Népszava, 2001. december (129. évfolyam, 280-303. sz.)

2001-12-21 / 297. szám

14 2001. DECEMBER 21., PÉNTEK SPORT Balczi Balogh Gábor győztes típus, ak­kor is, ha véletlenül nem győz. 1997-ben a szófiai vb-váltóban debütált felnőtt öttusa-világverse­nyen, s ahelyett, hogy bánkódott volna a kudarcnak számító 5. he­lyen, örült, hogy számításai sze­rint ő szerepelt legjobban a trió­ból. Ez nem tűnt túl szimpatikus­nak az ifjú titán szájából, de azóta eltelt bő négy év, s világossá vált, hogy többek között éppen ez a mentalitás segítette hozzá ebben az öt szám kiszámíthatatlanságát hordozó bizonytalan sportágban, hogy biztos lehessen magában s a világszintű eredményben. Mert hiába a csapat, hiába a váltó, az egyéni számít igazán — ez szerepel az olimpián -, s ebben Balogh el­képesztőt produkál három éve. Az 1999-es Eb még az 1. Sárfalviról és a 2. Hanzélyről szólt, sőt a bu­dapesti vb „ előhangja ” is, aztán a várt váltósiker után, egyéniben az addig háttérbe szorult Balogh lett a világbajnok. Egyedül benne égett a láz, dolgozott a dac, ná­la párosult mindez jókor­a kiugró teljesítménnyel. Év sportolója díj lett a jutalma. 2000-ben már min­denki tőle várta a sikert, s ő meg­felelt a kihívásnak: egyéniben ezüst a vb-ről, ezüst az olimpiáról. Közben autóbaleset, sérülés, be­tegség „ tépázta ", ráadásul 2001- nek egy más típusú, futásorientált felkészüléssel vágott neki. A buda­pesti Világkupán élete legrosz­­szabb Vk-eredményét (14. hely) produkálta, megfázás miatt nem indult az ob-n, majd a szófiai Eb-n 8. lett, s felkészületlenségére hi­vatkozva a helyszínen lemondta a váltót, igaz, a csapattal aranyat szerzett. A millfieldi vb-re aztán visszatért a régi jó, dacos Balogh: megsértődött, mert Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány nem bontotta meg miatta az Eb-1. vál­tót (amely megnyerte a vb-t is), s „bosszúból” a jobb futónak tar­tott Horváth Viktort lehajrázva vi­lágbajnok lett egyéniben (és csa­patban)­­ Pálvölgyi legnagyobb gyönyörűségére. Idén újra megválasztották az év sportolójának, de Balogh nem erre tör, hanem az olimpiai baj­noki címre. Ne ijedjünk meg, ha előtte botladozik, de akkor se, ha sorozatban nyer. S még valami: a sportág ber­kein belül kis Balczónak, „Balczó­­nak” becézik. Mint ismert, Balczó András öt egyéni világbajnoki cím után a müncheni olimpia megnyerésével tette fel a koronát páratlan pályafutására. Ami le­het, hogy Athén (vagy Peking) után már nem lesz páratlan... Deák Zsigmond Irigylésre méltó sport­orvosi eset • Haller Ákos, az év csapatává választott Haller,Pető kétpárevezős egység tagja meseszerű évet zár A vita az év sportolója-választás kihirdetése után is tart: azok nyertek-e, akik a leginkább megérdemelték. A legélesebben egy­másnak ellentmondó vélemények a csapatkategóriában hangza­nak el, nem is véletlenül, hiszen itt a legnehezebb az eredmények összehasonlítása. Érvelni, vitatkozni lehet, ám az biztos, a spor­tolókat tilos mindebbe belekeverni, ahhoz, hogy az újságírók miként szavaztak, az égadta világon semmi közük sincsen. Az ünnepi hangulatnak megfelelően mi sem a vesztesekkel keser­günk, hanem a győztesekkel örvendezünk. E hasábokon az év csapata, a Pető Tibor, Haller Ákos kétpárevezős egységből - az idősebb jogán - utóbbival, Haller Ákossal. Novák Miklós NÉPSZAVA - Kié lesz véglegesen, örökre a trófea? - Tibié. Az összetett Világku­pa-győzelemért járó serleget a kő, papír, olló játékban én nyer­tem el, s akkor megállapodtunk abban, hogy a következő kupa automatikusan a vesztesé lesz. - Egyébként tudták, sejtették előre a végeredményt? - Sejtettük. Reménykedtünk, hogy az újságírók is értékelik egész évben nyújtott teljesítmé­nyünket. - Mit gondol, mivel kerültek például a műfajában az evezés­hez nagyon hasonló vb- és Eb-győztes Szabó Szilvia, Bóta Kinga kajak kettős elé, akik ráadásul más egységekben további két-két vb- és Eb-aranyat is szereztek? - Ők talán túl so­kat nyertek. Az emberek a ka­jak-kenusoktól megszokták, hogy legalább hat-nyolc világ­­bajnoki aranyat lapátolnak ösz­­sze, így az ő nagyszerű szereplé­sük nem hatott a szenzáció ere­jével. Mi viszont az evezőssport első vb-aranyát szereztük, amire mindenki felkapta a fejét. - Ha jól tudom, kajakosként kezdte sportpályafutását, tehát igazán avatott arra, hogy a két sportágat összehasonlítsa. - Egész pontosan először úszással próbálkoztam. Négy­éves koromtól úgy öt éven át csináltam, amíg el nem taná­csoltak. Ha valakinek, mint ne­kem, nincs vízfekvése, akkor nincs mit tenni. Utána két évig teniszeztem, amit sérülés miatt kellett abbahagynom, aztán be­lekóstoltam a cselgáncsba, míg­nem kikötöttem az evezésnél. Hogy nem a kajakozásnál, az azzal magyarázható, hogy any­­nyit tudtam a két sportágról, mint az átlagos sportkedvelő: nekem is „egykutya­’ volt. Kaja­kozni szerettem volna, de egy ismerősöm evezni járt, odacsá­bított, én pedig azt gondoltam, a kettő szinte ugyanaz, rendben, legyen evezés. Tehát csak sze­rettem volna, de sohasem kaja­koztam. Persze utólag egyálta­lán nem bánom, hogy így ala­kult. S hogy miben hasonlít és különbözik a két sportág? Alap­vetően mindkettő erő-állóképes­­ségi sport, a hosszabb távból fa­kadóan az evezésnél talán na­gyobb a fizikai igénybevétel, s mi nemcsak a fel­sőtestünket, hanem a lábunkat is, sőt elsősorban a lábun­kat terheljük. - Világszerte ön szerint melyiknek nagyobb a presztí­zse? - Hadd beszél­jek haza, az evezésnek. Ameri­kában s többfelé a világon az egyetemisták evezős nyolcaso­kat alakítanak, nem kajak né­gyeseket. - Magyarországon akkor mi­ért a kajak-kenu népszerűbb? - Talán a hagyományok miatt, a két sportág születésekor a ka­jak-kenusok jobb eredményeket értek el. Illetve talán az anyagi­aknak is szerepe lehet ebben. Egy kajakos versenyzésre alkal­mas szerelése kihozható akár százezer forintból, az evezésnél ez kétmilliónál kezdődik. - A kajakosok még valamiben előnyt élveznek. Ha valaki jó fel­építésű, erős, akkor szlenggel nem azt mondjuk rá, hogy „eve­zős”, hanem azt, hogy „kajakos fickó”... - Azért bennünket sem kell félteni. Jómagam például 193 centim mellé 102 kiló vagyok, s bár a fekve nyomás nálunk csak kiegészítő gyakorlat, a 150 kiló­val én is megbirkózom. - Rendben... Azt már tavaly is tapasztalhattuk, nagyon büszke evezős mivoltára. Amikor a Sztárbajnok játék végén Knézy Jenő úgy gratulált ennek negye­dik helyezéséhez, hogy evezős létére... - jól láthatóan elfinto­­rodott. - Ez így van, s remélem, többször nem fordul elő. Az evezés az egyik legkeményebb sportág, ráadásul összetett is, hi­szen a felkészülés során nem­csak evezünk, hanem futunk, úszunk, síelünk, kerékpározunk, s még focizni is szoktunk. -Arra talán még büszkébb le­het, hogy az evezés mellett az orvostudományi egyetem hall­gatója. Azt még elképzeli az em­ber, hogy - a lebecsülés szándé­ka nélkül - egy lazább főiskolát és mondjuk egy napi egy edzést igénylő sportágat lehet párhu­zamosan végezni, űzni, de két ennyire időigényes elfoglaltság miként egyeztethető össze? - Szerencsére ez sohasem okozott problémát. Mindig az edzésekhez igazítom a napomat, s az evezésnek azért megvan az az előnye a csapatjátékokkal szemben, hogy végső esetben egyedül is lehet edzeni. - Azért ehhez átlagon felüli lelki erő, céltudatosság kell, nemde? - Inkább úgy fogalmaznék, optimista vagyok, hiszek a jó végkifejletben. Persze rossz tu­lajdonságom is van. A nem napi szintű feladatokat húzom, ha­lasztom, ameddig csak lehet. Beiratkozásnál, index-aláíratás­nál rendre én vagyok az utolsó. - Leendő orvosként mely szakterület érdekli? - Jövőre diplomázom, de utá­na 2004-ig csak az evezésre akarok koncentrálni, ráérek még szakirányt választani. - A sport és orvostudomány legérzékenyebb érintkezési terü­lete, a dopping mennyire foglal­koztatja? - Mint a sportolókat általá­ban. Amikor tized-, századmá­sodpercek döntenek helyezé­sekről és az üzleti szempontok egyre erősebb nyomásával sú­lyos pénzösszegekről, akkor mindig lesznek olyanok, akik tiltott szerekhez nyúlnak.­­ Húsz, harminc éve sokan belehaltak a doppingolásba, ma már ilyen veszély - talán - nem fenyegeti a „kokszolókat”. Fur­csa kimondani, de ha valaki ész­szel doppingol, az ma már nem veszélyezteti az egészségét, a dopping inkább erkölcsi, morá­lis kategória.­­ Igen, mondhatjuk így. A mai doppingszerek nem a sertésin­­zulin kategóriájába tartoznak, hanem gyógyszerészetileg tesz­telt készítmények, lényegében mellékhatás nélkül. Azt persze nem tudhatjuk, hogy húsz év múlva lesznek-e káros tüneteik, de évtizedekkel ezelőtti elődeik­hez képest egyértelműen sokkal finomabb szerek. De mielőtt úgy tűnne, mintha a dopping vé­delmében beszélnék, ki kell je­lentenem, elítélem a teljesít­ményfokozásnak e módszerét, éppen azért, mert morálisan nem egyeztethető össze a sport szel­lemiségével.­­ Zárjuk könnyedebb témával a beszélgetést! Ez az évük mese­­szerű volt, kezdve azzal, hogy helyet cseréltek a hajóban, ami­től hipp-hopp a világ legjobbjai lettek, folytatva az aranyhalas történettel - amikor a vb-döntő előtt energiaigényüket csillapí­tandó kifogtak néhány díszhalat, megsütötték és megették -, s zárva az év sportolója-választás­­sal. Mit rejt a jövő? - Jövőre kicsit lazábbra vesz­­szük, kétpárban nem is indulunk a világbajnokságon, 2003-tól aztán minden az olimpia jegyé­ben telik. Akkor lesz a kvalifiká­ció, egy évvel később Athénban pedig mi más is lehetne a cé­lunk, mint az olimpiai bajnoki cím. Kajakozni szerettem volna, de egy ismerősöm evezni járt, s én azt gondoltam, a kettő szinte ugyanaz Még Haller Ákos (balra) kezében a nagy trófea, de az egyezség szerint átadta „örökbe” társának, Pető Tibornak Szalmás Péter felvétele TISZTELT HIRDETŐINK! Hirdetéseiket személyesen feladhatják: Budapest Vili., Könyves Kálmán krt. 76. Levélcímünk: 1430 Budapest, Postafiók 4. Telefon: 477-9030 Hirdetésfelvevők: Vili., József krt. 41. (Primus) 266-2956 VII., Kertész u. 27. (Média Ex-Press) 351-9854 VII., Wesselényi u. 8. (MAHIR) 342-6164 A lapunkban megjelenő hirdetések szabályaira az Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltakat alkalmazzuk. SZOLGÁLTATÁS „KÖNYVELŐIRODA könyve­lést, adótanácsadást, mérlegkészí­tést, tb-ügyintézést, hitelkérelmek készítését, visszamenőleg könyve­lést és teljes ügyintézést vállal. Tel.: 467-0891, 06/30-9242193, 06/ 30-230-2802­. SZAUNA ÉS AQUAMASSAGE: 230-0697. SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS 320-0012. REDŐNYÖS MUNKÁK 1 460-0951. BANKI HITELEK gyors, pontos ügyintézése rövid határidővel. Tel.: 06-1/342-0501, 06-1/321-0764, 06- 30/296-0358, 06-30/414-9222. CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, gipszkarton mennyezetek, falak szerelése, központifűtés- és vízve­zeték-szerelés. Tel.: 403-8236, 06- 30/912-4921. HANGSZER ÚJSZERŰ, márkás pianínó el­adó. 329-8963. INGATLAN SZIGETHALMON 150 nőies összközműves telek eladó főútvo­nalon, új lakónegyedben. Érd.: 06- 20-9­7135-37. DÖRÖSKEI-TÓNÁL (Vas megye) eltolt szintű, 50 nm-es, 2 szobás nyaraló eladó. Víz, villany van, ér­deklődni 30/264-6059-es telefonon. WEKERLÉN, 4 lakásos házban első lakás tetőtérrel, kertrésszel, kocsibeállóval, tárolóhelyiséggel sürgősen eladó. Irányár: 19 milió Ft. Tel.: 06-30/311-2907, 357-5710. A XIII. KER., BÉKE-FÁY UTCA sarkán 300-2500 nm alapterületű raktár­ (8 DM/nm/hó), irodahelyi­ségek (16 DM/nm/hó) kiadók. Ér­deklődni: 288-0717, 06-30-274- 0573-as számokon. BUDAKALÁSZON, az Omszki­tó partján, igényes lakóparkban 32-121 m2-es lakások kertrésszel 275 000 Ft/m2-től leköthetők. Grünfelder Kft. 214-1337. KARÁCSONYI AKCIÓ Zugló­ban: 250 000 Ft/m2-től 282 000 Ft/ m2-ig, XVIII. kerületben 200 ezer Ft/m2-es áron lakások hitellehető­séggel leköthetők, megvásárolha­tók. Tel.: 469-0469, 06-20/388- 3994. SAS-HEGYEN már épülő, igényes kivitelű, családias jellegű társas­házban még 2 lakás leköthető. Tel.: 06-1-319-4776; 06-30-996-6559. ÓBUDÁN, in. KERÜLET, Szőlő utcában eladó 30- m2-es, alacsony rezsijű, világos, fiatalosan felújí­tott öröklakás azonnali költözés­sel. Zárt parkolási lehetőséggel. Irányár: 8 M Ft. Érdeklődni: 06- 20/332-1914. ÁLLÁS­TANDÍJMENTES számítógép­kezelői tanfolyam, minden korosz­tály számára! Irodai munkához szükséges ismeretek: 353-2242. OKTATÁS SZINKRONSULI www.nexus.hu/szinkronsuli. Telefon: 20/977-6939. GÉPÍRÁSOKTATÁS. Telefon: 311-2261. IPARMŰVÉSZNŐ (gobelin) rajz- és festésoktatást, főiskolára előkészítést vállal. Referenciák a kiállításain megtekinthetők! Tel.: 292-3927. KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉPES tan­folyamok: 2002. január 2.: sz.-cs.-p. egész napos, január 7.: egyhetes nappali; 8 alkalmas esti, január 8.: k.-cs. délelőttös: 349-0325. 1­9 ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉP­KEZELŐ szaktanfolyamok állami vizsgával: 2002. január 7. h.-sz.­p. délelőttös, február 9. szombaton­ként­: 349-0325. JÁRMŰ MAZDA 626 GLX 2.0 automata, 87-es eladó. Eredeti, gyönyörű esz­tétikai, tökéletes műszaki állapot, vezetett szervizkönyv, fűtött garázs­ból, eredetvizsgával. 404-4616 nap­közben, 404-0879 este. JÓ ÁLLAPOTÚ személygépko­csikat 1988-as évjárattól, bizomá­nyos és készpénzes értékesítésre át­veszünk. Dél-pestiek előnyben. Tel: 425-1953. TÁRSKERESÉS MM TÁRSKERESŐ IRODA vár­ja tartós kapcsolatot keresők je­lentkezését! Tel: 06-1/364-3705, 06-30/324-3987. „JÚLIA FÉNYKÉPES társköz­vetítő hölgyeknek, uraknak ingye­nesen: 322-7801.” TÁRSKERESÉS hagyományosan, megbízhatóan, megkötés nélkül, minden korosztálynak: 239-4448. SZÁMÍTÁSTECHNIKA PENTIUM II 266, 96 RAM, 3.2 GB HDD, FDD, CD-ROM + moni­tor 17” SVGA digitális + egér, bil­lentyűzet, kábelek + lézernyomta­tó BROTHER HL10 110 250 Ft el­adó. Érdeklődni: 212-4432. ÁLLAT VÁSÁROLJON ünnepekre dalma­ta kiskutyát gyermekeinek. Irányár: 8000 Ft. Tel: 06-44-342-468. RÉGISÉG KLAPKA GYÖRGY vásárol mű­tárgyat, festményt, bútort, ékszert, hagyatékot, régiséget. Érd.: 215- 0212 10-18-ig. PENTIUM 166, 64 RAM, 1,7 HDD, FDD, CD-ROM + 17” SVGA digitális monitor + egér, billentyű­zet, kábelek 56 250 Ft eladó. Ér­deklődni: 212-4432. PENTIUM 133, 64 RAM, 1 GB HDD, FDD, CD-ROM + monitor 14” SVGA analóg + egér, billen­tyűzet, kábelek + lézernyomtató BROTHER H26 48 750 Ft eladó. Érdeklődni: 212-4432. VÁLLALKOZÁS SZÉCHENYI-TERV, pályázatok, fővárosi cégképviselet. Mérnök­­közgazdász-jog-MBA Rt. 358-9016, 06-30-210-6661. HITELÜGYINTÉZÉS új és hasz­nált, akár meglévő autókra 15 éves korig. Kezelési költség nélkül. Tel: 06-20/936-0773. 54 m2 reprezentatív üzlethelyiség bérleti joga 2,4 M Ft. Tel: 210-8936. LÁTVÁNYKEMENCÉK (új, fel­újított) eladók, bérbe adók, fagyasz­­tottpékáru-ellátással. Tel: 06-20- 944-1409. VÁLLALUNK 3 méterig élhaj­­lítást, lemezszabást, valamint la­katosmunkákat. Tel./fax: 280-6516. Fémér Kft. ANTIK ÖNTÖTTVAS KÁLYHA díszes kivitelben, olcsón eladó. T.: 06-30/942-0924. NEVES és ismeretlen festménye­ket, rajzokat, akvarelleket, kép­kereteket vásárolok. Nagy Ernő: 325-6881, 06-20/965-9048. EGÉSZSÉG TERMÉSZETES gyógyító, ön­gyógyító tanfolyamok pszicholó­gus természetgyógyász vezetésé­vel: talpmasszázs, testmasszázs, stresszcsökkentő relaxáció, auto­gén tréning, klasszikus jóga. Bete­geknek egyéni kezelések. 410-1050, 06-20-988-0075. www.kovy. hu/ natur. REFLEXOLÓGIA. Talp-, test­masszázs Mezőkövesd Város Ren­delőintézetben (1. em. 11.). Kedd és csütörtök 16-18-ig. EMÉSZTÉ­SI, ízületi, asztmatikus és depresz­­sziós problémák gyógyítása. Tel: 06-49/331-720, 06-70/221-5440. ÜDÜLÉS 160 000 forintért eladó örökös üdülőjog Harkányban, Sopronban. 06 (20) 436-6287. SZILVESZTER SZOVÁTÁN lo­vas szánozással, szilveszter bel­földön, velencei karnevál. SOMA­­TOURS: 370-0712. BÜKFÜRDŐN január 9-22-ig apartmanjogomat átadom. 201-1524. HOTEL VILLA VÖLGY EGER várja kedves vendégeit rendkívüli akciós ajánlataival. 06-36-321-664. HAJDÚSZOBOSZLÓ Siesta Szállóban lévő apartman üdülési joga 2002. 01. 02-től 16-ig és 2002. 01. 30-tól 02. 12-ig eladó. Tel: 3350-182. 40 NÉPSZAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék