Népszava, 2020. április (147. évfolyam, 78-101. szám)

2020-04-01 / 78. szám

A MAI SZÁMBAN OLDALAS MŰSORMAGAZIN MŰSORMAGAZIN 16 15. oldal NÉPSZAVA Szociáldemokrata napilap Alapítva: 1873-ban 3. oldal 2020. április 1., szerda 147. évfolyam, 78. szám www.nepszava.hu nepszava@nepszava.hu Ára: 360 360 forint Fizetések: amit az MLSZ nem tudott elérni, azt a járvány kikényszerítette Fizetések: amit az MLSZ nem tudott elérni, azt a járvány kikényszerítette Borbély Zoltán sportjogász a profi klubok helyzetéről 15. oldal Még nem tudni, lesz-e Még nem tudni, lesz-e májusban érettségi Lista már van, de kegyeletsértő JÁRVÁNY Adatvédelmi szempontból aggályos módon kezdte el nyilvánosságra hozni a statisztikák eddig eltitkolt részleteit az állami apparátus. A területi adatok még nem ismertek. CZENE GÁBOR A koronavírus eddigi tizenhat ha­zai halálos áldozatára vonatkozó adatokat tettek közzé a hivatalos kormányzati honlapon. Az elhuny­tak listája az illető korát, nemét és „krónikus alapbetegségének” meg­jelölését tartalmazza. Az elhuny­tak között tíz férfi és hat nő van, az átlagéletkor meghaladja a 71 évet. A férfi­ak közül 38 éves, a nők kö­zül 41 éves a legfi­atalabb áldozat. Csupán egyetlen személy mellett nincs egyéb betegségre utaló adat. Másoknak „szív- és érrendszeri” betegsége, „magas vérnyomása”, „allergiás asztmája”, „rosszindula­tú daganata” vagy valamilyen más, gyakran több alapbetegsége is volt a honlapon közölt kimutatás szerint. A Társaság a Szabadságjogokért ugyanakkor arra hívta fel a fi­gyel­met, hogy a korábbi sajtóhírek alapján több áldozat is beazonosít­hatóvá vált: a szenzitív adatokat is tartalmazó közzététel ebben a for­mában jog- és kegyeletsértő. RÉSZLETEK A 2. OLDALON Megvál­toztatták a korona­vírusra vonatko­zó adatok közlésé­nek mód­szerét ELLENŐRZÉS Járóbetegeket kérdeznek ki a Szent Imre Kórház előtt FOTÓ: PAVEL BOGOLEPOV Javasolják a Fidesz kizárását az EPP-ből EU Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli kedd este a követke­zőket nyilatkozta a hétfőn Buda­pesten elfogadott felhatalmazási törvénnyel kapcsolatban. „A válsá­gon úgy akarunk túljutni, hogy köz­ben a demokráciánk ép marad. Fel­kértük az Európai Bizottságot, hogy mérje fel, vajon a Magyarországon elfogadott törvény összhangban áll-e a szerződés 2. cikkével. Min­den uniós tagállamnak kötelessége fenntartani és megvédeni az alap­vető értékeket. Az Országgyűlésnek továbbra is működnie kell, és a saj­tószabadságot meg kell őrizni. Sen­ki nem használhatja ki a járványt a demokratikus szabadságjogok aláásására.” Közben a felfüggesz­tett Fidesz azonnali kizárását kez­deményezi a kereszténydemokrata pártcsaládból a dán Konzervatív Néppárt elnöke és európai parla­mernille Weiss. Gyorsan és hatá­rozottan akartunk cselekedni menti delegáció vezetője, Soren Pope Poulsen elnök és Pernille Weiss EP-képviselő kedden hiva­talos levélben értesítette erről Do­nald Tusk EPP-elnököt és Manf­red Weber frakcióvezetőt. Pernille Weiss lapunknak azt mondta, több más tagpárt is hasonló lépést fon­tolgat, miután a magyar parlament elfogadta a felhatalmazási törvényt. Szerinte a Fidesz annyira eltávolo­dott a jogállami normáktól, hogy nem maradhat a pártcsalád tagja. „Gyorsan és határozottan akartunk cselekedni” – mondta, hozzátéve, arra biztatja képviselőtársait is, hogy csatlakozzanak a felhívásuk­hoz. HALMAI KATALIN: BRÜSSZEL TOVÁBBI HÍREINK A 4. OLDALON Történelmi mélyben a forint Megszűntek a közigazgatási bíróságok, a Kúria hatalma nő ZUHANÁS Kedden újabb törté­nelmi mélypontjára esett a hazai deviza árfolyama, egy euróért kora este 361,37 forintot is kértek. Az elemzők nem látnak olyan jelet, amely erősíthetné a forintot, tech­nikai alapon már a 375 forintos eu­rót sem tartják kizártnak. Bár a forint mélyrepülése nem egyedi, a régió devizái is alultelje­sítenek, a forint esélyeit gyengítik a magyarországi hírek is: ilyen a felhatalmazási törvény elfogadása, illetve a gazdasági mentőcsomag bejelentésének halogatása. A gazdasági szereplők kissé aggódva várják minden idők leg­nagyobb gazdaságvédelmi akció­tervét, ugyanis Orbán Viktor lát­hatóan nem pártolja a külföldi kormányok által széleskörűen alkalmazott bértámogatást a mun­kahelyek megőrzése érdekében. Ehelyett munkahelyteremtést ígér, és egy parlamenti válaszából az is kiderült, hogy a terhek egy részét a multikra terhelné, mint történt 2010 után az „unortodox” gazda­ságpolitika keretében. ÍRÁSUNK A 6. OLDALON FOTÓ: ERDŐS DÉNES 361,37 Kora estére ennyire esett a magyar deviza az euróhoz képest NINCS MEGÁLLÁS A járvány ellenére sem áll le az igazság­ügyi rendszer átalakítása: mától megszűnnek Magyarországon a közigazgatási és munkaügyi bíró­ságok. A közigazgatási perekben április 1-jétől első fokon nyolc tör­vényszék jár majd el területi ille­tékességgel. A kormányhoz lojális bírákkal megerősített Kúria meg­kerülhetetlenné válik, döntése pe­dig megkérdőjelezhetetlen lesz. Az ellenzék és jogvédő szerve­zetek szerint a cél most is ugyanaz, mint korábban volt: a közigazgatási perekben a kormány akarata érvé­nyesüljön. CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 8 törvény­szék jár el, területi illeté­kes­séggel BÍRÓSÁGOK Nem áll le az igazságügyi rendszer átala­kítása FOTÓ: NÉPSZAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék