Nyelvtudományi közlemények 46. kötet (1923)

TARTALOM. GOMBOCZ ZOLTÁN : A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány (II.). . 1 KLEMM ANTAL : A vonatkozó mondatok eredete 34 SZENDREY ZSIGMOND : Zűrjén határozók 66 R. NAGY LÁSZLÓ : Adalékok török tulajdonneveinkhez 124 Ismertetések és bírálatok. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. — Ism. ZSIRAI MIKLÓS . . . 138 Jacobsohn, Hermann: Arier und Ugrofinnen. — Ism. GOMBOCZ ZOLTÁN 143 Winkler, Heinrich: Die altaische Völker- und Sprachenwelt. — Ism. NÉMETH,GYULA 145 Szinnyei, Josef •• Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. — Ism. Sz. J. 147 Kisebb közlemények. Sz. J. : Egy ó-magyar nyelvemlék 149 SZINNYEI JÓZSEF : Az H többesképző 150 — — F. maailma 'világ'. . - 153 PALLÓ MARGIT : Kökörcsin 154 Irodalom 159 A szerkesztő lakása: II., Bimbó-utca 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék