Népszava, 2010. június (137. évfolyam, 125-150. sz.)

2010-06-15 / 137. szám

12 MOZAIK 2010. JÚNIUS 15., KEDDNÉPSZAVA Ezen a napon Ezen a napon Nyolcvankét éve ezen a napon szüle­tett Tábori Nóra Kos­suth-díjas színésznő. Tízéves korában költözött édesanyjá­val Temesvárról Ma­gyarországra, ahol 1942-ben táncosnő­ként kezdte pályáját. 1949-ben, Szegeden játszotta első komo­lyabb szerepét Makszim Gorkij Ellenségek című darabjában. Innen 1951-ben szerződött át a Vígszínház elődjéhez, a Magyar Néphadse­reg Színházhoz, és haláláig ott is maradt több mint 50 éven át. Kritikusok szerint politikai bombaként robbant 1956-ban az Antigoné egy átdolgozott előadása, amelyben ő alakította a címszerepet. Csurka István Házmestersira­tójában Jónásnét játszotta igen nagy sikerrel. Humorára a kabaré világában is felfi­gyel­tek: szívesen játszott rádióban, televízióban. Máthé Erzsivel közös jeleneteiben egyszerű, szókimondó asszonyságot formált meg. Jászai Mari-díjas lett 1957-ben és 1961-ben, érdemes művész 1975-ben, kiváló művész 1981-ben. 1992-ben elsőként részesült életművéért a Pro Comedia-emlékdíjban. 1994-ben megkapta a Kossuth-díjat, az országos színházi találkozó díját és a Ruttkai Éva-emlékdíjat. J,g Boldog névnapot, Jolán! Jolán Dugonics András író (1740–1818) alkotá­sa Árpád-kori tárgyú, Etelka című regényében.­­() A név voltaképpen a régi magyar Jóleán (jó leány) női név felújítása. FOTÓ: NÉPSZAVA Halálra vertek egy férfi­t Őrizetbe vett tegnap a rendőrség két nádud­vari férfi­t, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a Hajdú-Bihar megyei településen halálra vertek egy helyi lakost – közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A két – 18 és 33 éves – férfi vasárnap hajnali két óra körül Nádudvaron bántalmazta a 40 éves helyi férfi­t, aki belehalt sérüléseibe. A rendőrség adatai szerint a két gyanúsított és a sértett előzőleg már egy szórakozóhelyen is összeve­rekedett. Az őrizetbe vettek ellen halált okozó testi sértés gyanújával folytatják az eljárást, továbbá a rendőrség indítványozta előzetes letartóztatásukat. (MTI) Újabb fejlemények a Pándy-ügyben Feltételesen zárdába távozhat a börtönből Pándy Ágnes, a belga jogtörténet legszörnyű­ségesebb családirtásának résztvevője – írta hétfőn a Le Soir című brüsszeli lap internetes kiadása. A két feleségét és négy gyerekét meggyilkoló Pándy András és lánya, Ágnes gyygy ügyében többéves bírósági eljárás után 2002 márciusában hozott döntést Belgiumban egy esküdtszék. A magyar származású, protestáns segédlelkészt életfogytiglani börtönre, míg bűntársát 21 évi börtönbüntetésre ítélték. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott megölte első és második feleségét, valamint két vér sze­rinti és két örökbe fogadott gyermekét, továbbá megerőszakolta három lányát. A másodrendű vádlott részt vett öt gyilkosságban, köztük édesanyja megölésében is. A mészárlásokat 1986–89 között követték el a lelkész brüsszeli házában. Az áldozatok holttestét máig sem ta­lálta meg a rendőrség. Pándy Andrást továbbra is börtönben tartják.(Népszava) Kenó Június 13. 26 20 13 2 1 46 41 39 30 27 64 57 51 49 48 77 73 71 68 66 Tisztelt Olvasóink! Ingyenesen hívható zöldszá­munkon is állunk rendelke­zésükre minden, előfi­zetéssel kapcsolatos ügyben. Kérdé­sei­ket munkaidőben a 06-80/200-502-es zöldszámon* várják munkatársaink. (*Mobilkészülékről nem hívható) Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az alábbi cégek végeznek szerződés alapján, jogszerűen sajtófi­gyelést a Népszavából: GY&K Kft. http://www.gyk.hu HÍR­ADÁS Kft. http://www.hiradas.hu IMEDIA Kft. http://www.imedia.hu Internet Securities Magyarország Kft. http://www.securities.com Magyar Távirati Iroda http://www.mti.hu gy OBSERVER Budapest Médiafi­gyelő Kft. http://www.observer.hu gy gyg Valutaárfolyamok 2010. június 14. OTP BankExclusive Change vételieladásivételieladási Angol font 327,05 343,83 336,00 340,00 Ausztrál dollár 189,99 201,75 196,00 199,00 Cseh korona 10,29 11,37 10,00 11,40 Dán korona 36,34 38,58 35,00 38,80 Euró 271,68 285,62 279,00 282,00 Japán jen (100) 240,41 255,29 240,00 258,00 Kanadai dollár 214,71 227,99 222,00 225,00 Norvég korona 34,55 36,69 33,00 36,90 Svájci frank 194,16 206,18 200,00 203,00 Svéd korona 28,29 30,03 27,50 30,00 USA-dollár 221,89 233,27 229,00 232,00 Az agrárkárok egyre jelentősebbek, a kormány kitolta a kárenyhítési befizetési határidőt Átáztatja a töltéseket az áradó Tisza Továbbra is intenzíven árad a Tisza a középső és alsó szakaszán, a hosszan tartó magas vízállás következtében egyre több helyen ázik át a töltés. Szolnoknál éjjel harmadfokot meghaladó készült­ségi szinttel tetőzött a folyó. A kormány új kárenyhítési rendszert dolgozna ki, a gazdáknak addig is haladékot adtak a befi­zetésre. Lassan, de tovább árad a Tisza a kö­zépső és alsó szakaszon. Szolnoknál harmadfokot meghaladó vízállással tetőzött éjjel a folyó – közölte lapunk­kal a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatósághoz tartozó Országos Műszaki Irányító Törzs. A múlt csütörtökön megnyitott tiszaroffi tározó töltését vasárnap befejezték, a tervezett 90 millió köbméter víz he­lyett „csupán” 60 milliót tároltak be. Ennek oka, hogy egy újabb árhullám tetőző vízszintjének csökkentése ér­dekében szükségessé válhat az ismé­telt megnyitás és a további kapacitás a víz befogadására. A térségben a legnagyobb gondot az okozza, hogy a hosszan tartó magas vízállás kö­vetkeztében egyre több helyen ázik át és puhul fel a töltés. Cibakháza térségében például acéllemezeket vertek le a gátak megerősítésére. Harmadfokú árvízvédelmi készült­séget rendelt el a Tiszán, Mindszent­nél az Alsó-Tisza-vidéki Környezet­védelmi és Vízügyi Igazgatóság, a folyó vízszintje ugyanis elérte a 850 centiméteres magasságot. Szegednél azonban úgy számolnak, 800 centi­méter körüli vízállással, két méterrel a 2006-os, 1009 centiméteres rekord­szint alatt tetőzik a folyó a hét máso­dik felében. A Duna tovább apad, árhulláma már elhagyta az ország területét. Fokozatosan csökken a belvízzel el­öntött területek nagysága is, jelenleg több mint 170 ezer hektár áll víz alatt, ebből 83 ezer hektár vetés-szántó; az átnedvesedett területek aránya ennek 2,5-3-szorosára tehető. A mezőgaz­dasági kár egyre jelentősebb. Az őszi búza országos vetésterületének 5,3 százaléka, 55 ezer hektár, az őszi káposztarepce 7,1 százaléka, 19 ezer hektár, a napraforgó 4,1 százaléka, 22 ezer hektár, míg a kukorica 2 száza­léka, 24 ezer hektár van víz alatt. Ed­dig 131 ezer baromfi­t kellett levágni az ár- és belvíz sújtotta megyékben, továbbá 70 sertés, 51 szarvasmarha, 620 juh hullott el a gazdasági haszon­állatok közül. A viharoknak az éves fakitermelés csaknem 10 százaléka, mintegy félmillió köbméter fa esett áldozatul, ez milliárdos nagyságren­dű kár. A kormány tegnap úgy határozott: kitolja a kárenyhítési befi­zetési ha­táridőt. A gazdáknak 2010. június 30. helyett szeptember 30-ig kell befi­zet­niük a kárenyhítési alapba. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter közölte, új kárenyhítési rendszert dolgoznak ki. Az árvízkárosultak megsegítésére tovább gyűjtik az adományokat. A 1752-es Nemzeti Segélyvonalat 4 hét alatt már több mint hétszázötvenez­ren hívták, ez több mint 200 millió forint adományt jelent az ár- és bel­vízkárosultaknak.Cs. E. Villanyoszlopokat tört el a viharos szél a Csongrád megyei TömörkénynélFOTÓ: MTI/DONKA FERENC Jótékonysági hangverseny a Müpában Magyar Fantázia néven jótékonysági hangversenyre kerül sor az árvízká­rosultak megsegítésére június 22-én a Művészetek Palotájában. A Magyar Telekom és a Concerto Budapest összefogásával megrendezendő hangversenyen Keller András és a Concerto Budapest mellett olyan neves művészek és együttesek lépnek fel, mint Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok, Jandó Jenő, valamint Balogh Kálmán, a Muzsikás együttes és Petrás Mária. A nagyszabású kulturális esemény tel­jes bevételét a Magyar Vöröskereszt segítségével juttatják el az árvízká­rosultak részére. SZERINTEM Hofi , ha élne... Nem érzik-e, hogy gyorsvonati sebességgel hala­dunk a butaság sötét alagútjába? Az, amit a „Ma embere” rovat tegnap írt (Kövér Lászlóról, a szerk.), tulajdonképpen a testi és szellemi törpéknek a testi és szellemi Góliáton való triumfálása, a börtönbe juttatás nagyon is valós esete. Hogyan lehet az, hogy az MSZP jelenlegi vezetése is a törpék közé sorolandó, mert hűvös, gúnyos közönyük hideg szívével, de jogilag támadhatatlan módszerekkel lökték Gyurcsány Ferencet a mai hatalom lába elé koncnak, saját törpelelkű létükért, a megmaradá­sukért. Milyen lelkek élnek ma Magyarországon, hogy Gyurcsányt közönnyel, a hallgatás bűnével engedik megsemmisíteni? Ha Hofi élne, síppal­­dobbal énekelve keresné az eltűnt i betűt, mert ez már GAZDÁG! Tudom, hogy most megint olyan , időt élünk, hogy halálos veszedelem jólelkűnek, okosnak és együttérzőnek lenni. Várkonyi Tibor írásai mind­ezt tükrözik. Nyissa már ki a sok osto­ba ember szemét és a lelkét, hogy ne engedjék meg ezt a galádságot. Bácskai Béláné 66 éves kisnyugdíjas Nem az állampolgárság tesz magyarrá Mindazért, amit a szocialista kormányok, többek között az utolsó, Bajnai Gordon vezette kormány tett azért, hogy országunk minél kisebb veszte­séggel élje túl a világválság nálunk is bekövetkező hatásait, csak elismerés jár. Tették olyan körülmé­nyek között, amikor javaslataikra – ha egyáltalán meghallgatta őket az ellenzék – a Gromiko szovjet külügyminiszter jóvoltából megismert nyet volt a válasz. Ezek ellenére a nyugati elemzők szerint nemcsak a helyzet „romlása” állt le, hanem bizo­nyos fokú stabilizálódás is érzékelhető. Nagyra értékelendő a kormánynak az a reagá­lása, amellyel nem vette át az ellenzéknek minden embert megalázó, mélységesen sértő szavakkal kifejezett mocskolódásait. A stílus maga az ember! A lakosságnak körülbelül 66 százaléka nem szava­zott ugyan a Fideszre, de ez kétharmados többséget eredményezett a parlamentben. Ez borzasztó nagy felelősséget követel a parlamentbe jutottaktól! Kérem, döntéseikkel legyenek az ország javára, törekedjenek jószomszédi viszonyra a környező országokkal, ilyen-olyan ürügyekkel ne nehezítsék a határon túli magyarok mindennapi életét. Nekik, ha kisebbségben is, ott kell élniük békességben a többséggel. A hangzatos frázisok csak nehezítik az életüket. Aki igaziból magyar, az Amerikában is az, és nem az állampolgárság teszi magyarrá. Egy nyugdíjas Badacsonytördemicről A Horthy-rendszer szelleme kísért Orbán Viktor a szavazófülkék forradalmáról be­szél. Ebben nem hiszek, hiszen egy másodpercig sem volt veszélyben a tőkés rendszer, de minőségi változásról lehet szó. Egy jobbközép pártot egy jobboldali-konzervatív párt váltotta fel, és ez a rész­letekben minőségi változást fog jelenteni, legalább­is a retorikában erőteljesebb az antikommunizmus, az irredentizmus, miközben nem lesz hatékonyabb a gazdaság­, a szociálpolitika. Arra is számítanunk kell, hogy az iskolában, a médiában a korábbinál is nagyobb szerephez jut a vallás és a nacionalizmus. Az is várható, hogy az új kormányfő a hűbériség egyes korszakaira jellemző „abszolutizmust” fogja bevezetni. Hogy leplezze a retrográd irányzat fe­lülkerekedését, közjogi manipulációkkal, az eddigi alkotmány felülvizsgálatával s művének keresz­tény-nemzeti – „demokratikus” kotyvalékkal törté­nő leöntésével fogja álcázni. A parlamenti nyitány nem volt híján vészjósló előjelekben. Vona – fi­ttyet hányva a törvényességnek – formamellényben je­lent meg a Házban, és néha hangos nemtetszéssel fejezték ki érzelmeiket a számukra ellenszenves megnyilatkozásokra. Számolni kell azzal, hogy a parlamenti üléseken a jövőben gyakoriakká vál­nak a tüntetések különböző formái, de bizonyára agresszívebben folytatva Orbánék gyakorlatát az előbbi ciklusból. Orbánnak miniszterelnöki bemu­tatkozó beszédében egy szava sem volt Vonáék tör­vénysértő magatartásáról. A jobbikos képviselők kezdeményezésére elhangzó székely himnuszt kö­zösen énekelték el Vonáék, Orbánék és Semlyénék, jelezve a lelki kapcsolatot, amely egybefűzi őket. Félő, hogy a Horthy-rendszer szelleme fogja áthat­ni a parlamentet. Hegedűs Sándor,Budapest Várjuk olvasóink további leveleit alábbi címünkön: Nép­szava szerkesztősége, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. vagy a nepszava@nepszava.hu e-mail címen. Ismét tombolt a vihar Jégeső és szélvihar söpört végig hétfő délután Újszászon, az orkánerejű szél akác-, fenyő- és diófákat tört ketté, csavart ki tövestől – közölte a Szolnoki Tűzoltóság sajtóügyeletese. Erdé­lyi Tibor tájékoztatása szerint a tűzoltók motoros láncfűrésszel, létráról távolították el a lakóházakra, melléképületekre, légve­zetékekre dőlt fákat, estig 26 esetben kellett beavatkozniuk. Kőtelek több utcájában lakóházakat veszélyeztetett a felhő­szakadás. A helyi tűzoltók két szivattyúja mellett a szolnoki tűzoltóegységek három szivattyúja segítette a vízeltávolítást. Víz és iszap öntötte el Pest megye több útszakaszát is. Hatalmas eső zúdult Gödöllő térségére is, kerteket, pincéket öntött el a víz, a kistarcsai Flór Ferenc megyei kórházba is befolyt. A Csongrád megyei Tömörkényen villanyoszlopokat és fákat döntött ki a vihar, az újfehértói mályváskerti iskola épületére pedig hatalmas fenyőfa borult rá, a városban több ház tetejét is megrongálta az orkánerejű szél. A vihar a vasúti forgalomban is zárlatot okozott. A felső vezeték meghibásodása miatt álltak a szerelvények tegnap a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyír­egyháza vonalon. A Borsod megyei Varbón villám csapott egy ház kéményébe, kigyulladt az épület tetőszerkezete is. Tiszavalkon pedig meggyulladt egy ötvenszer tízméteres juh­hodály, ahonnan sikerült kimenteni az állatokat. 28 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településről érkezett kárbejelentés a nyírségi katasztrófavédelmi igazgatóságra a vihar után. Az erős szél lakóházak tetejét bontotta meg, kéményeket borított le, fákat döntött ki, főként Nyírbátor környékén több település közötti út is járhatatlanná vált. A szél a földre döntötte a gabo­natáblákat, a kukoricásokat, sőt az erdőket is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék