Népszava, 2015. október (142. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-21 / 247. szám

Ma kezdődik Budapesten a 24. világzenei vásár és találkozó, amelyre kilencven országból háromezer vendég érkezik Womex: népzenei kapu a világra Október 21. és 25. kö­zött Budapesten rende­zik meg a népzenei, vi­lágzenei színtér legna­gyobb szakmai találko­zóját, koncertsorozatát és vásárát, a Womexet, amelyre több mint 90 országból 3000 dele­gált érkezik. A program­ról és a magyar világze­ne nemzetközi lehető­ségeiről a nyitókoncer­ten fellépő Palya Bea énekesnőt, illetve a fesztivált szervező Hangvető művészeti igazgatóját, Liber End­rét kérdeztük. A­z idei budapesti Womex már a huszonegyedik a sorban. A rendezvény ala­pítója és jogtulajdonosa a berli­ni Piranha Arts, amely már a nyolcvanas évek végén felismer­te: a hagyományos népzenei kultúrákban gyökerező, de egyébként műfajilag sokféle ze­nei irányzatnak kell egy gyűjtő­­fogalom - ez lett a world music, azaz világzene. „A zenei szak­emberek célja egy új zenei mar­ketingfogalom, egyben a lemez­boltokban a vevőket orientáló új kategória bevezetése volt. Er­re aztán egy komplex iparági szegmens épült rá, világzenei kiadókkal, fesztiválokkal, szak­mai vásárokkal, szaklapokkal, tévé- és rádióműsorokkal” - magyarázza Liber Endre. Az 1994-es első Womexen is volt már magyar fellépő: az Ök­rös együttes. A magyarországi táncházmozgalom egyértelmű sikere, a külföldön bemutatko­zó magyar zenekarok produk­ciói jelentős érdeklődést váltot­tak ki a nyugat-európai orszá­gokban. Liber Endre szerint „ahogy az idei Womex az első a mi térségünkben, úgy a Muzsi­kás együttes 2008-as Womex zenei életműdíja is egyedülálló jelenség volt, egész Európát te­kintve. Rajtuk kívül addig mást nem díjaztak az öreg konti­nensről. Az idei magyar rende­zés közvetlen előszobája a 2011- es koppenhágai nyitóünnepség magyar szervezésének sikere és benne a Hungarian Heartbeats című gálakoncertnek a szak­mai sikere lehetett.” A budapesti Womex szerve­zési munkái 2014 elején kez­dődtek­­ azt követően, hogy az állami támogatás ténye napvi­lágra került. A világon ugyanis mindenhol önkormányzati, tar­tományi vagy állami támoga­tás, illetve ezek különböző va­riánsai kellenek ahhoz, hogy egy ilyen nagy volumenű, több mint 90 országból érkező, 3000 delegáltat kiszolgáló rendez­vény létrejöhessen. A Hangvető stratégiai partnerei: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a közmédia, a PAGEO Alapítvány és a Müpa. „A cél ugyanis köz­érdekű” - folytatja Liber Endre. „A legszélesebb szakmai össze­fogással, az eddig említett in­tézményeken kívül az A38 Ha­jó, a Fonó és a Hagyományok Háza aktív részvételével elérni, hogy a magyar nép- és világze­ne legjobbjai bekerülhessenek a nemzetközi koncertkörforgás­ba.” A koncerthelyszínek mel­lett a világzenei vásár csaknem 300 standjának a Bálna ad ott­hont. A Womex egyébként egy­fajta franchise rendezvényként, szerződésben szigorúan rögzí­tett forgatókönyv szerint való­sul meg, a rendező ország kép­viselője, ez esetben a Hangvető és a Piranha Arts munkatársai közötti folyamatos egyeztetések alapján. „Minden erőnkkel azon va­gyunk, hogy minél több hazai zenekar megmutathassa, mit tud. Sikerült összehoznunk, hogy a Womex október 21-i nyi­tónapja előtt közvetlenül sor kerülhet tíz magyar zenekar bemutatkozására a Fonóban, a Womexre Budapestre érkező külföldi szakembergárda előtt. Ezek a koncertek egyébként mindenki számára látogatható­­ak lesznek. A Womex hivatalos programjába pályázat útján le­hetett bekerülni. Az 1300 pá­lyázóból a friss Magyar Örök­ség-díjas Balogh Kálmán és Lukács Miklós alkotta Cimba­lomduó került be a Womex showcase-koncertek 65 pro­dukcióból álló mezőnyébe. A Müpa Fesztivál Színház Duna Club színpadának műsorába is bekerült még két magyar zene­kar: Herczku Ági és a Banda, valamint a Buda Folk Band. Ráadásul a szintén pályázati úton elnyert nyitó gálakoncert szereplői is magyarok lesznek, egy kivétellel” - mondja Liber Endre. A Womexet megnyitó gála­koncert - Gipsy Heartbeats címmel - a Kárpát-medencei ro­mák kivételes, a zenei hagyo­mány éltetésében és megújítá­sában játszott szerepe előtt tisz­teleg. A műsorban az oláh ci­gány énektől, tánctól és zenétől, Északkelet-Magyarország vo­nósbandáinak hagyományos repertoárján át a tradícióból ki­induló, de a legújabb városi ze­nei trendekhez alkalmazkodó produkciókig terjed a spekt­rum. Sőt egy zseniális belga szintó cigány muzsikus is a fel­lépők között lesz. A névsor a kö­vetkező: Oláh Attila, Lakatos Mónika és a Romengo, Tcha Limberger, Palya Bea és zene­kara, Radics Ferenc, valamint Pál István Szalonna és Bandá­ja. Az előadáshoz szervesen hozzátartoznak Szentandrássy István festőművésznek a kon­certprogramhoz illeszkedő alko­tásai, amelyeket a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyter­mének hatalmas operafóliájára kivetítve láthat a közönség. A nyitó gálaest egyik fősze­replőjét, Palya Bea énekesnőt arról kérdeztünk, hogyan épül­nek egymásra zenéjében a ma­gyar, zsidó (szefárd), cigány, bolgár és keleti dallamrétegek. „A magyar népzene volt a böl­cső, ez a zenei anyanyelvem” - mondja Palya Bea. „A falum­ban, Bagón a Muharay Népi Együttes tagja voltam, ott ta­nultam énekelni meg táncolni, szenvedélyes tanároktól. De az­tán más nyelveket is akartam beszélni. Kamaszként a mold­vai dalok mellett faltam a ci­gányzenét, főleg Bari Károly és Martin György gyűjtéseit. Ha­mar jött a bolgár zene is: egy szófiai utam során kazettákat vásároltam. A szefárd dalok pe­dig pár évvel később találtak rám. Mindebből a sokféle zené­ből magamba szívtam, amen­­­nyit tudtam, illetve időről időre visszatérek ezekhez, mint for­ráshoz inni. De a lényeg, az én valódi erőm az, hogy új dalokat tudok csinálni, a tradicionális zenék talajából én valami újat tudok növeszteni. Lenyúlok a lelkem legmélyebb rétegeibe, a közös alaprétegbe, onnan ho­zom fel a dalnak való anyagot. Személyesek a dalaim, de a dal­ban szereplő én bárki lehet. Szóval ez a rengeteg tanult do­log a lényemben egyesül, a da­lokon pedig átüt a kapcsolódás, a közelség vágya.” Palya Bea szerint az idei Womex jelentősége, hogy „a vi­lág bekopog hozzánk, mi ajtót nyitunk. Találkozás, kölcsön­hatás: mi megmutathatjuk ma­gunkat, és megnézhetjük azt, hogy a többiek mit hoznak ide. Engem nagyon érdekel a sok jó zenész, énekes, zenekar, akik a Womex alatt itt fognak játsza­ni, már készítem a fülemet. A menedzserek, producerek is re­mélem, hogy nagyon jól fogják magukat érezni, és aztán sok magyar zenésszel szeretnének majd együtt dolgozni. A magyar zenészeknek (magamat is bele­értve) pedig nagyon drukkolok, hogy ami belőlünk ebben az öt napban látszani és hallatszód­­ni fog, az sokszorozza meg a lehetőségeinket, nyíljanak ki újabb kapuk.” RETKES ATTILA ÍRÁSA A NÉPSZAVÁNAK • A világ bekopog hozzánk, mi ajtót nyitunk • Széles a spektrum a nyitógálán • Találkozás, kölcsönhatás a leglényegesebb A Gipsy Heartbeats (Cigány szívdobbanások) című nyitókoncert egyik főszereplője. Lakatos Mónika és a Romengo fotó: farkas andrás A Fészek Művészklubban tegnap mutatták be Kalmár Tibor Sztárok az éjszakában című kötetét. A könyvet lapunk munkatársa, Bóta Gábor méltatta. Képünkön néhányan a könyvben megszólítottak közül: Igaz Lucy, Karda Beáta, Poór Péter, Heller Tamás, felül Csonka András és a szerző. Kalmár Tibor FOTÓ: TÓTH GERGŐ Requiem a Bazilikában Giuseppe Verdi gyászmiséje, a Requiem, a zeneirodalom egyik legismertebb és legkedveltebb kompozíciója hangzik el októ­ber 23-án a Szent István-bazi­likában. Verdi e kései alkotása viszonylag ritkán hallható, mert előadása nagy létszámú, professzionális előadói appará­tust és kiváló szólistákat igé­nyel. A hangversenyen a Budapes­ti Ifjúsági Kórus, az Etnium Kamarakórus és a Monarchia Szimfonikus Zenekar működik közre, az est szólistái Szakács Ildikó (szoprán), Gion Zsuzsan­na (mezzoszoprán), Molnár András (tenor), Kováts Kolos (basszus), vezényel Virágh And­rás. NÉPSZAVA-INFORMÁCIO KULTÚRA NÉPSZAVA 5 2015. OKTÓBER 21., SZERDA MINDEN SZERDÁN, ESTE 9-KOR ÉLŐBEN A FIX TV MŰSORÁN! Az október 21-ei vendég: Karinthy Márton Kossuth-díjas rendező A Kossuth-díjas rendező, Karinthy Márton a Béta Café vendége október 21-én, szerda este 9 órától a FIX Tévében. Több mint harminc éve üzemelteti a magánszínházát, megszállottan dol­gozik, jó légkört teremt. Érdekfeszítően írta meg a családja történetét. Bóta Gábor élő, online is nézhető, műsorában hív­hatják őt a 445-1349-es számon, és a tv.fixed skype címen ugyancsak hozzászólhatnak az adáshoz. A legfelkészültebb kérdezőket ezúttal is színházjeggyel ajándékozzuk meg. A FIX TV megtalálható a UPC digitális alapcsomagban, a Digi Kábel országos digitális és budapesti analóg hálózatán, valamint a Telekom digitális kábeltévé és IPTV hálózatán is. A műsor SD és az országban egyedülállóan HD felbontásban is elérhető a világhálón: http://www.fixtv.hu/. de nézhető Android és iPhone okostelefonnal is. © era f

Next