Nyelvtudományi közlemények 27. kötet (1897)

TARTALOM. Iiap Volf György. Az egyházi szláv nyelv hazája. I. _-_ ... ... .. ... 1 Kimos Ignácz. A török nyelv idegen elemei. II. ... ... ... ... 52 Ásbóth Oszkár. Magyar o — szláv o. II. ... .... ... — ... — 64 Zolnai Gyula. Az est szó vitájához. — Setála Emil. Munkácsi vála­szára. — Munkácsi Bernát. Zárszó .. ... ... — — — — 76 Ásbóth Oszkár. A glagolita é és az ószlovén nyelv hazája. — Volf György. Befejező szó .. —- — ... -— —- --- ... --- --- 86 Ismertetések és bírálatok. Balassa József. A magyar nyelvjárások újabb irodalma (Veress Ignácz, Kolumbán Samu, Lázár István és Nógrádi Jenő dolgozata) ... 98 A diBsimilatióról (M. Grarnmont: La dissimilation consonantique 104 Sz. J. A finn Nyelvőr (Virittájá) _ _ :., ... .... ... .- ... 106 Finn műveltségszók (Paasonen : Kielellisiá lisiá suomalaisten si­vistyshistoriaan) ... ... ... ... --- .— — 108 Pecz Vilmos. Az újgörög nyelv és a román nyelvek (G. Körting: Neugriechisch und Bomanisch). ... ... ... ... ... ... ... 109 Ásbóth Oszkár. Archiv für slavische Philologie XVIII. 3.4.* ... 113 Új könyvek, füzetek ... ... ... ... — —- — —. — — 120 Kisebb közlések. Setála Emil. A finn-ugor ó és í-hez ... ... ... ... ... ... ... 76 M. J. Magyar jövevények... ... ... ... ... ... ... ... ... 51 Báhomos ... .... ... ... ... ... ... ... —- ... ... ... 63 Házsongárd ... .__ — ... ... ... — .._ ... ... ... 97 Sz. J. Tung .. ... ... ... ... — ... ... ... ... ... ... 85 Paasonen H. Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb isme­retes mordvin neve?.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121 Ásbóth Oszkár. Iromba _• ._. ... ... — ._. ... ... ... ... 123 Bartha József. Fáré_. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127 Folyóiratunk iief/t/edévenfoérit jelenik meg, még pedig márczius, június, szeptember és deezember elsején. Az egész évfolyam legalább harminca ívből áll s 'ára 3 frt vagyis ti korona. Az előfizetés a Magyar Tudo­mányos Akadémia könyvkiadó-hivatalahoz czímezendő. Kérelem: Kérjük a nyelvészeti munkák s különösen pro gramm-értekezések szerzőit, szíveskedjenek ismertetés végett munkájuknak egy-egy példányát beküldeni a szer­kesztőnek : Budapest, 7111., József-körút 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék