Népszava, 2020. január (147. évfolyam, 1-26. szám)

2020-01-02 / 1. szám

A MAI SZÁMBAN OLDALAS MŰSORMAGAZIN MŰSORMAGAZIN 16 Putyin a birodalmi eszme jegyében átírná a történelmet Lengyelország tiltakozik a hamisítás ellen 7. oldal NÉPSZAVA Szociáldemokrata napilap Alapítva: 1873-ban Budapesten stabilan vezet az ellenzék 3. oldal 2020. január 2., csütörtök 147. évfolyam, 1. szám www.nepszava.hu nepszava@nepszava.hu Ára: 360 360 forint Káslertől függő függetlenek KULTÚRHARC Egy szakmai testület helyett az Emmi vezetője egymaga határozhatja meg, mennyi lesz a társulatok működési támogatása. TÖLGYESI GÁBOR A karácsony előtt sebtében elfoga­dott kulturális salátatörvény vé­gül nem szüntette meg a független társulatok működési támogatását, mint ahogy azt a jogszabályterve­zet egy korábbi – lapunk által meg­szerzett, december 3-i keltezésű – változata megtette volna. Ám a jelek szerint az Emberi Erőfor­rások Minisztériumánál egyfajta rögeszmévé vált, hogy valamilyen jogszabályból mégiscsak törölni kellene a játszóhely nélküliek apa­názsát. Ezt az előadó-művészeti törvény december 30-i végrehaj­tási rendeletének módosításában sikerült is megvalósítani. A ren­delet a kategorikus megszünte­tés helyett a pályázati elbírálások eljárási rendjét rúgta fel. Eddig egy szakmai bizottság ajánlásának figyelembevételével kellett dönte­nie Kásler Miklósnak a függetlenek pályázati támogatásáról, ám most a rendelet elvben lehetővé teszi a mi­niszternek, hogy hasraütésszerűen döntsön. Bár a rendelet kisebb pá­nikot keltett, a Népszava független színházi forrásai bizakodók. Úgy gondolják, csak egy törvényalkotói malőrről van szó, amit korrigálni fognak. Jelen helyzetben ugyanis sem a törvény, sem a rendelet nem betartható. CIKKÜNK A 12. OLDALON „A kate­gorikus meg­szüntetés helyett a pályázati elbírálá­sok rend­jét rúgták fel” TILTAKOZÁS A decemberi demonstráció­nak és a szak­ma kiállásának is hatása volt a politikai félfor­dulatra: nő az önkény esélye, de nem zárják el a csapot FOTÓ: PAVEL BOGOLEPOV ELSZIGETELT KORMÁNYFŐ „Nincs tisztában az állapotokkal” Nem csitulnak a belső kritikák a Fideszben FESZÍTŐ GONDOK Még janu­árban levonja az önkormányzati választás konzekvenciáit a Fidesz elnöksége – értesült lapunk. Erre már ugyancsak nagy szüksége van a Fidesznek, hiszen hosszú évek óta nem hangzott el annyi belső kritika, mint az önkormányzati vá­lasztás után, ráadásul a feszültség nem látszik enyhülni. A lapunk­nak nyilatkozó nyertes és vesztes polgármesterek hosszan sorolták kifogásaikat a rájuk erőltetett és a helyiek véleményét semmibe vevő „leküldött” tanácsadóktól kezdve a hibás felméréseken át a valóságtól mind jobban elszakadó pártvezeté­sig. Egy újrázó fideszes polgármes­ter már egyenesen arról beszélt: – A pártvezetés már nem figyel igazán arra, hogy mik az emberek valós gondjai. Szerintem Orbán Viktor sincs tisztában az ország valós álla­potával, és azt is el tudom képzelni, hogy a környezete tudatosan tart tőle vissza információkat. ÍRÁSUNK A 3. OLDALON FOTÓ: PAVEL BOGOLEPOV Lehűlés vár a gazdaságraRemény a Kárpátalján élő magyaroknak FÉK Úgy tűnik, sikerül elkerülni a legrosszabbat, és a világgazda­ság nem merül recesszióba, ám a következő években külföldön és Magyarországon is lelassul a nö­vekedés. A kormány ugyanakkor mindent megtesz a növekedés fenntartása érdekében, hisz ez az ország érdeke, és a 2022-es újra­választás is csak így képzelhető el. Drámai változások az idén nem várhatók, de minden előrejelzés szerint lehűl a magyar gazdaság. A legoptimistább a kormányhoz ezer szállal kötődő Századvég Gaz­daságkutató Zrt., amelynek elem­zői a 2019-es 5 százalék után az idén 3,9 százalékos gazdasági növe­kedést várnak. A konkurens elem­zők a gazdaság erőteljesebb las­sulását várják: a Kopint-Tárki és a GKI Zrt. is 3,2 százalékos GDP-nö­vekedést jósol 2020-ra. FOLYTATÁS A 6. OLDALON 3,9 százalék lehet a gazdasági növekedés a tavalyi 5 százalék helyett NAGY SZÁM Meglódul az infláció, az áremel­kedés az üzem­anyagoknál is látványos FOTÓ: NÉPSZAVA VÁLTOZÁS Már 2020 első órái­ban figyelemre méltó gesztust tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna ki­sebbségei felé. Államfőként tett első újévi köszöntőjében – elődei­vel ellentétben – nem csupán ukrán nyelven szólalt meg, hanem ma­gyarul és oroszul is. Jóval többről van szó, mint hatásvadász szónoki fordulatról, hiszen az egész beszéd Ukrajna sokszínűségének méltatá­sáról szólt. Az ukrán elnök arra a gondolatra fűzte fel mondandóját, hogy a különbözőségek ellenére mindenki a nemzet részének szá­mít, köztük a „beregszászi lakó, aki őrzi az anyanyelvét” – emelte ki magyarul. Zelenszkij beszéde bizakodás­ra adhat okot, hiszen egyértelmű annak a jele, hogy az új elnök haj­landó változtatni azon a társadalmi feszültséget okozó kisebbségpoli­tikán, amelyet elődje, Petro Poro­senko képviselt. Ennek volt része a kárpártaljai magyarok anyanyelv-„A külön­bözőségek ellenére mindenki a nemzet részének számít” használatát jelentősen korlátozó törvény is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pozitívan reagált Zelenszkij beszédére. A tárcaveze­tő reményét fejezte ki arra, hogy az ukrán elnök szavait mihamarabb tettek is követik, és módosítják a vitatott jogszabályt. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 8. OLDALON GESZTUS Magyarul szólt hozzájuk az elnök újévi üdvözletében FOTÓ: AFP/NURPHOTO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék