Népszava, 2001. augusztus (129. évfolyam, 178-203. sz.)

2001-08-30 / 202. szám

16 2001. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK MOZAIK A 3. Befejeződtek a budai útfelújítások Jászladányban Véget értek a közlekedési főutak felújítási munkálatai a főváros budai részén. Szerdától birtokukba vehették az autósok a meg­újult Attila utat és az Erzsébet híd budai lehajtóágait is. Az út­felújítások több mint 1,9 milliárd forintba kerültek. MTI-információ Az Attila út Mikó utca és Döb­­rentei tér közötti szakaszának tel­jes újjáépítése május 24-én kez­dődött. Az Attila út főforgalmi út szerepet tölt be az I. kerület köz­lekedésében és utoljára a 60-as évek második felében újították fel, ezért korszerűsítésére nagy szükség volt. A rekonstrukció so­rán korszerű útburkolat épült, ahol szükséges volt, felújították az elöregedett víz-, csatorna-, táv­hő- és gázvezetékeket, kicserél­ték az elektromos és távközlési kábeleket, továbbá megtörtént a fasor felújítása, a fák védelmére egyedi favédő korlátokat helyez­tek el. A tömegközlekedésben is visszaállt a rend. A buszmegállók visszakerültek új burkolattal ellá­tott korábbi helyükre. Az Erzsébet híd lehajtójának rekonstrukciója keretében felújí­tották a 333 méter hosszúságú, 2900 négyzetméter hasznos felü­letű közúti felüljárórendszert, amely három irányba vezeti le a híd forgalmát. Ehhez csatlako­zóan megújult még 186 méter hosszú, 1500 négyzetméter felü­letű lehajtórámpa, valamint a Hegyalja út alsó szakaszán lévő forgalmi csomópont és a lehaj­tókhoz kapcsolódó Döbrentei téri úthálózat, összesen 20 ezer négy­zetméteres útfelülettel. A lehajtó­ágak útpályáira új szigetelés és háromrétegű, nagy teherbírású aszfaltburkolat került, újjáépültek a vasbeton szegélyek és részben a közúti vezetőkorlátok is. A híd sarainak egy részét ki­cserélték, a többit megtisztították és beszabályozták. Visszaadták a forgalomnak a felújított lehajtóágat az Erzsébet hídon Veres Viktor felvétele RSK-információ A Jászladányi Cigány Önkor­mányzat (JCÖ) csütörtökön dönt arról, hogy ismét tiltakozó éh­ségsztrájkot hirdessen-e. A romák felháborodását az váltotta ki, hogy a polgármester nem enge­délyezte, hogy az önkormányzat­tal közös telken működő JCÖ az irodájára kitegye a „Jászladányi Cigány Önkormányzat” táblát. A táblát Dankó István polgár­­mester először 1999-ben vezette le, majd a JCÖ kérésére a minap levélben indokolta, hogy miért nem engedélyezi a tábla ismételt kihelyezését: szerinte a „kisebb­ségi” jelző elhagyása olyan félre­érthető helyzetet teremt, mintha a településnek két önkormányzata lenne. Kállai László JCÖ-elnök szerint erről szó sincs, a JCÖ nem tart igényt semmilyen önkor­mányzati jogkörre. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosa idén július­ban megállapította, hogy a ki­sebbségi önkormányzat jogszerű- b­­en változtatta meg a nevét. Kállaiék a szeptember 15-i községi roma napon akarták fel­avatni az új táblát, de a polgár­­mester szerintük sértő és feszült­séget szító levele ezt lehetetlenné tette. Amennyiben a helyzetet a többek közt a megyei közigazga­tási hivatalnak, az Országos Ci­gány Önkormányzatnak, illetve a Belügyminisztériumnak írt leve­lek révén nem sikerült orvosolni, a JCÖ kész ismét éhségsztrájkot hirdetni, jelentette ki Kállai Lász­­­­­ó. Jászladányban utoljára idén februárban volt éhségsztrájk. Holttest a kínban: Nógrádi József? NÉPSZAVA-információ Egy kiszáradt pirtói kútban, na­gyobb mennyiségű bedobált hul­ladék alatt emberi maradványok­ra bukkantak a rendőrök. A Bács- Kiskun megyei rendőr-főkapi­tányság nyomozói - értesült a Népszava - megállapították, hogy egy férfiről van szó, aki szinte bi­zonyosan bűncselekmény áldoza­ta lett, s valószínűleg nem a hely­színen vagy annak közelében öl­ték meg. A tetemet egy névtelen telefonáló bejelentése, útmutatá­sa nyomán találta meg a rend­őrség. Az eddigi adatokból a rendőr­ség arra következtet: Nógrádi József holttestét találták meg. A férfi idősebb fia a parlamenti olaj­bizottság „koronatanújaként” vált ismertté. Akkoriban Nógrádi Zsolt több személyt is megvádolt azzal, hogy közreműködött ko­rábban olajszőkítéssel foglalkozó - akkor már rég eltűnt - édesapja meggyilkolásában. A kút mintegy 11 kilométerre található Nógrádi korábbi otthonától. A rendőrség arra is gyanako­dott, hogy valamelyik családtag­jának is köze lehet apja eltűnésé­hez, azonban az ügyben nem si­került előbbre jutniuk. Tavaly au­gusztusban a kisebbik fiú, Ádám soltvadkerti háza előtt kézigránát robbant. Ferenczi László, a megyei fő­­kapitányság szóvivője elmondta, a holttest felismerhetetlen, így a boncolás során igyekeznek meg­állapítani kilétét, ebben fogazatá­nak vizsgálata, illetve antropoló­gus bevonása segíthet. AUGUSZTUS 30. BOLDOG NÉVNAPOT, * RÓZSA! A RÓZSA régi magyar személy­név a hasonló közszóból. A Nap kél 6 óra 00 perckor, nyugszik 19 óra 28 perckor. A Hold kél 18 óra 14 perckor, nyug­szik 2 óra 06 perckor. EZEN A NAPON Százkilencven éve született Théophile Gautier francia író, költő, kritikus, a L’art pour Part „atyja”, a parnasszisták előfutára. Párizsban festészetet tanult, s csatlakozott a romantikus fiata­lokhoz. Albertus című verses le­gendájával kivívta a kor leghala­dóbb íróinak csodálatát, de még ugyanabban az évben kiadott, Az ifjú franciákban elhatárolta magát a romantikusok túlzásaitól. Zo­máncok és kámeák című kötete lett a parnasszisták „bibliája”. Adócsalással gyanúsítják MTI-információ Öt személy érintett abban az ügy­ben, amely következtében előze­tes letartóztatásba helyezte a Pes­ti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) augusztus 24-én Balázsi Tamás vecsési MSZP-elnököt. Az APEH Bűnügyi Igazgatósága többmilliós adócsalás alapos gyanújával indított eljárást a képviselővel szemben. Balázsi fellebbezett a PKKB döntése el­len. A nyomozás eddigi adatai szerint Balázsi Tamás ez év má­jus 20-i dátummal 5,9 millió fo­rintos fiktív számlát állított ki. Burillák Attila, az APEH szóvi­vője elmondta: 2000 szeptembe­rében rendeltek el nyomozást szervezetten, bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett adócsalás alapos gyanúja miatt. Közlése szerint az ügyben 5 sze­mély érintett, a szóban forgó fik­tív számlák összértéke eléri az 5 milliárd forintot. Az MSZP Pest megyei szerve­zete az eset tisztázását a hatósá­gok feladatának tekinti, amelyhez az MSZP illetékes szervei min­den segítséget megadnak. Hét végén esők, lehűlés Csütörtökön napos idő lesz, szél nélkül. Pénteken nyugatról felhősö­­dés, délután eső kezdődik. Szom­bat-vasárnapra borongós idő, eső és hűvös valószínű. Párta­ Lucia előrejelzése min. max. Péntek: felhősödő 10 22 Szombat borongós 13 22 Vasárnap: esők 13 23 Hétfő: záporok 12 21 Vízhőmérsékletek Athén enyhülő 31 Isztambul napos 24 Stockholm változó 20 Barcelona napos 27 London záporok 20 Szófia napos 26 Bécs napos 23 Madrid napos 25 Zürich eső 23 Belgrád napos 26 Párizs záporok 22 Arad napos 23 Berlin záporok 23 Prága napos 21 Kolozsvár napos 25 Bukarest __napos 21 Róma : változód 30 Újvidék _ napos 25 Magyarország: Duna 18-23 Tisza 22-24 Balaton 21 Velencei-tó 20 Fertő tó 19 Európa: Adriai-tenger 24-26 Földközi-tenger 23-28 Égei-tenger 24-28 Fekete-tenger 24-27 Ligur-tenger 24-26 Tirrén-tenger 24-28 NÉPSZAVA RÖVIDEN Agyonverte munkását A Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés miatt indított el­járást egy nyugdíjas balajti férfi ellen. A HavariaPress értesülései szerint a 63 éves férfi szőlőjében dolgozott egy alkalmi munkással, aki miután leittasodott, egyre ag­­resszívabban követelte munkabé­rét, majd a nyugdíjas férfinek tá­madt egy lapáttal. Az idős ember elvette a lapátot és többször fejbe ütötte vele támadóját, akire más­nap reggel holtan találtak. Rendőr elleni erőszak Hivatalos személy elleni erőszak miatt vettek őrizetbe a rendőrök egy inárcsi nőt kedden. A dabasi járőrök idegenrendészeti akció­juk során egy inárcsi kft. barom­fitelepén tartottak ellenőrzést. A nő ellenszegült a rendőri intéz­kedésnek, többszöri felszólításra sem igazolta magát. A harcias amazon leköpte, majd összekar­molta a járőr arcát. A bilincsbe vert asszony a rendőrautót kezd­te rugdosni, és tovább szidal­mazta a rend őreit. Miután a 36 éves nőt ártalmatlanná tették, át­vizsgálták a telepet. Nyolc tar­tózkodási és munkavállalási en­gedély nélküli román állampol­gárt állítottak elő. Rend Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az »OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 1084 Budapest Vill. ker., Auróra u. 11. Tel.: 303-47381 Fax: 303-4744 http://WWW.observer.hu Az augusztus 28-i nyerőszámok: 1 11 13 23 25 27 28 39 42 43 44 46 52 55 56 60 70 74 77 78 Tisztelt Olvasóink! Ingyenesen hívható zöldszá­munkon is állunk rendelkezé­sükre minden, előfizetéssel kapcsolatos ügyben. Kérdé­seiket munkaidőben a 06-80- 200-502-es zöldszámon, vagy a normál díjas 352- 0662-es telefonszámon várják munkatársaink. (*Mobilkészülékről nem hívható) TÉVÉNÉZŐ Néma kiáltás Senki sem tudhatja, miért vagyunk a világ élvonalában. Lehetnénk egy sereg minden másban, de nem. Nekünk nem megy. Nekünk éppen ebben kell a kétes hírű élme­zőnyhöz tartoznunk. Sajnos az öngyilkossági mutatókról beszélek. A mindig elsőrangú Spektrum televízió késő dél­után erről vetített egy hazai készítésű dokumentumfilmet. Az önpusztítás mindig megrázó dolog. Különösen akkor, ha fiatal emberek emelnek kezet önmagukra. Fájó hiányú magányos estéiken a hátramaradottak keserűségükben még sokáig vádolnak. Egyszer önmagukat, másszor a már nem élőt. Máig vitatkoznak arról, vajon észrevehető­­ek-e a jelek. És egyáltalán, vannak-e jelek? Bármilyenek, amelyek a készülő önsorsrontást jeleznék. Amerikai kuta­tók öngyilkos költők verseit vizsgálták meg, hogy rájöjje­nek valamire. Bármire, ami jelez. Amivel ezek a többnyi­re zárkózott emberek néma segélykiáltásaikat hallatják. A feladat roppant nehéz és bonyolult, hiszen minden ember más. Még a végső elhatározáshoz vezető utat is ezerféle­képpen teszik meg. Ki zajos zsarolással, ki váratlanul, ki betegsége elől menekülve, ki reménykedve abban, hogy megmentik. Mind közül talán ez utóbbi a legszörnyűbb. Aki mindenáron élni akar, és így hal meg. Ez a tévedés azonban helyrehozhatatlan. Bóka B. László RORBffl

Next