Népszava, 2001. május (129. évfolyam, 101-126. sz.)

2001-05-09 / 107. szám

NÉPSZAVA 2001. MÁJUS 9., SZERDA 13 KULTÚRA Vörös Malom-világpremier és digitálisan felújított Apokalipszis, mcrst Ma este nyitótánc Cannes-ban Liv Ullman zsűrielnökletével, híres amerikai és olasz mozilegendák előtt tisztelegve, a szokásos médiafelhajtással nyitja meg kapuit ma Cannes-ban a május 20-ig tartó 54. nemzetközi filmes seregszemle. A világ egyik legnagyobb filmmustráján ebben az évben is számos sztár jelenléte emeli a találkozó fényét a Cote d’Azurön. Liv Ullman zsűrielnök megérkezésekor ajándékot kapott MTI-fotó Szentgyörgyi Rita (Cannes) írása a NÉPSZAVÁNAK A nyitótáncot képletesen és a filmvásznon is a Nicole Kid­­man-Ewan McGregor sztárpá­ros „ropja” az ausztrál Baz Luhr­­mann világpremierben bemuta­tott Moulin Rouge című látvá­nyos kosztümös filmjében. Gilles Jacob fesztiválelnök sza­vai szerint a híres Vörös Malom mítoszának adózó film a legnemesebb színpadi show-ha­­gyományokat ele­veníti fei. Hasonlóképpen látványos meglepe­tésnek ígérkezik Francis Ford Coppola 1979-ben Aranypálmát nyert vietnami há­borús eposzának, az Apokalip­szis, mostnak digitálisan felújí­tott három óra tizenkét perces változata. „Egy évvel az első amerikai elnöklátogatás után Vietnamban a mű semmit nem veszített erejéből” - nyilatkozta a rendező a jó néhány új jelenet­tel kibővített filmről. Az Apoka­lipszis, most alkotógárdája ­­élen Coppolával és Vittorio Storaro operatőrrel - ugyanúgy jelen lesz az ünnepélyes bemuta­tón, minf a főszereplők: Marion Magyar Katalin írása a NÉPSZAVÁNAK Prímposta, Letöltés, Internet Ka­lauz, MaCi, BoCi, címtár, mappa, weboldal, rendezvények, áruház, árverés, karrier, cégindex és fó­rum - mint egy jó szatócsboltban, minden internettel kapcsolatos információhoz, szolgáltatáshoz hozzáférünk a Prim Online Kiadó zegzugos birodalmában (www. prim.hu). Az informatikai kiadó, amely eredendően számítástech­nikai, internetes és üzleti folyó­iratok papíralapú és internetes vál­tozatainak megjelentetésével fog­lalkozott, létrehozta lapjainak és szolgáltatásainak közös webkikö­­tőjét is. Egy helyen megtalálható itt az ingyenes e-mail cím (amely­­lyel még levelezőlistát is létre­hozhatunk), weboldalkészítés és irataink, képeink webes tárolásá­nak lehetősége. Ha valamit vagy valakit meg akarunk találni, ke­reshetünk a felhasználók között és a MaCi-ban (Magyar Címtár­ban, a magyar weboldalak kataló­gusában), valamint a BoCi-ban (a Business Online Címtárban). Ke­reshetünk állást, kigyűjthetjük az egyes cégekről megjelent íráso­kat, értesülhetünk a számítástech­nika és az üzleti élet eseményei­ről, kiállításokról, szakmai ta­nácskozásról, árverésre bocsát­hatjuk eladandó macskánkat, kar­burátorunkat, gitárunkat, monito­runkat vagy domain nevünket és kényelmesen hátradőlve várhat­juk a legtöbbet érő ajánlatot. Összegyűjtve megtaláljuk a netes áruházak linkjeit, amelyek segít-Brando, Dennis Hopper, Robert Duwall és Martin Sheen. Cannes vigyázó szemeit idén az amerikai mozira veti. Az idei retrospektívet ugyanis az ameri­kai fiímkomédiák aranykorának szentelik. Köztük Charlie Chaplin 1947-es keltezésű Mon­sieur Verdoux című filmjének, ame­lyet a neves alkalomra a Chaplin család néhány tagja is elkísér. A cannes-i filmfesztivál trófeáját egy francia és egy amerikai filmmű­vész kapja. Hazai részről a főként vígjátékrendezései­ről ismert Gerard Oury részesül a ki­tüntetésben, akinek Jacob rabbi című alkotását a for­gatókönyvíró Daniele Thompson és a főszereplő Michele Morgan jelenlétében vetítik majd le. A cannes-i trófea másik kitünte­tettje Melanie Griffith, aki férje, Antonio Banderas társaságában vesz részt A dolgozó nő című Mike Nichols-film vetítésén. A Cinecitta Holdinggal együtt­működésben a fesztivál az olasz filmművészet száz éve született alakjáról, Vittorio De Sicáról emlékezik meg az 1951-ben Aranypálmát nyert Csoda Milá­nóban című filmjével. ségével számítástechnikai eszkö­zöket, könyveket, CD-ket, bútort, élelmiszert, mobiltelefont és még sok mást vásárolhatunk on-line módon. Letölthetünk számítógé­pes játékokat, mp3-as fájlokat, vírusirtót és tűzfalat, weboldal­­készítőt és csevegőprogramokat, videolejátszót, képbuherálót, hát­térképeket és képernyővédőt. In­formatikai és üzleti hírek tömegét olvashatjuk az internetes szolgál­tatókról, számítógépekről, mode­mekről, hardverekről és szoftve­rekről, a média világáról és a mo­bilkommunikációról. Kedvelt oldalam azonban az Internet Kalauz. Éz a név egy­részt gusztusosán és ízlésesen el­készített havilapot jelöl, amely­ben számtalan cikk és rengeteg hasznos link segíti a tájékozódást a netes világban, másrészt egy te­matikus linkgyűjteményt, amely­ből kikotorhatóak például az in­gyenes SMS-küldő helyek, a társ­kereső oldalak, a webes kamerák lelőhelyei, a női lapok és az autós site-ok, a könyvtárak és a regio­nális weboldalak, mozi- és tévé­műsorok, ételreceptek és fóru­mok, és még kismillió internetes oldal címe. A kutatás keresősza­vakkal vagy katalogizált, hierar­chikus formában is történhet. És ha elfáradtunk a komoly in­formációkeresésben, mindennek tetejében itt olvashatók Váncsa István szórakoztató horoszkópos előrejelzés-paródiái, amelyek ol­vasásához masszív nevetőizmok szükségeltetnek... siraly@1999.hu A versenyprogramban hu­szonkét film szerepel tizenegy országból, összességében pedig a különféle szekciókban nyolc­­százötvennégy filmet mutatnak be hetvenhat országból. Az új­hullám pápájának is becézett „svájci remete”, Jean-Luc Godard utoljára háromrészes mozitörté­neti sorozatával járt a fesztivá­lon. Ezúttal a Szerelmi elégia cí­mű „ellenállási filmjével” szere­pel a versenyen, amelyet java­részt ismeretlen színészekkel forgatott. Az olasz Ermano Olmi Biblia-történeti sorozatát köve­tően A fegyverek mesterségéről készített filmjével hallat magá­ról. A független amerikai filme­sek sorában a Coen fivérek, Da­vid Lynch és Sean Penn is ver­sengenek az Aranypálmáért. Kö­zülük Penn Az ígéret című mun­káját övezi a legnagyobb érdek­lődés, kiváltképpen a remek szereplőgárda - Jack Nicholson, Sam Shepard, Dennis Hopper, Benicio Del Toro - miatt. A jelentős alkotások előszele kíséri az első filmes boszniai rendező, Danis Tanovic Senki­­földje című versenyfilmjét. Cannes nagy visszatérője, a ki­­lencvenkét éves portugál mester, Manóéi De Oliveira Hazatérés című filmjével indul. A sajátos NÉPSZAVA-információ Európa egyik legrégebbi szabad­téri színháza, a Szegedi Szabad­téri Játékok idén ünnepli 70. szü­letésnapját. Korognai Károly, a szegedi színház főigazgatója teg­napi sajtótájékoztatóján elmond­ta, hogy ebben a szezonban az ed­diginél is színesebb programokat kínálnak a közönségnek. Az idei nyár nyitó előadása a rockmusical klasszikusának szá­mító szerzőpáros, Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Evita című Bársony Éva NÉPSZAVA Megválasztotta új, héttagú veze­tőségét a mintegy nyolcvan tagot számláló Magyar Rendezők Cé­he (MRC), miután néhány hete a tagság bizalmatlanságot szava­zott a Kezdi Kovács Zsolt által vezetett régi vezetőségnek. Az új grémiumba a tagság Enyedi Ildikót, Csillag Adámot, Jancsó Miklóst, Janisch Attilát, Kamondi Zoltánt, Meskó Zsoltot és Siklósi Szilvesztert delegálta, s a vezetőség Enyedi Ildikót vá­lasztotta meg az MRC elnökének. Új posztján megvalósítani kí­vánt elképzeléseiről telefonon kérdeztük meg az itthon és kül­földön egyaránt nagy szakmai te­látásmódú szerzői filmeket tö­mörítő Egy bizonyos nézőpont szekcióban vetítik Abel Ferrara R-xmas című művét, Hal Hart­­leytöl az Ilyesmi nem léteziket vagy a színésznőként ismert Jennifer Jason Leigh Születés­­napi partiját. Mick Jagger pro­duceri minőségben lesz jelen a fesztiválon a Che Guevara utolsó napjairól Antonio Banderas fő­műve, amely július 5-től két hét­végén át varázsolja a Dóm térre a múlt század első felének Argentí­náját. A rendezvény szervezői két Bartók-művet is műsorra tűztek: A kékszakállú herceg vára két fő­szerepét Komlósi Ildikó és Polgár László énekli, s Juronics Tamás koreografálásában a Fából fara­gott királyfit is bemutatják. A millenniumi év ünnepi rendez­vényeinek sorába illeszkedik a történelmi rockopera-trilógia (Atilla, Isten kardja, István, a ki­rály, Veled, Uram ), és az Experi­kihtélynek örvendő rendezőnőt, akit a nemzetközi filmvilág Az én XX. századom, A bűvös vadász, a Tamás és Juli, valamint a Simon mágus című munkái révén az eu­rópai film élvonalában tart szá­mon. Enyedi Ildikó elmondta: a magyar filmművészet akkor egészséges, ha a műfajok sokfé­leségét öleli fel, hiszen a kis költ­ségvetésű filmekre éppúgy szük­sége van egy filmiparnak, mint a nagy költséggel készülő, gazdag kiállítású produkciókra, a közön­ségfilmre éppúgy, mint az új kife­jezőeszközöket és új gondolato­kat kereső művekre, hiszen ezek egymástól is kapnak inspirációt.- Szeretném, ha az MRC-t min­den filmrendező otthonának te­szereplésével forgatott filmjével. Az említetteken kívül a nemzet­közi filmvilág olyan kiválóságai látogatnak Cannes-ba, mint az Aranykamerát elnöklő Maria de Medeiros, az olasz filmtörténeti dokumentumfilmje végére ért Martin Scorsese vagy a verseny­zsűriben közreműködő Julia Ormond színésznő és Terry Gilliam rendező. dance Ezeregyév című egész estét betöltő táncshow-ja, melynek ren­dező-koreográfusa, Román Sán­dor a magyar történelmet dolgoz­ta fel a honfoglalástól napjainkig. A dzsesszkínálatban a már ha­gyományos Dóm Dixie Gálán fellép Szeged két nemzetközileg is elismert zenekara, a Storyville Jazz Band és a Molnár Dixieland Band, valamint a Budapest Rag­time Band neves külföldi vendé­gekkel. A nyár legnagyobb szen­zációjának azonban Jósé Cura operaénekes koncertje ígérkezik. leintené, azok is, akik most esetleg sértetten fordulnak el tőle ­­mondta lapunknak Enyedi. - A rendezők céhe mindenki előtt nyi­tott, hiszen a hazai filmszakmá­ban mindenkinek az érdeke - sőt: önző érdeke - az, hogy a más mű­fajban dolgozó rendezőkollégája is jó filmet készítsen. Amennyire mód adódik rá, szeretnék a ma­gam helyén hozzájárulni ahhoz, hogy kialakuljon egy stabil, értel­mes és hosszú távon minden poli­tikától független filmes struktúra, amely nincs kiszolgáltatva a min­denkori hatalom szándékainak s amely lehetővé teszi, hogy a pén­zek automatikusan forogjanak vissza a magyar filmgyártásba. Ha ennek megvannak az alapjai, RÖVIDEN Zárul az írúk hete A Libri Könyvpalotában (Bp. VII., Rákóczi út 12.) ma 16 óra­kor Tamás Menyhért dedikálja Magyar regény és Csodabárány című könyveit, majd 17 órakora Pro Pannónia Kiadó újdonságait mutatja be Szirtes Gábor kiadó­vezető és Tüskés Tibor író. Ez­után kerül sor 18 órakor a Ma­gyar írók Hetének ünnepélyes bezárására, ahol Pomogáts Béla, a Magyar írószövetség elnöke mond beszédet. Biitorokjs tárgyak Az N&n galériában (Bp. VI., Hajós u. 39.) ma 18 órakor Enyedi Ildikó filmrendező nyit­ja meg Belecz Péter és Lakos Dániel Bútorok és tárgyak című kiállítását, amely május 27-ig lesz megtekinthető. Könyv a holokausztrúl A Libri Stúdium könyvesboltjá­ban (Bp. V, Váci utca 22.) ma 17 órakor a Pannonica Kiadó bemutatja Karsai László Holo­kauszt című könyvét. Ormos Mária akadémikussal és a szer­zővel Rózsa Péter beszélget. A hot története_______ Az Emst Múzeumban (Bp. VI., Nagymező utca 8.) látható Borgó A bot szeme című kiállításához kapcsolódóan múzeumi beszél­getésre kerül sor ma 18 órakor. A téma A bot története. Beszél­getőtársak lesznek Borgó, Wes­­setzkyné dr. Sáfrány Zsuzsa és dr. Szacsvay Éva néprajzkutatók. Fiatal írók tükre A Műcsarnok (Bp. XIV, Hősök tere) irodalmi sorozatában ma 18 órakor kezdődik a Tükör ­­Fiatal írók a zsidóságról című műsor, amelyben a Szombat cí­mű folyóirat körkérdésére ké­szült írásaikat olvassák fel a szerzők: Háy János, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Körösi Zoltán, Nagy Gabriella, Peer Krisztián, Poó Zoltán, Szerbhor­­váth György és Térey János. Aukcióelött_______ A Polgár Galéria és Aukciósház (Bp. V, Váci utca 11/b) májusi művészeti aukcióját megelő­zően kiállítást rendez, amelyet ma 17 órakor Egri Mária művé­szettörténész nyit meg. Az auk­cióra május 24-én és 25-én 17 órakor kerül sor. akkor el lehet kezdeni kiépíteni az együttműködés útjait a nyugati és keleti partnerekkel, hogy a ma­gyar film visszakerülhessen a nemzetközi véráramba. Ma ül össze az a kerekasztal­­munkabizottság, amelynek felál­lításáról a Magyar Filmművészek Szövetsége (MFSZ) legutóbbi rendkívüli közgyűlésén döntöt­tek. Az MFSZ választmánya fel­ügyeletével összeülő kerekasztal munkájában - a többi résztvevő között - már az MRC újonnan megválasztott vezetősége is kép­viselteti magát. A munkabizott­ság dönt arról, hogy a kultusztár­cával kezdődő tárgyalásokon a filmszakma „alkotói oldala” kik­kel képviseltesse magát. Nyolcszázötven négy filmet mutatnak be hetvenhat országból LI N K E L Ő A Prím-birodalom Evitátdl Istvánon át Jósé Curáig Július 5-én kezdődik a 70. Szegedi Szabadtéri Játékok Enyedi Ildikó lett a rendezőcéh elnöke hírekminden időben 1088 Budopest, Múzeum utca 9.Telefon: 483 2950 t > »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék