Népszava, 2001. augusztus (129. évfolyam, 178-203. sz.)

2001-08-30 / 202. szám

NÉPSZAVA Belcanto-hangverseny a Polgár Centrumban NÉPSZAVA-információ Pit­ti Katalin és Ács János Bel­­canto címmel ad koncertet va­sárnap este hétkor Újpesten, a Polgár Centrumban. A műsorban Purcell, Cherubini és Händel művei mellett Bellini Normájá­nak, Donizetti Lucrezia Borgiá­­jának, valamint Verdi-áriáknak is tapsolhat a közönség. Az énekesnő ezt a koncertet követően legközelebb Olaszor­szágban vendégszerepel, ahol Verdi Aidájában lép fel, majd Oroszországban Verdi Requi­­emjének szopránszólóját énekli. Ezt követően Pekingben, Párizs­ban és Londonban ad bel canto­­koncerteket. Pitti Katalin zongorakísérője ezeken az esteken a magyar származású, Olaszországban élő muzsikus, Ács János. A karmester, aki pályafutását színházi korrepetitorként kezd­te, volt súgó, később pedig zeneigazgatóként és művészeti vezetőként is dolgozott. Világ­hírű énekesek, köztük Katia Ricciarelli, Samuel Ramey koncertzongoristája, s olyan művészek korrepetitora volt, mint Giulietta Simionato vagy Ruggiero Raimondi. Emellett az utóbbi esztendőkben Ács János a Három tenor, José Carreras, Plácido Domingo és Luciano Pavarotti hangverse­nyeinek állandó karmestere. Eszenyi Enikő kirándult, búvárkodott Máltán NÉPSZAVA-információ Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a Vígszínház és a Népszava második közös évad­záró hajótúráján szerkesztősé­günk tagjai a Kossuth-díjas szí­nész-rendezőt, Eszenyi Enikőt választották a legnépszerűbb színésszé. A mű­vésznő jutalma egyhetes nyaralás volt Máltán, ahová párjával utazott. Eszenyi Enikő, akit a Budavár Tours repített a Szicília és Líbia között félúton fekvő szigetre, korábban még soha nem járt Máltán. A színész­nő legnagyobb szomorúsága, hogy az utazás végén elhagyták a fényképezőgépüket, így az út összes, még elő sem hívott képi emléke örökre elveszett. A Víg­színház színésze leginkább azoknak ajánlja a földközi-ten­geri szigetet, akik angolul sze­retnének tanulni, ott ugyanis mindenki kétnyelvű, az embe­rek kiválóan beszélnek angolul, és a magyarok számára is meg­fizethetők a nyelviskolák. Bár magától értetődne, Esze­nyi Enikőt mégsem a tengerpar­ti pihenés és a napozás vonzotta, hiszen lényegében soha nem napfürdőzik, pácá­val inkább kirán­dultak. A szigeten elmondása szerint kiváló a buszközle­kedés, így egész Málta néhány óra alatt bejárható. A művésznő leg­szebb emléke erről a szigeten töltött hétről természetesen a tengerhez kötődik, hiszen egy csodálatos, a filmbelihez meg­szólalásig hasonló kék lagúnát fedeztek fel, ráadásul teljesült régi álma: most már papírja van arról, hogy bármikor a tengerbe merülhet, ugyanis elvégzett egy mélytengeri búvártanfolyamot. Eszenyi Enikőnek teljesült régi álma: elvégzett egy mélytengeri búvártanfolyamot F Új kampánnyal jelentkezik a Budapesti Fesztiválzenekar Plakátok és zenés hirdetések Különleges óriásplakátok tűntek fel augusztusban a főváros utcáin. A képeken muzsikáló zenészek, mosolygó hallgatók láthatók, azaz a mi zenekarunk és a mi közönségünk, s a transzparensek mindenütt azt hirdetik: együtt zenélünk. Erről szól a Fesztiválzenekar új kampánya. Réfi Zsuzsanna NÉPSZAVA Nagy visszhangja és sikere van a Budapesti Fesztiválzenekar rendhagyó plakátjainak, ame­lyek nem egyes koncerteket, le­mezt vagy bérletsorozatot reklá­moznak, hanem arra igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy az együttes jól van, dolgozik, s ki­váló a kapcsolata a közönséggel. Sokan telefonáltak, számos, a képekkel kapcsolatos dicsérő észrevételt találni a zenekar honlapján is. A szervezők elérték céljukat, a nyugati mintára készült képek (ilyen zenekari reklámokat ed­dig csak Németországban, Ang­liában vagy Finnországban lehe­tett látni) az együttesre irányí­tották a figyelmet. Az új kam­pányt több hónapos előkészítő munka előzte meg, telefonos közvélemény-kutatással, amely­nek során arról érdeklődtek a kérdezők, miért szereti az együt­test a közönség. A szlogen is hosszas gondolkodás után szüle­tett, közösen találtak rá az Együtt zenéjünkre. Az óriáspla­kátokon megjelenő hirdetés a zenekarral szimpatizáló nemzet­közi reklámügynökségnek, a Young and Rubicamnek köszön­hető, mely bár anyagi segítséget nem tudott nyújtani, de a rek­lámkampánnyal, a hirdetőhe­lyek bérlésével támogatta az együttest. A zenekart csak a ké­pek kitalálása, elkészítésének költsége terhelte. A Fesztiválzenekar vezetése úgy döntött, szeretné, ha a kam­pány során az együttes emblema­­tikus muzsikusai jelennének meg a képeken, valamint a valódi törzsközönség, azok a koncertlá­togatók, akik rendszeresen fel­tűnnek a zenekar estjein. Heteken át fotósok járták hangversenyei­ket, s végül így sikerült kiválasz­tania a képen látható közönséget. A plakátokon - amelyek augusz­tus végéig díszelegnek még az ut­cákon - négy muzsikus és a pub­likum négy tagja tűnik fel, de ve­lük és még másokkal később az olvasók, a rádióhallgatók és tele­víziónézők is találkozhatnak, hi­szen készült újság- és rádióhirde­tés, valamint televíziós klip is. A rádióban a Fesztiválzenekar tagjainak saját, félperces kompo­zíciója hangzik majd fel, s a tévé­ben látható képsorok is az együt­tes tagjainak rendhagyó attrak­cióját mutatják majd. A kampány célja még az is, hogy felhívja az együttesre a vállalatok, cégek figyelmét. An­nak ellenére ugyanis, hogy a ze­nekar roppant népszerű és az összes koncertje telt házas, nem túl jó az anyagi helyzete. A hir­detéseknek köszönhetően talán akad majd olyan cég, aki úgy dönt, egy ilyen, minden szinten professzionális zenekart érde­mes támogatni. A Budapesti Fesztiválzenekar egyébként az őszi szezont szep­tember 3-án a Millenáris Park­ban kezdi, amelynek Teátrumá­ban Bartók A csodálatos manda­rin című művét és A kékszakállú herceg várát adják elő. Az est di­rigense Fischer Iván, két szólis­tája Komlósi Ildikó és Polgár László, s a koncerten közremű­ködik a Debreceni Kodály Kórus is. Ezt követően pedig a Zene­­akadémián lép pódiumra az együt­tes egy hosszú hétvégén, szep­tember 21 -én, 22-én és 23-án, s a Verdi-évforduló előtt tisztelgő hangversenyen Cheryl Studer előadásában hangzanak fel áriák az olasz zeneszerző operáiból. Napóleon az m1-en A Magyar Televízió kulturális igazgatója, Rér Éva és André Szőts, a Napóleon című film exe­­cutive-producere tegnap bejelen­tette, a négyszer száz perces tévé­film bemutatási jogát a Magyar Televízió kapta meg, s jövő ősz­szel sugározza, egy időben a fran­cia, osztrák, német bemutatóval. A film magyarországi forgatását szeptember 3-án kezdik. Nyárbacsúsztatni kavalkád Gazdag hét végi programot kínálnak az Újpesti Városnapok NÉPSZAVA-információ Újpest „születésnapját” - a nagyközség 1907. augusztus 14-i, rendezett tanácsú várossá nyil­vánításának évfordulóját - im­már kilencedik alkalommal ün­nepük meg augusztus utolsó he­tében az Újpesti Városnapokkal. Hock Zoltán, a kerület alpolgár­mestere tegnap sajtótájékozta­tón ismertette a helyi lokálpat­rióták kezdeményezéséből ki­nőtt esemény programját, s átad­ta az önkormányzat által meg­hirdetett, Újpest tematikájú saj­tópályázatok díjait. Fotóbemutatókkal kezdődik péntek délután a kulturális ren­dezvénysorozat. Szőcs Dénes Fejezetek című tárlata 16 órakor nyílik az Újpesti Gyermek Galé­riában. A kerületben élő Horváth Dávid fotográfus életmű-kiállí­tását, s a szintén újpesti Sopro­­nyi Gyula kamaratárlatát 18 óra­kor az Újpest Galériában Hock Zoltán, valamint Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusművész nyitja meg. Az Újpest Színház­ban este 7 órakor mutatják be Jean Letraz-Szenes Iván Tom­bol az erény című zenés bohóza­tát Bodrogi Gyula rendezésében. Szereplők: Kovács István, Esz­tergályos Cecília, Tahi Tóth László, Rák Kati, Harsányi Gá­bor, Antal Imre és Incze Ildikó. Szombaton délelőtt a Juventus Rádió élő műsort ad a Szent Ist­ván térről, ahol könyvvásárt ren­deznek. Derce Tamás polgármes­ter ezen a napon adja át az Újpes­tért díjakat. A kerület több hely­színén vidám műsorok, vetélke­dők, sportrendezvények várják mindennap a szórakozni vágyó­kat: szombat délután a 8. Újpest Kupa országos meghívásos gokart­versenye Káposztásmegyeren raj­tol, másnap pedig kozismereti ta­lálkozót tartanak. Vasárnap este tűzijátékkal ér majd véget a nyár­búcsúztató kulturális kavalkád. Szándékos rongálás Szegeden Augusztusban két alkalommal is ismeretlen rongáló tette tönkre előadás közben a szegedi szabadtéri színpad hangosítását. A há­rom hete történt eseményeket a rendőrség vizsgálja. A szegedi hangberendezésekkel egyébként már tavaly is adódtak gondok. NÉPSZAVA-Havaria Press információ Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a szegedi rendőrkapi­tányság, mivel beigazolódott a gyanú, hogy az augusztus 9-10- ei, Szörényi Levente és Bródy János nevével fémjelzett Triló­gia - melynek része volt az Atti­la, az István, a király és a Veled, Uram című rockopera­­ szándé­kos rongálás miatt szakadt félbe. Mint ismeretes, a Trilógia két előadásán azonos módon tűnt el a hang, ami az Attila esetében több mint ötvenperces kényszer­­szünetet eredményezett. A hang­hiba másnap, az István, a király előadása közben is megis­métlődött, a technikusok azon­ban gyorsan elhárították a tech­nikai akadályokat. A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatójának felje­lentése alapján feljelentéskiegé­szítésre, ennek során szaktanács­­adó bevonására került sor. Az igazságügyi rádiótechni­kai szakértő megállapítása sze­rint a hangrendszer leállása szándékos beavatkozás követ­kezménye volt, melynek során három hangszóró is megrongá­lódott. A szakértői vélemény szerint a rongálási kár mintegy 400 ezer forint. A Szegedi Nemzeti Színház gazdasági igazgatónője, Baranyi Irén lapunknak elmondta, hogy a teátrum a vizsgálat eredményé­nek ismeretében sem próbálja saját berkein belül kideríteni, ki vagy kik rongálhatták meg a hangrendszer berendezéseit. A to­vábbi vizsgálatokat és az elköve­tő vagy elkövetők megtalálását a hatóságra bízzák. Az igazgatónő elmondta azt is, hogy már tavaly is sokan panaszkodtak: a szabad­téri előadások hangosítása nem megfelelő. Most felkérik a rend­őrséget és a Hírközlési Főfel­ügyeletet, hogy vizsgálják meg a hangrendszeri A felügyelet bevo­nása azért szükséges, mondta Baranyi Irén, mert ezeket a veze­ték nélküli berendezéseket csak ők vizsgálhatják, és minden le­hetséges hibaforrást ki kell szűr­ni, hiszen az sem elképzelhetet­len, hogy a rongáláson túl más technikai gondok is adódtak. KULTÚRA 2001. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK 13 % RÖVIDEN Cseréptől az ásványig Ásványbörze és cserépvásár lesz péntektől vasárnapig Buda­pesten, a Petőfi Csarnokban. A Kőország Kiadó erre az alka­lomra jelenteti meg Szakáll Sándor mineralógus Rudabánya ásványai című könyvét. Az ás­ványbörzével egy időben az or­szág minden részéből érkezett keramikusok, népművészek és iparművészek kínálják majd portékáikat. Tankönyvfesztivál Az olvasás éve keretében a Könyvtárellátó Kht. a tanköny­ves kiadókkal és szervezetekkel együttműködve mától szeptem­ber 12-ig Tankönyvfesztivált szervez a Kódex Könyváruház­ban (Budapest V., Honvéd u. 5.). A mai programban 16 órától az Apáczai Kiadó megújított keret­­tanterv-kompatibilis tanköny­veit és új kiadványait Eszter­gályos Jenő, a kiadó ügyvezető igazgatója mutatja be. Párizsi magyar est Az Ile de France Fesztiválon a párizsi Cabaret Sauvage-ban, a Cigányok és a zene programso­rozatban ma fellép a Szilvási Gipsy Band, Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band. Hol­nap ugyanitt koncertezik a Szászcsávás Gipsy Band és a Borbély Quartet, szombaton pedig a Délalföldi Szaxofon Együttes és Ákosh S. Unit mu­zsikál. A HÉT FILMJE Ciliké élt, Ciliké él... Bársony Éva NÉPSZAVA Töredelmesen bevallom, nem tu­dom megítélni, mekkora csalódás vagy öröm éri a moziban azt a né­zőt, aki könyv alakban ismerke­dett meg először az angol könyv­piac és filmforgalmazás hírek szerinti legújabb üdvöskéjével, Bridget Jonesszal, miután megér­kezett hozzánk is. A könyvespol­cokra, meg a mozivászonra egy­aránt. Kísérleti nyáiként figyelve magam, egy biztos: miután először a filmre vitt változat­hoz volt szeren­csém, a könyvválto­zat iránti érdeklődé­sem erősen meg­csappant. Magya­rán: lehet, hogy a Bridget Jones nap­lója rászolgált, hogy bestseller legyen, azaz felkapott divatcikk (ami nem zárja ki, hogy jó olvasmány is legyen ugyanak­kor), de a belőle készült film en­nek alig-alig adja valami halo­­vány jelét. A Bridget Jones naplója című film bosszantóan primitív. Első­sorban az a már-már harciasan hangsúlyozott „női szemszög” bosszantóan az, amelynek jegyé­ben a harmincas, egyedülálló an­gol hajadon, Bridget Jones végig­­szerencsétlenkedi az egy igaz szerelem megtalálására tett kísér­leteit. Amikor a kalácsképű hős­nő megérkezik a kedves mama legfrissebb férjfogó-összeboro­­náló partijára a történet elején, olybá tűnik, itt remek összeka­­csintások esnek majd meg a sete­­sutácska Bridget és nézője kö­zött, hisz mind a ketten átlátnak a szitán. Bridget a helyzet fonáksá­gán, hogy neki férjet akarnak fog­.................. ni, s ehhez jó képet kell vágnia, a néző meg vele együtt az ostoba konvenció­kon, nevetséges képmutatásokon. Gyanús jelek már itt is feltűnnek, hogy ez a mi kis Bridgetünk nem csak zavarában, ha­nem szívből jövően idétlen, de hogy valójában egy született Cik­­kével van dolgunk az első filmes Sharon Maguire rendezőnő mun­kájában, az teljes pompájában csak a későbbiekben feslik fel. Ez a Bridget Jones bizony a mi kiköpött Cilikénk. Leönti a vele szemben álló férfiú pulóverét, pedig csak a saját száját célozza meg, eszméletlen butaságokat fe­cseg rövid bevezető beszéd he­lyett egy munkahelyi bulin, fején egy hibbant bohócsipkafélével je­lenik meg ott, ahol senki nem hú­zott jelmezt, és így tovább. Csupa idétlenséget követ el akkor is, amikor azt hiszi, megtalálta élete nagy szerelmét, akkor is, amikor rájön, mégsem, akkor is, amikor az utált másikban fedezi fel az igazi férfit, és akkor is, amikor ezt végre-valahára tisztázza is az érdekelttel. Esetlen és idétlen ez a humor, Bridget figurájából hiány­zik az ellenpont, az a magatudás, belső értékrend, kritikus értelem, nevezzük bárminek, ahonnan szemlélve minden sete-suta osto­­báskodás és időtlenség egyszerre ironikus-önironikus színt kaphat­na, fanyar vagy kedves komi­kummá lenne az, ami itt egysze­rűen rossz ízlésre valló rossz vic­celődés. Renée Zellwegerről a nálunk is látott Betty nővér remek címsze­repe után vagy jót, vagy semmit. Tehát: semmit. Hugh Grant a csá­bító szerepében eljátssza a csábí­tó szerepét, dúsan felhasználva azokat a manírokat, amelyeket azokban a szerepeiben csiszolt fényesre, amikor csábulnia, nem csábítania kellett. A hírek szerint ez az utóbbi idők egyik legjobban sikerült an­gol filmje. Lehangoló, ha igaz. BRIDGET JONES NAPLÓJA Rendező: Sharon Maguire Forgalmazó: UIP- Duna Film Munkahelyi jelenet: Renée Zellweger a csábító főnököt alakító Hugh Granttel a könyvkiadó irodájában

Next