Népszava, 1999. február (127. évfolyam, 26–49. sz.)

1999-02-04 / 29. szám

14 1999. FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK SPORT Akiket az eredmény érdekel Kemény Dénes kapitány szerint nem a pénz tartja össze a férfi vízilabda-válogatottat Amikor dr. Kemény Dénes férfi vízilab­da-kapitánnyal megbeszéltük, hogy el­készítjük év eleji, immár szokásos „sze­zonnyitó” interjúnkat, még híre sem jár­ta, hogy a szövetség idénre tervezett költségvetése egyelőre ingatag lábakon áll, a játékosok nyitr levelének pedig az ötlete sem fogant meg. Most, mindezek után, érthetően más alapállásból kezd­tük a társalgást, amelyből azért az így is kiderült: a póló világot szerencsére még nem csak a pénz forgatja. Bállai Attila NÉPSZAVA - Miért íródott a nyár le­vél? Mert a játékosok úgy érzik, baj van, vagy mert attól tartanak, baj lesz?­­ Még nincs baj, és na­gyon bízom benne, hogy nem is lesz. Mi egyébként is azzal tehetjük a legtöbbet, ha a saját munkánkat ren­desen elvégezzük. De ettől még­ természetes, hogy az embert foglalkoztatják a környezetében zajló ese­mények, a játékosokat pél­dául az: van-e valamilyen? nem szakmai akadálya a szakmai munkának. - Egyszerűbben szólva: van-e pénz? __ - A pénz is ide tartozik. És itt jön be a piac szerepe. A klubok versenyeznek a játékosokért, akik közül azok a legértékesebbek, akik­­ válogatott szinten tudnak eredményeket fel­mutatni. A pólós már ekkor döntéshelyzetbe kerül: el­­menjen-e külföldre, az itt­hon kínált pénz háromszo­rosáért, négyszereséért, és ezzel kockáztassa a váloga­tott kerettagságát, vagy sem. E probléma áthidalá­sára született tavaly ősszel az az elképzelés, mely sze­rint a magyar klubok által nyújtott jövedelmet a szö­vetség kiegészítené, így a játékosok körülbelül a felét kereshetnék a külföldinek, és ezért már itthon marad­nának.­­ Csakhogy jelen állás szerint nem lesz pénze a szövetségnek e kompenzá­­­cióra.- Akik megígérték, már nincsenek pozíciójuk­ban, ön viszont még mindig kapitány, ezért néhány já­tékos legfeljebb önre ne­heztelhet, amiért rábeszélt­­e, hogy térjen­ haza... MLj! Ént soha senkinek nem mondtam, hogy jöjjön haza, vagy ne igazoljon­ külföldre, mert azt nem ad­hatom parancsba, hogy va­laki a saját zsebéből vegyen ki évi három-négymillió fo­rintot. Én csak elsoroltam, milyen előnyökkel jár a vá­logatott és az adott játékos­­ számára, ha Magyarorszá­gon pólózik. "; - Ha a felnőtt válogatott számára rendelkezésre alig, éves anyagi keret elmarad az előzetesen kalkulálttól, két megoldás létezik: vagy a " Személyes jövedelmek csökkennek, vagy a felké­szülési költségeket kell le­faragni. Melyik a járhatóbb út? : - Nem kétséges, hogy a zsebünkön kell takarékos­kodnunk. Nem hiszem, hogy lenne olyan játékos, aki azt javasolná, hagyjuk ki az egyik Eb-felkészülési tornát, és­ a repülőjegyek­re szánt kétmillió forintot dobjuk szét egymás között.­­ Akárhogy is, a legkul­­turáltabban megfogalma­zott nyit levél is egyfajta üzenet, kicsit ultimátu­m­­szerű is, férfi sportolókra egyébként is jellemző, hogy gyorsan és határozottan el­döntik, most éppen kire kell haragudni.-Nos, kire kell?­­ - Senkire, ezt a levelet­­sem a harag szülte, a játé­kosok csupán azt szerették volna kifejezni vele, hogy aki személyeskedik, ne sze­mélyeskedjen, aki támogat­hatná a pólót, támogassa. - Diplomatikus válasz. Akkor közelítsük onnan a kérdést: ki a hibás a jelen­legi szituációért? - Amikor két éve haza­jöttem Olaszországból, már az első egy-két telefonhí­vás alapján éreztem, hogy a magyar vízilabdában elég erős ellentétek feszülnek. Ez a novemberi közgyűlé­sen robbant, ám az elnök­ség összetételét illetően ve­gyes megoldás született. Hogy ez mennyire műkö­dőképes, az tavasszal válik el igazán, amikor a külön­féle válogatottak megkez­dik a felkészülést a hét idei­­világversenyre.­­ Ha a csavargyár dolgo­zója nem kap pénzt a mun­kájáért, természetesen le­áll. A festőművész, a zenész azonban akár éhezve is al­kothat, ha a saját maga számára igazán fontos, amit csinál. A magyar férfi vízilabda-válogatott me­,­lyik szélsőséghez közelít inkább? - Az eredmény sokkal fontosabb, mint a pénz. Bármikor is nyertünk ed­dig,­ előzetesen soha nem hangzott el az a kérdés: mennyit kapunk majd ezért és ezért. Most is meg­van a közös célunk. Ennnek a csapatnak az összetartó ereje­ több tényezőből tevő­dik össze, de ezek sorában a pénz messze nincs az el­sők között. Kemény senkit nem kötelezett arra, hogy hazai klubban pólózzon Kemené a világ leggyorsabb nyula Fábik Még az utolsó előtti pilla­natban is jó néhány extra­­klasszis atlétával bővült a pénteki fedett pályás Ma­gyar Nagydíj indulóinak névsora de - felesleges ta­gadni - a verseny első saj­tótájékoztatóján beharan­gozott mezőnyhöz képest „rosszabb” a helyzet. Ez itt igazán nem a fanyalgás he­lye, s nem is lenne rá Sze­mernyi okunk sem - ha Szergej Bubka is indulna a gálán. De sajnos az egyete­mes atlétika egyik legna­gyobb állócsillaga, a rúd­ugrás 35-szörös világcsúcs­­tartója, hatszoros világbaj­noka nem indul, mert ki­újul egy korábbis Rchilles-* m­sérnése, S*az egész­­fe­dett pályás szezont ki kell hagynia. Bubka­­becsületé­re legyen mondva, így is itt tesz a Budapest Sportcsar­nokban, de csak a nézőté­ren, illetve, mint a 4x200 méteres VIP-váltó indítója. A rúdugrásban persze Bub­­ka nélkül sem lesz éppen gyenge mezőny, hiszen két olimpiai bajnok, Taraszov (1992) és Galfione (1996) mellett indul a fedett pá­lyás vb-, és Eb-címvédő, azaz Potapovics és Lobin­ger, valamint két vb-ezüst­­érmes (Bagyula, Jegorov). Eldőlt, hogy 2000 méte­ren a kenyai Koment világ­­csúcskísérletében Kiptoo , és fiút idheteti­ majd. Utób­bit ilyen minőségében a leggyorsabb „nyúlnak” te­kinthetjük a földkereksé­gen, hiszen a világ második legjobb 1500-asa­. (Az első természetesen el-Guerr­­ouj.) Bizony igyekeznie kell majd a nagy hármasnak, hiszen az etióp Gebrse­lassie neve mellett 4:52,86 perces idő áll az örök-vi­lágranglista tetején, Ko­mén legjobb fedett pályás eredménye 5:00,20, s ed­dig szabadtéren is „csak” 4:52,23-ig jutott. Kétségte­len, hogy Komén igazi szá­ma az 5000 méter, de egy éve éppen a BL-ben vette el Gebrselassie-től a­ 3000 méter világcsúcsát, így meg lehet érteni,* bőgyö­vésze­met kapott. A férfi 60 méterre­ beje­­lentkezett az ex-világcsúcs­­tartó Cason, hármasugrás­ban pedig . Kapusztyin, Carter, Friedek és Czingler mellé a szabadtéren 17,48 méteres egyéni rekorddal rendelkező­­ dominikai Romain. Férfi 50 és 60 mé­ter gáton - mert mindkét távon futnak - a világcsúcs­­tartó Colin Jacksonra há­rom amerikai klasszis feni a fogát, Dees, Reese és Ross, ez a névsor sem rossz. A hölgyek között a leg­nagyobb új név Privalováé, azaz 60 méteren is itt lesz a világcsúcstartó. 50 és 60 méter gáton pedig az el­múlt év talá­v legnagyobb felfedezettje, a 24 éves ni­gériai Alozie, aki tavaly 100 gáton nagy fölénnyel zárta az élen a világrang­listát és a Vk-döntőt is. A távolugrás indulóinak név­sora (a vb-2. Montalvóval) alfabetikus sorrendben Va­sér Tündével végződik, de lehet, hogy az eredmény­­hirdetést vele kezdik majd. Vaszi a múlt héten 682 em­­es országos csúcsával az idei világranglista élére ug­rott, s most a kerek 7 mé­ternek is „nekiugrik”. A BS-ben a program 17.hérkor kezdődik, 21.30- kor zárul, a belépőjegyek 500 (felnőtt) és 200 (diák) forintba kerülnek. NÉPSZAVA Sporttörténetem és súlyos sérülés NEPSZ­AVA-információ Aki látta a televízióban (vagy, de erre már gondolni is borzongató, élőben), so­ha nem felejti el. A vaili alpesisí-r világbajnokság másodikból első verseny­számává vált férfi szuper- G-je (mint ismert, a nőkét tegnapra halasztották, s de lapzárta után ért véget) sporttörténeti eseményt hozott. Vb-n vagy olimpián most történt meg először, hogy holtversenyes győzte­seket hirdettek volna. Hermann Maier és Lasse Kjus, a vaili viadal két leg­nagyobb sztárja nem en­gedte felborulni a papír­formát, de azt sem, hogy presztízscsatájukban egyi­kük előnyt szerezzen. Na­gano kétszeres olimpiai bajnoka, a tavalyi összetett és két szakági Vk-győztes osztrák Herminátor­a, rész­idők alapján végig vezetett, de a­­ végén a norvég Las­­séhoz­­ képest lassult (1:14,53-1:14,53 perc)! A verseny szorosságához adalék, hogy Maier honfi­társa, Hans Knauss is csak egy századdal (1:14,54) ma­radt le a két­ bajnoktól.. A címvédő svájci Bruno Kernen a 17. helyen végzett (1:16,24), eggyel a legjobb (s egyetlen) francia, Sebas­­tien Fournier (1:16,48) előtt.. Utóbbiak legnagyobb bánata mégsem ez, hanem Regine Cavagnoud sérülé­se. A 28 éves francia hölgy, aki első, és­­ második Vk­­diadalát két nap leforgása alatt, szerezte januárban Cortina, d’Ampezzóban le­siklásban és szuper-G-ben, itteni lesiklóedzése közben bukott. Térdszalagszaka­dást szenvedett, mentő­­szánkóval vitték le a falu­ba az orvoshoz, ahol n­yil­­vánvalóvá vált: vissza kell lépnie. A francia csapatra rájár a rúd, hiszen Cavagnoud előtt a férfi lesiklás naganói olimpiai bajnoka, Jean-Luc Cretier,­­ valamint David­­Pietot és Vincent Blanc szenvedett olyan sú­lyos­­ sérülést Var­dar-, depóban, hogy a vb-re el sem jöhetett. Magasan a vívómérce NÉPSZAVA-innformáció Kovács Tamás technikai igazgató nem kertelt,­ hí­­mezés, hámozás nélkül ki­jelentette: amilyen fantasz­tikusan indult a magyarok számára januárban a vívó­szezon, olyan teljesítményt vár a mieinktől az első feb­ruári Világkupa-viadalon is. Elvégre­­ vívósportünk legeredményesebb fegyver­nemének Vk-versenyét­ rendezik a hét végén Buda­pesten, amely ráadásul­­ a Gerevich Grand Prix nevet viseli. A másfélszeres szor­­zójú kardvívó Vk-viadalok nem csak Gerevich Aladár e­mléke­zettetegnek. Utódai, a hétfőn elhunyt hatszoros olimpiai bajnok kardvívóklasszis,­ Kárpáti Rudolf nagysága előtt is. Kárpáti mai követőinek igencsak fel kell kötniük, azt a bizonyos alsóneműt,­ ha az elődökhöz, vagy csak más szakágak jelenlegi ma­gyar sztárjaihoz hasonló produkciót akarnak nyúj­tani.­ A női párbajtőrözős Szalay Gyöngyi ugyanis megnyerte a t­riói, Király Hajnalka a budapesti Vk­­versenyt, a női tőröző Mo­hamed Aida ugyancsak Bu­dapesten volt Vk-második, tehát a lányok feladták a leckét. Ráadásul a világ­­ranglista első tíz helyezett­­­je között nem is jegyeznek magyar kardvívót, így a 19 ország 130i kardozóját fel­vonultató, Gerevich Grand Prix-n, a 29 . honi induló többsége selejtezőre kény­szerül.­ Csak­­ Ferjancsik Domonkos és­­ Navarrete József hagyhatja ki a pén­teken , 14 órakor a Nemzeti Sportcsarnokban kezdődő­ selejtezőt, szerencsés esek­­ben fesatlakozhat a 16 ki­emelthez a világranglista 17. helyén álló Bőrös György is. A 64-es tábla küzdelmeit szombaton 9 órától rendezik, a nyolcas döntőt pedig 14­­órától, de­­már a Kongresszusi ,Köz­■ Kovács •Tab­iás ide várja az októberi vb-n aranyat nyert csapattagok valame­lyikét, de­ az eltiltása után a nemzetközi színtérre most visszatérő Köves­­ Csabát is. Kövesre vasárnap is nagy csata vár, hiszen ő a tizedik alkalommal, Gödöllőn sorb­­a kerülő BEK címvédő csapata, a BSE kulcsembe­re. A vasárnap 10 órakor az egyetemi sportcsarnokban­ kezdődő­­ csapatversenyre 12 bajnokegyüttes neve­­­zett, a két magyar klubnak, a­­ címvédő BSE-nek és a bajnoki második Vasasnak az­ oroszök, olaszok és a­ franciák lehetnek a legke­ményebb ellenfelei.

Next