Népszava, 2001. március (129. évfolyam, 51-76. sz.)

2001-03-30 / 75. szám

NÉPSZAVA Kovalik Balázs a korosztály-testvériségről, az őszinteségről és a szerelem tragédiájáról Kékszakállú - három szereplővel Tízesztendősen látta először Bartók darabját, gyerekként bábelőadás formájában mutatta be otthon első saját feldolgozását, négy esztendővel ezelőtt pedig A kékszakállú herceg vára volt a diplomarendezése Münchenben. Kovalik Balázs most ismét színre viszi Bartók operáját, a premier szombaton, illetve vasárnap lesz az Ybl-palotában. Réfi Zsuzsanna NÉPSZAVA - Harmincéves, éppen annyi idős, mint amennyi Bartók Béla volt, amikor komponálta a dara­bot. Ez a tény, gondolom, sajátos értelmezést is ad a műhöz. - Félelmetes megélni ezt a ha­­sonkorúságot. Éppen a napokban vettem elő ismét Bartók leveleit, s olyan, mintha a saját naplómat olvasnám. Persze nem mérhetem magam hozzá, de az érzelmei, a világlátása, a fájdalma szinte tel­jesen az enyéim is. Döbbenetes érzés, különösen akkor, ha az em­ber belegondol, hogy kilencven esztendővel ezelőtt is ilyen volt a világ. Valami furcsa, cinkos kor­osztály-testvériséget érzek Bar­tókkal; úgy gondolom, ezt az operát ebben az életkorban lehet a leginkább érteni. Tizenéves ko­romtól foglalkozom a művel, ti­­zenvalahány különböző Kéksza­kállú-felvételem van, mégis soha ennyire nem hatott még rám a da­rab. Most ugyanis olyan kapukat nyit meg bennem is, amelyeket még eddig sosem. - Akadnak azonos elemei a mostani és az ön korábbi, mün­cheni előadásának? - Természetes, hiszen ez a pro­dukció a németországi koncepció alapjaira épül. Mégis teljesen más. Ennél az operánál a lényeg ugyanis az, hogy ki az a két em­ber, aki színpadra lép, s az összes többi dolog elhanyagolható. Az persze kérdés, hogy mit tudok mondani az énekeseknek a szö­vegről, a zenei képletekről, mennyire vagyunk érzékenyek, mennyire hatunk egymásra. A Kékszakállú azért emelkedik ki az összes többi opera közül, mert ez egy olyan szinten _____ elemelt darab, ahol nincs jelmez, dísz­let, szcenika, „csak” két ember van. Az énekesek nem tud­nak különböző álar­cok mögé bújni, ma­gukat kell megmutatniuk. Ezért nagyon nehéz színre vinni a dara­bot, mert az előadóktól hihetetlen őszinteséget kíván. Ezek a figu­rák ugyanis bennünk, mindannyi­unkban élnek.­­ Akkor nem is igazán férfi és nő, hanem két ember érzelmi csa­tája ez?­­ A mű kapcsán az egyik félre­értés az, hogy egy férfi titkáról van szó, amit egy nő ki akar ásni. Pedig szerintem nem így kell a „férfit” és a „nőt” érteni, hanem úgy, ahogy a férfi és a nő benne lakik minden emberben, minden kapcsolatban. A negatív és pozi­tív pólusról nemektől függetlenül is beszélhetünk. Mindenképpen érzékelhető és érzékeltetendő, hogy itt minden az „egészben” meglévő férfiasságot és nőiessé­get, a fint és arangot jelképezi.­­ Egyik nyilatkozatában a da­rab kapcsán úgy fogalmazott, az ember tragédiája az, hogy a sze­­retetével és a szerelmével élni ké­pes. Ez elég szörnyű kép.­­ Valóban az, de ez a mű erről szól. Szerintem egyébként min­­______ den darab erről szól. A sevillai bor­bély végén nagy a boldogság, de tud­juk, mi lesz a foly­tatás, ahogy tudjuk azt is, hogy a Figa­ro házassága után A bűnös anya következik. Az ember szeretne másban hinni, de ez a valóság. A Kékszakállú talán csak egyértelműbben mondja ki ezt, mint a többi darab. - Különleges térbe helyezte az operát, ahol csupán egyetlen tárgy, egy tükör található. - A tükör az egyik legdöbbe­netesebb technikai találmány, ami létezik a földön, mert talán a legtöbb köze van az ember lel­kéhez és pszichéjéhez. Emellett pedig ez a tér segít abban is, hogy az előadásunkat közelítsük kicsit az oratorikus megoldás­hoz. Hogy legyen és ne legyen színház. - Rendhagyó megoldás az is, hogy a zenekart a színpadon he­lyezte el, így az tulajdonképpen harmadik szereplőjévé vált az előadásnak. - Valóban, bár a muzsikusok te­vékenyen nem vesznek részt a színpadi cselekményben. A darab ugyanis a zenekarban játszódik le: minden, ami miatt a Kékszakállút szeretjük, a színei, a hangzatai a zenekarban vannak. Ha ez a mu­zsika egy lyukból jön, akkor sok­kal kevésbé hat, mint amikor har­madik szereplőként jelen van a színen. A zenészeknek ez annyi­ban jelent nehéz feladatot, hogy pszichésen is be kell kapcsolódni­uk a játékba. Az Operaház muzsi­kusai általában „száműzetésben" ülnek, el vannak szigetelve a szín­padtól. Nem tudják, hogy az adott hangnál mi jelenik meg a színen. Pedig ha mindez előttük zajlik, ha látják, akkor hat rájuk is, és akkor talán szebben szólaltatják meg a hangszerüket. Ezek a figurák bennünk, mindannyiunkban élnek Az egyik szereposztás „jin-jang”-párja: Rácz István és Kovács Anna­mária, valamint a színpadon szereplő harmadik, a zenekar Gy. Balázs Béla felvétele FESZTI VÁLOGATÁS Keringők és sárkányzene NÉPSZAVA-információ A Budapesti Tavaszi Fesztivál zá­róhétvégéje is sokszínű kínálattal várja az érdeklődőket. Ma kerin­gőkoncertet hallgathatnak meg az érdeklődők a Zeneakadémián, ahol a Danubia Ifjúsági Szimfo­nikus Zenekar Héja Domonkos vezényletével walzereket játszik Johann Strausstól, Sibeliustól, Raveltől és Busumtól, de felhang­zik Csajkovszkij Virágkeringője, Liszt Mefisztó-keringője és Ri­chard Strauss Rózsalovagjából a nagy keringő is. Szombaton az Amadinda Ütő­együttes koncertezik a Zeneaka­démián, estjükön tongai tradicio­nális zene mellett Holló Aurél, Lou Harrison, Thierry de Mey és Steve Reich kompozícióinak is tapsolhat a közönség. Ősbemuta­tóként hangzik fel Váczi Zoltán Az üveghegyen is túl... című kompozíciója, s a programban tradicionális kínai sárkányzene is szerepel. A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar az MTA Roosevelt téri Dísztermében muzsikál hol­nap: koncertjükön ősbemutató­ként hangzik fel Jan Van der Roost Magyar szimfóniája, a hangver­seny második felében pedig Jo­han de Meij I., A Gyűrűk Ura cí­mű szimfóniáját adja elő az együt­tes. Jan Van der Roost harsona­művész, zeneszerző és karmester. A belgiumi muzsikus a Leuveni Egyetem professzora, sokat kon­certezik és komponál, hírneves mestere a régizenei előadásmód­nak. Johan de Meij több előadói és zeneszerzői versenyt nyert már, kompozícióit valamilyen al­kalom vagy város ihlette. Vasárnap este Eötvös Péter is koncertdobogóra lép: a Nemzeti Filharmonikusokat dirigálja a Budapest Kongresszusi Központ­ban adott hangversenyen. Az es­ten - amelynek második karmes­tere Hamar Zsolt - Gershwin Egy amerikai Párizsban című műve, Bernstein Chichester Psal­­sa és Ives IV. szimfóniája hangzik fel. A koncert közreműködője a Nemzeti Énekkar és Nagy Péter zongoraművész. Vasárnap lép a budapesti kö­zönség elé az Ensemble Intercon­­temporain. A párizsi együttest harmincegy szólista hozta létre, zenei vezetője az ismert karmes­ter, Jonathan Nett, aki három esz­tendővel ezelőtt Ligeti György Le Grand Macabre című operáját ve­zényelte a Thália Színházban. Az együttesnek művészeti igazgatója volt Eötvös Péter is. Az Ensemble Intercontemporain főleg kortárs műveket játszik, repertoárján több mint másfél ezer cím szere­pel, s munkássága összefonódik a filmmel, a videóval és a táncszín­házakkal is. Az együttes budapesti, az MTA Kongresszusi Termében adandó vasárnapi koncertjével Kurtág György 75. születésnapja előtt is tiszteleg: műsorukban De­­bussy-művek mellett Kurtág­­kompozíciók hangzanak fel. Szezonnyitó buli a­ ban 2001. március 11.-április 1„ Bp. XIV„ Tatai út 95. Információ: 428-0180 I Fordító­­korongolás .... • — .— • r -r-'f'j xr Látogasson el Európa első interaktív vasúti élményparkjába! fct KULTÚRA Ma adják át az eMeRTon Díjakat A 75 éves Magyar Rádió ebben az évben is eMeRTon-Díjat ado­mányozott a könnyűzene külön­böző területein kiemelkedő ered­ményt nyújtó művészeknek, együt­teseknek. A szakmai - rádiós szerkesztőkből és újságírókból álló - zsűri ezúttal 17 kategóriá­ban nevezte meg kitüntetettjeit. Az év dzsesszmuzsikusa: Pege Aladár. Az év felfedezettje: Szatmári Orsi. Az­ év hangmérnöke: László Zoltán. Az év énekegyüttese a Four Fathers. Az év népzenei együttese a Bekecs együttes. Az év jubileumi koncertjét Mikó István. Az év stúdiókoncertjét a David Klezmer Band tartotta. Az év stúdiófelvételét a Bergendy zenekar készítette. Az év énekesnője: Auth Csilla. Az év zeneszerzője: Presser Gábor (ő mai, győri koncertjén veszi át az elismerést). Könnyűzenei felvételeiért az MR Szimfonikus Zenekara kap díjat. Az év posztumusz díja, valamint emlékdíja Sárosi Katalinnak és a Zsoldos család elhunyt és élő tagjainak jutott. Az év kupléprodukciója Tárnai Kiss Lászlóé. Az év alternatív zenekara a Pablo Hunny. Életműdíjat kap: Tabányi Mihály. Az év zenekari felfedezettje a Madarak. Az év tini énekese: Nika (Veress Mónika). A zártkörű díjkiosztó gálamű­sorra ma este kerül sor a Buda­­fok-Tétény Művelődési Köz­pontban, de a gálát a Petőfi rádió élőben közvetíti. Bánk bán - NKÖM-támogatással NÉPSZAVA-információ Megkezdődtek Erkel Ferenc Bánk bán című operájának hangfelvételei. A kezdeménye­zés több szempontból is párat­lan. Mindenekelőtt először sze­repel együtt a két világhírű szoprán, Marton Éva (Gertru­dis) és Rost Andrea (Melinda). A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 45 millió forint­tal támogatja a hangfelvétel költségeit, s az elkészült lemezt, illetve kazettát minden magyar iskolába eljuttatja majd. A felvé­tel emellett zenei alapjául szolgál egy teljes egészében magyar tá­mogatásból finanszírozott opera­filmnek, amelynek forgatása a nyár elején kezdődik. Az elké­szült filmet a Magyar Televízió tűzi majd műsorára, de megjele­nik videokazettán és DVD-n is, úgy, hogy a feliratozás több vi­lágnyelven „lekérhető” lesz. Az opera filmváltozatát Káés Csaba rendezi, az operatőr az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos. A film tervét az Ezüsthajó Kft. nyújtotta be, s a NKÖM azt ki­emelt szponzorként kívánja tá­mogatni. A hozzájárulás végle­ges összegéről a teljes költség­­vetés elkészülte és a további tá­mogatókkal való tárgyalások után dönt a minisztérium, az azonban biztosnak tekinthető, hogy az összeg meghaladja majd a 300 millió forintot. A tárca ezzel sze­retne - a Nemzeti Filharmoniku­sok és a Magyar Állami Opera­ház után - újabb lökést adni a magyar zenekultúra, másrészt a filmgyártás fejlődésének. traumati­kál és FESZT.HU NÉPSZAVA-információ Néhány évvel ezelőtt az Orszá­gos Traumatológiai Intézet öt orvosa - négy sebész és egy aneszteziológus - összeállt egy kis házi örömzenélésre, így ala­kult meg a Dr. Rock zenekar, re­pertoárjukon a 60-as, 70-es évek házibuli-hangulatát idéző Met­ró-, Illés-, Piramis-, Fonográf- és Bikini-slágerekkel. Az Al­­mássy Téri Szabadidőközpont (Bp. VII., Almássy tér 6.) szín­padán ma este 20 órától ők gon­doskodnak a Traumatt Bál ven­dégeinek szórakoztatásáról. A jótékonysági rendezvény bevé­telét az Országos Traumatoló­giai Intézet megsegítésére szán­ják. Az est házigazdája Stohl András, vendég fellépői pedig a doktorok egykori művész és sportoló páciensei. Egy nappal később, azaz hol­nap ugyanis a FESZT.HU Fesz­tiválon több művészeti ág (film, zene, képzőművészet) szórakoz­tatja a közönséget. A programjá­ban szerepel Emir Kusturica Macska-jaja, s a nézőtéren ülők a mozi végén egy igazi balkáni esküvőben érezhetik magukat, amelyhez a zenét természetesen a Boban Markovic Orkestar szolgáltatja. Rajtuk kívül fellép még az Ez a Divat zenekar, a Műszaki Hiba együttes és a Quimby. 2001. MÁRCIUS 30., PÉNTEK 13 RÖVIDEN A porond négyszögesítése• A Trafó Kortárs Művészetek Házában (Bp. IX., Liliom u. 41.) ma és holnap 20 órakor a Cirkus Cirker & Orionteatern nevű svéd társulat Trix című előadá­sát tekinthetik meg az érdeklő­dők. Az északi népmesék alakjait artistaszámokkal, tánccal és rockzenével megidéző történet nem kerek, hanem négyszögletű porondon jelenik meg. Hét végi gyerekkönyvnap A Libri Könyvkereskedelmi Kft. - az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Tagozatának kezdeményezésé­hez csatlakozva - holnap egész nap a Libri Könyvpalotában (Bp. VII., Rákóczi u. 12.) vala­mennyi gyermekkönyvre tíz­­százalékos vásárlási kedvez­ményt ad. Emellett 10 órától Lő­­rincz Judit Lívia dedikál, 11 órá­tól Túri Hajnal meséket olvas fel, 12 órától Janikovszky Éva, 13 órától Rónaszegi Miklós, 14 órától pedig Békés Pál várja az olvasókat. Indonéz kulturális est A Virányosi Közösségi Házban (Bp. XII., Szarvas G. u. 8/c) szombaton 17 órakor Indonézia arcai címmel nyílik meg Bárdos Yvett fotókiállítása, majd indo­néz táncokat és gamelán koncer­tet láthatnak-hallhatnak az ér­deklődők. Mu­zeumok tavasza Múzeumi sétákra és egy szabad­téri rendezvényekre várja az ér­deklődőket a Múzeumok tava­sza elnevezésű európai ese­ménysorozat keretében vasár­nap a Magyar Nemzeti Múzeum (Bp. VIII., Múzeum krt. 14.). Palatinus-szoboravató A Palatínus Kiadó felolvasóestje vasárnap 18 órakor kezdődik a Műcsarnokban (Bp. XIV, Hő­sök tere). Tizennégy író és költő olvas fel műveiből, Elekes Ká­roly képzőművész pedig a ven­dégek által hozott, a kiadó nevé­nek jelentéseit megidéző tár­gyakból, eszközökből a helyszí­nen felállítja az alkalmi Palatí­nus-szobrot. Balázs Fecó 50 éves A Budapesti Kongresszusi Köz­pontban (Bp. XII., Jagelló u. 1-3.) szombaton 20 órakor Balázs Fecó jubileumi koncertjén egész pályafutása megelevenedik, de a rajongók ízelítőt kaphatnak a tavaszi nagylemez anyagából is. Vendégként Kovács Kati és a Korál lép színpadra. Dokumentumok tárlata A Magyar Fotográfusok Házá­ban (Budapest VI., Nagymező utca 20.) ma 15 órakor nyílik a Dokumentum 5 című kiállítás, amelyet a BX Symposion folyó­irat 33. számának megjelenése alkalmából rendeznek. Bartók-hangversenysorozat Bartók Béla és a Fitzner-Quar­­tett bécsi hangversenyét ma 18 órakor a Bartók Béla Emlékház­ban (Bp. II., Csalán u. 29.) a Bartók Vonósnégyes, Szabadi Vilmos hegedűművész és Gu­lyás Márta zongoraművész is­métli meg a Bartók Béla tiszte­letére rendezett koncertsorozat keretében. ? Élő internetes aukció____ A Biblcal World Judaica Galéria és az aXio közös szervezésében vasárnap 15 órától élő internetes árverést tartanak a www.judai­­ca.hu, illetve a www.axio.hu webcímeken, így a judaica­­gyűjtők a Föld bármely részéről folyamatosan bekapcsolódhat­nak és licitálhatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék