Az Érem, 1924 (2. évfolyam)

1924 / 1. szám - A magyar orvosok és természetvizsgálók érmeinek táblázata - A római uralkodók névsora a birodalom kettéválása után - a) A nyugatrómai császárok

A magyar orvosok és természetvizsgálók érmeinek táblázata Rövidítések: A = arany, E = ezüst, B = bronz, Ab = aranyozott br., Eb = ezüstözött br., R = réz, Er = ezüstözött réz, Nb = nikkelezett br., O = ón, V = vas, Ar = aluminium. 27.B Hátlapján város neve és év­szám hiányzik «0 © £ a·ce SSGO · Város vagy személy neve Szerző neve Anyag Megjegyzés 1. 1842. Besztercebánya Karl H. E, O, V Első tervezet; nehány vert és öntött próbapéldány isme­retes­­2. 1842. Besztercebánya Karl H. E, B, Ab, Eb 3. 1843. Temesvár Boehm J. D. E, B, Ab­­ 4. 1844. Kolozsvár Bern­see E, O 1 ón példány ismert.­­ 5. 1845. Pécs Boehm J. D. E, B, Ab, Eb 6. 1846. Kassa—Eperjes » » » E, B, Ab­­7. 1847. Sopron » »» » E, B, Ab 8. 1847. Kismarton M )‡ 15 E, B, Eb Herceg Eszterházy Pál érme 9. 1863. Pest U ‹‹ 15 E, B Bene Ferenc dr. emlékére­­10. 1864. Marosvásárhely E, B Egy ezüst pld. ismert. 11. 1865. Pozsony Seidan E, B 12. 1865. Pozsony—­­ Fülezett zseton nemzeti színű szalagcsokron 13. 1867. Rimaszombat Seidan E, B, Bb 14. 1868. Eger 5» E, B 15. 1869. Fiume„ E, Ó 16. 1869. FiumeB Szárazföld felé fordult torony­zászlócskával 17. 1871. Arad E, B 18. 1872. Mehádia E, B­­19. 1874. Győr v. E, B­­20. 1875 Élőpatak— Er, B 21. 1878. Mármarossziget Seidan E, B, Ab 22. 1880. Szombathely— B, Nb -23. 1886. Buziás—Temesvár Gerl K. E, B Trefort Ágoston emlékére 24. 1894. Pécs— V A bánya látogatása emlékére 1894. julius 5. 25.— Dr. Kovács József Beck Ö. Fülöp A, E, B, A1 jutalomérem 26.— Dr. Chyzer Kornél Vastagh György A, B jutalomérem A római uralkodók névsora a birodalom kettéválása után a) A nyugatrómai császárok: I. Theodosius------------------------- 379—395 Flavius Theodosius. Flaccilla — Theod. felesége 388 Aelia Flaccilla. Magnus Maximus_______________ 383 —388 Flavius Victor — M. Maximus fia __ mh. 388 Eugenius — bitorló __ __ __ — 392-394 Honorius_____________ 395—423 Ili. Constantius ____________— 421 Gaila Piacidia — Honorius nővére mh. 450 Aelia Galla Piacidia. III. Constantinus — bitorló__ - - 407—411 Flavius Claudius Constantinus. Constans - bitorló ------------------- 411 Maximus — bitorló ____________ 409—411 Jovinus_______________________ 411—413 Sebastianus — Jovinus fivére— — 413 Priscus Attalus — bitorló---------- 409—413 Johannes — bitorló____________ 423—425 III. Valentinianus — III. Constan­tius fia________ 425—455 Placidius Valentinianus. Licinia Eudoxia — III. Valent, fele­sége ___________________.--------- ? Honoria — III. Valent, nővére------ mh. 455 Justa Grata Honoria. Petronius Maximus I___________ 455 Avitus — Marcus Maecilius Avitus 455—456 Maiorianus Julius Maiorianus 457—461 7

Next