Nyelvtudományi közlemények 16. kötet (1880)

TARTALOM. Svéd-lapp nyelvtan. — Halász Ignácz 1 Ismertetések és bírálatok: Lönnbohm O. A. F., Adalék a keleti-finn tájbeszédek ismeretéhez : Jááski, Kiron, Bautjárvi és Euokalahti egyházmegyék nyelvé­ről. — Dr. Szinnyei József 97 Donner O., Die gegenseitige verwandtschaft der finnisch-ugrischen sprachen. — I. czikk. Budenz József 120 Kisebb közlések: A főbb testrészek elnevezései az öt altáji nyelvcsoportban. — B. J. ... 144 Az öt altagi nyelvcsoport alapszámnevei. — B. J. 153 Két csuvas mese. — B. J. 157

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék