Alekszej Vlagyimirovics Fomin — Kovács László: A Maramaros megyei („Huszti”) 10. századi dirhemkincs (1987)

TARTALOM Előszó....................................................................................................................................................................................... 3 Bevezetés.................... 5 I. A lelet feldolgozásának előtörténete (Kovács L.)....................................................................................................... 7 II. Az érmék katalógusa (A.V. Fomin) ............................................................................................................................... 13 1. Számánidák: Iszmáil ibn Ahmad..................................................................................................................................................... 13 Ahmad ibn Iszmáil..................................................................................................................................................... 15 Naszr ibn Ahmad........................................................................................................................................................ 16 II. A kafikus érmek utánzatai ...................................................................................................................................... 29 1. Burmai emír........................................................................................................................................................... 29 2. „Andarába”.......................................................................................................................................................... 29 3. „Sás, 308 h.sz.”..................................................................................................................................................... 30 4. „as-Sás, 309 h.sz.” ............................................................................................................................................... 30 5. „Szamarkand”........................................................................................................................................................ 30 6. „8 h.sz.”................................................................................................................................................................ 31­7. „Andarába, 303 h.sz.”......................................................................................................................................... 31 8. „Iszmáil ibn Ahmad”............................................................................................................................................ 31 Naszr ibn Ahmad érmeinek utánzatai (9-28. típus)............................................................................................. 32 Meghatározatlan típusú dirhemek utánzatai (29-35. típus).................................................................................. 35 III. A Máramaros megyei kufikus éremkincs és helye Európa többi 10. századi arab pénzlelete között (A.V. Fomin) 37 1. A kincs elrejtésének ideje............................................................................................................................................ 37 2. A kincs összetétele és jellemzése.............................................................................................................................. 40 3. A körülvágott érmék.................................................................................................................................................. 45 4. A kúfikus érmék utánzatai............................................... 47 5. A Máramaros megyei kincs kúfikus érméinek valószínű útja a Kárpátaljára........................................................ 50 IV. A Kárpát-medence magyar honfoglalás kori arab dirdemei és a Máramaros megyei kincslelet (Kovács L.)........... 51 1. Bevezetés...................................................................................................................................................................... 51 2. A magyar honfoglalás kori sírok és szórvány leletek arab érméinek katalógusa..................................................... 54 3. A magyar honfoglalás kori sírok és szórványleletek arab érméinek értékelése..................................................... 60 Rövidítésjegyzék...................................................................................................................................................................... 67 Irodalomjegyzék...................................................................................................................................................................... 68 A.V. Fomin szövegét magyarra fordította Kovács L. A Numizmatikai Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, valamint tudományos kérdésekben való érdek­lődések, új tagok felvételi kérelme, bármilyen a Társulattal kapcsolatos érdeklődés a Társulat címére (1445 Budapest Pf. 282.) küldendő. Tagdíjbefizetés és egyéb pénzügyi ügyekben a gazdasági ügyintéző - Lódi Józsefné — ad felvilágosítást a 131—058 telefonszámon. Befizetési csekklap a Társulatban kapható. A Társulat könyvtára hétfőn 17-19, szerdán 10—16 óráig és csütörtökön a hivatalos órák alatt 1/2 6-1/2 8 óráig áll A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Célja a numizmatika tudományos művelése és népszerűsítése A Társulat kiadványa a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY melléklete A társulati tagok tagsági díja egy évre 120,— Ft. A Numizmatikai Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, valamint tudományos kö­rődések, új tagok felvételi kérelme, bármilyen a Társulattal kapcsolatos érdeklődés a Társulat címét 282.) küldendő. Tagdíjbefizetés és egyéb pénzügyi ügyekben a gazdasági ügyintéző - Lódi Józsefné — ad fel a telefonszámon. Befizetési csekklap a Társulatban kapható. A Társulat könyvtára hétfőn 17-19, szerdán 10—16 óráig és csütörtökön a hivatalos órák alatt a tagok rendelkezésére. A Társulat tisztségviselőit a hivatalos órák alatt kereshetik fel a tagtársaink hivatalos ügyeikkel.

Next