Népszava, 1999. július(127. évfolyam, 151–177. sz.)

1999-07-03 / 153. szám

12 1999. JÚLIUS 3., SZOMBAT KERESZTKÉRDÉSEK 1 e11 A VICC POÉNJA: ELSŐ RÉSZ TÖRPE PATÁS %gr1*LÓSZER­SZÁM KÜZDŐ­SPORT ÖVFOKO­ZATA INDULAT­SZÓ REGIES KÖZ­LEGÉNY KELETI MESEHŐS STRÁF RÉGI SZÖVŐ­MESTER OROSZ FFINÉV LÁBIKRA A MÁJ VÁLADÉKA CÉGFORMA MOHAME­DÁN JOGTUDÓS^ FFINÉVV GYÖNYÖRŰ IN MÉDIÁS ... SAVVAL KEZEL M110 IDŐTLEN LAKRÉSZ!¡ «1e — 1 * ■ A FINNEK EPOSZA SURRANÓPB ROVAR RÉSZE PÁPAI KORONA @ MAJORM NEM IS NAGY KÖNTÖR­FALAZB HOZZÁM■ ILYEN A TÓ JEGE KETTŐS BETŰ MAJDNEM KÉSZHÁZ! JUTTAT _ folk ° ° n h­m MÉRETRE VÁG STUKKÓ ANYAGA EURÓPAI FŐVÁROS LAKÓJA [kor­amy FÜGGŐZÁR ROBOTOL ü 117/ 4 (COLUMBO) FAFAJTA CÁFOL­ÓN r mmmm SZOR­GALMASBB ÉPÜLET­SZÁRNY NŐI NÉV SPORTSZER \ l------Ssm r rrt—M; KEVERT ION! pv; DURVA POSZTórrr; KETTŐS BETŰ BŐR­BETEGSÉGE SZÓPÓT­LÓ SZógrF;* - v —ASTiL-, '› IDŐ-. EGYSÉG HALOM HATALMAS KÍNAI JÁTÉK_ CSAHOLÓ mm BÚTOR ANYAGA› ■ \/ › KORHADÓ FEJÉR M.-I KÖZSÉG g í■ v JANUÁR ELSEJE LÉTEZIK / H ) J NEP­TUNIUM MARJA A SZEMÉT TÖRPE­ÁLLAM« /k TOLNA M.-I KÖZSÉGM AZONOS BETŰK BÚZÁT KASZÁLÓIK­I VÁLLALAT, DUPLÁN, SZÜLŐ BECÉZVE ^NÖTNE/^\-VI-^ HÍM ÁLLAT A LÓ CSE­MEGÉJE ELŐTAG: Kettős FERRUM A VICC POÉNJA: IRAMOT NÖVELŐ MÉRGES■■ VÉSETT ÉRA­m S BALKÁNI. FOLYÓ,isis LEVELET POSTÁZ KÖTSZER V RÓMAI ÖTVEN 11 MÁSODIK RÉSZ NEM IS EMEZ IDEGEN TAGADÁS ÉGTÁJ RÖVIDEN NÉMET NÉVELŐ A LETT FŐV. LAKÓJA BÚTOR­¡FWTA_ ROSSZAT SEJTŐ FJJ, FÉLCIPŐ!› UTCAI TORLASZ­TÍ­­ TELEFON RÖVIDEN ZSÍR­PÁRNAV NÉLKÜ­LÖZÉS ŐS­HAZÁNK ÓGÖRÖG PIACTÉR , KICSINYÍ­TŐ KÉPZŐ PAPAGÁJ­NÉV | BELSŐ SZERV ■V JÁTSZMA INDIAI KIRÁLY VOIT. BOTVÉG!. HARAGOT TARTÓ GYOM­NÖVÉNY BETŰ KIEJTVE BELORUSZ VÁROS SPANYOL FFINÉV IDŐMÉRŐ VADÁSZ­KUTYA. HÁRMAS­FOGAT■ GONDBAN VAN! NEKILEN­DÜLő is. k Fii/ TÖRÖK FFINÉV NŐI NÉV~ NEMZETI TALMI DUPLÁN. VÁROS KIRÁLYI BÚTOR eszmélés is ÜDÍTŐ ITAL PEDA­GÓGUS A SUGÁR JELE FÜVES PUSZTA ppw ■QMKÍMÉL ‹‘. | AZONOS­­ BETŰK NÉMET NÉVELŐ KÖZÉPEN BEAD! CSALÁS | HAD SÚGNI KEZD! §111 KACAT |||q KERES­KEDŐ SÍR TETEJÉRE FAKULTAT IRÁNI NŐI VISELET¡ IDEGEN IRÉNI HORIÁN. SZÍNÉSZ ESZES SZÖVET spanyol AUTÓJEL ANTENNA­FAJTA SAKK MŰSZÓK SAVVAL ÁTLYU­KASZTÓK­? [Wifi EGRI KLUBISM POZITÍV ELEKTRÓD “Z" AIR ... NŐI NÉV ... CAPONE TONNA ÜRES DÓM! ÍZESÍTETT VÉGTAG RÉSZE A MÉLYBE ZÚZZA NÁD BETŰIEM ELŐKELŐ !­­PERU FŐVÁROSAMI PIÉ DEHOGY ÚJ­ZBANDI ALAGÚT VÉR­CSOPORT ELEKTRON­CSŐ EBÉDHEZ KÉSZÜL EREDET FAKADÓ . MUNKA­KERÜLŐ SZINTÉN VÍZBEN HÍGÍT LEVÉL­TÁVIRAT­I TRAKTOR­MÁRKA FOLYÓÁGYÚS BORÁSZ ESZKÖZEI V” AZ ENSZ SZERVEZS­ÉSI POR­HÜVELY BŐRCSÍK BÉCSI VÖRÖS CSOR­DULTIG NÉMET NÉVELŐ ELŐTAG: FÜL­OSZTRÁK PÉNZRŐL. .. V | TUD RÓLAM­I CSUKÁT FRANCIA NÉVELŐ TÉPE­LODO ELŐ JELZŐJEP\1­£ |WI TRÍCIUM EGY ANGOLUL PINCESZAG A FEJÉRE TÖRÖK TISZT V. LAKOMA ■ FÖLDET GYALUL V. ERED­MÉNYES KULTIKUS KŐTÖMBWM Pitqŭi TE MEG Ő HAZAFELE! POLC VÉGE!_| A KEZDET KEZDETE! TITÁN PEST MEGYEI VÁROS POLGÁRA|­[TÓKA ICI ALÁVALÓ „BESZÉL" A VARJÚ FÖLDET TÚR SI-jIT RÉGI KÖLTŐI KÖTŐSZÓ LITER FÉLRE! jfi|| 91 ■ ■ VESZPR. MEGYEI KÖZSÉG LAKÓJA­] VÁLLAL. TERMETES IDEGEN SÁRI Il­i TERROR­SZERVEZETm­sasi­ _ W­srLU'iZtL !&tlIOVI3S23M­­ VÍZSZINTES: 1. Abody Béla megálla­pítása (folyt, a függ. 1. alatt). 2. Férfi­név - Idegen férfinév - Hazai helység. 3. Latin köszöntés - Az én vegyjele - Dal - „Harminckét évem elszelelt / s még havi kétszáz sose telt. /..., / Ha­zám! ” (József Attila). 4. Kár - Becézett női név. 5. Eszméletét veszti - Növény - Lovat ápol. 6. Norvég város - Locus. 7. Fél falu! - Nyersselyem - Tiltószó - Fel­váltás, helyettesítés. 8. Felfog - Klasz­­szikus kettős magánhangzó - Növény­kezdemény - Indulatszó - Ütő eszköz.­­ 9. Női név - Vízi növény - Számomra. 10. Urbi et...: pápai áldás - Gyári, üze­mi. 11. Folyócskánk - Knock out - Vízi jármű (lakó)tere. 12. Juttat - Papagáj­fajta - Gyermekjáték. 13. Halk zaj - A Tisza mellékvize - Szlovákiai magyar író (László) - Mutatószó. FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet befejezé­se. 2. Békaféle - Elsős tankönyvek is­mert (írást-olvasást tanító) rövid mon­data - Ez évi. 3. Félini-film - Névelős ökölvívás. 4. Cselekszik - Azonos be­tűk - Élő torpedó, ismert japán szóval. 5. Rendező, a Szegedi Szabadtéri Játé­kok alapítója volt - Tanít. .6. Női név idegen alakja - Az igenlés szavacskája - Dátumrag. - Hon. 7. Ellenőrző munkát végez - A „juharleveles ország” nevé­nek angol írásmódja - Tény. 8. Jeladás - Részben a lángok martaléka lesz - Több bibliai alak viselte ezt a nevet. 9. Illat - Idegen női név - Öregasszony - Szálakat egyesít, összefog. 10. Műszaki és természettudományi ismeretek együt­tes tanítása - Bánat. 11. Görög betű - Északi férfinév - Csomagol. 12. Szem­lék - Kálium és hélium - Nagy folyó - Az egyik férfi hangfaj angol neve. 13. Gön­gyöleg - A diszkoszvetés négyszeres olimpiai bajnoka (Al) - Papírra vetné. Tarján Tamás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213• 1 n 2 1 3 1 4 5 6 LY 7 8 9 10 11 12 13 • — Kétbetűsek: AD, AZ, DA, ÉS, ÍM, JÓ, NA, ÖT, ŐS, PI, RÁ, RE, RÉ, RÍ. Hárombetűsek: ARI, BOR­, EKE, ESŐ, ÉSZ, HÍV, LEK, NÉV, ÖNÉ, PÓK, RÉV, SAN, SAV, VÉL. Négybetűsek: ADAT, ADEN, AGRO, ÁRON, BÓLÉ, DOBÓ, ESET, ÉRIK, ÉZEL, FILÓ, HALT, HÉRA, ÍVEL, LOLA, MERT, MORE, NYÉK, OREL, SOU, SZER, SZÉL, SZÉT, TEVE, TITO. Ötbetűsek: ABEND, ÁTADÓ, BADAL, DOLOG, EGYRE, ETONI, ÉPÍTI, FALAT, FOGAT, GORAN, HALAD, HIÁBA, KALAP, MAGAS, MORVA, NOLAI, NYELV, ŐSERŐ, PAPÍR, SÖTÉT, TIROL, TUDÁS. Hatbetűsek: ELŐZÉS,, FAT­ME, IDEGEN, IMÁDAT, ÖTÉVES, NOBILE, TÉLELŐ. Hétbetűsek: DÖMÖTÖR, KILÖVÉS, MADELON, NOVAUS, SEGÍTÉS, TELEPES. Nyolcbetűsek: ROMANOVA SZIKOMOR. Tizenegybetűsek: ANÓKA ESZTER, TÖMÖRY PÉTER. Tarján Tamás Kutyamacska :Sp. rg Helyezze el az ábrában az alábbi szavakat! Ami kimarad, abból egy vicc poénja állítható össze. A macska hol nesztelenül, hol nyávogva mászkál az egérlyuk előtt, de eredménytelenül. Hirtelen ötlettel ugatni kezd - a megdöbbent egérke kisza­lad, a macska belakomázik, majd elégedetten ezt miákolja:...­ ­ ■ i/ ■ ■ i_ m■J*zz, d LJi-1 ■ iI-' La ■H ■ii mwm ■lB ■ MEGFEJTÉSEK, NYERTESEK A Népszava június 19-i számában megjelent rejtvé­nyek helyes megfejtései: Horror: A doktor úr azért húz gumikesztyűt, hogy ne maradjon utána ujjlenyomat. Módszer: Csak azzal küzdhetünk a bűnözők ellen, hogy nem szavazunk rájuk. Énekszó: Két fiatal idegen egymás mellé békül. Bizsut nyertek: Koller Jánosné (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 7.), Szabados Lászlóné (1102 Budapest, Körösi Csom­a út 18-20.) és Varga Sarolta (6000 Kecs­kemét, Batthyány u. 18.). Könyvet nyertek: Adler Antalné (1214 Budapest, Reg­gel u. 10.), Bognár István (9700 Szombathely, Kunos Endre u. 1.), Császi Jenő (1142 Budapest, Szatmár u. 84/A), Havasi Róbert (5700 Gyula, Temesvári u. 90.) és Somorjai Miklós (3534 Miskolc, Andrássy u. 9.). Kérjük, hogy a megfejtéseket az alábbi szelvényre írják rá, majd azt drágva ragasszák fel egy levelezőlapra. Beküldési határidő: egy héten belül. Címünk: Népszava szerkesztősége, 1964 Budapest, Postafiók 32. ______BTTTTHrrTiHB­m levágandó! NÉPSZAVA BKttj JVi A'la KcccTTvipnÉ«» Modell:......................................................... Bér:............................................................. Kutyamacska:............................................. Rovatszerkesztő: dr. Erős Zoltán Jlé19 XJléSSOfi 9T NÉPSZAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék