Népszava, 2001. március (129. évfolyam, 51-76. sz.)

2001-03-24 / 70. szám

16 2001. MÁRCIUS 24., SZOMBAT KERESZTKÉRDÉSEK Olasz koktél Az ábra két, egymástól egy cikcakk­ban haladó vonallal elválasztott rejtvényt és 7 fekete négyzetet tar­talmaz. A meghatározásokat soron­ként, a beírás sorrendjében közöl­jük. A feladat: a két rejtvény meg­fejtése és a választóvonal berajzolá­sa. VÍZSZINTES: 1. Település a „ma­gyar tenger” közelében. 2. Lima cent­ruma r - égnek áll - a földre helyez. 3. Orosz zongoraművész (Jakov) - lát­szólagos lehetetlenség - gazdasági tár­saság, röv. 4. Kedves emlékű színész, rendező (István, 1905-1980) - lyukba illeszt­­ ... Ullmann, norvég szí­nésznő. 5. Kettő köbe - ködös - Faith no ...; rockzenekar. 6. Érzékelhető a hangja - kerek szám - szelvény, jegy leszakítható része. 7. Cipészszerszám - Petőfi Sándor költeménye - ... avi­on, légipostával - a pince irányába. 8. -.... -ről; helyragpár - tűzhányó nyílá­sa - gyom. 9. Forrásban van! - műtét­tel eltávolít - mennyiségi egység, röv. 10. Bibliai eredetű, igen idős emberekre használt kifejezés. FÜGGŐLEGES: 1. ennyi olasz típu­sú rejtvény van a hétfőn megjelenő Olasz koktélban. 2. Iskolai foglalko­zás. 3. Annyi mint, röv. - veterán hol­land labdarúgó (Ruud). 4. Fed, borít - ... berek, nádak ezek! - a lutécium vegyjele. 5. Líbia hivatalos nyelve - horgannyal von be. 6. Katonai gyakor­lat helyszíne - mérleg jelzője lehet. 7. Szemmel tudja követni az ottani ese­ményeket - gyermeki búcsúszó. 8. Jó­kedvre hangol - telefon, röv. 9. Dön­tést halaszt - Miskolchoz közeli hely­ség. 10. Összeköttetés, kapcsolat - a szabadban legelő állatokat védő körül­kerített hely. 11. Kábítószer - a Mura német neve - római 51-es. 12. Nazim Hikmet ...; török író - titkon szerez. 13. Feszítőeszköz­­ ... Savonarola, tra­gikus sorsú itáliai szerzetes, prédiká­tor. 14. ennyi forintot lehet nyerni havonta az Olasz koktélban. ISTVÁN GYÖRGY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Őszinteség Helyezze el a felsorolt szavakat - négy kivételével - a hálózatban! A meg­maradt szavakból a következő vicc csattanója állítható össze:­­ A férjem az esküvőnk utáni napon bevallotta, hogy van egy házasságon kívül született gyereke. — És te mit szóltál hozzá? Kétbetűsek: EC, LA, LS, OT, PT, RÁ, SM, ZÁ. Hárombetűsek: ANI, CIA, DEI, ÉLV, GAT, HOL, ISK, KÓC, KSZ, NEL, RAK, TAN, TÉR, TRE, VAN. Négybetűsek: ÉREZ, HÁTI, REGE, RÉPA, RIOS, SZÉT, TOKA, ZEKE. Ötbetűsek: ADÁCS, KÁLLÓ, KEBEL, KETTŐ, KÓSER, MAKRA, NEKEM, NEMES, ÖNERŐ, PACÁS, RÁÁLL, RÁRAK, SEREG, TEREH. Hatbetűsek: ABÁROS, RETESZ, CSI­­TÁR, KIRAKÓ, LEKVÁR, MATRAC, MORCOS, PLÁTÓI, RADIÁN, RÁ­AKAD, RECECE, LASSZÉ, SEMMIT, SZÁLKA, YPERIT. Hétbetűsek: CSIZMÁS, FÁRASZT, HABARCS, SÁRÁBÓL. Nyolcbetűsek: CELEBRÁL, ELCSIGÁZ, KIROSTÁL, ÖNELLÁTÓ. Kilencbetűsek: ÉRINTKEZŐ, KÖLTEMÉNY, KÖZÉPFOKÚ, VISSZAESŐ. □ □ □ □ □ □ __ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ • □ □ HOL□ □ □ □ NÉPSZAVA Egy kis ízelítő a hétfőn megjelenő hatodik számból: - Címlapsztori: Fányék szeme fénye - Különleges rejtvény április else­jére: Vigyázzon, becsapjuk! - Indul a Rejtvénykoktél-lap­­család: Olasz koktél - Logikoktél 8 pályázaton sok-sok nyertes! b57 0 o o Imm in Modern gyerek EGYKORI VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ (IMRE) ...VIPERA; MÉRGES KÍGYÓ APOÉN­­ RÉSZE ZSÍROS FÉNYŰ. FEKETE ÁSVÁNY› vryxiviy . HÁTSÓ ‹ RÉSZE FAFÚVÓS HANGSZER NÉPSZERŰ HUMO­RISTA (MIKLÓS) NAGYON AK­TUM­ \ RÉGI ^ › ‹ › KÁLIUM ›V KEDVELT DISZ­NÓIN. TRÓPUSI GYÜMÖLCS NYIJ-TARTÓ­­› ... ›V ›‰T MÁRTÍR KATONAV. (VILMOS)› ELTERVEZ GRAMM RIZS JELZŐJE LEHET HANG- IZLAND FOSZLÁNY! SP.JELE MOSTANI A LEGERŐ­SEBB HÍM SZARVAS V CSEH IPARVÁROS PERON SZÉLEI! V V PORTO, KÖTELES !­I. ADOMÁNY V F › KONVOJ TAGJA!› MENY­ASSZONY V NINCS NAPFÉNY NÉLKÜLE! DÁN VÁL­TÓPÉNZ ABLAK­KERET! TZV LÁBBELI RÉSZE! V › ‹ ‹ CSEH HEGEDŰ­MŰVÉSZ SZÓLAM › V PIHENÉS, KÖLTŐI SZÓVAL ERANSKA ...VEGAS: USA-BELI KASZINO­VAROS' V LOMTA­LANÍTÁS> FŐTITKÁRA ANNAN V NEWTON, RÖV >v LONDONI TASADAS' SZEMÉ­LYED> PERFO­RÁCIÓ V ÓVODA BECEZVE KÉNYÚR BASA HUMORIS­TA(GÉZA) BENTROL HAJIT V > LUC BESSON HIRES FILMJE ÍRÓ (LÁSZLÓ) DIAVOLO­S IRÁNYTŰ ÁLLÁS IS VAN ILYEN! V TINÓDI HANG­SZERE LANKAD V F V GYOLCS­DARAB! V! RAG­ÁLLAT TISZTET DEGRADÁL ¡V MILYEN OKI AZONOS BETŰK UGYAN­ ES BŐR MÁR! SOVÁNY IZRAELI PENZNEN SZÉLE RÓMA POLGÁRA ■V ‚V ‹ 5T TRÉFÁS MUTATVÁNY EGYIK NAGYJA kovacs ági ■v A VÖLGY FELÉ‹ NAGYOBB SZITA CSÚNYA AV AIR.... LÉGI­POSTA JELEN­LEG ÉS KONTRA V . KÉTJEGYŰ BETŰ V . A NITROGÉN VEGYJELE APÓÉN 2 RÉSZE A C NÉVSOR AZ EGYIK SZÜLŐ MÁJUS ELEJE­ BECÉZETT ORBÁN SZLÁV, DETL NÉV EREDETŰ NOV­ KELVIN V . BALATONI ÜDÜLŐ­HELY MEGHA­TAL­MA­ILLETÉ­KESSÉG­E APÓÉN 3 RÉSZE 2-GŐZZÉ VÁLIK FARROW, USA­ BEU .NO SZIN.N V V ÜRES KAS! DÉLUTÁNI TEÁZÁS IDŐ­PONTJA "V” ALMA, TÁJ­­SZÓVAL­ TONNA, RÖV UGRÓ­DESZKA ÖNZŐ. EGOISTA V MOSÓSZER­­ MÁRKÁJA N­­V ELEMI PARÁNY RITKA NŐI NÉV V HATÁRO­ZOTT NÉVELŐ, A TÁRGY RAGJA HIRES BETYÁR VOLT HEKTÓ­, RÖV. "V" HALEVŐ EMLŐS, AMELY DOLOG V ALBANIA FŐVÁROSA LIMITED, RÖV.V ELŐRE­HALADÓ VV IRÁN HATÁRAI' V KISSÉ KEVÉS! › V V V ÁBÉCÉNK UTOLSÓ ELŐTTI BETŰJE› Recept az unalom ellen! GYAKORI KÖRET› MÉTER, RÖV. SZÜRKÉS­ZÖLD SZÍN‹ VÍZBEN TISZTIT KÖNYV NÉLKÜL TT ZOLA SENYE REGÉNYE TT­EKE­TENGELYI› KÖLTŐ (GABOR) VÜK SZÜ­LŐAPJA› V FATUSKÓ › V TAROLÓ› NYOMÁ­BAN VAN! V AZ ALJÁ­HOZ CSÚSZ­TATÓ› SORVÉG' V VEGE. ANGOLUL‹ ... KERR, OSCAR­­DI­JAS SZÍNNŐ V LITE­RATOR FITOS­­ ORRÚ KV TACSKÓ, MÁSKÉPP FŐVÁROSA FV SPORT­FOGADÁS› OSZMÁN­TÖRÖK TISZTI RANG NÁLA LEN­TEBBRE BATU NEPE V RÉSZBEN ROMOS! HORDÓT KÖRÖZ › LÓDULJ! V IRAT­CSOMÓ ›V KOHÓ­BELSŐ! V ‚V KÓRHÁZ JELE A KRESZ­­TÁBLÁN . MEGFEJTÉSEK, NYERTESEK A Népszava március 10-i számában megjelent rejtvé­nyek megfejtései: Nehéz eset: - Miért csak most szól, tizedes, hogy elégségese volt rajzból?! Maga szerint a fantomképe alapján elkapjuk a tettest?! Latinul­­magyarul: Manus manum lavat. Kéz kezet mos. Is­merős?: -Akkor úgy látszik, mégsem ismered... NÉPSZAVA MEGFEJTÉSI ITT LEVÁGANDÓS SZELVÉNY KERESZTKÉRDÉSEK Modern gyerek: Könyvet nyertek: Simon Péter (1026 Bp., Pasaréti út 30.), Rezi Ferencné (8256 Ábrahámhegy, Iskola u. Olaszkoktél: 32.), Tóth György­né (2000 Szentendre, Előd u. 2.), Szemző Kálmán (1213 Bp., Orsova u. 14.), Nagy Ala­­dárné (3630 Putnok, Bányász út 40.). Kérjük, hogy a megfejtéseket az itt közölt pályázati szer- Őszinteség:. vényre írják rá, majd azt kivágva ragasszák fel egy leve­lezőlapra. Beküldési határidő: egy héten belül. Címünk: Népszava szerkesztősége, 1430 Budapest, Postafiók 4. ................................■■■•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék