tárca és az agrártárca pénze nem állami pénz? Bizony, uraim, az adófizetők pénzéből van. Szabó és­ Torgyán urak az adófizető emberek pénzéből költenek egyesületeikre. Az „esélyegyenlőség” a jelenlegi kormány szerint ilyen. Azt ma már a jó- '­zan emberek többsége tudja, hogy Torgyán úr és a kisgazdapárt politikai tőkét kíván kovácsolni maga és pártja számára a Fradinál és a Honvéd­nél. Tekintsék át a névsort. Torgyán úr, Szabó úr, Szabadi úr, Csúcs úr, Fenyvesi úr, Kű úr, so­roljam még? Kíváncsian várjuk, hogy „Tamás barátom, hogy dönt a sportlétesítmények­ ISM ■ alá vonásával kapcsolatban a Fradi- és a Hon­véd-pálya ügyében. Kíváncsian várjuk, hogy Deutsch Tamás (MTK-s) mikor fog az újpesti szurkolók és az újpesti emberek szemébe nézni! Kíváncsian várjuk továbbá, hogy mi lesz a ma­gyar nemzeti sporttal? Nagy Dezső, Budapest Mi, öregek... Szeretnék kapcsolódni tisztelt Átányi László ta­nár úr január 25-i olvasói leveléhez az idősek megbecsüléséről. Véleményem szerint a fiata­labb generációk idegenkedéséhez nagyban hoz­zájárul az a - csak nálunk honos - szokás, hogy az idős embereket lenénizik-bácsizzák ahelyett, hogy tisztelettudó jó napot kívánokot köszönné­nek nekik. Gondoljuk végig, ez egyfajta diszkri­mináció valójában és nem tiszteletadás. A ma­gam részéről azt szeretném, hogy ne különböz­tessenek meg ekképpen, hanem életem végéig ugyanolyan teljes értékű embernek érezhessem magam, mint a fiatalabbak, hogy ne különböz­tessenek meg a koromnak járó megszólítással és köszönéssel, hanem vegyenek embernek, még ha L ALKOTÁS» Egyiptom nercege imp. am. rajzfilm) 3,5 Átkozott boszorkák (am.) 7, 9. Mulan (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. fil, 12, 7, a hangya (am.) 6-7-ig f2. ÁTRIUM EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 11, hl, f3, n5. A közellenség (am.) 6, 19,5-én f9. BUDA STAGE Némafilmek zong£­­rakísérettel. Játszik: Ittzés Tamás -101 érif8. CINEPLEX ODEON PÓLUS MOZI EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. kompu­­teranimációs) n2, f4, 6, n9. 6-7-ig de. 11 is. PSYCHO (am.) h1, n4, h6, f9. 5-6-ig éjjel 11 is. 6-7-ig de. fil is. A közelien­,­ség (am.) 12, h3, f6, n9. 5-6-ig éjjel nl2 is. Penge (am.) 4-9-ig n3, 5, h8. 10-sén n3, 5, h9.5-6-ig éjjel fii is. Halloween, 20 évvel később (am.) 5-6-ig éjjel hl2. Ha eljön Joe Black (am.) fi, 4, f8. Remin (am.) 4-9-ig h9. 5-6-ig éjjel fl2 is. Ke­resd a nőt! (mb. am.) hi, n7. Kalózok (magyar) f2. 6-7-ig de. nl2 is. Dr. Delittle (mb. am.) 6-7-ig de. nil. Mulan (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. 10. Egyip­tom hercege (mb. am. rajzfilm) ni. 6­-7- ig de. nil is. CORVIN BUDAPEST FILMPALO­TA EGY BOGÁR. ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 4-én 10, hl2, f2, 5, h7, f9, éjjel fii. 10-én 10, hl2, f2, 5, h7. A közellenség (am.) 4-én fii. 1, f4, 6, f9, éjjel 11. 10-én 12, f3, f9, éjjel 11. Ha el­jön Joe Black (am.) 4-én és 10-én f4, h7, éjjel 10. Penge (am.) 4-én és 10-én 11, n2, f4, h6,8, éjjel n­l. Halloween, 20 év­vel később (am.) 4-én n5. 10-én f5. Ka­lózok (magyar) 4-én f7, fl6. 10-én n3, n7, éjjel 10. Átkozott boszorkák (am.) 4- ért f5.10-én 10, n5. Féberán és reszketés Las Vegasban (am.) 4-én és 10-én este n97 fn­. Ámbár tanár úr (magyar) 4-én 6, h8. 10-én n7, 8. Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 4-én de. 10.10-én de. nil, ni. Keresd a nőt! (mb. am.) 4-én de. hl2, 2. 10-én de. 12, n3. 6.3 AVAGY, JÁTSZD ÚJRA, TUTTI (magyar) Pre­mier előtt, szerdai kedvezménnyel! 10- én 10,12, 2, 4, 6, 8, éjjel 10. FEBRUÁR 4-9-ig 30. MAGYAR FILMSZEMLE (II. 9-én 20-21 óra között a díjnyertes fil­meket vetítjük!) CINEMA CITY CSEPEL PLAZA. EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. kompu­teranimációs) 12, 14, 16,8, éjjel 10. 6-7-ig de. f­2 is. A közellenség (am.) h3, n6, h8, éjjel nil. 6-7-ig de. 11 is. Keresd a nőt! (mb. am.) n2, f4, h6, 8, éjjel nil. 6-7-ig de. 11 is. Penge (am.) h3, n6, h8, éjjel hll. Mulan (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. f 12. Ronin (am.) f3, n6, h8, éjjel nil. Dr.­­Dolittle (mb. am.) 6-7-ig de. hl2. PSYCHO (am.) 4, 6,10, 8.20, éjjel fll. Ha eljön Joe Black (am.) 4-én és 7-10-ig h2,5, n9. 5-6-ig 2, n6, f9. Egyiptom her­cege (mb. am. rajzfilm) 2. 6-7-ig de- 12 is. DUNA Ronin (am.) 4-én 11, f2, 4. 5- én és 8-10-ig 11, f2,4, f7, 9. 6-7-ig 4, f7, 9. Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. 11,12. Zártkörű rendezvény­­4-én 17. FLÓRIÁN Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 5-9-ig 14. Keresd a nőt! (mb. am.) 16. Ronin (am.) 18. Rajtaütés (am.) este 11 11. EGY BOGÁR ÉLETE (m­b. am. komputer animációs) 6—9-ig de. 10, H 12,12. HOLLYWOOD MULTIPLEX DU­NA PLAZA EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 10,12, 2, 4, 6, ,fg„A közelség 11 milló j il, 3, jel fll. 5-6-ig éjjel 1 is. Penge (am.) nil, hl, n4, h6, n 9, éjjel hll. 5-6-ig éjjel 1 is. Ha eljön Joe Black (am.) 4-5-ig és 8-10- ig hl, h4, .7, éjjel nil. 6-7-ig hll, h2, 7, éjjel hll. Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. hlO, 5. Ronin (am.) hl2, n3, h5, n8, hl6, 5-6-ig éjjel 12 is. Halloween, 20 évvel később (am.) 4-én és­ 7-10-ig éjjel 10, 5-6-ig.éjjel nl2. 6:3 AVAGY, JÁTSZD ÚJRA, TUTTI (ma­gyar) Premier előtt! 5-6-ig éjjel 10. Mulan (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig de. 11, 1, n4. PSYCHO (am.) 4-54g és 8-10-ig fn­, hl, 3, n6, f8, hlO. 5-6-ig éjjel hl2 is. 6-7-ig n6, f8, hlO. Keresd a nőt! (mb. am.) n3, f5, h7,9. 5-6-ig éjjel nl2 is. 6-7- ig de. hlO, 12 is. Átkozott boszorkák (am.) h3, 5, n8. 6-7-ig de. 10, n1 is. Az utolsó dobás (am.) este flO. Félelem és reszketés Las Vegasban (am.) 5-6-ig éj­jel f 12. Ámbár tanár úr (magyar), f 12, f2, n5, nl6. Ryan közlegény megmentése (am.) n7. Dr. Dolittle (mb. am.) f3, f5. 6-7-ig de. fii, fi­ is. Rajtaütés (am.) f7, f9, éjjel fii. 5-6-ig éjjel fi is. Kalózok (magyar) f4, f6, h8.6-7-ig de. nl2, n2 is. Armageddon (am.) éjjel 10. 5-6-ig éjjel hl is. HOLLYWOOD MULTIPLEX LUR­­DY HÁZ A közellenség (am.) f 12,2,5,8, éjjel hll. EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputer animációs) 12,2,4, 6, 19. 6-7-ig de. 10. is. Rajtaütés (am.) éjjel n­l. 5-6-ig éjjel ni is. Penge (am.) f1, 3, 16, 8, éjjel fll. 6-7-ig de. 10 is. Ronin (am.) h2, n5, h7, nl0. 5-6-ig éjjel hl2 is. 6-7-ig de. nl2 is. Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) p—7-ig de. fn­. f1. Halloween, 20 évvel később (am.) f3, f5. PSYCHO (am.) f7, h9, éjjel 11. Ha eljön Joe Black (am.) f2,5, f9.6-7-ig de. 10 is. Mint a kámfor (am.) 5-6-ig éjjel 12. Ka­lózok (magyar) f2,­ h4, 6, n9, éjjel fll. 6-7-ig de. nl2 is. Ámbár tanár úr (ma­gyar)­­6-7-ig de. nl2, n2. Ryan közlegény megmentése (am.) 4. Az utolsó dobás (am.) este f8, 10. 5-6-ig éjjel ni is. Mulan (mb. am. rajzfilm) 1. 6-7-ig de. 11 is. Átkozott boszorkák (am.) n4, f6, h8. Angyalok városa (am.) éjjel 10. Dr. Dolittle (mb. am.) n3. 6-7-ig de. fl2 is. Keresd a nőt! (mb. am.) n5, h7, nl6. 5-6- ig éjjel hl2 is. HORIZONT EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 4-5-ig és 8-10-ig 10, fl2,1. 6-7-ig 11,1. Ha eljön Joe Black (am.) 3, 6, 9. HUNYADI EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) f5. fz. A közellenség (am.) f9. Matiné: Dr. Dolittle (mb. am.) 6-án de. 9. Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 6-án de. fii. Keresd a nőt! (mb. am.) 6-án f1. Átko­zott boszorkák (am.) 6-án és 8-án f3. 7. a hangya (am.) 7-én de. 9. Mulan (mb. am. rajzfilm) 7-én de. fil. 9-én f3. Töké­letes gyilkosság (am.) 7-én ni. Ronin (am.) 7-én n3. JÓN­ Matiné előadásban: Ha eljön Joe Black. KŐBÁNYA EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) f4, f6. A közellenség (am.) f8. METRO EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 12, h2, f4, n6. Ha eljön Joe Black (am.) 7. A közellen­ség (am.) éjjel 10. Kamaraterem: Csenő manók (mb. am.) 6-7-ig de. 11,1. Sikoly (am.) 3. A nagy Lebowski (am.) 5. Sziki­szökevény (mb. am.) 7. Démoni csapda (am.) 9. OLIMPIA EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputer animációs) 5/ 7. 6-7-ig 3 is. A­ közellenség (am.) 9. SOTE Az utolsó belövi (angol) 6-án fl0. Félelem és reszketés Las Vegasban (am.) 6-án éjjel fl2. 12. TÁTRA Átkozott boszorkák (am.) 6. Rajtaütés (am.) 8. Mulan (mb. am. rajz­film) 6-7-ig 2. Az utolsó dobás (am.) 6-7-ig 4. UGOCSA Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 4. 6-7-ig 2 is. Keresd a nőt! (mb. am.) 6. 4-én és 10-én 8 is. Ha eljön Joe Black (am.) 5-9-ig 8. Dr. Delittle (mb. am.) 6-7-ig de. 11. Kaló­zok (magyar) 6-7-ig is. URÁNIA EGY BOGÁR ÉLETE (mb. am. komputeranimációs) 2, 4, 6, 8. 6-7- ig de. 10,12 is. ART MOZI HÁLÓZAT BEM Mulan (mb. am. rajzfilm) 4. 6-7-ig de. 10 is. Angyalok városa (am.) 4-én és 9-én 6. Latin vér (olasz) 5-én 6. A Suttogó (am.) 5-én h8. 6-án f6. Hét év Tibetben (am.) 7-én f6. Ragyogj! (auszt­rál) 8-án 6. 7, a hangya (am.) 6-7-ig 2. 10-én 6. Alul semmi (am.) 4-én és 7-én 8. Truman-show (mb, am.) 6-án 19.10- én 8. Keserű méz (am.) 8-án 8. Szép re­mények (am.) 9-én 8. Kalózok (magyar) 6-án éjjel 10. Egértanya (mb. am.) 6-7-iggSKi ■. . . ■ H BLUE BOX MOZIKLUB Gyermek­­betegségek (magyar) 4-én 4. A selyem sikolya (fr.) 4-én 6. Lopott szépség (olasz-fr.-angol) 4-én 8. Jutalomuta­zás (magyar) 5-én 4. Sekély sírhant (angol) 5-én 6. Alul semmi (am.) 5-én 8. Hosszú alkony (magyar) 6-án 4. A cseresznye íze (iráni) 6-án 6. Truman show (mb. arab) 6-án 8. János vitéz (magyar rajzfilm) 7-én de. 10. Rockté­rítő (magyar) 7-én h4. Tükröződések (magyar) 7-én h6. Keserű méz (am.) 7- én 8. Szindbád (magyar) 8-án 4. Csen­des napok Clichyben (fr. dán) 8-án 6. Az ikrek visszavágnak (angol) 8-án 8. Psyché I—II. (magyar) 9-én 4. Ezer hold (am.) 9-én 8. Faludy György, köl­tő (magyar) 10-én 4. Játsz/ma (am.) 10-én 6. Lost Highway - Útvesztőben (am.) 10-én 8. CIRKO-GEJZÍR Vérvörös (mexikói­­sp-fr. A. Ripstein) 4, n7, f9. Ahnodóvar, Kika (sp. P. Almodóvar) 4-én f6. Gáb­­reh (iráini-fr. M. Makhmalbaf) 4-8-ig és 10-én f8. Törökfürdő (A. Gassmann) 4- 8-ig és 10-én h9. Lisszaboni történet (W. Wenders) 5-én f6. Rablóhal (am. F. F. Coppela) 6-án 4. Karambol - Crash (am. D. Cronenberg) 6-án f6. Rövid film a szerelemről (lengy. K. Kieslowski) 7- én 4. Latcho Drom (T. Gatliff) 7-én f6. A bűn mélysége (L. von Trier) 8-án f6. A rémkirály (német-fr. V. Schlöndorff) 9- én 4. Nosztalgia (A. Tarkovszkij) 10­-én f6. Antineuralgica filmklub:. Patyolat­akció (ff. magyar, Fejér T.) 9-én 6. Fény a redőny mögött (ff. magyar, Nádasy L.) 9-én 8. EURÓPA Lost in space (am.) 4-6-ig fi. Tökéletes gyilkosság (am.), 7-10-ig fi. Szép remények (am.) h3. Lesz ez még így se! (am.) 4-6-ig h5. Armageddon (am.) 7-10-ig h5. Ryan közlegény meg­mentése (am.) n8. Az utolsó dobás (am.) 5- 6-ig éjjel 10. Kamaraterem: A patrió­ta (arm) 4-5-ig és 8-10-ig f2. Z, a hangya (am.) 6-7-ig f2. X-akták A jövő a tét (mb. am.) 4-6-ig n4. Vad vágyak (am.) 7- 10-ig n4. Átkozott boszorkák (am.) f6. Az ördög ügyvédje (am.) f8. Dark city (am.) 5-6-ig este hl 6. HUNNIA Shop - stop (ff. am.) 4-én és 8- án 4. Ponyvaregény - Pulp Fiction (am.) 5-én 14. Babe, (mb. am.) 6-án 4. Vuk (magyar rajzfilm) 7-én 4. Comic strip - Képtelen képregény (am.)­ 9-10- ig 4. Kalózok (magyar) h6.4-én és 7-10- ig éjjel 10 is. Angyalok városa (am.) h8. Kolorlokál (magyar, angol felirattal!) 5-6-ig éjjel 10. MŰVÉSZ Chaplin terem: Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (Jancsó M.) 5, 7, 9. 6-án éjjel h 11 is (2. h. prof.) Félelem és reszketés Las Vegasban (am. T. Gilliam) 6-7-ig 2.50. Bunuel terem: Gengszterfilm (Szom­jas Gy.) 4-én és 8-10-ig f8. Félelem és reszketés Las Vegasban (am. T. Gilliam) 4-én és 8-10-ig n6, fl0. A 30. MAGYAR FILMSZEMLE INFOR­MÁCIÓS VETÍTÉSEI II. 5-7. Doku­mentum­ ...­,vés­z Tarkovszkij terem: A nagy Lebowski (am...J. Coen). 4-én h5, nl 10. Presszór (Sas T.) 4-én 7.10-én h5, h9. Eladó (fr. L. Masson) 9-én h5, h9. Eleven hús (sp. P. Almodóvar) 9-10-ig h7. A 30. MAGYAR FILMSZEMLE INFOR­MÁCIÓS VETÍTÉSEI II. 5-8. Doku­­­mentum-­és kisjátékfilmek. Bódy, te­rem:­­ Meddő. (Almási T.) (Ózdi sorozatból) + Necropolis (Hajdú Sz.) 4-én 5. Az élet sója (am. D. Boyle) 4- én 7. Lost Highway - Útvesztőben (am. ,D. Lynch) 4-én 9. Salo, avagy Sodom­a 120. napja (Pasolini) 9-én 4. Országalma­ (Czabán-Pálos) 10-én 15.­ A nagy Leboyn­ski (am. J. Coen) 10-én 17. Tréfinspotting (D. Boyle) 10-én 19. A 301. MAGYAR FILMSZEMLE­ IN­­FORMÁCIÓS VETÍTÉSEI H. 5-8. Do­kumentum- és kisjátékfilmek, síuszárik terem: Az Utolsó belövés (W. C. Hall) 4-én f5. Sue (am. A. Kellek) 4-én és 10-én f7. Az erőszak vége (W. Wenders) 4-én f9. Gengszterfilm (Szomjas Gy.) 517-ig­ 6, 8, 9,50. 6­­ 7-ig 4 isz Ponyvalevél (norvég) (Kísérőfilm: Villamos).5-én n5. Tiltott nő­(P. Harel) 8-átt n5. Eső előtt (ang.-macedón) 8- án n7. A játékos (Makk K. angol nyel­vű, magyar feliratos!)..8-án f9. Az ik­rek visszavágnak (K. Allen) 9-én n5. Szenvedély (Fehér Gy.) 9-én n7.10-én f9. Éjszaka a Földön (J. Jarmusch) 9- én f9. Titkok és hazugságok (M. Leigh) 10-én f5. ÖRÖKMOZGÓ Unokafivérek (fr. C.­ Chabrol) 4-én f5. Csempészek (Máriássy F.) 4-én f7. A ceremónia (fr. C. Chabrol) 4-én f9. Jules és Jim (fr. F. Truffaut) 5-­ én f5. Betty (fr. C. Chabrol) 5-én f7.10- én f9. A telihold napja (orosz, K. Sahnazarov) 5-én és 8-éán f9. 6-án és 9- én f7.7-én f5. Limonádé Joe (csehszl. O. Lipsky) 6-án f5. Kettős küldetésben (fr. C. Chabrol) 6-án f9. 10-én f7. La­vardin felügyelő (fr.-svájci, C. Chabrol) 7-én f1. Piszkos kezű ártatlanok (fr. C. Chabrol) 7-én f9. Lőj a zongoristára (fr. F. Truffaut) 8-án f5. A szép Serge (fr.­­ Chabrol) 8-án f7. Moulin Rouge (ang. J. Huston) 9-én f5. Az állatnak meg kell halnia (fr. C. Chabrol) 9-én f9. A sza­badság fantomja (fr. L. Bunuel) 10-én f5. PUSKIN Metropolis terem: Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (Jancsó M.) 4-5-ig 4, 6, 8, 5-én éjjel 10 is. 30. MAGYAR FILMSZEMLE UTÁNJÁTSZÓ PROGRAMJA II. 6-10. II. 6-án de. fii: EGY TEKERCS VALÓSÁG ii: AUSSEZ-MATE RULEZ (Ács Miklós) 4: KÖZEL A SZERELEMHEZ (Salamon András) 6: HÁROM (Szőke András) 18: 6:3: AVAGY, JÁTSZD ÚJRA, TUTTI (Tí­már Péter) 9: PÓDIUMBESZÉLGE­­TÉS Az aznap látható filmek rendező­ivel beszélget Grunwalsky Ferenc, rendező. nfO: ÁMBÁR TANÁR ÚR (Koltay Róbert) II. 7-én de­­fil: ÉN, RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (Kroó And­rás) 1: SÉTA (Dyga Zsombor) 13: EU­RÓPA EXPRESSZ (Horváth Csaba) 15: A TEKERŐLANTOS NAPLÓJA (Dettre Gábor) 7: SIMON MÁGUS (Enyedi Ildikó) 9: CUKORKÉKSÉG (Pohárnok Gergely - Hazai Attila) 9: PÓDIUMBESZÉLGETÉS Az aznap látható filmek rendezőivel beszélget Fekete Ibolya, filmrendező. II. 8-án 5: PATTOGATOTT KUKORICA (Gábor­­Péter) 17: ÉGX TÍL AZ ISTENf HALA MÖGÖTT (Can Togay) 19: TUNAT VÉ­DELEM , (Tompa Gábor), éjjel­­ nél: SITIPAHSFC(Kőszegi Edit), H. 9-én h3: KÖRÖMSZAKADTÁIG ^ (El Eini Sonia) 4: ÉSZAK ÉSZAK (Bollók Csaba) f6: AZ ALKIMISTA MEG A­­ SZŰZ^ (Kamondy Zoltán) n8: VIS­­­sZATÉRÉS ^ (Grunwalsky­ Ferenc) nl6: NYÁRI MOZI (Tolnai Szabolcs), H. 10-én f4: IMRE FILMJE (Puszt Ti­­bor) 5. ATELIER (Kádár Miklós Mi­hály) Amarcord terem: Angyalok vá­rosa (am.) föl Vigo (abg.-fr.­) 4-9-ig f7. Téli vendég (ang. A. Rickman) 4-9-ig f9. 5-6-ig­ éj­jel fn­ is. 6^7-ig de! 11 is. Egy hölgy arcképe (ausztrál) 6­^7 r-ig h2. Körhinta terem: Nekem lámpást adott kezembe az­­ Úr Pesten (Jancsó M.) 7-9-ig n6.,n8. 7-10-ig n4 is. Téli vendég (ang. A. Rickman) 4-5-ig n4. 4-én és 6-án n6. Egy hölgy arcképe (ausztrál) 4-6-ig n8. Angyalok városa­ (am.) 6-7-ig n2. 6-án éjjel 10 is. Vigo (ang.-fi­.) 5-én­, éjjel 10. Macskafogó (magyar rajzfilm) 6-7-ig de. 11. Régi idők focija (magyar) 5-én n6. SZINDBÁD Latinovu­s terem: 2000, ahogy én látom... Az első­ éjsza­­kám (sp. iyl. Albajadejo) n5, f81, 9! Ám­bár tanár úr (magyar) h6. Dajka te­­retni: Natasa (m­agyar-orosz) 5-én 5. Káma-Szútra (am.-indiai) 6-án f5. Hű-én 6. Megint ,a­ régi nóta (fr.) 7-én f5. És­ a nyolcadik napon....­ (belga-fr.) 8-án n5. , Gyóntatószék (kana­­dai-aug.-fr.) 9-én­ n5. Mint a kirá­lyok­­ (fr.) 10-én n5. A szélhámos (orosz-fr.) 4- én 6. 2000. ahogy én látom... Időn kívül (fr. L. Cantet) 5-6-ig h7. Tamás és Juli (Enyedi I.) 7-én h7. Presszó (with english subtitles) 8-án n7. Tu­risták (fr )’9-én n7. Ezer hold (am.) 8. TABÁN Tarkovszkij-sorozat: Iván gyermekkora - 4-én f 7 . Nosztalgia.- 5- én n7. Solaris I-II. - 8-án f8. Stalker I-n. - 9-én 8. Tükör - 10-én f9. Budapest-letró életképek a 60-as, 70- es­ évekből) (Papp G. Zs) 4-én f9. 6-án n6! 10-én 7. A nagy Lebowski (am.) 5-én f9. Presszó (magyar) 6-án h7. Vigo (ang.fr.) 6-án f9.­ A vakond és a sün (rajzfilm-összeállítás),, 7-én n4. Egyip­tom hercege (am. feliratos rajzfilm) 7-én n5. A festőnő szerelmei - Carrington (ang.-fr.) 7-én 6. Lopott szépség (ol.­­ang.-ff.) 7-én 8. Pendragon legenda (magyar) 8-án 6. Éjanyánk (am.) 9-én 6. Utazás a koponyám körül (magyar) 10- én 16. II. 11. Válogatás a Független Film- és Videoszemle díjnyertes alkotá­saiból. TOLDI-Egyiptom hercege (mb. am. rajzfilm) 4-én és 10-én 15. A Suttogó (am.) 4-én 6. Kalózok (magyar) 9. 7, a hangya (am.) 4-7-ig h9. Kundun (am.) 8-án és 10-én h9. Hét év Tibetben (am.) 10-én n7.­,Kedd, fél kilenc B BBS történeti sorozat: Tagfelvétel (Vitézy L.) + Fellebbezés (Mihályffy L.) 9-én 19. A 30. MAGYAR FILMSZEMLE INFORMÁCIÓS VETÍTÉSEI II. 4-9. Díjnyertes BBS filmek: 4-7-ig. BBS versenyfilmek: 8-9-ig. Információs program: 8-án. A Fekete Doboz prog­ramja: 6-án. A Független filmesek programja: 5-én. VÖRÖSMARTY Mulan (mb. am. rajzfilm) 6-7-ig 12. Félelem és reszketés Las Vegasban (am. T. Gilliam) 4-én 5,7, 5— 10-ig 8, 5, 7. Ha eljön Joe Black (am.) 4-én és 6-10-ig 9. A FŐVÁROSI MOZIK MŰSORA 1999. FEBRUÁR 4-10-ig A hét film bemutatói: EGY BOGÁR ÉLETE (A Bug’s Life)­­ Színes, magyarul beszélő, amerikai komputeranimációs film ÁTRIUM, CINEPLEX ODEON, CINEMA CITY, CORVIN FILMPALOTA, FLÓRIÁN, HOLLYWOOD MULTIPLEX DUNA PLAZA, HOLLYWOOD MULTIPLEX LURDY HÁZ, HORIZONT, HUNYADI, KŐBÁNYA,­METRO, OLIMPIA, URÁNIA PSYCHO (Psycho) Színes, feliratos amerikai film CINEPLEX ODEON, CINEMA CITY, HOLLYWOOD MULTIPLEX DUNA PLAZA, HOLLYWOOD MULTIPLEX LURDY HÁZ 30. MAGYAR FILMSZEMLE CORVIN FILMPALOTA, MŰVÉSZ, PUSKIN, TOLDI BUDAPEST FILM SZEMÉLYES FILMINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT Telefonszámda: 459-5055 Mindennap 10-20 óráig. • Személyes filminformáció! Felvilágosítás filmekről, moziműsorról! SZERINTEM... SZERKESZTI AZ OLVASÓ NÉPSZAVA megöregedtem is, ugyanolyannak, mint a fiatalt és a középkorút. Ez lenne az igazi tiszteletadás, nem a kihangsúlyozott csókolom és a néni­ bácsi. Tudom, hogy ez csak részprobléma, de talán többet nyom a latba, mint sejtenénk. (A nénizés­­bácsizás természetesen csak akkor­ bánt, ha fel­nőttek „követik el”. .. . Nagy Jenőné, Budapest Sokat kell nevetnünk! Felháborodással értesültem a Népszava 1999. jan. 22-i tudósításából, hogy Hajdú István, a Magyar Rádió elnöke bonbonier díjakat adott át olyan embereknek, akik azt egyáltalán nem ér­demelték meg. Valami Farkasházy, Hofi, Gál­­völgyi meg Bajor nevezetűek kaptak többek kö­zött díjat, s olyan kiváló kabaré-előadó, mint a tisztelt Pelikán elvtárs-polgártárs, kimaradt. Mert mik a tények. Az a tizenhat kabarészerző­­előadó megnevettet mondjuk hárommillió em­bert. Ugyanakkor Pelikán úr nyilatkozatain­ nyolcmillió ember röhögi félholtra magát. Hát nem különbség? Micsoda kabaré, hogy az én 3, azaz háromévi nyugdíjamért vehetett olyan arany ékszereket (a rendőrség épületében!), ami­­ket elajándékozott, és azt sem tudja, kinek. Jó tanácsokat ad olyan bűnözőnek, aki nyolcvan­­milliót sikkaszt, s ezért még egy arany bonbont sem érdemel? Tisztelt uraim, ez felháborító!! Mély felháborodásomban most már csak két kérdés foglalkoztat: kik irányítják életünket, s azok, akik 98-ban szavaztak, mire adták le vok­­sukat? Ha ezekre a nagy nevettetőkre, akkor sze­rintem megérdemeljük... Hermann Richárd, Budapest Az óriási sikerről már észrevételt szeretnék tenni Mád­ Gábor janu­ár 20-án megjelent óriási siker az Orbán-kor­­mány leveléhez. Szerinte óriási sikere a társada­lomnak az Orbán-kormány. Nem tudom, komo­lyan gondolja-e ezt az állítást. Hogy a közélet tisztult volna az Orbán-kormány működése alatt, azt kétlem, mert miféle közéleti tisztaság­ról lehet ott beszélni,, ahol az APEH bűnügyi igazgatója csempészett aranyat vásárol (nem kis tételben) a Teve utcai rendőrpalotában. Szépet írt a miniszterelnök tanácsadójáról is, de elfelej­tette hozzátenni, hogy az „élettapasztalt szeni­or” ludovikás úr azért volt még vendéglátós is, csak akkor még (már?) nem úr, hanem nagyon is elvtárs volt. Ami a „kék kabátosok” (gondolom, a rendőrökre gondol) fegyelmezett kötelességtel­jesítését illeti, ezzel is vannak mellékzöngék. Elég, ha arra gondol az ember, hogy a derék kék kabátosok némelyike másodállásban rablónak állt, megvesztegethetők s legkevésbé sem mindig a törvények szerint járnak el. Igen, van már erő­szakszerv is, amely az adózás rendjét biztosítja, és ennek a szervnek a bűnügyi igazgatója ponto­san az, aki a csempészett aranyat vásárolta, nő persze jóhiszeműen. De lehetne még sorolni, „milyen sikere” az országnak az, hogy az Orbán­­kormány kormányoz. Nem sorolom, mert nem érnék a végére. Különösen megkapó az a remé­nye, hogy a miniszterelnök úr új kormánypalo­tából üdvözölheti a 2000. évet. Szerényen kérde­zem: Olyan jól áll az ország, hogy új kormánypa­­­­lotát építtessen akkor, amikor több millió ember a létminimumon él és az átlagkeresete épp hogy elég a megélhetéshez? Körösi Ferenc, Dunaharaszti Még meg is kellene köszönni? Még soha nem éreztem késztetést arra, hogy új­ságban írjak, pedig talán lett volna miről.­Most azonban olyan megaláztatásban lett része a fér­jemnek, rajta keresztül nekem és a családunk­nak, amelyet csak a legsötétebb Horthy- és Rá­­kosi-korban érhetett meg az ember. Gondolom, hogy ezek a sorok nemcsak minket érintenek, ha­nem több ezer sorstársunkat is. Férjemnek há­rom testvére volt, közülük kettőt munkaszolgá-­ latra hívtak be 1942-ben, a harmadikat 1944. ok­tóber 23-án a csillagos házból többedmagával el­vitték, közülü­k senki nem tért vissza. Ezeknek az­­elpusztított embereknek a megmaradt hozzátar­r­­­tozói részére az Antall-kormány megszavazott „egy halott után” egymillió forintot. Ez­ maradt Horn-kormányra is, de ők is mással voltak elfog­­­lalva, ki törődik öreg emberek problémáival. Ma­radt a dolog erre az új, fiatalokból álló kormány­ra. Valaki­ valahol kitalálta, ilyen semmiségre, hogy holocaustáldozatok örököseinek sok millió forintot fizetni, nem megoldható. Fizetünk egy szülő haláláért harmincezer forintot, egy testvé­­­rért tizenötezret, örüljenek, hogy ők túlélték. Va­lakitől az illetékesek közül arra szeretnénk vá­laszt kapni, hogy mikor milliárdok szállnak el bankkonszolidációra, millenniumi ünneplésre,­és még sorolni lehetne mire, akkor honnan vesznek bátorságot emberek, hogy ilyen szemérmetlen módon megalázzanak öreg, beteg, egykor oly szörnyűségesen üldözött polgárokat? Ez az ösz­­­szeg, amit az én férjem egyik testvére után kapott (mivel a két munkaszolgálatos testvért „m­ég nem ismerték el”) tizenötezer forint, kb. hatvanöt dol­lárnak felel meg. Szóval nálunk, a demokráciá­ban ennyit ér egy ember élete? Flamm Imréné, Budapest Oratórium A Népszavában azt olvashattuk, hogy zenemű készül Antall Józsefről. Szövegírója kijelentette, hogy a mű nem politikai jellegű. A lap informá­ciói szerint az alkotás nem minisztériumi meg­rendelésre készül. Ezeket olvasva óhatatlanul a következő megjegyzések jutnak eszembe. Ha nem politikai jellegű a mű, akkor talán Antall József könyvtárvezetői tevékenységét akarják ebben a zeneműben dicsőíteni? Azt hiszem ugyanis, elég nyilvánvaló, hogy ország­ világ­on­ tall Józsefet miniszterelnöki tettei útján ismer­hette meg. Ha minisztérium ezt az alkotást nem finanszírozza, akkor a szerzőket ki fizeti? Lelkes híve vagyok, és ha lehet, szerény szószólója an­nak, hogy a magyar történelem nagyjait, akik előrevitték a tudományok, irodalom stb. fejlődé­sét, ismerje meg a világ, emelje meg előttük tisz­telettel - képletesen - a kalapját, hajtson fejet a nácizmus, a fasizmus áldozatai előtt, akik fegy­verrel a kezükben harcoltak egy jobb világért. Szerintem Antall József néhai miniszterelnök a legjobb akarat mellett sem tartozik egyik kate­góriába sem. Egy kormányfő volt, tekintélyes politikus, de olyan, amilyen ez hazában- s máshol is ,bőven akad. Mindenesé kegyeletsértés nélkül mondom - nem hiszem, hogy vezető politikusok-­­ról, miniszterelnökökről dicsőítő oratóriumokat kellene írni. Végül csak annyit: nekem, akit nem hevít az antalli tevékenység­ iránt különösebb lelkesedés, nekem is le kell rónom a magam oku­­lusát? Hiszen az alkotást nem zsebpénzből, ha­nem valamilyen költségvetésből fedezik. Tessék mondani: jó ez így? Gombos Endre, Budapest A nyugdíjas nem nagy rabló Elképesztő az 1998 májusában megválasztott, ügyes húzásokkal hatalomra jutott koalíció bű­nös nemtörődömsége, oda nem figyelése a kis­polgárok gondjaira, bajaira, a nyugdíjasok több­ milliós táborának megrövidítése a nyugdíjtör- , vény felrúgásával. Lelkiismeret-furdalással mon­dom, de sajnos­ én is megszavaztam ezt a koalíci­­­ót. Pedig a második fordulóban egy számomra ellenszenves párt emberére kellett szavazni azok közül, akiket 94-ben menesztettünk.­Késő bánat, most már írhatok, olyan, ez, mint a­ falra hányt borsó. Az orosházi levelező névrokonomat me­gint csak megszólítom. Mélységesen egyetértek a miniszterelnök úrnak feltett kérdéseivel. Én is tudnék hozzá sorolni még jó párat, de minek. Egyet azért megemlítek. A nagyobb koalíciós partner nagygyűlésein mindig elhangzott. Visz­­szaszedik a pénzt a nagy rablóktól! Csak nem mi vagyunk a nagy rablók? Merthogy tőlünk veszik vissza. Illetve oda sem adják, ami jár! A tisztért orosházi Nemes úr biztos nem tud­ róla: a minisz­terelnök úr nem olvas újságot.­ (Saját szájából hallottam egy adás alkalmából.) Éppen ezért nem tudom elképzelni, hogy a Szerintem rovatt­ban írtak kivételek lennének, s a­ miniszterelnök válaszolna a hozzá intézett kérdésekre. Én is csatlakozom Tornai Tamás budapesti levélíró „fogadjunk” felhívásához, és ha buktam, s a mi­niszterelnök válaszol, küldöm a pezsgőt! Sajnos én sem hiszem, hogy el kell küldenem. Nemes László, Mór Tisztelt Olvasóink! Az olvasói leveleket a.Szerintem rovatban általában rövidítve, esetenként szerkesztett formában adjuk közre. Az írások­ tar­­talma levelezőink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. ... . ...v.--_________töd A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék