Numizmatikai Közlöny, 1941 (40. évfolyam)

Az Országos Magyar Történeti Múzeum Éremtára jelentősebb új szerzeményei 1940-ben

Az Országos Magyar Történeti Múzeum Érem­tára jelentősebb új szerzeményei 1940-ben. Az Éremtár teljes gyarapodása az év folyamán 52 arany, 372 ezüst, 1225 egyéb fém, 8 papír, összesen 1657 drb pénz és emlékérem volt. Az ajándékok sorában legjelen­tősebb volt Wilhelm Hilbert helsinkii vállalati igazgató ajándéka, aki Szent-Györgyi Albert dr. 208 g súlyú Nobel-aranyérmét megváltotta a finn segélybizottságtól és gyűjte­ményünk számára ajándékozta. A többi ajándékozó közül említhető: Faludi Géza dr. Clingan vezér fiktív csegelye, Procopius Béla dr. saját arcképes érme Telestől, Soltész Elemér dr., saját arcképes ezüstérme Berántól, Uhlyarik Titusz II. Cosores szamarida uralkodó két ezüstpénze, Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Zrínyi Miklós gróf bronzplakettje 1939. Nagyarányú gyarapodást jelentett a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem Bölcsészetkarának elhatározása, amidőn Alföldi András dr. egyetemi tanár javaslatára az Érem- és Régiségtani Intézet gyűjteményéből letétként átengedte az Éremtárban hiányzó darabokat. 48 arany, 209 ezüst és 754 egyéb fém, tehát összesen 1011 érem szapo­rította ily módon sorozatainkat, főképpen római pénzek és bárok emlékérmek. Jelentős szaporulatot tett ki az a 213 drb. érem is, mely a Történeti Arcképcsarnok gyűjteményé­ből tevődött át az Éremtárba. Különösen a magyar vezérekről, királyokról és a XIX. sz. elején szerepet játszott kiváló férfiakról készült sorozatos­ érmek jelentettek értékes anyagot. Egyéb gyarapodás: Mysia Apollonia ad Ryndacum ezüstpénz, Philippus I. Arabs antiochiai középbronz Coh. 320., 5 drb barbár tetradrachmon (a nyiresi leletből), Nero semis, Ant. Pius tessera Coh. 16., 9 római dénár Marcus Aurelius­ Didius Iulianus korából (eleki leletből),­­10 római dénár Sept. Severus­ Vibius Volusianus korából (szent­endrei leletből), Alexander Severus dénár Coh. 38., Carus aureus Coh. 44., Árpádkori pénzek: CNH. I. 150, CNH. I. 211, két hibrid veret (Corpus 162 és 167, továbbá Corpus 241 és 226 párosítása), CNH. I. 308-hoz hasonló új faj, Ferenc József körmöci és gyula­fehérvári veretű 20 kr. 1868, 10 fillér újezüstből 1914., ólompróbaveret 1917-ből, Jólsva város 3 drb papír szükségpénze 1849-ből, Jászszentlászló község 2 Kor. szükségpénze a világháború idejéből, Krasznajarjedka-i fogolytábor 25 rubeles papírpénze, Mirandola magyar mintájú dénár XVII. sz. (dunapataji leletből), V. Márton ólombullája, 41 drb régi kínai pénz, Lehel vezér bronzérme Csúcs Ferenctől, István fhg. préselt érme, Horthy Miklós bronzérme 1921 Esseő Erzsébettől, Bakonyi Kálmán bronzérme Barinkétól, Daróczi Zoltán bronzérme Ivanovicstól, Haydn bronzérme 1893 Schwerdtnertől, Haydn bronzérme 1818 Gatteauxtól, Julián barát bronzérme Antal Károlytól, Kautz Gyula bronzérme Zalától, Kossuth Lajos bronzérme 1939 Csúcs Ferenctől, Lenhossék J. bronz­érme 1868 Hegyestől, Madách Imre bronzérme Beck Andrástól, Miklósréti Ferenc bronzérme 1883 Tautenhayntól, Návay Aladár ezüstérme Szirmaitól, Nádasdy Ferenc gróf ezüstérme 1650., Pollák Mihály bronzérme Beck Ö. Fülöptől, Procopius Béla dr. bronzérme Essee Erzsébettől, Budapesti Mérnök- és Építész-Egylet ezüstérme Scharfftól, Munkács város bronzérme 1907, Bánszky Sándor két ólomplakettje (Salome és Orpheus), Leányfej bronzplakett Beck Ö. Fülöptől, Ferences barát bronzplakett Csúcs Ferenctől, Sztrájk 1918. ólomplakett Fintától, Karikázó ifjú bronzérem Reményitől, Faun bronz­érem Telestől, Zutt Richard 12 ezüstplakettje a világháború idejéből, Pozsonyi kegyérem Beertől, Belgrádi kegyérem, Szent Ferenc bronzérem 1926 Castellitől, XII. Pius bronz­érme Essee Erzsébettől, Waldburg Heinrich herceg ezüstérme 1631., C. F. Gellert ezüst­érme 1769., Alessandro Damnos bronzérme 1878 Tautenhayntól, Lótenyésztési ezüst jutalomérem Tautenhayntól, Francia Saint Esprit rendjel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék