Népszava, 2011. február (138. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-23 / 45. szám

4 NÉPSZAVA GAZDASÁG DI IV­­ I 22 395 5 2011. FEBRUÁR 23., SZERDA #V “0/ 14% 1 Árfolyamok Bankközi devizapiac 02.22. forint/euró 272,30 -0,44%­­ forint/dollár 199,21 -0,51% D­iqi 22,40 -1,27% O A n­yilak a forint erősödésére va­gy gyengülésére utalnak, 16­30 órakor rögzített ada­tok. Értéktőzsdék­et vezető részvények záróéra Mól 22480 Ft +1,63% MTelekom 540 Ft +2,66% OTP 5 580 Ft -0,89% Richter 38 900 Ft -1,76% FTSE-100 London 02,22. Kedden történt Több mint 30 éves csúcson állt a kakaó ára tegnap az Interconti­nental Exchange (ICE) határidős tőzsdén, volt tonnánként 3574 dolláros jegyzés is. A kakaó drágulását az okozza, hogy a világ vezető kakaóexportőrének számító, a belpolitikai feszültsé­gekkel terhes Elefántcsontparton meghosszabbíthatják a kiviteli tilalmat, ami komoly ellátási feszültséget idézhet elő globálisan. Az elefántcsontparti választások nemzetközileg elismert győztese, Alassane Ouattara január 23-án rendelt el egy hónapos exporttilalmat az afrikai országban, hogy ezzel kényszerítse az elnöki szék átadására Laurent Gbagbo bukott elnököt. Az intézkedés elvileg máig van érvényben. Árutőzsdék New York 02.22. Crude olaj dollár/hordó 97,15 +4,07% O áprilisi szállis­i 1 hordó­­ öoífi áprilisi szállításra 1 uncia-31,1 gramm Búza dollárcent/véka 801,50 -4,36% O márciusi szállításra I véka +25,4 kg 15.00 órakor rögzített adatok Üzemanyagárak Mától drágul a benzin forint/liter 09, ül m ti. 09. Äii m Drágább lett a gázolaj Is Mit­ter í II. 1,15. HM IIM. 116. 123. Átlagárak, a kutaknál akár 30 forintos eltérés is tapasztalható. Arany 1402,00 ásra el) = 158,9 liter dollár/uncia +0,01% O Tovább tologatja a gazdasági intézkedések bejelentésének határidejét a kormány Talán nincs is reformjuk A mai kormányülés után nem jelentik be csütörtökön a kabinet átfogó reform­­programját, mivel az nem is szerepel az ülés napirendjén. A szociális ellátó­­rendszert, az oktatást, az egészségügyet és az önkormányzati világot érintő lépésekről konkrétumokat legkorábban a jövő hét elején tudhatunk meg. An­nak ellenére, hogy Nagy Anna kormányszóvivő holnapra ígért tájékoztatást. Ú­jabb halasztást jelentett be Szijjártó Péter, a kor­mányfő szóvivője. Nem ke­rül ma a kormány elé a reform­­program, és holnap sem lesz róla tájékoztató, bár Nagy An­na, a kormány szóvivője még hétfőn is ezt ígérte. Továbbra is bizonytalan, mekkora csomag­ról is van szó - hiszen hatszáz­tól ezermilliárd forintig már sokféle összeg elhangzott -, és szüntelenül csúszik az intézke­dések megkezdésének időpont­ja is. Tudomásunk szerint nem csak a hazai bejelentés, de egy­előre a brüsszeli egyeztetés is várat magára. A parlament tavaszi üléssza­kának első napján felszólaló Orbán Viktor még azt mondta, hogy március 15-re dőlhet el, milyen gazdasági csomaggal rukkol elő a kabinet. A kor­mányfő konkrétumokkal akkor sem állt elő. Külföldi sajtónak nyilatkozva korábban is csak a fő csapás irányát jelezte. Az or­szág első embere helyett szemé­lyes szóvivője szivárogtatta a hí­reket. Múlt pénteken Szijjártó Péter azzal nyugtatta az embe­reket, hogy bár beharangozták, mégsem vonják meg a nyugdí­jasok utazási kedvezményét, hozzátéve, hogy a kormányfő külön kívánságára döntöttek így. A közösségi közlekedést ugyanakkor várhatóan átszer­vezik - közölte Orbán szócsöve. Hírek szerint ezt a szolgáltatást a kedvezményes, 5 százalékos áfakörbe kívánják áthelyezni. Vasárnap este Lázár Jánostól, a Fidesz frakcióvezetőjétől az­tán megtudhattuk, mire megy ki a játék. Azt közölte a tévében, hogy a szociális ellátórendszer, az oktatás, az egészségügy és az önkormányzati világ átalakí­tását február-március folyamán véglegesítik. Az önkormányzati rendszer reformjára kész a terv, ami „egyre inkább az államhoz kerülő oktatásról és egészség­ügyről szól”. Orbán Viktor eddig mindös­­­sze annyit közölt, hogy a kor­mány „bátor lépést tesz még az idén, hogy kortól és nemtől füg­getlenül mindenkit visszahoz­zon a legális munka világába”. A tervek szerint felülvizsgálják a munkanélküliség időtartamá­nak a csökkentését is. Átalakít­ják a nyugdíjkasszát, „kiszerve­zik” a nem nyugdíjszerű ellátá­sokat és felülvizsgálják a rokkantnyugdíjrendszert. El­képzelések szerint 40 százalé­kos rokkantsági szint mellett még kell dolgozni. Az egészség­ügy kapcsán a kormányfő csu­pán annyit árult el, hogy „aki elvesztegeti felelőtlen életmóddal ezt a tőkét, annak jobban hozzá is kell járulnia az egészség meg­őrzését célzó közös kiadásaink­hoz”, vagyis várhatóan beveze­tik a „hamburgeradót”. Van olyan fideszes vélemény is, hogy a gyógyszergyártó cégekre ter­helhetnék a gyógyszerkasszából kivonni tervezett 80-100 milli­­árdot, ha a drága gyógyszereket ezután nem támogatnák, illetve a svéd modellnek megfelelően nem gyógyszerhez, hanem kom­ponenshez kötnék. A reformprogramhoz a Nem­zetgazdasági Minisztérium részletes helyzetelemzést készí­tett. Ebből meglepő újdonsá­gok derültek ki. Az Európai Unióban Magyarországnál csu­pán Máltán dolgoznak keve­sebben az aktív korúak közül. Az 55-56 százalékos foglalkoz­tatás 10 százalékkal rosszabb, mint az uniós átlag. A legros­­­szabb helyzetben az alapfokú végzettségűek, a fiatalok, az 50-64 évesek és a szülőképes korú nők vannak. A régió álla­maihoz képest a legnagyobb a nyugdíjkiadás, a GDP 1,5 szá­zaléka. Több a családtámoga­tásra fordított állami kiadás, és az átlagánál 1,5 százalék­­ponttal több a rokkantakra költött pénz is. NÉPSZAVA-INFORMÁCIÓ Nagy Anna kormányszóvivő számára már mindennapi rutin a soros reformhalasztás bejelentése fotó: szalmás Péter Az MSZP bírálja a halasztást Az ország vezetését felkészületlenül elvállaló Nemzeti Átverés Kormánya ma ismét tolt egyet a hónapok óta halogatott struk­turális reformok bejelentésének dátumán. Az MSZP tegnapi köz­leménye szerint sajnálatos, hogy az újabb gyáva megfutamo­­dással, a Fidesz-KDNP baklövései miatt szükséges átalakítások halogatásával a kormány ismét az emberekkel tolt ki, mert ezzel tovább rontja az ország pozícióit. Orbán Viktor mindmáig csu­pán a tengerentúlról, egy napilap hasábjain merte megüzenni a magyar embereknek, hogy ő és kormánya nem tartja be válasz­tási ígéreteit. Hogy nem lesz béremelés, sőt csökkentik a nettó béreket a gazdagoknak kedvező és az alacsonyabb jövedelműe­ket sanyargató adórendszerrel. RÖVIDEN Különadó nélkül duplázott az FHB Meglepte a piacot a tegnapi zá­rás után közzétett FHB-gyorsje­­lentés. Eszerint a romló piaci kör­nyezetben, 3 százalékkal csökke­nő nettó kamatjövedelem mel­lett, a 2,5 milliárdos banki külön­adó-fizetés nélkül megduplázta volna előző évi profitját 2010- ben az FHB Jelzáloghitelbank Nyrt., ami így is 11,3 milliárd fo­rint lett. ► NÉPSZAVA Jelentős a cégek körbetartozása A régiós átlag alá került a kocká­zatos magyar cégek aránya, de továbbra is minden második vál­lalkozás számít legalább közepes mértékben kockázatosnak - áll a Coface Hungary összesítésében. A szigorúan mért banki hitelek miatt megnőtt viszont a szállítói hitelek aránya, jelentősen meg­ugrottak a vevők tartozásai. Idén továbbra is nagyobb a cégek „bedőlési", mint a nem fizetési kockázata. A csődtörvény alkal­matlan a szállítói hitelezők véde­lemére. ► NÉPSZAVA : Fitch nem minősíti le Magyarországot A Fitch Ratings, a legnagyobb európai minősítő nem sorolja vissza idén a magyar államadós­ságot - nyilatkozta kedden a Bloombergnek az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató­helyettese. Búzás László el­mondta: a hitelminősítő tájékoz­tatta, hogy idén valószínűleg nem nyúlnak a magyar besoro­láshoz. A NÉPSZAVA A lakók leadott hője fűti a házat Akár az emberi test leadott hője is kifűthet egy házat - állítja Kruchina Sándor, az épületek speciális hőszigetelésben piac­vezető Austrotherm Kft. szakér­tője. Már 12 centiméter vastag hőszigeteléssel elérhető, hogy a havi gázszámla ne legyen maga­sabb a 2004-ben fizetettnél. Ma­gyarországon hat minősített passzívház van. Annyira jól szi­geteltek, hogy nincs szükségük fűtésre, mert a lakók leadott hője elég átütéshez. ►népszava FOTÓ: SHUTTER5TOCK Magyar vállalat a lengyel tőzsdén Úgynevezett párhuzamos keres­kedéssel a lengyel tőzsdén is fo­rognak tavasztól az energetiká­ban aktív Regionális Fejlesztési Vállalat (RFV) papírjai - jelentet­te be a társaság. A magyar tőzs­dén is szereplő RFV Nyrt. párhu­zamos kereskedésként bevezeti papírjait a lengyel tőzsdére-je­lent meg a bejelentés a pesti tőzsde honlapján. A 2011 tava­szára ígért lépés után a magyar és a lengyel piacon egyszerre fognak szerepelni a cég részvé­nyei. ► NÉPSZAVA Pénteken estig üzemel az adóhivatal Jó hír a mindig utolsó pillanat­ban ébredő adózók számára, hogy segítségükre siet a hivatal, gazdasag@nepszava.hu | Adóbizonyítványt magyaráznak Módosítani kellene a jelenleg hatályos adótörvényt, hiszen a január elsejétől élő új rendszer félresikerült - jelentette ki ked­den Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke. Mivel a szakszervezeti tömörülés véleménye szerint a kormány által bevezetett adó­szisztémában a munkavállalók 80 százaléka rosszul járt, ezért a jelenleg folyó bértárgyaláso­kon sok esetben nem a bérfej­lesztésről, hanem csupán a rendszerből fakadó hátrányok valamilyen kompenzációjáról szólnak. A szakszervezetek csak akkor látnak esélyt a ja­vulásra, ha új adótörvény szü­letik, vagy ha kormány nem csökkenti, hanem növeli az adójóváírás mértékét. Megoldás lehet az is, ha a szuperbruttó­sítás jövőre esedékes kivezeté­sét előre hoznák, esetleg sávos rendszerben - vélekedett a szak­­szervezeti vezető. A Nemzetgazdasági Miniszté­rium kedden megjelent össze­foglaló írása azonban arra tesz kísérletet, hogy megmagyaráz­za a bizonyítványát. „Hasonló fejlettségű országok adataival összehasonlítva megállapítha­tó: Magyarországon kiemelke­dően magas volt az utóbbi évek­ben a bruttó hazai termék (GDP) arányos adóterhelés, ma­gasabb az EU 27, illetve a régió átlagánál is.” Döntően a tavaly júliusban bevezetett társasági­­adó-csökkentés nyomán az adóelvonás mértéke 2010-ben 37,6 százalékra süllyedt le, így a tárca számításai szerint az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó idén januári be­vezetése után az adóterhelés 2011-ben várhatóan 36,5 szá­zalékra csökken. Az élőmunka után felmerülő közterhekből befolyt bevételek GDP-hez vi­szonyított aránya viszont meg­haladja a nemzetközi átlagot - ismeri el a tárca tanulmánya. A személyi jövedelemadó mérsék­lése a munkavállalók többségét kedvezőtlenül érintette, és a költségvetésben kiesést okoz - mondta Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesüle­tének alelnöke. Álláspontja sze­rint most nem további adókra lenne szükség, hanem az adó­­ellenőrzés szigorítására. Az adó­­szakemberek évek óta tanácsol­ják az adórendszer és az adó­zás adatszolgáltatásának átala­kítását, azonban a tárcától nem érkezik érdemi válasz. Ugyan­akkor előfordul, hogy évek múl­va a minisztérium mint saját ötletét vezeti elő a szakemberek javaslatait, így történt ez annak idején az adójóváírás bevezeté­sével is - mondta Ruszin Zsolt. B.M. és az egyéni vállalkozóknak to­vább tart nyitva. Február 25-ig vallhatják be és postázhatják ugyanis adóbevallásaikat. A ki­emelt bevallási határidőre tekin­tettel a Nemzeti Adó- és Vámhi­vatal (NAV) Észak-budapesti, Ke­let-budapesti, Dél-budapesti és Pest Megyei Adóigazgatósága a bevallások benyújtásának meg­könnyítése érdekében a héten pénteken, a beadási határnapon rendkívüli nyitva tartással áll az adózók rendelkezésére. Ezen a napon az említett ügyfélszolgá­latok a megszokott nyitvatartási időn túl déltől este hatig, ügyele­ti szintű készültséggel fogadják be az ügyfelektől a bevallásokat. ► NÉPSZAVA FOTÓ: BIELIK ISTVÁN

Next