Népszava, 1999. október (127. évfolyam, 229–253. sz.)

1999-10-01 / 229. szám

2­4 OLDAL ÁRA: 66 A vezető részvények napi mozgása: B.Chem 6 820 Ft ^ -1,4% Matáv 1 326 Ft ^ -0,2% Mal 5 125 Ft ^ -3,3% OTP 10 700 Ft ^ -0,9% Richter 9 700 Ft ^ -0,1% TVK 3 710 Ft ^ -2,4% Tőzsdehírek 4. oldal FORINT , 127. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM 1999. OKTÓBER 1., PÉNTEK ALAPÍTVA BAN BHH Törvényjavaslat a hitesek ellen Az egyházakról szóló tör­­vény­ módosítását kezde­ményezi egy kisgazda képviselő. A Hit Gyüleke­zete szerint összehangolt akciósorozat újabb felvo­násáról van szó, a hivata­los politika a szélsőséges propaganda mellé állt.­­ 2. oldal Készülődnek a fuvarosok A Magyar Közúti Fuvaro­zók Egyesülete kész de­monstrációt szervezni, ha a kormány képviselői nem ülnek tárgyalóasztalhoz a szervezet vezetőivel. Azt szeretnék elérni, hogy a kormányzat helyezze ha­tályon kívül a szállítási vállalkozókat sújtó rendel­kezéseket. 5. oldal Jakab, akin a nevetés segít fiöbib'Vyliani$ új telidé Jakab nagy siker a­ teh­érért­úlon, s máris az Oscar­­ várományosa. A filmet két hónapig for­gatták Budapesten, opera­tőre pedig Ragályi El­nér volt, aki a közös munka epi­zódjait idézi fel. 9. oldal Kiesett a Fradi az UEFA-kupából Parázs hangulatú mérkő­zésen a csehországi 1-3 után tegnap csak 1-1 -es döntetlenre futotta az FTC labdarúgóinak erejé­ből az Üllői úton. 11. oldal Hirtelen növekedés a gazdaságban Olyannyira kedvezően alakult a második negyedéves GDP, hogy egyes kutatók meglepődtek a Központi Sta­tisztikai Hivatal (KSH) előzetes számításán, amely 3,8 százalékos gazdasági növekedésről szól az előző év azo­nos időszakához képest. Számos kérdés felmerül, hogy vajon ténylegesen mi eredményezte az első félév 3,6 szá­zalékos GDP-emelkedését. A KSH szerint a szolgáltatás és a kereskedelem élénkülése áll a háttérben. • Szabó­ Brigitta-; " Zú ; NÉPSZAVA ' : A ■ váltakozásoknál sokban, | 3,8 százalélddal. notth gp?­. . dasa­g. teljes|tmén^% má-. ’ sodiA/ne^edégbeh, így' az eisa^vhai • hóh^pbimi i százalékkal elpipikedett a bruttó hazai terít­ék érteke. | írja a. KSHc-elők^te? jel­en­­tése. Ennek éllén©^ vegye­sek a “kutátor vjlemények arról, hogy .jyé|& im­egva­­lósult e /■ ^ a kormányzati négyszázalékos'1'', 'értejel­­zés. A t akérfői,; vélemé­nyek egyes estekben, aká­r fél százalékkal; is.eltérnek egymástól, aim- jdlzi', hogy még mindig . valam­ik bi­zonytalansági tényezők, amelyek­ lassíthatják, • de akár gyorsíthatják; is. a GDP növekedések­­ , A KSH közleménye­ sze­rint az ipar .hozzáadott pfr . féke 6,7 százalékkal. bőyütt a m­ásodik / hegye­dévben,.' változatlanul ■ ,gy exportra •, termelő'gépipar félj^Újmér-:, ,.nye ehlelkedett ki ájé^ob­­ban. Az építőillár. 4,6^a-?1 ?alékos növekedése ell­a­­ladt az első negyedévi ' 5,7 százalékos', dinamikától'■ A ' szolgáltatási ágazatok'első^, háromhavi 2 J'százalékos ' teljesítttiényjavulása a má­­­­sodik negyedévben dupla­­, jár­a nőtt és elérte 0^4,4',szá­­­­zalékot.. A kereskedélért és 'a' jándűjavítás GDP-je' kimagasló,/,.9,2 százalékos volt a­­második negyedév­ben. Eközban a tavas év.­­azopos időszakához képest az UránumbAn.­l Sj 6. szá­­zalékos ífeljentmény csök­­­­kenést tapasztalt a KSH az első félévben.' / '(Folytatás a 4­.ldalon) Október közepén szárazföldi támadás? MTI-információ . A Értem! „nyitott, a­ fájda­­lásokra” a csecsen vezetés­sel, de a banditák támadá­sait mindenképpen vissza kell verni - jelentette ki csütörtökön az orosz ál­lamfő szóvivője. Dmitrij Jarouskin szerint Vlagyimir Putyin kormányfő kemény és határozott politikája bírja Borisz Jelcin elnök támogatását. Igor Ilganov orosz­­külügyminiszter pe­dig újfent hangsúlyozta: Csecsenföld Oroszország belső problémája, Moszkva az ország területi egységét védelmezi. Vlagyimir Putyin orosz kormányfő csütörtökön Szentpétervárott megerő­sítette, hogy- a szövetségi erők a Csecsenföld­ körüli kordon létrehozása érdeké­ben a számukra legkedve­zőbb pozíciókat foglalják el a­ jövőben is. Az akciók során többször hatoltak be csecsen területre, uralkodó magaslatokat foglaltak el, majd visszavonultak - mondta, em­tlékeztetve arra, hogy itt nincs a határ. Cse­­csertföld az Oroszországi Föderáció részéb.volt, s az is maradt így az­ orosz csapa­tok ott: foglalnak el álláso­kat, ahol akarnak. Putyin nyilatkozatában sejtetni engedte: a Csecsen­föld körüli vé­delmi zónát úgy alakítják ki, hogy az szükség esetén csecsen te­rületekre is­ kiterjed m­ajd. Ezzel véleménye szerint meg lehet majd előzni, hogy egy csecsen betörés esetén például, dagesztáni falva­kat vegyenek tűz alá.­ ' Putyin' ismét úgy foglalt állást, hogy nem zárja ki személyes találkozóját a­ csecsen államfővel.­ (Folytatás a 8. oldalon) Orbán neheztel az MDF-re A kormányfő nem tárgyalt az agrártámogatásról Torgyánnal Orbán Viktor miniszterel­­­­nök". .-tegnap, neheztelését fejez­te f ki’ az MDF felé a­­ f kisga­zdapárt' minapi előadásából. Sza­­­vaiból ez derült ki-hogy fiz' időközi választásokon való­ együttműködés hiányát­ ser, , relmezi. A miniszterelnöl^ .'torgyán] jgiséfflgl néni tat.; iálkozott négyszemközt ,sl !s'rtgm tárgyaltak a földmű­­­­velésügyi­ tárca költségve­r­­ési támogatásáról.­­ Orbán Viktor h­iniszter­elnök tegnap előadást tar­­tott a­ Független Kalgazm­o­dapárt­ székházában az :É­gkhárt •, Tibor­i-politikai, ■Äkad|fU^ rendezvényén. A kisgazdák, ,„létenj, haza,­­ Család” ■ jelszava' -t alapján felépített beszédében élte­t, Igélte :a’ kormány egyéves.. tevékenységét. Úgy ítélte meg, a jelenlegi kormány ’ biztosította az, egyházak működésének igakorlaii , feltételeit, sikerült, helyre­­,­állítania a kormányzati p©­­o­litikában a „nemzeti-ön­ér­r­­­­dekűségét”­,­­ (Folytatás a 2. oldalon) ■■ Orbán­ Viktor miniszterelnök és Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nem tárgyalt az agrártárca 413 milliárd­­ forintos igényéről, de azt mind a ketten kijelentették, hogy a Fidesz és az FKGP együttműködése példaértékű ; felvétele : Balázsi'György ' ' wépsova' Nobel-díj mese Stockholmban, a­­ Svéd Akadémia’, csütörtökön Günten Grass­ nemet­ író­­nak ítélte oda az ez évi iro­dalmi Nobel-díjat. Az Al­ternatív l Nobelnék Spanyol­­országba, Németországba, Kolumbiába ,és Kubába került. A Helyes­ életmód díját megosztva Juan,Gap­­ees spanyol, ügyvéd, Salva­dor Attgncigpffliai ehilgi,ei­, nők mmikát^í^ip^tatott..' Scheer, a demokrata Párt(SED^p|j£.N lamenti képviselője/ Tosolai egyesülés aI%^bAr ]a,' a kubai Szerves, M^zeg gazdaság- Ösb^t', valamint a kolumbiai­­­GOr4 AMA azél^e^^l^^'fe;­­, • í|jGéri^er Grassiel Sárfio­, mmmÉfááffix oldalon}. Kerülő úton a konténerek Tovább­ késik a koszovói magyar konténertábor felépítése, miután az első nyolc, téli tartózkodásra alkal­mas lakókörletet leghamarabb ma este indítják útnak kamionokkal Ba­járól Románián és Bulgárián keresz­tül Koszovóba. A tervezett útvonal mentén egyébként időközben több ország megemelte a tranzítszállítási díjakat. Pristinában ezalatt egyre hi­degebbre fordul az időjárás, a ma­gyar katonák­­sátraiban esténként fű­tés mellett is mindössze 15 Celsius­­fok a hőmérséklet. (Cikkünk a 3. oldalon) A nyolc fakonténer a bajai ATI-depó területén várja, hogy kamionokra rakodva Koszovó felé vehesse az irányt. A vámszabad terület műszakvezetője, Cár Csaba a szállítmány papírjait ellenőrzi K­erSzay László felvétele Megszűnhet ezer kilométernyi vasúti szárnyvonal Több mint ezer kilométernyi kihasználat­lan vasúti szárnyvonal sorsát teszi bi­zonytalanná a jelenleg tárcaközi egyez­tetésen formálódó vasúti reformtervezet - értesült a Népszava. Lapunk informá­ciói szerint a közlekedési tárca a reform­koncepcióban nem a vonalak megszün­tetését, hanem azok magánkézbe adását tervezi. Ugyanakkor az ehhez elenged­hetetlenül szükséges törvénymódosítás előkészítését még nem fejezték be a mi­nisztérium illetékesei. IE|:Ko­vács ,Róbert. ■ NÉPSZAVA- 1 '.i^pdagyar * All^ijavasiitak ^^^Ma^^i­tie^janakter­­.‘■y^étébek 'Vasúti­ szakem­­^s felöljük a tu- ‘ ^ákminisztérium .Ifjé felseseitték,. hogy. már a közműi', .jpvöb­en adjanak ' iMgárt ké^bé; mintegy 1 00­0' mlortaéternyi , hosszúságú, ki^iasználatlan szárnyúp-; /rt^at. A MÁV.hálózat^; jé^, ;I leg!­több ilyen vortaibz%­.: kmp is létezik. Ezek,közül­­’ irtást mintegy 1000.;foipmé­v­­ernyi;\ \ sínpálya kezelése-, / nek 'azonnali, megsz­ünteté­­séti a későbbiekben pedig további ^000^25,QO-kifom­é­­forrtyi-) vonal gazdas ágossá­­gi',felülvizsgálata!|' jágasól- ’ ‘*|^gá‘‘szalí^el^|^rteSütt; érdek-képviseleti források-^ ból a Népszava. Arra azonban, egyelőre­ nincs lehetőség, hogy : a, MÁV /­azaz­­ gyakorlatilag, az: ’állam) kezelésében lével vonal&akaszokat vallalkbi,­zők vagy társaságok üze­meltessék. A jelenlegi sza­bályozás : alapját, léfeö­tő vasúti törvény ezt.ugyátiis,, nem engedi meg.* . A... szaktárca hivatalos., álláspontja­­ szeriit a* szárnyvonalak megszün-­ teté^ét :nem tervezi a 'mi-­­his^t^ijün -/ mondta el. kérdésükre Müller Mi­hály ■ Sajtófőnök! Csupán, hzek... úgymond - privati-'­z­ációja./ lehet egyaránt ki-' megoldás a:; tárca!; és'­a 'szárny vo­nalak m­ellett" élő­ lakosság öáállára. 1 . Amennyiben azokbárt, a . szárnyvonalak ü^m­etteté­­­­sét - a vasúti reform alapján - hamarabb szünteti meg a vasúttársaság, /mint hogy azok/magánkézbe adására /lehetőség, nyílna, mintegy •1000 m­ililométernyi vonalon Szűnne meg a vasúti körvez­kedés. Megnehezítve ezzel a környékbeli lakosság közle­­kedését és életkörülményeit /­•/hangsúlyozta­ egy sza­kszervezeti szakember. ír Ép­­­pen ezért, mint mondta, a /f­öldművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztérium­­(FVM) segítségét­ kívánják i­génybe­ venni ennek meg­­akadályozására. Az FVM •ugyanis, nem engedheti meg,:;hc^::é^:!il^éh -...terv. • Vészélyeztésge hazán­k 'tele-,, •pülésszerkezetét... Radioaktív sugárzás Japánban A töld­ggeztetés tart a helyzet súlyosbodásától Japánban tizennégy ember sugárfertőzést szenvedett - közülük k­knek súlyos az állapota mikor a fővárostól keletről a tokaimurai magángyárban radioaktív szivárgás történt. A japán hatóságok csütörtökön mintegy ötven csa­lád kitelepítését rendelték el, miután radioaktív szivárgást észleltek egy urániumfeldolgozó üzemben. Japán segítsé­get kér az országban állomásozó amerikai csapatoktól. MTX-információ A­ Szivárgást csütörtök reg­gel észlelték egy tokaimul­ai hragángyárban, Tokió-, tól keletre. Az úzeth kör­­­nyékért a sugárzás mértéke’ átlagosan tízszerese volt a normális értéknek, de a­ baleset után 4 ezerszer ma­gasabb értéket mértek. ‘A szivárgás után szem sokkal visszaállt ■ a rd­egszokott su-’ gátlási érték, de ennek el­­len­ére a­ hatóságok fe­nn­­tarthatták a­ kitelepítési in­­­tézkedéseket.­­ A tokaimurai prefektúra szóvivője elmondta, hogy 150 embert telepítettek ki a gyár 200 méteres körze­téből,­ és a területet a köz­lekedés elől is lezárták. Néhány órával a baleset­ után Tokaimura lakosság j­ágát hangszórókon felszólí­tották,­­ hogy maradjanak* .otthon és csukják be laká­­­suk­ ablakait. Amíg a vizs­­­gálattal megbízott szakér­tők m­egerősítik, hogy a sugárzás mértéke a nor­­m­ális szintre süllyedt. • A párban feldolgozott urániu­mot atomerőművek­ben használják fel. A cég egyik tisztviselőjének el­­mondta: vizsgálják, hogy mi történhetett, de a mun­kások elmondása alapján feltételezhető, hogy az urá­nium elérte a kritikus álla­potot, amikor is megkezdő­dik a nukleáris reakció. (Folytatás a 8. oldalon)

Next