Népszava, 1999. november (127. évfolyam, 254–279. sz.)

1999-11-01 / 254. szám

16 OLDAL ÁRA: 52 FORINT Pénteki záró: 6959,16 ___A Előző heti záró: 6748,83 P H K SZ CS P Tőzsdehírek *.­olai , 127. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM 1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ Sztevanovity Dusán 11. oldal 9­770237 378012 Zűrzavaros kaszinótrender A francia pályázók szerint furcsa számon állt meg a kaszinók üzemeltetésére kiírt pályázat, ugyanis olyan cégek nyerték el az üzemeltetési jogot, ame­lyek ajánlata félmilliárd fo­rinttal alacsonyabb volt, mint az övék. 2. oldal A katonakórházak jövője Már most biztos, a hadse­reg jelenlegi hat kórházá­ból csupán kettőt tarthat meg, de egyelőre nem tudni, hogy kihez kerül a többi intézmény. 3. oldal Nincs eredmény fuvarozóügyekben Nem hoztak áttörést a fu­­­varozók és a kormányzati eddigi tárgyalását A­­kabi­­net nem akart­ engedni a követelés­öknek. 4. oldal Vallásbéke több száz év után A Vatikán és a Lutherá­nus Világszövetség va­sárnap, a reformáció nap­ján Augsburgban aláírta a megigazulásról szóló nyi­latkozatát. 8. oldal ALAPÍTVA 1­873-BAN Vitatott megcímzett támogatások Vezető politikusok körzetei járnak jól Ellenzéki politikusok folyamatosan tiltakoznak az önkor­mányzatok tervezett támogatása miatt; úgy gondolják, a címzett támogatásokból szinte csak kormánypárti politi­kusok által vezetett települések részesülhetnek. Informá­cióink szerint már nem csak az ellenzék kifogásolja a kü­lönböző címeken juttatott támogatások elosztásának módját, hanem kormánypárti képviselők is elégedetle­nek. A legnagyobb kormánypárti frakcióban és a Függet­len Kisgazdapártban is visszatérő téma, hogy a párt meghatározó politikusai saját választókörzetüknek száz­milliós, több milliárdos támogatásokat szereznek meg. NÉPSZAVA-információ A jövő évi költségvetési tervezetben szereplő támo­gatások elosztásánál feltű­nő, hogy több vezető kor­mánypárti politikus vá­lasztási körzete kaphat nagyobb összeget, ha az Országgyűlés megszavazza a javaslatot. Az Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt pályázatból Alcsútdo­­boz és Felcsút is részesedik. Az előbbi település, Orbán Viktor miniszterelnök szü­lőhelye kétmillió forintot kap az iskolai sportpálya felújítására, erről a napok­ban értesítették az önkor­mányzatot, míg a felcsúti sportcsarnok építéséhez 23 millió forintot ad az ISM. Mint ismert, a település futballcsapatában játszik Orbán Viktor is. A címzett támogatások­ból többek között részesül­het Torgyán József kisgaz­da pártelnök választási kör­zete, Mátészalka, ahol egy középiskolát bővítenek és újítanak fel állami segít­séggel. Információink sze­rint Sopron kapja a leg­több kormányzati támoga­tást, ahol Szájer József, a Fidesz frakcióvezetője nyert a parlamenti képviselő-vá­lasztáson­ jelentős támoga­tásra számíthat csapadék­víz-csatorna fejlesztésekre. Ugyancsak támogatja a kormányzat a Soproni Vá­rosi Kórház rekonstrukció­ját: a következő három év­ben 5 milliárd 348,6 millió forintot szán erre a költ­ség­­vetés-tervezet, ebből 2000-re kétmilliárd-százhatvan­­hatmillió forintot fizetnek ki. Itt különösen szembetű­nő, hogy a támogatás ösz­­szege a kormányzati beru­házások fejezetében szere­pel, ahol általában a regio­nális vagy az országos je­lentőségű beruházásokat so­rolják fel, és egyetlenként ide került a soproni kórház felújítása. Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, pénzügyminiszté­riumi államtitkár választá­si körzete is számíthat cím­zett támogatásra, ahol egy rehabilitációs intézetet fog­nak bővíteni. Kaposvár is részesülhet címzett támo­gatásokból, ahol Szita Ká­roly, a Fidesz frakcióveze­tő-helyettese a polgármes­ter, itt műemlék-felújításra kapnak jelentős összeget. Debrecen, amely a fide­­szes frakcióvezető-helyet­tes, Kósa Lajos polgármes­ter választókörzete, is kap címzett támogatást,"amelyből a Vojtina Színház rekonst­rukcióját finanszírozzák. A költségvetés 9. fejezetében, a kormányzati beruházá­sok címszó alatt szerepel a debreceni klinika 910 millió forintos fejlesztése is, ebből a jövő évben 454 millió fo­rintot fizet az egészség­­ügyi tárca. Azok közül az országgyűlési képviselők közül, akik egyben kor­mánypárti polgármesterek is, költségvetési támoga­tásban részesül még Bartha László (Fidesz), szegedi polgármester és ország­­gyűlési képviselő körzete. (Folytatás a 2. oldalon) Végső nyughelyére került az ismeretlen magyar katona Kegyeleti ünnepség és ökumenikus gyászszertartás keretében, katonai tiszteletadás mellett helyezték végső nyughelyére a Don-ka­­nyar Emlékkápolna szarkofágjában az Oroszországban, a II. világháborúban elesett ismeretlen magyar katona földi maradványait. Több mint ötven év adósságának teszünk eleget, amikor a Don-kanyarban lezajlott kegyetlen csata 12 ezer elesett hősének állítunk emléket - hangsúlyozta Göncz Árpád köztársasági elnök pákozdi beszédében Gy. Balázs Béla felvétele Megtalálták a gép roncsait A kereső repülőgépek és hajók személyzete holttes­tet látott lebegni az óceán vizén, és felfedezte az Egypt Air egyiptomi légi­­társaság vasárnap hajnal­ban eltűnt Boeing-767-es utasszállító repülőgépének roncsait az Egyes­lt Álla­mok partjai közelében, a massachusettsi Nantucket szigettől 40 mérföldnyire. (Részletes információink a 8. oldalon) *­i Häkkinen esélyt sem adott A Forma-1 suzukai zárófutamán a Ferrari a konstruktőrök vb-címével vigasztalódott Hihetetlen izgalmakat várt a világ az év utolsó Forma-1-es versenyé­től, a suzukai Japán Nagydíjtól. Az­tán a gigászok csatája már a rajtnál eldőlt. A címvédő Häkkinen fan­tasztikus tempóban vágott az élre, a startelsőséget megszerző Michael Schumachernek feltartani, Irvine­­nak utolérni nem volt esélye. Häk­kinen 14. futamgyőzelme második vb-címét eredményezte. A rivális Ferrarinak a konstruktőrök első helye jutott vigaszdíjul. Németh Andrea NÉPSZAVA „Mika megérdemelte a sikert, ez volt élete egyik legjobb versenye. Ha nem a legjobb” - kommentált a McLaren-Mercedes csapatfőnöke, a pilótáját keblére ölelő Ron Dennis. Mika Häkkinent, ahogy tavaly, idén sem roppantotta össze a tét súlya. Ahogy tavaly, idén is csak tökéletes versennyel nyerhette meg a világ­­bajnoki címet Suzukában, s a finn állta a próbát. Pedig idén többször úgy tűnt, megdől a menedzsere, az 1982-es világbajnok Keke Rosberg leszögezte faktum, miszerint Mika kötélidegzete a legjobb a Forma-1­es mezőnyben. Elvégre Imolában a 17. körben vezető pozícióból verte a kerítéshez autóját, Monzában a 29. körben egyszerűen „elváltotta” ma­gát, s dühében a fák alatt sírógör­csöt kapott, sepangi harmadik helye után pedig olyan kimerült volt, hogy csaknem leájult a dobogóról. (Folytatás a 14. oldalon) Akárcsak tavaly, idén is a finn Mika Häkkinen lett a Forma-1 világbajnoka Reuters-fotó Orbán festménnyel tér haza A kanadaiak már vissza is szolgáltatták a Vasari-képet A kanadai látogatáson tartózkodó Orbán Viktor minisz­terelnök szombaton, a montreali magyarok közösségi házában rendezett találkozón bejelentette: a kanadai ál­lam úgy döntött, hogy visszaadja Magyarországnak azt a Vasari-festményt, amely a magyar álláspont szerint a tör­vényt megkerülve jutott ki - még évtizedekkel ezelőtt- Magyarországról az észak-amerikai országba. Kárpáti János MTI (Montreal) Giorgio Vasari A kánai menyegző című­­ képéről van szó, amelyet Magyar­­ország 1964 óta próbált - sikertelenül - visszasze­rezni a montreali szép­­művészeti múzeumtól. (Az egymillió dollár értékűre becsült festményt kana­­dai adatok szerint 1961- ben egy magyar állampol­gár a BÁV-nál vette meg, 944 forintért, de kiviteli engedélye értelemszerűen nem volt.). Az ügy hosszú ideig bénította a kana­dai-magyar kulturális kapcsolatokat. Most­ Orbán Viktor be­számolt arról, hogy a visszaadás meg is történt,­­mi több, Jean Chrétien ka­nadai kormányfő lehetővé tette, hogy a magyar kül­döttség haza is vigye és a budapesti Szépművészeti Múzeumnak átadja a fest­ményt. Orbán Viktor miniszter­elnök vasárnap, ötnapos kanadai látogatásának utolsó napján a Toronto közelében található Ha­­miltonba látogatott, ahol a John Calvin presbiteriá­­nus templomban isten-­ ■ tiszteleten vett részt, majd­ a­­ templom gyülekezeti termében beszédet mon­dott a hamiltoni magyar közösség tagjai előtt. Ezután a kormányfő és kísérete látogatást tett tá a hamiltoni városházán, majd Orbán Viktor meg­koszorúzta a településen­­található Liszt Ferenc­­mellszobrot. A miniszterelnök nagyon sikeresnek minősítette a magyar kormány- és üzlet­emberi küldöttség kanadai látogatását. ­­k Szabadulnak az életfogytiglanosok Nem jelentenek veszélyt a börtönt elhagyók A statisztikák alapján ezekben az években egyre több ko­­rábban életfogytiglanra ítélt bűnöző kerül szabadlábra. Idén hárman szabadulnak, ám a következő években ez a szám minden valószínűség szerint nő majd. Szakemberek szerint a 20-25 év után szabaduló elítéltek egyáltalán nem jelentenek veszélyt a társadalomra, az átlagember azon­ban úgy véli, a súlyos bűncselekmények elkövetőivel szemben ennyi év után sincsenek teljes biztonságban. Gál Gyula, Nagy Gergely NÉPSZAVA ■■ Jelenleg ,194 életf­ogytig­­lanira ítélt személy rabos­kodik a hazai büntetés­végrehajtási (bv) intézetek­ben - mondta Bökönyi Ist-­­ván, a büntetés-végrehajtás, országos" parancsnoka. Az életfogytos elítéltek valójá­ban nem az életük végéig raboskodnak, elítélésükkor a bírák meghatározták, hogy 15,20 vagy 25 év múl­va feltételesen szabadlábra lehet helyezni őket. Ezzel a lehetőséggel általában él­nek is a bv-bírák, s a rabo­kat a megjelölt időpontban szabadlábra helyezik. Idén három életfogytos elítélt szabadul vagy szaba­dult. Mivel az életfogytig­lan,­ mint büntetési nem 1973-tól létezik Magyaror­szágon, s az első néhány év­ben csak egy-két személlyel szemben alkalmazták ezt a büntetést, valójában a 15- 25 évnyi szabadságvesztés­re ítélt rabok nagyobb számban az ezredforduló környékén jutnak majd ki börtönükből. (Folytatás a 10. Maczó Ágnes: a maffia törvényei uralkodnak G. Nagy­né, Dr. Maczó Ág­nes, Üröm polgármestere szerint megérett az idő egy új pártformáció megalaku­­­­lására. Ő a Független Kis­gazdapártot is, új vezetés­sel meg tudná újítani. Úgy látja: erkölcsleg mélypont­ra jutott a politika, jószeri­vel a maffia törvényei ural­kodnak. Az Országgyűlés és a kisgazdapárt volt alel­­nöke Torgyán Józsefet hi­báztatja azért, hogy a párt a Fidesz szolgálójává vált. De nem csak ezért tartja Torgyánt alkalmatlannak a köztársasági elnöki cím­re... Amúgy, közvetlen vá­lasztás­ esetén maga is elin­dulna a köztársaság elnöke posztjáért, hiszen - úgy érzi - ma is az ország egyik leg­népszerűbb embere. (Interjúnk a 6. oldalon) .

Next