Népszava, 2001. január (129. évfolyam, 1-26. sz.)

2001-01-26 / 22. szám

NÉPSZAVA Szeptemberben nyit a Nemzeti Táncszínház MTI-információ A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) július 1-jével megalapítja a Nemzeti Tánc­színházat. Az új művészeti műhely Budán, a Várszín­házban kap helyet és működését idén szeptemberben, a 2001-2002-es színházi évad nyitásakor kezdi meg. A Nemzeti Táncszínház köz­hasznú társasági formában mű­ködik majd, az intézmény üze­meltetője a Táncfórum Kht. lesz, ehhez azonban a kht. ala­pító okiratát módosítani kell és feladatkörét is kibővítik. A Nemzeti Táncszínház a táncmű­vészet minden ágának otthont ad majd, így a klasszikus balett, a néptánc és a kortárs mozgás­művészet területén született pro­dukcióknak is. Az intézmény­ben gyermekszínházi előadások is lesznek. A Nem­zeti Táncszínház elsősorban befoga­dó intézmény lesz, rendszeres bemu­tatkozási lehetősé­get adva vidéki és határon túli együt­teseknek is. A teátrum feladata lesz ugyanakkor fesztiválok, szak­mai tanácskozások és közönség­­találkozók szervezése is. A táncművészek részéről már két évtizede felmerült az igény egy olyan intézményre, amely állandó bemutatkozási helyet biztosít az ennek a művészeti ágnak a különböző műfajaiban alkotóknak. A Nemzeti Táncszínház a táncművészet minden ágának otthont ad Modern művek fesztiválja NÉPSZAVA-információ Ezen a hétvégén a Magyar Zene­­művészeti Társaság tizenharma­dik alkalommal rendezi meg kor­társ zenei rendezvényét, a Mini­fesztivált. A rendezvénysorozatot 1989-ben azzal a céllal hívta élet­re Durkó Zsolt zeneszerző, a tár­saság alapító elnöke, hogy fóru­mot teremtsen a XX. század érté­kes és ritkán hallható kompozí­cióinak. A tavalyi és az idei koncertso­rozaton - a millennium szellemé­ben - csak magyar művek szólal­nak meg. A ma kezdődő és 28-ig tartó, három hangversenyből álló, XIII. Mini-fesztivál a legkülönfé­lébb generációk bemutatására tö­rekszik. Felhangzik például Maros Ru­dolf, Farkas Ferenc és Járdányi Pál egy-egy műve, a hatvanas évek terméséből pedig Bozay At­tila, Durkó Zsolt vagy Szokolay Sándor alkotásai. Emellett a programban Kocsár Miklós, Dubrovay László és Balassa Sán­dor közelmúltban született kom­pozíciói is helyet kaptak, a legfia­­talabbakat pedig Bánkövi Gyula, Durkó Péter és Horváth Barna­bás képviseli. A koncertek prog­ramjában egyébként több ma­gyarországi premier és ősbemu­tató is szerepel. A Mini-fesztivál, amelynek is­mét a Pesti Vigadó ad otthont, egyike a legrangosabb kortárs ze­nei rendezvénynek, s olyan kivá­ló szólisták és együttesek lépnek fel rajta, mint Csavlek Etelka, Pe­­rényi Eszter, Dobozy Borbála, Onczay Csaba, Gyöngyössy Zol­tán, a Nemzeti Énekkar, a Com­­ponensemble vagy a Szombathe­lyi Szimfonikus Zenekar. ml 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Ezredforduló 8.35 Mindent a szerelemért 9.00 Mindent a szerelemért 9.35 Naprakész 12.00 Híradó délben 13.00 Körzeti magazinok 13.58 Hírek, időjárás-jelentés 14.00 A mi kis családunk 14.55 Utazás a világ nagy vasútjain 15.58 Hírek, időjárás-jelentés 16.00 Ezredforduló 16.05 Gaia 16.30 Ezredvégi Magyarország 17.25 Évgyűrűk 17.50 Alaphangok 18.00 Híradó hatkor 18.20 Ablak 19.15 Világhíradó 19.30 Híradó este 20.05 Sándor Mátyás 22.05 Híradó este 22.15 Aktuális 22.35 Théma 22.50 Rajongó 23.20 Hobo Blues Band-koncert 0.15 Halál a „Vidám fiúkra” 1.35 Ezredforduló m2 4.00 TS 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Panoráma 9.00 Magyar Szalon 9.30 Írók 1956 után 10.10 Írók, gyerekek 1956 után 11.00 Úton 11.30 Lendületben 12.05 Szerelmek Saint Tropez-ban 12.50 Zenelánc 13.00 Híradó délben 14.00 1100 év Európa közepén 14.25 Hölgyválasz 14.55 Kettesben 15.30 Magyar Ház 16.00 Iskola utca 17.30 72 óra 17.55 A világ különleges gyermekei 18.00 TS 19.40 Tévétorna Norbival 19.45 Esti mese 20.00 Világhíradó 20.15 Híradó este 20.45 Századunk 21.10 In memóriám Sinkovits Imre 21.45 TS 23.15 Záróra 0.15 Éjszakai csevegés 1.50 Aktuális 2.15 Iskola utca 3.45 Zöldpont Duna Tv 5.30 Indul a nap 8.30 Vers 8.40 Tele-Enciklopédia 8.55 A csend hangjai 9.15 Kilimandzsáró hava 11.05 Énekessorsok: Ilosfalvy Róbert 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó 12.15 Bethlen-szellem 13.20 A dzsungel könyve 13.45 Világablak 14.15 Felelet az életnek 14.45 Mégis valóra váltak Kodály álmai? 15.15 XX. század 16.00 Kalendárium 18.00 Híradó 18.25 Mese 19.00 A világörökség kincsei 19.15 Aranysárkány 20.40 Mai kézművesek 21.00 Híradó 21.30 Pillangó 23.55 Ezredforduló 0.00 Híradó 0.05 Vers 0.15 Elkényeztetettek tv2 5.50 Jó reggelt, Magyarország!­8.35 Gazdagok és szépek 9.00 Csupa, csupa élet 9.30 Jenny 9.55 Színkép 10.25 Közvetlen ajánlat 11.15 Reggeli gondolatok 11.20 Magyar történelmi arcképcsarnok 11.25 Titokzatos természet 11.55 Stefanie 12.45 Joe Tynan megkísértése 14.35 Herkules 15.15 Szelek szárnyán 16.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók 16.25 Acapulco szépe 16.55 Ramona 17.40 Maria Isabel 18.30 Tények 19.00 Ki vagyok én? 19.30 Gyerekszáj 20.00 Vad angyal 20.30 Dáridó 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.50 Életre-halálra 2.00 Autószalon 2.40 Vers éjfél után RTL Klub­ 6.30 Reggeli 9.00 Recept Klub 9.15 Szeretni bolondulásig 9.40 Titkok és szerelmek 10.35 Top Shop 11.30 Delelő 12.30 Recept Klub 12.55 Joker 13.00 Híradó 13.20 Kavalkád 13.30 Második csók 13.55 Helena és a fiúk 14.20 Norm-show 14.45 SeaQuest DSV 15.35 Paula és Paulina 16.20 Szeretni bolondulásig 16.40 Joker 16.45 Terra Nostra 17.35 Joker 17.40 Maria 18.30 Híradó 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt 20.25 Szabadesés 22.05 A chicagói tanú 0.00 Híradó 0.15 Öreglányok 0.45 Fókusz 1.15 Divatklip HBO 6.30 Sportháború 8.00 Okostojás 9.35 A végzet hollywoodi asszonyai 10.05 A Newton fiúk 12.05 Poodle Springs 13.45 13. emelet 15.25 Turbócsapat 17.05 Rabar 17.55 Kő kövön 19.30 Mozi! Mozi! Mozi! 20.00 Tűzhányó 21.45 A lény 2 23.20 Okostojás 0.55 Halálvírus 2.35 Van kegyelem? Kossuth rádió 4.25 Rákóczi-induló 4.33 Határok nélkül 5.00 Reggeli krónika 9.00 és minden órakor Hírek. Időjárás 9.04 Napközben 11.04 Cigányfélóra 11.35 A zenélő angyal (5.) 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.20 Bruckner 150. zsoltár 13.30 A baptista egyház félórája 14.00 Hírek. Időjárás 14.04 Klasszikusok mindenkinek 14.35 Pázmány Péter válogatott prédikációk 15.05 Szóljon hozzá! 15.55 Kamatozó forintok 16.00 Délutáni krónika 16.20 Hasznos tudnivalók 16.25 Talparrávaló 17.05 Magyarországról jövök...­­ TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓM­ŰSOR 18.00 Esti krónika 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.38 Örkény István Egyperces novellák 20.04 Magyar daloskert 20.30 Határok nélkül 21.00 Hírek. Időjárás 21.04 Műsorajánló 21.05 Fórum 21.55 Szóló 22.00 Késő esti krónika 22.30 Szellemtörténetek 23.00 Hírek. Időjárás 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Himnusz Petőfi rádió 4.30 Hírek. Időjárás 4.32 Hajnali dallamok 6.00 Hírek. Időjárás 6.03 Kívánságreggel. Közben 6.30, 7.00, 7.30 és 8.00 Hírek, időjárás, közlekedés 8.45 Zöld(sport)reggel 9.00 Délelőtt. Közben óránként hírek, időjárás és közlekedés 9.01 Hírpercek 9.20 Kabarépercek 9.40 Gordiusz plusz 9.50 Apró­ cseprő 10.10 Délelőtti vendég 10.50 Zöldjelzés 11.05 Sporthírek 11.48 Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 13.01 Hírek. Időjárás. Sport 13.06 Közlekedés 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Péntektől péntekig 15.00 Hírek. Körzeti időjárás 15.50 Natúr hét 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-játék­tér 19.04 Unikum 20.00 Váltóhang 20.30 „Füst a víz felett...” 21.04 „Sors, nyiss nekem tért...” 22.00 Jazzkoncertek 23.00 Hírpercek 23.15 Visszajátszás 0.00-4.24 Éjfél után... Óránként Hírek. Időjárás 2.13 Éjszakai Rádiószínház 22 percben 4.03 Magyar nóták, csárdások KULTÚRA Ferenczi György és a Herfli Davidson a Zeneakadémián Magyarok a fűszemmel Igényes zene az igényes zenekedvelőknek. Soul, blues, cigány népzene, világzene, magyar néptánc. Mindez egy helyen január 28-án, vasárnap este 19.30-kor a Zeneakadémián. Ferenczi György és a Herfli Davidson rendhagyó show-koncertje ufószemmel tekint végig a magyarok históriájának elmúlt ezer évén, és látványos, humoros módon, fergetegesen jó muzsikával idézi fel a jelentős történelmi eseményeket a honfoglalástól egészen a Forma-1-es futamokig. Csontos Gabriella írása a NÉPSZAVÁNAK Az iróniával fűszerezett idő­utazás a mára már tradicioná­lissá vált rendhagyó Herfli Davidson-koncertsorozat kö­vetkező állomása. A régi ra­jongók talán még emlékez­nek az 1997-es Ferenc Cir­­kuszra, amely a Fővárosi Nagycirkusz porondján a század eleji cirkuszi előadá­sok jegyében született, vagy arra a nevezetes augusztus 20-i koncertre, amelyen a ze­nekar a 100 Tagú Cigányze­nekarral muzsikált. A kis magyar ufókirándu­lás szereplői ezúttal a BM Duna Táncegyüttes, Balogh Kálmán és a Romano Kokelo, Dr. Walter és Oláh Andor. A produkciót a Herfli Davidson frontembere, Ferenczi György álmodta színpadra. A szpíker Bot András, akit szerényen csak így jellemezhetünk: ő az RTL Klub hangja. „A zene elől nem lehet ki­térni, ugyanolyan forradalmi időt élünk, mint a 60-as években” - vallja a blues ha­zai mestere. A koncert zenei anyaga egyébként a Tíz kicsi elefánt című Ferenczi-album folytatása azzal a különbség­gel, hogy a groove-os hang­zásvilág után ismét visszatér a szájharmonika. „A zene elől nem lehet kitérni, ugyanolyan forradalmi időt élünk, mint a 60-as években” - vallja a blues hazai mestere Szombaton reggel is Nap-kelte a Magyar ATV-n Tervezett témái: Férfiból nőt, nőből férfit varázsol dr. Traub Alfréd plasztikai sebész - Mester és tanítványai, Sztriptíziskola - bemutatóval (csak 18 éven felülieknek!!!) - Gregor Bernadett büszke a testére, épp ezért megmutatja (...de vajon mit szól ehhez a férje?) - Légy szép mindha­lálig! Férfi válogató! - A 17 éves E. V. Zámbó Jimmy teme­tése után öngyilkos lett - Százan 2000-ről! Mennyit fizet­nének 1004-ben egy olimpiai bajnoknak? - Szabó István az Arany Glóbusz-díjról - Két éve történt... A deutschland­­bergi tragédiára emlékezünk. Telefonszám az adás idején: 251-0519. Jubileumi Verdi-esztendő a Nemzeti Énekkarral NÉPSZAVA-információ Az idei esztendőben a zenei vi­lág Giuseppe Verdi halálának századik évfordulójára emléke­zik, s ebből az alkalomból a Nemzeti Énekkar egész évre szóló sorozatot indít. Az első hangversenyen, január 7-én a Zeneakadémián a Requiem hangzott fel, a következő, ma es­ti, szintén zeneakadémiai elő­adáson pedig Pál Tamás vezény­letével és a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével A két Foscari című operáját ismer­heti meg a közönség. A szólisták között van Somogyi Eszter, Gyi­­mesi Kálmán és Leopoldo Lo Sciuto is. A sorozatban később Verdi vallásos művei, a Luisa Miller és a Pünkösdi királyság is szerepel. A program érdekessé­ge, hogy a koncertek mellett egy kiadvánnyal is kedveskednek a közönségnek, amelyben az ope­rák magyar nyelvű szövegköny­vén kívül a művek keletkezésé­ről, valamint az előadóművé­szekről is olvashatnak. Ragtime-ünnep a Merlinben MTI-információ Új műsort készített a fennállásá­nak huszadik évfordulóját ün­neplő Budapest Ragtime Band. A színházi körülmények közé tervezett koncertelőadást ma mutatják be első alkalommal a Merlin Színházban. A jelmezek­ben, díszletek között színpadra kerülő produkciót az együttes havi rendszerességgel mutatja majd be a Merlinben. A kilenc­­venperces, új szórakoztató mű­sor a maga nemében egyedülál­ló lehetőséget nyújt a zenekar virtuóz hangszeres tudásának bemutatására. 2001. JANUÁR 26., PÉNTEK13 RÖVIDEN Fesztiválzenekari támogatás A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ebben az évben csaknem negyvenmillió forinttal támogatja a Budapesti Feszti­válzenekart, elismerve ezzel az együttes magas szakmai szín­vonalát. A Brass in the Five dija__ Az idei év Artisjus Zenei Kura­tóriumának előadói díját a Brass in the Five rézfúvósegyüttes kapta a többéves, kortárs zenét népszerűsítő tevékenységéért. Polcz Alaine-könyvbemutató Polcz Alaine Leányregény című kötetét ma mutatják be 17 óra­kor a Libri Könyvpalotában (Bp. VII., Rákóczi út 12.). Belsőépítészek kitüntetése Az év belsőépítésze díját kapta a budapesti Centrál kávéház belsőépítészeti kialakításáért Pataky Dóra és Iványi Mónika. Az elismerést az alkotók, a Ma­gyar Építész Kamara székhá­zában tartott házi ünnepségen vehették át. Tíz év a Zongorán Trióval Tízesztendős a Magyar Zongo­­rás Trió. A jubileumi koncerten Haydn, Beethoven, Schubert műveit hallgathatja meg a kö­zönség Szentpéteri Gabriella, Modrián József, valamint Rádi Ildikó tolmácsolásában az Óbu­dai Társaskörben (Bp. III., Kis­korona u. 7.). Komputer és művészet Térköz címmel, Barák Péter komputergrafikáiból nyílik kiál­lítás ma 18 órakor a Vízivárosi Galériában (Bp. II., Kapás u. 55.). Ars Publica irodalmi est Az Ars Publica Művészeti Tár­saság Irodalmi estet tart ma dél­után 6 órakor az Újlipótvárosi Klubgalériában (Bp. XIII., Tátra u. 20.). Négy világtáj hangjai Négy világtáj hangjai címmel ütőhangszer-centrikus improvi­zációk hallhatóak a világ népei­nek zenéire, valamint filmvetítés és népi hangszerek vására is vár­ja a vendégeket vasárnap 10-től 15 óráig a Néprajzi Múzeumban (Bp. V., Kossuth Lajos tér 12.). Bábszínház a múzeumban Vitéz László és a többiek ka­landjain, Kemény Henrik nép­művész bábszínházán mulathat­nak a legkisebbek és a felnőttek vasárnap délelőtt 11 órakor az Ernst Múzeumban (Bp. VI., Nagymező u. 8.). Két Jávorkai koncertje Jávorkai Sándor és Ádám hege­dű- és csellójátékát hallgathatja meg a közönség szombaton 18 órakor a Magyarországi Roma Parlamentben (Bp. VIII., Ta­vaszmező u. 6.). Pénz, szerelem és másság ! Hegyi Árpád Jutocsa miskolci kalmárja NÉPSZAVA-információ A Miskolci Nemzeti Színház történetében először szerepel a műsoron Shakespeare A velen­cei kalmár című darabja. A teát­rumban ma este tartják a premi­ert, a produkció címszerepét Safranek Károly alakítja, s fő­szereplői között van Szegedi Dezső, Varga Klári, Dézsy Sza­bó Gábor és Chajnóczki Balázs is. A díszlet Dávid Attila munká­ja, a jelmez Juhász Kataliné, a színrevivő pedig a színház igaz­gató-főrendezője, Hegyi Árpád Jutocsa. Ő így vall a műről: „A mi produkciónk megpró­bál visszatalálni az író azon mondandójához, amely szerint a gyűlölet nem lehet megoldás semmilyen emberi ellentétre. A gyűlölet ugyanis csak rombo­lás. A gyűlölet a tárgyát magá­val a gonosszal azonosítja. Pe­dig az­­ csak más. Zsidó, ke­resztény, cigány, arab... Másik. Másmilyen. S ha egyetemesen - és röviden - keressük Shakes­peare szándékát A velencei kal­márban, az a­­ ne gyűlölj! Sen­kit. Sőt magát a gonoszt is úgy tudod legyőzni, ha másmilyen­nek fogod föl és megérted. Ak­kor legyőzheted. Ha csak gyű­lölsz, alulmaradsz, mert beszű­külsz, tehetségtelenné és magá­nyossá válsz. Erről akar beszél­ni A velencei kalmár Miskol­con. Meg persze a szerelemről, szerelmes barátságról, pénzről, zenéről...”

Next