Nyelvtudományi közlemények 85. kötet (1983)

Nyelvtudományi Közlemények A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS ntODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: BERECZKI GÁBOR HAJDÚ PÉTEE HONTI LÁSZLÓ JUHÁSZ JÓZSEF N. KARUK ZSUZSA KÁLMÁN BÉLA KÁROLY SÁNDOR KOVÁCS FERENO LAKÓ GYÖRGY MIKOLA TIBOR RÉDEI KÁROLY TAMÁS LAJOS Felelős szerkesztő: HAJDÚ PÉTER Szerkesztő: RÉDEI KÁROLY Technikai szerkesztő: HONTI LÁSZLÓ A szerkesztőség címe: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE 1014 BUDAPEST I., SZENTHÁROMSÁG U. 2. I. EMELET; 1250 BUDAPEST 1. PF. 10. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bár­melyik postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96162 pénzforgalmi jelző­számra. Egyes példányok beszerezhetők a 1056 Budapest V., Bajosy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Telefon: 116—269, 316-173. Előfizethető és példányonként meg­vásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓnál, 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon 111—010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11 488., az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, 1368 Budapest V., Váci u. 22. Telefon: 185-881.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék