Népszava, 1999. július(127. évfolyam, 151–177. sz.)

1999-07-03 / 153. szám

12 1999. JÚLIUS 3., SZOMBAT KERESZTKERDESEK NÉPSZAVA 1 el1 A VICC POÉNJA: ELSŐ RÉSZ TÖRPE PATÁS pgr1* LÓSZER­SZÁM KÜZDŐ­SPORT ŐVF0K0-ZATA INDULAT­SZÓ REGIES KÖZ­LEGÉNY KELETI MESEHŐS STRÁF RÉGI SZÖVŐ­MESTER OROSZ FFINÉV LÁBIKRA A MÁJ VÁLADÉKA CÉGFORMA MOHAME­DÁN JOGTUDÓS^ FFINÉVV GYÖNYÖRŰ IN MÉDIÁS ... SAVVAL KEZEL Ml10 IDŐTLEN LAKRÉSZ! > «1e — 1 * ■ A FINNEK EPOSZA SURRANÓ PB ROVAR RÉSZE PÁPAI KORONA > MAJOR M NEM IS NAGY KÖNTÖR­FALAZB HOZZÁM■ ILYEN A TÓ JEGE KETTŐS BETŰ MAJDNEM KÉSZHÁZ! JUTTAT ^ folk ° ° üli m MÉRETRE VÁG STUKKÓ ANYAGA EURÓPAI FŐVÁROS LAKÓJA [boriam Y FÜGGŐZÁR ROBOTOL üíí7/ 4 (C0LUMB0) FAFAJTA CÁFOL ÓN r mmmm SZOR­GALMASEB ÉPÜLET­SZÁRNY NŐI NÉV SPORTSZER \ l------SSm r rrt—M; KEVERT ION! pv; DURVA POSZTÓ sír; KETTŐS BETŰ BŐR­BETEGSÉGB SZÓPÓT­LÓ SZÓ giF;*- v—ASTiL-, ' > IDŐ-. EGYSÉG HALOM HATALMAS KÍNAI JÁTÉK_ CSAHOLÓ mm BÚTOR ANYAGA > ■ \/ < KORHADÓ FEJÉR M.-I KÖZSÉG g í■ v JANUÁR ELSEJE LÉTEZIK / H ) J NEP­TUNIUM MARJA A SZEMÉT TÖRPE­ÁLLAM «/k TOLNA M.-I KÖZSÉGM AZONOS BETŰK BÚZÁT KASZÁLÓ Ilii VÁLLALAT m DUPLÁN, SZÜLŐ BECÉZVE ^NÖTNé/^ \-Vr-^ HÍM ÁLLAT A LÓ CSE­MEGÉJE ELŐTAG: Kettős FERRUM A VICC POÉNJA: IRAMOT NÖVELŐ MÉRGES■■ VÉSET v ÉRAm S BALKÁNI. FOLYÓ, isis LEVELET POSTÁZ KÖTSZER VRÓMAI ÖTVEN 11 MAS0DIK RÉSZ NEM IS EMEZ IDEGEN TA6ADÁS ÉGTÁJ RÖVIDEN NÉMET NÉVELŐ A LETT FŐV. LAKÓJA BÚT0R­<FWTA_ ROSSZAT SEJTŐ mjjm FÉLCIPŐ!> UTCAI TORLASZ prww TELEFON RÖVIDEN ZSÍR­PÁRNA V NÉLKÜ­LÖZÉS ŐS­HAZÁNK ÓGÖRÖG PIACTÉR ; KICSINYÍ­TŐ KÉPZŐ PAPAGÁJ­NÉV l BELSŐ SZERV ■VJÁTSZMA INDIAI KIRÁLY V0IT. BOTVÉG!. HARAGOT TARTÓ GYOM­NÖVÉNY BETŰ KIEJTVE BELORUSZ VÁROS SPANYOL FFINÉV IDŐMÉRŐ VADÁSZ­KUTYA > HÁRMAS­FOGAT■ GONDBAN VAN! NEKILEN­DÜLŐ s>. h Fii/ TÖRÖK FFINÉV NŐI NÉV > NEMZETI TALMI DUPLÁN. VÁROS KIRÁLYI BÚTOR eszmélés is ÜDÍTŐ ITAL PEDA­GÓGUS A SUGÁR JELE FÜVES PUSZTAppw ■QMKÍMÉL >‘. i AZONOS 1 BETŰK NÉMET NÉVELŐ KÖZÉPEN BEAD! CSALÁS j HAD SÚGNI KEZD! §111 KACAT |j|g KERES­KEDŐ SÍR TETEJÉRE FAK0LTAT IRÁNI NŐI VISELET > IDEGEN IRÉN> HŐRIÁN. SZÍNÉSZ ESZES SZÖVET spanyol AUTÓJEL ANTENNA­FAJTA SAKK MŰSZÓ > SAVVAL ÁTLYU­KASZTÓ h;?[Wifi EGRI KLUB ISM POZITÍV ELEKTRÓD “7"AIR ... NŐI NÉV ... CAPONE TONNA ÜRES DÓM! ÍZESÍTETT VÉGTAG RÉSZE A MÉLYBE ZÚZZA NÁD BETŰI WM ELŐKELŐ í> PERU FŐVÁROSAMi PjÉ DEHOGY ÚJ­ZBANDI ALAGÚT VÉR­CSOPORT ELEKTRON­CSŐ EBÉDHEZ KÉSZÜL EREDÉT FAKADÓ . MUNKA­KERÜLŐ SZINTÉN VÍZBEN HÍGÍT LEVÉL­TÁVIRATüi TRAKTOR­MÁRKA FOLYÓÁGYÜu BORÁSZ ESZKÖZE >V” AZ ENSZ SZERVEÄx Égj POR­HÚVELY BŐRCSÍK BÉCSI VÖRÖS CSOR­DULTIG NÉMET NÉVELŐ ELŐTAG: FÜL­OSZTRÁK PÉNZRŐV. ;. V | TUD RÓLAM ni CSUKÁT FRANCIA NÉVELŐ TÉPE­LODO ESŐ JELZŐJE P\r>£rWt TRÍCIUM E6V ANGOLUL PINCESZAG A FEJÉRE TÖRÖK TISZT V. LAKOMA ■ FÖLDET GYALUL V.ERED­MÉNYES KULTIKUS KŐTÖMBWM Pityui TE MEG Ő HAZAFELE! POLC VÉGE!_i A KEZDET KEZDETE! TITÁN PEST MEGYEI VÁROS POLGÁRA|­[TÓKA ICi ALÁVALÓ „BESZÉL" A VARJÚ FÖLDET TÚRSj-jjT RÉGI KÖLTŐI KÖTŐSZÓ LITER FÉLRE! ifi|| 91 ■ ■ VESZPR. MEGYEI KÖZSÉG LAKÓJA gg VÁLLAS. TERMETES IDEGEN SÁRI Ilii TERROR­SZERVEZET m sasi- _ W-siLU'iZtL VÍZSZINTES: 1. Abody Béla megálla­pítása (folyt, a függ. 1. alatt). 2. Férfi­név - Idegen férfinév - Hazai helység. 3. Latin köszöntés - Az ón vegyjele ­­Dal - „Harminckét évem elszelelt / s még havi kétszáz sose telt. /..., / Ha­zám! ” (József Attila). 4. Kár - Becézett női név. 5. Eszméletét veszti - Növény ­­Lovat ápol. 6. Norvég város - Locus. 7. Fél falu! - Nyersselyem - Tiltószó - Fel­váltás, helyettesítés. 8. Felfog - Klasz­­szikus kettős magánhangzó - Növény­kezdemény - Indulatszó - Ütő eszköz. - 9. Női név - Vízi növény - Számomra. 10. Urbi et...: pápai áldás - Gyári, üze­mi. 11. Folyócskánk - Knock out - Vízi jármű (lakó)tere. 12. Juttat - Papagáj­fajta - Gyermekjáték. 13. Halk zaj - A Tisza mellékvize - Szlovákiai magyar író (László) - Mutatószó. FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet befejezé­se. 2. Békaféle - Elsős tankönyvek is­mert (írást-olvasást tanító) rövid mon­data - Ez évi. 3. FéUini-film - Névelős ökölvívás. 4. Cselekszik - Azonos be­tűk - Élő torpedó, ismart japán szóval. 5. Rendező, a Szegedi Szabadtéri Játé­kok alapítója volt - Tanít. ,6. Női név idegen alakja - Az igenlés szavacskájá- Dátumrag. - Hon. 7. Ellenőrző munkát végez - A „juharleveles ország” nevé­nek angol írásmódja - Tény. 8. Jeladás- Részben a lángok martaléka lesz ­­Több bibliai alak viselte ezt a nevet. 9. Illat - Idegen női név - Öregasszony ­­Szálakat egyesít, összefog. 10. Műszaki és természettudományi ismeretek együt­tes tanítása - Bánat. 11. Görög betű ­­Északi férfinév - Csomagol. 12. Szem­lék - Kálium és hélium - Nagy folyó - Az egyik férfi hangfaj angol neve. 13. Gön­gyöleg - A diszkoszvetés négyszeres olimpiai bajnoka (Al) - Papírra vetné. Tarján Tamás 1 2 3 4 5 6 78 910 11 12 13 • 1 n 2 1 3 I 4 5 6 LY 7 8 9 10 11 12 13 • — í&tlIOVI3S23ÍV­JléÍ9 XJléSSOíi 9T Kétbetűsek: AD, AZ, DA, ÉS, ÍM, JÓ, NA, ÖT, ŐS, Pl, RÁ, RE, RÉ, RÍ. Hárombetűsek: ARI, BOR', EKE, ESŐ, ÉSZ, HÍV, LEK, NÉV, ÖNÉ, PÓK, RÉV, SAN, SAV, VÉL. Négybetűsek: ADAT, ADEN, AGRO, ÁRON, BÓLÉ, DOBÓ, ESET, ÉRIK, ÉZES, FILÓ, HALT, HÉRA, ÍVEL, LOLA, MERT, MORE, NYÉK, OREL, SOU, SZER, SZÉL, SZÉT, TEVE, TITO. Ötbetűsek: ABEND, ÁTADÓ, BADAL, DOLOG, EGYRE, ETONI, ÉPÍTI, FALAT, FOGAT, GORAN, HALAD, HIÁBA, KALAP, MAGAS, MORVA, NOLAI, NYELV, ŐSERŐ, PAPÍR, SÖTÉT, TIROL, TUDÁS. Hatbetűsek: ELŐZÉS,, FATTME, IDEGEN, IMÁDAT, ÖTÉVES, NOBILE, TÉLELŐ. Hétbetűsek: DÖMÖTÖR, KILÖVÉS, MADELÖN, NOVAUS, SEGÍTÉS, TELEPES. Nyolcbetűsek: ROMANOVA SZIKOMOR. Tizenegybetűsek: ANÓKA ESZTER, TÖMÖRY PÉTER. Tarján Tamás Kutyamacska :Sp; |g Helyezze el az ábrában az alábbi szavakat! Ami kimarad, abból egy vicc poénja állítható össze. A macska hol nesztelenül, hol nyávogva mászkál az egérlyuk előtt, de eredménytelenül. Hirtelen ötlettel ugatni kezd - a megdöbbent egérke kisza­lad, a macska belakomázik, majd elégedetten ezt miákolja:...- ■ i/ ■ ■ i_ m ■J*zz, d LJi-1 ■ iI-' La ■H ■iimwm ■lB ■ MEGFEJTÉSEK. NYERTESEK A Népszava június 19-i számában megjelent rejtvé­nyek helyes megfejtései: Horror: A doktor úr azért húz gumikesztyűt, hogy ne maradjon utána ujjlenyomat. Módszer: Csak azzal küzdhetünk a bűnözők ellen, hogy nem szavazunk rájuk. Énekszó: Két fiatal idegen egymás mellé békül. Bizsut nyertek: Koller Jánosné (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 7.), Szabados Lászlóné (1102 Budapest, Körösi Csorna út 18-20.) és Varga Sarolta (6000 Kecs­kemét, Batthyány u. 18.). Könyvet nyertek: Adler Antalné (1214 Budapest, Reg­gel u. 10.), Bognár István (9700 Szombathely, Kunos Endre u. 1.), Császi Jenő (1142 Budapest, Szatmár u. 84/A), Havasi Róbert (5700 Gyula, Temesvári u. 90.) és Somorjai Miklós (3534 Miskolc, Ándrássy u. 9.). térjük, hogy a megfejtéseket az alábbi szelvényre írják rá, majd azt dvágva ragasszák fel egy levelezőlapra. Beküldési határidő: egy héten •elül. Címünk: Népszava szerkesztősége, 1964 Budapest, Postafiók 32. ______BTTTTHrrTiHB m levágandó! NÉPSZAVA Blttj JVi A'la KcccTTvipnÉ«» Modell:......................................................... Bér:............................................................. Kutyamacska:............................................. Rovatszerkesztő: dr. Erős Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék