Népszava, 2006. március (133. évfolyam, 51-76. sz.)

2006-03-25 / 71. szám

12 MOZAIK 2006. MÁRCIUS 25., SZOMBAT NÉPSZAVA Ezen a napon Nyolcvanöt éve született Simone Signoret, német származású, Oscar-díjas francia filmszínésznô. Gyermekként került Fran­ciaországba. Az 1940-es években kezdte a színészi pályát. A háború után elsô férje, Yves Allégret adta elsô jelentôs szerepeit A hajnal démonai, a Vendéglô a teliholdhoz és a Fondorlatok című filmekben. 1951-ben házassá­got kötött Yves Montand-nal. Nagy nemzetközi sikere volt Clayton: Hely a tetôn, Leterrier: Go­nosz játékok, Clement: Nap és óra című filmjei­ben. 1959-ben a Hely a tetôn című filmben nyúj­tott alakításáért megkapta a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. Jelentős szerepeket alakított az Egyesült Államokban, a Bolondok hajójában és a Csehov Sirályából készült filmalkotásban. Jean Gabinnel A macskában aratott sikert, majd az Elôttem az élet című Ajar-regény filmváltozatával és Az egyiptomi utassal búcsúzott a filmtôl és a közönségtôl. Több könyvet írt, 1977-ben jelent meg Már a nosztalgia sem a régi című memoár­kötete.(MTI) FOTÓ: NÉPSZAVA-ARCHÍV Boldog névnapot Irén, Írisz! Az Irén a görög eiréné (béke) szóból . Az Írisz a görög hitregékben az eget a földdel összekapcso­lódó szivárvány istennője, az istenek egyik hír­mondója. A név eredeti jelentése: szivárvány. Drogfogás Röszkénél Huszonkét kilogramm efedrint találtak egy szlo­vák autóba rejtve a vámosok Röszkénél – tudatta a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnok­ságának szóvivője. A kilenc csomagban elhelye­zett, összesen 22 kilogrammnyi efedrint a jármű hátsó ülése mögötti rejtekhelyen találták meg a szigorított vámvizsgálatkor – közölte Sipos Jenő. A drogot lefoglalták, a sofôr ellen feljelentést tettek. Az efedrint különböző gyógyszerkészít­mények alapanyagaként használták a kilencve­nes években. (Népszava) Nézzen körül a Marson! Az Arizona Egyetem munkatársai a Mars Odys­sey ûrszonda több mint 500 nappali infravörös felvétele alapján minden korábbinál részletesebb domborzatmodellt készítettek a Marson található Valles Marinerisrôl, a Naprendszer legnagyobb árok- és kanyonrendszeréről. A kanyon kifejezés nem a legtalálóbb, mivel azt a folyók által mé­lyen a felszínbe vágott eróziós völgyekre hasz­nálják – itt azonban sokféle folyamat együttes hatása alakította a felszínt. A Valles Marineris több nagyobb, egymással párhuzamos, néhol összekapcsolódó vonulatból álló képződmény, sok kis mélyedéssel a peremén. A gigászi alak­zatot eredetileg a tektonikus erők, a kéreg tágu­lása hozta létre kb. 3,5 milliárd éve. (Népszava) FOTÓ: NASA Egy betiltott szer utódja immár második éve nem használható Európában a fôként mezôgazdaságban alkalmazott talajfer­tôtlenítô szer, a metil-bromid. Az ózonréteget ká­rosító anyag gyártását és forgalmazását a Mont­reáli Jegyzôkönyv tiltotta be. Pénteken Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz­térium politikai államtitkára és Csikai Miklós, a szentesi Árpád Agrár Rt. vezérigazgatója a me­tál-bromidot kiváltó projekt beindítását jelentette be. Az ENSZ Fejlesztési Programjának kereté­ben megvalósuló projekt révén egyebek között metán-szódiumal helyettesítik majd a káros anyagot.(Népszava) beneTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az alábbi cégek végeznek szerzôdés alapján, jogszerûen sajtófigyelést a Népszavából: Tisztelt Olvasóink! Ingyenesen hívható zöld­számunkon is állunk rendel­kezésükre minden, elôfize­téssel kapcsolatos ügyben. Kérdéseiket munkaidôben a 06-80/200-502-es zöldszá­mon* várják munkatársaink. (*Mobilkészülékrôl nem hívható) GY&K Kft. http://www.gyk.hu IMEDIA Kft. http://www.imedia.hu Internet Securities Magyarország Kft. http://www.securities.com Magyar Távirati Iroda http://www.mti.hu OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. http://www.observer.hu Március 23.: 1381421 3336394143 4748536466 6973757677 Benjamin Franklin gazdaságossági megfontolásból már 1784-ben javasolta az óraátállítást Vasárnaptól nyári idôszámítás kezdôdik Vasárnap hajnali kettôkor egy órával elôbbre kell tolnunk a mutatót, kez­dôdik a nyári idôszámítás. Az idôszá­mítás-váltást az energiatakarékos­ság igénye hívta életre. A korai ke­lés gazdaságosságát már Benjamin Franklin is felvetette, Európában azonban csupán 1976-ban tértek rá a nyári időszámítására. Némi berzenkedéssel, de mindig fe­gyelmezetten tudomásul vesszük, hogy március utolsó vasárnapjától ok­tóber utolsó vasárnapjáig megint egy órával korábban kell kelnünk, meg­kezdôdik a nyári idôszámítás. Az órák mutatóját hajnali kettôkor háromra kell állítani. A kissé kegyetlennek tûnô intézkedés nagyon is ésszerû: ha a ko­rai világossággal kecsegtetô tavaszi, nyári hónapokban elôbb felkelünk, óriási mennyiségû villamos energiát takaríthatunk meg. Erre már Benjamin Franklin amerikai polihisztor is rájött, 1784-ben, Egy gazdaságos tervezet cí­mű esszéjében a nyári időszámítás be­vezetésére tett javaslatot. Utópisztikus elképzelése végül 1916-ban öltött tes­tet Amerikában, s még jó időnek kel­lett eltelnie, hogy Európa is átvegye a praktikus szokást. A nyári időszámítást 1976-ban, három évvel az egész vilá­got megrázó elsô olajárrobbanás után vezették be Franciaországban azzal az indokkal, hogy ily módon 300 ezer tonna kőolajnak megfelelő energia­megtakarítást lehet elérni. A GKM adatai szerint a nyári idő­számítással az ország egy napi villa­mosenergia-szükségletének a felét, 120 millió KW/óra energiát takarítha­tunk meg. Ez – mint a minisztérium szóvivője elmondta –, egy Eger mére­tû város egyhavi fogyasztásának felel meg. Az óraátállítás miatt a kettő és há­rom óra között induló személyvona­tokat az állomásokról legkorábban hajnali háromkor, tehát késve indít­ják, ez azonban csak két belföldi jára­tot érint. Késéssel közlekedik majd a Dacia és a Beograd expressz is. Ami jó a gazdaságnak, az nem biz­tos, hogy jó a szervezetünknek. A bio­ritmust nem lehet büntetlenül ide­oda tologatni, többeket megzavar az átállás, állítják a szakemberek. Egy USA-ban készült statisztika szerint az átállást követő napon 6 százalékkal nő a balesetek száma. Horváth Ildikó Salvador Dali képe is bizonyítja, mennyire fontos számunkra „Az elfolyó idő”FOTÓ: NÉPSZAVA-ARCHÍV Jancsikát azért verték meg, mert egy számítógépes játék jelenetét akarták leutánozni Az életkártya gyerekhalált okozhat Magyarországon a gyerekek által elkövetett szándékos testi sértések száma öt év alatt megduplázódott. Egy 12 éves kisfiút, Török Jancsikát alaposan elpáholták az osztálytársai a szünetben a debreceni Bocskai István Általános Iskolában. Nem elôször fordult ez elô, de hogy most mégis ügy lett belôle, azt egy másik osztálytársának köszönheti, aki a mobiltelefonjával rögzítette a ve­rést. A felvételek végül eljutottak Jancsika szüleihez is, akik feljelentést tettek. A pszichológus szerint arról, hogy a gyerekek egyre brutálisabbak, a média és a számítógépes játékok programozói is tehetnek. Török Jancsika később került a Bocs­kaiba, mint a többiek – tudtuk meg Ká­tai Károly iskolaigazgatótól. A vizsgá­lat még tart az ügyben, de az már kide­rült, hogy a csöndes, visszahúzódó fiú­nak nem sikerült beilleszkednie a kö­zösségbe. Az osztályba huszonnégy gyerek jár. Hogy osztálytársai miért verték meg Jancsikát? Azt mondják, játéknak szánták. Egy számítógépes játékban látták azt az akciójelenetet, amit le akartak utánozni, azt akarták eljátszani. Ez persze nem menti a tettü­ket, az osztályfőnök már beszélt velük erről. Az iskolában megduplázták a ta­nári felügyeletet a szünetekben. Dienes Imre, a Debreceni Rendőr­kapitányság munkatársa lapunknak el­mondta, a szülôk szerdán tették meg feljelentésüket, ennek alapján ismeret­len tettes ellen indítottak nyomozást, csoportos garázdaság bűntettében. Az elkövetôkrôl most még csak annyi mondható el, mivel még nem töltötték be a 14. életévüket, nem büntethetôek. A körülmények tisztázásánál azonban ott kell lenniük. A rendôrségi vizsgálat lezárta után a gyámügy kezébe kerül majd az ügy. Debrecen oktatásért fele­lôs alpolgármeste­rénél, Halász D. Jánosnál az eset napvilágra kerülé­se után még négy szülô bejelentést tett hasonló eset­rôl. Figula Erika pszichológus szerint az iskolai közösségekben többnyire azt bántják, aki nem üt vissza. Ők az áldo­zattípusok, olyan személyiségek, akik nem tudják megvédeni magukat. Eb­ben olykor ludas a szocializációjuk is, hisz ezeket a gyerekeket többnyire ar­ra nevelik, ha bántják őket, ne üssenek vissza, kerüljék ki inkább az ilyen szi­tuációt. Gyakorló iskolai pszicholó­gusként tudja, hogy vannak helyzetek, amikor igenis meg kell mutatni valaki­nek az erejét, vissza kell ütni. A világ ugyanis egyre agresszívabb, s bár a gyerekekben ösztönszerűen is benne van az agresszivitás, az őket ért hatá­sok még jobban felerôsítik azt. Ezért nagy a felelôssége a médiának, de a számítógépes játékok készítôinek is. A gyerekek ezekben is, ahogy a rajzfil­mekben is, egyre több kegyetlenséggel találkoznak, jószerivel már ott tartunk, hogy egyre gyakrabban a negatív sze­replő válik hőssé. Ráadásul a kisebbek nem tudnak kü­lönbséget tenni a realitás és az el­képzelt világ kö­zött. Ennek elret­tentő példája az az új kártya, amellyel „életet” lehet gyűj­teni. Úgy gondolják, mivel a kártyára rá van írva, hogy van hét életed, nyu­godtan kiugorhatnak az emeletről, hisz élnek tovább, mert még maradt hat éle­tük. A gyerekek a gyakori agresszív je­lenetek láttán érzéketlenné is válnak, és nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymáshoz, sokkal kegyetlenebbek, mint a felnőttek.Millei Ilona Vannak helyzetek, amikor meg kell mutatni az erőt, vissza kell ütni AZ „A” KATEGÓRIÁS TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK FORGALMI ADATAI Tőzsdei adatszolgáltatónk az ECONET Részletes információk: www.econet.hu vagy www.nepszava.hu A táblázatban szereplô adatok tájékoztató jellegűek, a NÉPSZAVA nem vállal értük felelôsséget 2006. március 24. RÉSZVÉNYZÁRÓÁRZÁRÓÁRVÁLTOZÁSNYITÓÁRMIN. ÁRMAX .ÁRÁTLAGÁRKÖTÉSSZÁMPAPÍRSZÁMFORGALOMUTOLSÓ KÖTÉS52 HETI (Ft)(Ft)(%)(Ft)(Ft)(Ft)(Ft)(db)(db(Ft)NAPJAÁRA(Ft)MIN. ÁR (Ft)MAX. ÁR (Ft) ANY 615 000,00615061506150615015030750003­22615056656355 BCHEM 2460­2­ 0,08245024312465245278246356039806303/23246220062690 DANUBIUS 54951302,42531553105500542529182659908088003/23536543556350 DEMASZ 16900­95­0,56168501685016995169419421713204003/23169951240018505 EGIS 31205550,1831000307003122031008204928728796689503/23311501441033000 FHB 1407­6-0,42141914001419140765437096149750703/231413124014295 FOTEX 7157712,0763863872068114802742856186802372003/23638227720 GLOBUS 436­4-0,91440435441440912096532276403/23440250480 GRAPHI 1 935683,64188018801950190561316606029746003/23186713801980 IEB 260024010,1724052405260024731653271317601103/23236017012600 LINAMAR 1670704,381611161016701656551585268503/23160012011750 MOL 21645600,2821455213102175021645572282857612251371003/23215851470024750 MTELEKOM 970­4­ 0,419749519899765541570621153361901703/239747901124 OTP 7722941,237599758177847712674524341404347059903/23762857408790 PPLAST 2800 301,0827802726284527861384649312950792503/23277013502845 RABA 662325,0863062566565117015530310105311603/23630545775 RICHTER 40595450,114073040470410004065347441544168888117503/23405502374545000 SYNERGON 742­2­ 0,2775772175773526721452515776863003/23744447765 TVK03/23507546305940 ZWACK120003052,6112000120001200012000172318677200003/2311695910012000 Madárinfluenza: oltást kapnak a kakapók A madárinfluenza H5N1 vírusaltípu­sával fertôzött egerészölyvet találtak Berlinben, így a tartományi jogokat élvezô fôvárossal hétre nôtt a fertô­zéssel sújtott német tartományok szá­ma. Az emberre is veszélyes vírusaltí­pus megjelent Jordániában is: a fertô­zésben elpusztult három pulyka. Dá­niában is újabb fertôzött hattyúra bukkantak: a hatóságok a város kör­nyékén megfigyelési körzetet alakí­tottak ki. Bár eddig Új-Zélandon egyetlen madárinfluenzás megbetege­dést sem észleltek, a hatóságok úgy döntöttek, elővigyázatosságból beolt­ják madárinfluenza ellen a – kipusztu­lással fenyegetett – kivimadarakat és a papagájfélékhez tartozó kakapókat. Eközben a madárinfluenza elleni vak­cinát gyártó magyar cég úgy döntött: nem veszi fel a felajánlott 2 milliárd forintos állami hitelt – adta hírül az Index. Megkerestük Németh Zsoltot, az Omninvest Kft. szóvivőjét, aki el­foglaltságára hivatkozva nem nyilat­kozott. Az Indexnek egy virológus azt mondta: az oltóanyagnak nem sok ér­telme van, hiszen olyan vírus ellen véd, amely nem fordul elő emberben. Izraelben 1,2 millió szárnyast pusz­títottak el, hogy megakadályozzák a szárnyasinfluenza terjedését. E téren Izrael szorosan együttműködik Jordá­niával. Izrael nagy mennyiségû oltó­anyagot bocsátott a Palesztin Hatóság rendelkezésére, ugyanakkor azonban az ENSZ-hez fordult, hogy segítse a Palesztin Hatóságot a szárnyasinfluen­za elleni harcban, mert a palesztinok egyelőre nem képesek szakszerűen kezelni a problémát. Népszava-információ Valutaárfolyamok 2006. március 24. OTPBankExclusive Change vételi eladásivételi eladási Angol font 373,69392,85377,00387,00 Ausztrál dollár 152,23161,65155,00159,00 Cseh korona8,769,688,809,60 Dán korona34,3836,5033,5036,50 Euró257,74270,96262,00267,00 Japán jen (100)181,66192,90182,00192,00 Kanadai dollár 183,71195,07187,00191,00 Norvég korona32,1734,1531,5034,30 Svájci frank 162,78172,84166,00170,00 Svéd korona27,4429,1427,5029,10 Szlovák korona6,697,396,707,40 USA-dollár215,41226,45218,00223,00

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék