Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 1958 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1958 / 1-4. szám

NYELV- ÉS IR­O­DALOM­TUD­O­MÁN­YI KÖZLEMÉNYEK A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG AKADÉMIÁJA KOLOZSVÁRI NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG NAGY ISTVÁN akadémiai lev. tag (felelős szerkesztő), EMIL PETROVICI akadémikus, ABAFÁY-OFFENBERGER GUSZTÁV, JANCSÓ ELEMÉR, KELEMEN BÉLA, MARTON GYULA, SZABO T. ATTILA Kiadóhivatal: Szerkesztőség: INSTITUTUL DE LINGVISTICA, Cluj, str. Emil Racoviţă 19—21 Telefon: 20—49. FILIALA ACADEMIEI R. P. R., Cluj, str. Republicii 9 Telefon: 35—14.

Next