Nővér, 2020 (33. évfolyam, 1-6. szám)

2020 / 2. szám - Sebestyén Anett Katalin: Florence Nightingale élete és munkássága - Mit üzen napjaink ápoló hallgatóinak Florence Nightingale?

ÖSSZEFOGLALÁS Minden év május 12-én ünnepelik az ápolók nemzetközi napját. Az idei év nagyjelentőségű, hiszen az ápolók egyik legnagyobb példaképének, Florence Nightingale születésének 200. évfordulója van. A lámpás hölgyként is ismert ápoló életútja nem volt egyszerű, sok mindennel kellett szem­benéznie. Az ápolói hivatás tiszteletét és az ápolók elismerését vívta ki. Küzdött a nők jogaiért is. Rengeteget tanult, melynek köszönhetően a mai napig használt statisztikai módszereket dolgo­zott ki. Feljegyzéseinek köszönhetően számos, ma is használatos statisztikai összefüggést álla­pított meg. Számszerű adatokkal támasztotta alá, hogy milyen fontos kapcsolat van a halálozás és a higiénés körülmények között. Több ápolói képzés is indult tanácsaira, valamint a kórházi rendszereket is megreformálta. Egyik legkiválóbb műve a feljegyzések az ápolásról (Notes on nursing), melyet ma is az ápolás első kézikönyvének tartunk. Kulcsszavak: ápolás, ápolók nemzetközi napja, Florence Nightingale, nightingale-i üzenet Florence Nightingale's life and work - Florence Nightingale's message for Today's Nursing Students Anett Katalin SEBESTYÉN SUMMARY The International Nurses Day is organized every year on May 12. This year is special, because Florence Nightingale, who is one of the nurses' ideal, will have the 200th anniversary of her birth. The nurse’s life, who is also known as the „lady with the lamp", wasn't easy, because she needed to face many things/issues. However, she achieved the respect of the nurse profession and the appreciation of the nurses. She has also fought for women rights and studied a lot - thanks for those, she worked out statistic methods that nowadays we still use. As a result/because of her memorandums, she allocated many statistical coherences that are still valid. She confirmed with numerical dates, how big the connection between death and hygiene circumstances is. To her advice, more nursing educations were started, as well as the hospital systems were reformed by her. One of her greatest work is the Notes on nursing, which is counted until today as the number one handbook of nursing. Keywords: care, International Day of nursing, Florence Nightingale, Nightingale's message Az Ápolók Nemzetközi Napját minden év május 12-én ünneplik világszerte. Ezen a napon született 1820-ban Olaszországban az ápolók egyik legna­gyobb példaképe, Florence Nightingale (1. kép) (Karri, 2018). Az olaszországi Firenzében látta meg a napvi­lágot, de a család későbbiekben Nagy-Britanniába költözött, így ott élte a jómódú, arisztokrata család mindennapjait. Szomjazott a tudásra, lenyűgözték a tudományok, különösen a matematika. Jobban él­vezte a számok varázsát, a filozófiát, mint a partik és esték szervezését. Műveltségének köszönhetően kereste az élet értelmét, nem nyugodott bele abba, hogy életének ne lenne más értelme, mint feleség­ként gyermekeket szülni (Doba, 2010). Rengeteget olvasott, ennek köszönhetően jutott tudomására a kolerajárvány, amely mély nyomokat hagyott benne. Ennek köszönhetően megerősödött a vágya, hogy ápoló lesz és embereken szeretne se­gíteni. Több rokonát és ismerősét ápolta, gondozta. Nem ismert jobb érzést, mint azt, hogy embereken segít, és ezáltal életüket jobbá teheti. A naplóírás és feljegyzések szerelmese volt, egyik bejegyzésében így fogalmaz: tú az emberi nyomorúság jár mindig az eszemben, ez gyötör... hazugnak érzem, ha a költők a világ dicsőségét SEBESTYÉN Anett Katalin hallgató, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, egészségügyi menedzser II. évfolyam ápolási referens, okleveles ápoló, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Levelező szerző (correspondent): SEBESTYÉN Anett Katalin, E-mail: seanett88@gmail.com Beérkezett: 2020. február 20. Elfogadva: 2020. április 15. NŐVÉR­I 2020;33(2):1 -40. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék