Új Nógrád, 1991. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-18 / 296. szám

1991. december 18., szerda Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy LIDIK JÓZSEFNÉ sz.: Geszner Jolán életének 67. évében elhunyt. Temetése: 1991. december 19-én, 14.30 órakor lesz a salgótarjáni régi temetőben. GYÁSZOLÓ FÉRJE Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ID. FRICS GYULA 90 esztendős korában csen­desen elhunyt. Temetése: 1991. december 20-án, pénteken, 13 órakor lesz a salgótarjáni régi központi temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy ANGYAL BARNABÁS 76 éves korában elhunyt. Temetéséről hamvasztás után történik intézkedés. GYÁSZOLÓ CSALÁDJA Lőni is tud a jó főkomornyik Aki a 90-es években főko­mornyik akar lenni, jól teszi, ha megtanul bánni a pisztollyal. Ezt Ivar Spencer, Anglia és va­lószínűleg az egész világ egyet­len butler (főkomornyik) iskolá­jának igazgatója jelentette ki. Spencer, aki 1­1 évvel ezelőtt alapította iskoláját, hozzáfűzte, hogy mind több és több gazdag ember félti biztonságát, s ezért testőrkomornyikot kíván alkal­mazni. A második világháború előtt Nagy-Britanniában mintegy 30 ezer főkomornyik felügyelt a gazdag családok palotáiban a személyzetre. A háború után számuk csökkent, de később ismét növekedett az igen­ diszkrét és jól képzett főkomor­­n­ik alkalmazására. Hecckampány Koszovóban Az elsők közt voltak, akik a saját bőrükön érezték azt a nyomást, amelyet a szerb kor­mány az albánok lakta Koszovó tartományra gyakorol. Körülbe­lül egy évvel ezelőtt kezdődött a jogaitól teljesen megfosztott Koszovóban a hecckampány az albán újságírók ellen. A tarto­mány lakosságának 90 százalé­kát kitevő albánok szószólói­ként rendőri erőszakkal és mód­szeres rendszerességgel távolí­tották el őket munkahelyükről. Százak kerültek börtönbe. A koszovói médiák „szerbe­­sítésének” első célpontja tavaly augusztusban a „Rilindja" (Új­jászületés) albán nyelvű napilap volt. Előbb ismételten cenzúráz­ták, majd egyszerűen betiltot­ták. E helyen ingyenesen közvetítünk minden jószándéku üzenetet, kérést, véleményt 13 szó erejéig. Közlésre szánt gondolatait a lap legfrissebb számából kivágott B—13 zsetonnal együtt juttassa el a szerkesztőségünk­be, s a legközelebbi lapszámunkban megjelenik. Ünnepi jókívánságait, csa­ládi, közösségi gratulációit, DÍSZTÁVI­RAT rovatunkban 300,— Ft-ért jelentet­jük meg. K. Fél éve nem találkoztunk. Na­gyon, nagyon hiányzol! Mit tegyek? írj itt! S. K. Szuzinak! Te vagy a Megvál­tó számomra, és én még mindig hiszek Benned! „Valaki” Kata! Nagyon szeretnék újra Veled lenni. Szeretlek. Varsány­­ból Józsi (névnapi nyuszi). „Legszebb álom” A.N.V. — Zsaver! Hálás szívvel köszö­nöm: hit, remény, szeretet! Egyetlen, kedves Orsi! „85 — Mohora” ÖCSI — F.P.! Azóta Te vagy mindenem. Tudom, féltesz, védelmezel. Pötyi. (November 25.) Kihez szólt a 11 -i üzeneted? Üzenj itt, légy szíves! Fehér Barkas! Adj több ismer­tetőjelet magadról! Egy szőke Srác. Én kicsi pónim! Miért vagy rám mindig mérges? Nagyon szeret­lek! Keress meg! „Bettina”. HIRDETÉS - MOZAIK NAPTÁR 1991. december 18. szerda A Nap­kel 7.27 - nyugszik 15.54 órakor A Hold kel 13.11.- nyugszik 3.36 órakor NÉVNAP Köszöntjü­k névnapjukon AUGUSZTA nevű olvasóinkat! Új Nógrád Szerkesztőség hirdetésfelvétel Fax:11­ 504 VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS A hét közepétől enyhül az idő. Egyes helyeken rövid ideig napsütés is várható, és előfor­dulhatnak kisebb esők, hószál­­lingózások is. Köd is kialakul­hat. Éjszaka -5, 0, nappal -2, 3 fok között várható a hőmérsék­let. Szerkesztőségi ügyelet: (32)16-455­ ÉVFORDULÓ Nyolcvanöt éve született Érmihályfalván Zelk Zoltán (1906-1981) költő. Egy ház mesél Magyarországról „Gyökerek” Sevillában A gyökerek fölött üvegpad­lón mehet végig a látogató, de tudhatja, érezheti, hogy ezek a gyökerek a mélybe nyúlnak. S ha innen tovább halad, a feje fe­lett megkondulnak a harangok a hét toronyban, a tekintet önkén­telenül is felfelé irányul: a mélyből a magasba. Nyilván erre gondoltak a sevillai Világ­­kiállítás magyar pavilonjainak építői is: a falakra, a tornyok ol­dalába a középkori mesterek módjára belevésték jelüket, monogramjukat, hogy ha nem is az idők végezetéig, de legaláb­bis addig, amíg az Expo áll, em­lékezzenek rájuk. Az építők jórésze már haza­ment, magával vitte a bokréta­ünnepre felállított fát díszítő nemzeti színű szalagnak azt a darabját is, amely emlékül szol­gálhat neki is: részt vett a mese­beli kastély építésében. Most már a belső szerelések folynak, a fény- és hangeffektusokon dolgoznak, a harangokat mű­ködtető mechanizmust szerelik ebben a megragadó, eredeti épületben, amely éppúgy le­hetne a Kékszakállú herceg vára Bartók operájából, mint szé­kelyföldi templom, vagy vala­miféle, jó tündérek által elvará­zsolt kastély. A Makovecz Imre tervezte épület, amely ma már látszólag készen áll a l­a Carteja szigeten, kétségkívül a sevillai Világkiállítás egyik nevezetes­sége lesz áprilistól októberig, hiszen már az építés ideje alatt is csodájára jártak. Amikor majd a látogatók előtt feltárul a k­étszárnyú ajtó, csak halk zene fogadja őket. Lépcsőn jutnak fel az emeleti folyosóra, hogy körbejárják a Magyarországról hozott, kérgé­től is megtisztított fa koronáját, majd eljussanak a gyökerekhez, amelyek a tervezők elgondolása szerint a népművészet és az épí­tészet földben gyökerező tudá­sát és erejét jelképezik. Újabb ajtók tárulnak fel előttük, eze­ken átjutnak a hatalmas, kissé a gótikus katedrálisok belsejére emlékeztető, de fából készült, fával borított nagyterembe — ezeket az ajtókat székely fafa­ragók művei teszik különle­gessé. Itt is zene és fény fogadja őket, rövid videofilm ad képet Magyarországról. Sehol egyet­len külön kiállítási tárgy: maga az épület szól Magyarországról, a magyar népről, a fennmaradá­sért vívott sokévszázados harcá­ról, igyekszik megértetni azt, hogy mit jelent ma magyarnak lenni. Az elgondolást nyilván vitat­ják majd, s a magyar látogató­nak alighanem semlegesnek kell maradnia a vitában, hiszen számára könnyebb a megértés. Deák László és Zsigmond Ist­ván, az építkezés két főmérnöke úgy véli, másokra is ugyanígy hat majd a sajátos épület ereje - még a munkákban részt vett spanyol munkások is megérez­ték az erőt és a hitet, s megcso­dálták azt is, hogy mire képesek magyar kollégáik. A különleges épület ugyanis, jószerével az alapozás kivételé­vel, teljességgel magyar munka, mégpedig jórészt fából készült, csupán a tetőt borító szürke pala és az üveg az, amit a helyszínen szereztek be. A különleges íve­lésű ragasztott fatartók, a szé­pen megmunkált ajtók és ka­puk, amelyek közül egyiket­­másikat mesteri faragások díszí­tenek, mind Magyarországról érkeztek. A tartókat a Velencei tó mellett készítették, az építők a Surján-völgye szövetkezeti részvénytársaságtól jöttek, a nyílászárók egy zalai kisiparos remekbe készült munkái, a belső épületasztalosi munkákat egy budapesti épületasztalosi­pari vállalat végzi, a harangokat Gombos Miklós Őrbottyánban öntötte, magyar szakértők ter­vezték meg működésüket. A ti­zennégy székely fafaragó mes­tert sem helyettesíthette volna más, hiszen munkájuk a hely­színen öltött véeleces formát. Biztosításunk garancia íkG GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. ©EXTRA CASCO ITTHON, EURÓPÁBAN Akivel mostantól január 15-ig teljes körű cascobiztosítást köt, bármelyik irodájá­ban az Állami Biztosító, az plusz egyhavi kármentességi díjvisszatérítésre szerez jogosultságot. Ön tehát úgy lehet az Állami Biztosító ügyfele, hogy korábbi kármentességi kedvezményei nem vesznek el, miköz­ben teljes, töréskárokra is kiterjedő biz­tosítási védelmet élvezhet a jövőben is. Az ÁB-nál a maximális bonus 6 havi díjvisszatérítés! Az új évben is: JUTALOM A BIZTONSÁGÉRT ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ Rt. [ rádió] KOSSUTH. 4.30: Reggeli Kró­nika. 8.05: Hangszemle. 8.20: Eco-mix. Gazdasági magazin. 8.45: Levelekre röviden. 8.50: Külpoliti­kai figyelő. 9.05: Napközben. 11.05: Tipp. 11.10: Népdalkörök és citerazenekarok felvételeiből. 11.32: Szép kis naplemente. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.45: Törvénykönyv. 13.05: Klassziku­sok délidőben. 13.45: Hitélet. 14.05: Ötágú síp. 14.35: A Vály-völgye tánc és zenei életéről. 14.50: Kodály: Mónár Anna. 15.05: Metronóm. 16.00: Délutáni Kró­nika. 16.15: Magatartásformák. 17.05: Ars poétika. 17.40: Egykorú dallamok Csokonai Vitéz Mihály verseire. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt . . . Esti mese. 19.40: Népdalok. 19.50: Gong. 20.05: Európa­ Stúdió. 20.35: Dub­lin rózsái. 21.05: Illyés Gyula: Pusz­ták népe. 22.00: Késő esti Kró­nika.23.30: Lemezmúzeum. 23.00: A BBC magyar nyelvű műsora. 23.05: Zenekari muzsika. 23.45: Gabriel Hasler dzseszfelvételeiből közvetítünk. 24.00: Hírek. Időjárás­jelentés. Petőfi. 4.30: Reggeli zenés műsor. 6.03: Reggeli csúcs 7.37: Mellény­zseb slágerekkel. 8.05: Rivalda­fényben. 9.03: Elrejtett hangszerek. 10.00: Egy énekes - több szerep. 10.50: Hajszálgyökerek. 11.03: 1. MŰSOR.5.45: Jó reggelt. Magyar­­ország! 5.47: Falutévé. 6.00: A Reg­gel. 8.30: A müncheni Német Mú­zeum. 9.20: Közérdekű információk. 9.25: Volt egyszer egy Stephanie nevű lány, amerikai film. 10.10: Közérdekű információk. V­ fOJK?): Évgyűrűk­­nyugdíjasok érdekvédelmi magazinja 10.50: Bárcsak... Kanadai rajzfilm. 15.55: Német nyelvű nemzetiségi ma­gazin. 16.25: Szextetthely. Francia té­véfilmsorozat. Az elcserélt táskák. 16.50: Az Örök Szövetség riport­film. 17.30: Kalendárium. 18.05: Pénzvilág. 18.15: Gyereksarok. 18.45: IS - MOST. 19.15: Mini klip-mix. 19.30: Híradó. 20.20:„Az ész a fontos, nem a haj...” Vidám vetélkedőműsor. 21.25: A Rózsi. 21.55: „MŰRÉSZ” -kulturá­lis magazin. 22.25: Létkérdések. 23.10: A Balázs Béla Stúdió bemu­tatja: Önuralom. 2. MŰSOR. 6.00: Napkelte. Kellemes délutánt! Műsorvezető Radványi Do­rottya és Dombóvári Gábor. 16.20: Hí­rek. 16.30: Ötről-hatra. 17.30: Kér­dezz! Felelek. 17.45: Gyerekeknek. 18.15: Telesport. Jó estét! Műsorve­zető: Kudlik Júlia. 18.40: Esti egyen­leg. 19.05: „Apus” utolsó esete. NSZK tévéfilm. 20.40: Vetélkedő a Mozart­­év alkalmából. 22.00: Híradó. 22.25: Tízparancsolat. Lengyel tévéfilmsor. Felebarátod házát, mezejét, másféle jószágát ne kívánd! SZLOVÁK 1. MŰSOR. 8.00: Piac, kereskedelem, pénzügy. 8.30: Események, kommen­tárok. 14.30: Autóversenyzők találko­zója. 15.10:Eliska és családja. Tévéso­rozat. 16.40: Riporterek stúdiója. 17.30: A nap percei. 17.40: Piac, ke­reskedelem, pénzügy. 18.10: Vetél­kedő. 18.45: Torna. 19.00: Esti mese. 19.30: Tévénapló. 20.05: Szerződés. Lengyel film. 22.00: A tettes ismeret­len. 23.10: Levél Gorbacsovnak. Olasz film. 2. MŰSOR. 16.05: Művelődési soro­­zat. 16.20: Napocska. 16.40: Gyere­keknek. 17.30: Amerikai rajzfilmsor. 18.00: Esti mese. 18.10: Angol nyelv­­tanfolyam. 19.30: Tévénapló. 20.05: Híradó. 21.55: Sport. 22.15: Sport extra. TV 5 7.00: Francia híradó. 7.20: Jó reggelt, Bino! 7.35: Francia nylerlecke. 8.00: Kanadai híradó.9.00: Tudomány és já­ték. 17.15: Jó napot, jó étvágyat! 18.10: Szójáték. 19.00: Hegymászók magazinja. 19.30: Svájci tv-híradó. 20.00: Olyan amilyen. 21.30: Színházi este: A sevillai borbély. SCREENSPORT 9.00: Spanyol futballkörkép. 9.30: Forma-1. 10.30: Szumóbirkózás Na­­goyából. 12.00: Biliárd Skóciából. 14.00: Start/Eurobics. 15.30: Tutaj­Sárga tengeralattjáró. 11.40: Ki ko­pog? 12.00: Nótaarchívum. 13.03: A tegnap slágereiből. 13.45: Időjá­rás- és vízállásjelentés. 14.00: Egy színház újjászületése. 15.05: Pop-labor. 16.00: Tartóshullám. 17.00-19.00: RádióMa. 17.30: Visszajátszás. 17.50: A-B/CD. 18.20: Historébusz. 19.03: Kölyök­­rádió. 19.30: Popegiszter. 20.00: Hatodik érzék. 21.03: Közkívá­natra. 22.00: Párkák. 22.30: Nemes Nagy Péter bluessorozata. 23.03: Sporthíradó. Érdekességek a napról, információk. 23.10: A magyar rock archívuma. 24.00: Benny Godman felvételeiből. Bartók. 6.00: Muzsikáló reggel. 9.10: Romantikus kamarazene. 10.05: Magyar írás. 10.50: Alkész­­tisz. 12.05: A Hallei Handel Feszti­vál hangversenye. 13.00: „Amen­­­nyiben tőlem függ . . .” 13.36: Részletek századunk kórus­muzsi­­kájából. 13.52: A Budapesti Tava­szi Fesztivál hangversenyeiből. 15.04: Puccini: A köpeny. 16.05: Zenekari muzsika. 17.00: Schweit­­zingi Fesztivál. 1991. 19.25: Szől­­lősy András műveiből. 20.05: Kap­csoljuk a Budapest Kongresszusi Központot. 21.00-21.20: Veszély­ben a bioszfréra. Tudományos ma­gazin. 22.15: Daniel Barenboim Mendelssohn szöveg nélküli darab­jaiból játszik. 22.25: A változó Mo­­zart-kép. 23.01: Szembesítés. 0.10: Századunk zenéjéből. 1.25.­2.00: Kamarazene fúvósokkal. verseny Európából. 16.00: Kosár­labda. 17.00: Arnold Palmer. Dok. film. 18.00: Supercross Los Angeles­ből. 20.00: Rugby Világkupa. 21.00: Brit forma-3. 23.00: Golfhírek. 23.10: Téli Olimpia 1992. 23.40: Jégkorong. SUPER 8.30: Helló Ausztria, helló Bécs! 14.50: Zenei hírek. 16.00: Élő zenés műsor. 18.00: Wyatt Earp. Wester­­sor. 18.30: Filmsorozat. 19.00: Vígjá­téksorozat. 20.00: Sportmagazin. 21.00: Utazási magazin. 22.00: BBC hírek, időjárás. 22.30: Tőzsdeszemle. 22.50: Babszem Jankó. Amerikai film. SAT1 6.00: Jó reggelt a SAT1-gyel! 8.35: Szomszédok. 9.05: Közkórház. 9.30: Teleüzlet. 10.10: Az ég és a pokol kö­zött. 12.05: Szerencsekerék. 12.45: Tévétőzsde. 13.35: Bingo. 14.25: Közkórház, (am. sor.) Mindig ezek a szomszédok. 15.10: Szomszédok, (ausztrál sor.) Amanda. 15.35: Tévé­bolt. 15.50: Kungfu. Am. kalandfilm­­sor. 16.45: Missisippi. Am. krimi. A gyanúsított. 17.45: Az Addams család, (am. sor.) Ophelia szerelmi álma. 18.45: Jó estét. Né­metország! 19.20: Szerencsekerék. 22.05: Hunter Am. krimisor. 23.CK­: Hírek, sporthírek. 23.10: Elátkozott örökösök, krimi. RTL 6.00: Halló. Európa - jó reggelt Né­metország! 8.35: Telebutik. 9.00: Út a mennyországba. 9.45: Gazdagok és szegények. 10.10:Versenyfutás a ha­lállal.am. sor. A szemtelenség győz. 11.00: Vásárlók magazinja. 11.25: A vad Rózsa. 12.10: A láthatatlan ember. 13.00: Egy apával több. 13.30: A ka­­lifroniai klán. 14.20: A Sprinfieldiek története. 15.05: A farkasok klánja.Ár­­tatlan hazugságok. 15.50: Ingyencir­­kusz. Krimisorozat. 16.40: Kockáza­tos! 17.10: Játékshow. 17.45: Csillag­tallér. 18.45:Híradó - sport és időjárás. 19.20: Vissza a múltba. Kalandfilm­­sor. 20.15: Német népi dallamok. 21.15: Gottschalk-talkshow. 22.15: A Stern tv-magazinja. 22.50: Helga von Dinnen nők magazinja. 23.20: Benny Hill-show. 24.00: A leszámolás napja. I televízióI 7 [mozi1 Salgótarjáni Apolló: Fél 4. háromne­gyed 6, 8-tól: Kebelbarátok. Színes, szinkr. francia vígjáték. Apolló Ka­mara: 5 és 7-től: Terminátor 2. - Az ítélet napja. Színes szinkr.­om. akció­­film. Balassagyarmati Madách: Fél 4. háromnegyed 6, 8-tól: Kebelbará­tok. Színes, francia vígjáték. Madách Kamara: 4 és 6 órától: Érzelmes cso­­dabogarak. Színes olasz film._________

Next